Nybyg

Ejendomsskat: Afkodning af den komplicerede grundskyldsberegning

I forbindelse med boligejerskab findes der en kompleks labyrint kendt som ejendomsskat. Inden for dette område ligger den gådefulde beregning af grundskylden, en mystisk proces, der kræver minutiøs opmærksomhed.

Med en promille, der varierer fra 16 til 34 promille, og fradrag, der skal tages i betragtning, er det afgørende for en nøjagtig økonomisk planlægning at gennemskue denne beregnings forviklinger.

Tag med os på en rejse, hvor vi afkoder ejendomsskatten og kaster lys over den forvirrende verden af grundskyld.

Journalist
Christian Soelberg Due
Ajourført d. 21. november 2023
Disclaimer
Det redaktionelle team på Mit Byggeri er uafhængigt og objektivt. For at støtte vores journalistiske arbejde og fortsætte med at kunne tilbyde dette indhold gratis til vores læsere, modtager vi kompensation fra de virksomheder, der annoncerer på mit-byggeri.dk.

Denne kompensation kommer fra to hovedkilder:

For det første tilbyder vi betalte placeringer til annoncører for at præsentere deres tilbud. Den kompensation, vi modtager for disse placeringer, påvirker, hvordan og hvor annoncørernes tilbud vises på webstedet.

For det andet inkluderer vi også links til annoncørernes tilbud i nogle af vores artikler; disse "affiliate links" kan generere indtægter for vores websted, når du klikker på dem.

Den kompensation, vi modtager fra annoncører, påvirker ikke de anbefalinger eller råd, vores redaktionelle team giver i vores artikler, eller påvirker på nogen måde indholdet på Mit Byggeri.

Det vigtigste at tage med

 • Grundskylden, også kendt som ejendomsskat eller grundskyld, betales for den grund, hvor sommerhuset ligger, ikke for selve huset.
 • Beregningen af grundskylden er baseret på SKAT’s vurdering af grundværdien og den promille (skattesats), som kommunen har fastsat. Promillen er normalt mellem 16 og 34 af grundværdien.
 • Der kan gives fradrag i grundskylden, hvilket kan være med til at reducere skattebeløbet.
 • Grundskylden beregnes ud fra den to eller tre år gamle grundværdi, ikke den seneste vurdering. Nye vurderingsregler vil blive implementeret i 2024 på grund af tidligere over- eller undervurdering af SKAT.

Hvad er Grundskylden?

Grundskylden er en ejendomsskat, der pålægges den grund, hvor sommerhuset ligger, og ikke selve huset. Den er en væsentlig del af ejendomsbeskatningen og spiller en væsentlig rolle for kommunernes indtægter.

Flere faktorer påvirker beregningen af grundskylden, herunder SKAT’s vurdering af grundværdien, den promille, som kommunen har fastsat, og eventuelle fradrag.

Vigtigheden af ejendomsskat, såsom grundskylden, ligger i dens bidrag til finansiering af lokale offentlige tjenester og infrastruktur. Den sikrer, at ejendomsejere bidrager med deres rimelige andel til vedligeholdelse og udvikling af deres lokalsamfund. Desuden tilskynder grundskylden til effektiv arealanvendelse og modvirker jordspekulation.

At forstå de faktorer, der påvirker grundskylden, og anerkende dens betydning er afgørende for både ejendomsejere og kommuner.

Betalings- og afdragsmuligheder

Betaling for grundskylden kan ske på forskellige måder og i forskellige rater. Kommunen tilbyder forskellige betalingsmuligheder for at imødekomme ejendomsejere.

En mulighed er at betale det fulde beløb i én rate. Dette giver ejendomsejere mulighed for at afregne grundskylden i en enkelt betaling, hvilket sikrer, at skatteforpligtelsen opfyldes straks.

Alternativt kan ejendomsejere vælge at betale grundskylden i rater. Denne mulighed gør det muligt at opdele beløbet i flere betalinger, hvilket gør det lettere at håndtere den økonomiske byrde. Antallet af rater kan variere afhængigt af kommunens politik.

Det er vigtigt for ejendomsejere at gennemgå de tilgængelige betalingsmuligheder og vælge den bedst egnede. Ved at tilbyde fleksible betalingsmuligheder og afdragsordninger ønsker kommunerne at hjælpe grundejerne med at opfylde deres grundskyldsforpligtelser, samtidig med at de tager hensyn til deres økonomiske situation.

Beregning af grundskylden

Beregningen af grundskylden sker ved at bestemme promillen af den grundværdi, som kommunen har fastsat på baggrund af SKAT’s vurdering. Promillen er den skattesats, der anvendes på grundværdien til beregning af grundskylden.

Flere faktorer kan påvirke promillen, f.eks. kommunens økonomiske behov og den samlede ejendomsskatteindtægt, der kræves. Derudover bør man overveje effekten af nye vurderingsregler. I 2024 vil nye vurderingsregler blive implementeret på grund af tidligere over- eller undervurdering af SKAT. Disse regler har til formål at sikre en mere nøjagtig vurdering af jordværdier.

Det er vigtigt at bemærke, at promillen skal være mellem 16 og 34 af grundværdien. Der kan også ske fradrag i grundskylden.

Faktorer i fastsættelsen af promillen

Faktorer, der påvirker fastsættelsen af promillen til beregning af grundskylden, omfatter kommunens økonomiske behov, den samlede ejendomsskatteindtægt, der kræves, og virkningen af nye vurderingsregler. Disse faktorer spiller en afgørende rolle for fastsættelsen af promillen, som er den skattesats, der anvendes på grundværdien.

For at give dig en bedre forståelse er her to underlister, der fremhæver de faktorer, der påvirker promilleberegningen, og fradragets indvirkning på grundskylden:

Faktorer, der påvirker promilleberegningen:

 • Kommunens finansielle behov
 • Samlet behov for ejendomsskatteindtægter

Fradragets indvirkning på grundskylden:

 • Fradrag kan anvendes på grundskylden, hvilket reducerer skattepligten
 • Fradrag kan være baseret på faktorer som brug af ejendommen, renoverings- eller bevaringsindsats eller særlige omstændigheder

I betragtning af disse faktorer og deres indvirkning på promilleberegningen og fradragene, bliver det tydeligt, at fastsættelsen af grundskylden er en kompleks proces, der kræver omhyggelig overvejelse af forskellige økonomiske og lovgivningsmæssige aspekter.

Eksempel på promilleberegning

En illustration af promilleberegning for grundskylden giver en praktisk forståelse af, hvordan skattesatsen bestemmes.

Lad os betragte et eksempel for at demonstrere denne beregning.

Antag, at SKAT’s vurdering af grundværdien for et sommerhus er 1.000.000 DKK.

Kommunen har fastsat en promille på 20 til beregning af grundskylden.

For at beregne skatten ganger vi grundværdien med promillen: 1.000.000 DKK * 20‰ = 20.000 DKK.

Derfor vil grundskylden for dette sommerhus være 20.000 kr.

Det er vigtigt at bemærke, at grundskylden kan betales i to eller fire rater, afhængigt af kommunens betalingsmuligheder.

Dette eksempel giver en klar demonstration af, hvordan promilleberegningen bestemmer skattesatsen for grundskylden.

Fradrag for grundskylden

Ved beregning af grundskylden kan man få et fradrag, som gør det muligt for boligejere at reducere deres skattepligt. Der er flere faktorer, der kan påvirke mængden af fradrag, der kan gøres krav på. Disse omfatter:

 1. Ejendomstype:
 • Forskellige typer af ejendomme kan have forskellige fradragsgrænser. For eksempel kan landbrugsjord have højere fradragsgrænser sammenlignet med bolig- eller erhvervsejendomme.
 1. Ejendommens anvendelse:
 • Det formål, som ejendommen bruges til, kan også påvirke fradragene. For eksempel kan ejendomme, der bruges til erhvervsformål, have andre fradragsregler end ejendomme, der udelukkende bruges til boligformål.

De nye vurderingsreglers indvirkning på fradragene er endnu ikke fastlagt. Det forventes dog, at ændringerne i vurderingen af grundværdier også kan have en effekt på de fradrag, som ejendomsejere kan gøre krav på.

Det er vigtigt for ejendomsejere at holde sig opdateret med de seneste vurderingsregler for at beregne deres fradrag nøjagtigt og reducere deres skattepligt.

Processen for vurdering af grundværdien

I forlængelse af den tidligere diskussion om fradrag for grundskylden indebærer vurderingsprocessen for grundværdien, at SKAT vurderer grundværdierne hvert andet år.

SKAT vurderer alle ejendomme og grunde, hvor private ejerboliger bliver vurderet i ulige år og andre ejendomme i lige år.

Det er dog vigtigt at bemærke, at grundskylden beregnes ud fra den grundværdi, der er to eller tre år gammel, snarere end den seneste vurdering. Dette skyldes implementeringen af nye vurderingsregler i 2024, da SKAT tidligere har over- eller undervurderet grundværdierne.

Vurderingsskemaet sikrer, at ejendommene bliver revurderet med jævne mellemrum for at afspejle eventuelle ændringer i grundværdierne.

Fradrag spiller en afgørende rolle i fastsættelsen af det endelige beløb for grundskylden, da de kan reducere skattebyrden for ejendomsejere betydeligt.

Forståelse af vurderingsprocessen og udnyttelse af fradrag kan hjælpe ejendomsejere med at navigere i den komplekse beregning af grundskylden.

Vurderingsskema for forskellige ejendomstyper

Vurderingsskemaet for forskellige ejendomstyper spiller en afgørende rolle for beregningen af grundskylden, i forlængelse af den tidligere diskussion om vurderingsprocessen for grundværdien. Vurderingsplanen varierer afhængigt af ejendomstypen, og det er vigtigt at forstå, hvordan den påvirker betalingsmulighederne for ejendomsskat.

Her er de vigtigste punkter at overveje:

 • Boligejendomme: Disse vurderes typisk ud fra grundværdien og ejendommens størrelse. Vurderingsskemaet tager højde for faktorer som ejendommens beliggenhed, faciliteter og markedsværdi.
 • Betalingsmuligheder: Ejere af beboelsesejendomme kan vælge at betale deres grundskyld i to eller fire rater, afhængigt af deres præferencer og økonomiske situation.
 • Erhvervsejendomme: Vurderingsplanen for erhvervsejendomme er mere kompleks og tager højde for faktorer som typen af virksomhed, lejeindtægter og ejendommens markedsværdi.
 • Betalingsmuligheder: Ejere af erhvervsejendomme har også mulighed for at betale deres grundskyld i to eller fire rater, afhængigt af deres økonomiske behov og cash flow.

At forstå vurderingsplanen for forskellige ejendomstyper er afgørende for, at ejendomsejere kan beregne og planlægge deres betaling af grundskylden nøjagtigt.

Brug af tidligere grundværdiansættelse

Brugen af tidligere ejendomsvurderinger påvirker i høj grad beregningen af grundskylden for ejendomsskat. Betydningen af tidligere vurderinger ligger i det faktum, at grundskylden er baseret på den to eller tre år gamle grundværdi, snarere end den seneste vurdering.

Det betyder, at ændringer i grundværdien over tid måske ikke umiddelbart afspejles i beregningerne af ejendomsskatten. Det er dog værd at bemærke, at nye vurderingsregler vil blive implementeret i 2024 for at adressere eventuelle over- eller undervurderinger fra SKAT. Disse nye regler vil påvirke beregningen af grundskylden og sikre, at ejendomsejere beskattes baseret på mere nøjagtige og opdaterede grundværdier.

Introduktion af nye vurderingsregler

For at rette op på eventuelle tidligere over- eller undervurderinger fra SKATs side, vil der i 2024 blive indført nye vurderingsregler for beregning af grundskylden, som sikrer, at der anvendes mere præcise og opdaterede grundværdier. Disse nye vurderingsregler vil have en betydelig indvirkning på ejendomsejere. Her er de vigtigste punkter at bemærke:

 • Forbedret nøjagtighed: Implementeringen af nye vurderingsregler har til formål at give en mere præcis værdiansættelse af jord, der afspejler dens aktuelle markedsværdi. Dette vil resultere i en mere retfærdig fordeling af grundskyldsbyrden blandt ejendomsejere.
 • Opdaterede vurderinger: Det tidligere system baserede sig på jordværdier, der var to eller tre år gamle, hvilket førte til potentielle uoverensstemmelser. Med indførelsen af nye vurderingsregler kan ejendomsejere forvente at betale grundskyld baseret på den seneste vurdering af jorden, hvilket sikrer en mere aktuel vurdering.

Disse nye vurderingsregler er et positivt skridt i retning af et mere gennemsigtigt og retfærdigt ejendomsskattesystem, der gavner ejendomsejere ved at give en mere retfærdig beregning af grundskylden baseret på nøjagtige og opdaterede grundværdier.

Kompliceret proces til beregning af grundskylden

At tyde den indviklede beregning af grundskylden indebærer at navigere i en kompleks proces. Ejendomsejere skal forstå betalingsmulighederne og den indvirkning, de har på deres samlede skattepligt.

Grundskylden er baseret på SKAT’s vurdering af grundværdien, hvor kommunen bestemmer promillen (skattesatsen) til beregning af skatten. Denne promille kan variere fra 16 til 34 af grundværdien.

Ejere har mulighed for at betale grundskylden i to eller fire rater, afhængigt af deres økonomiske situation. Beregningen af grundskylden kan have en betydelig indvirkning på ejendomsejere, da det direkte påvirker deres skattebyrde.

Det er vigtigt for ejendomsejere nøje at gennemgå deres skattevurdering og forstå beregningerne for at sikre, at de betaler det korrekte beløb.

Sammenligning af to forskellige værdier

Hvordan afgør kommunerne, hvilken værdi de skal bruge, når de beregner grundskylden?

Ved beregning af grundskylden har kommunerne to forskellige værdier at vælge imellem. Den værdi, der bruges, afhænger af den laveste af de to værdier. Her er de to værdier sammenlignet:

 • Seneste offentlige vurdering af grundværdien: Denne værdi er normalt to til tre år gammel og er baseret på SKAT’s vurdering af grundværdien. Den giver et øjebliksbillede af grundværdien på det specifikke tidspunkt.
 • Grundskatteloftværdi (grænseværdi for ejendomsskat): Denne værdi er grundværdien for et bestemt basisår forhøjet med reguleringsprocenten for de mellemliggende år. Den begrænser stigningen i grundlaget for beregning af grundskylden.

Kommunerne bruger typisk den laveste værdi til beregning af grundskylden, hvor grundskatteloftværdien bruges i 90% af tilfældene. Denne beslutning har en betydelig indvirkning på ejendomsejernes økonomi og brugen af ejendomsskatteindtægter.

Betydningen af grundskatteloftværdien

Grundskatteloftværdien spiller en afgørende rolle for grundlaget for beregning af grundskylden og sikrer en grænse for stigningen i den skattepligtige grundværdi. Den fungerer som et værn mod for store skattebyrder på ejendomsejere.

Reguleringsprocenten er en nøglefaktor, der påvirker grundskatteloftværdien. Denne procent ændres hvert år, og den bestemmer den maksimale stigning i grundlaget for beregning af grundskylden.

Hvis reguleringsprocenten f.eks. er 6,5%, vil grundskatteloftværdien være grundværdien for et bestemt basisår forhøjet med 6,5% for hvert mellemliggende år.

Derfor påvirker enhver ændring i reguleringsprocenten direkte grundskatteloftværdien, som igen påvirker beregningen af grundskylden.

Ejendomsejere skal være opmærksomme på disse ændringer, da de kan have en betydelig indvirkning på deres skatteforpligtelser.

Begrænsninger og justeringer i beregningen af grundskylden

I forlængelse af det foregående underemne er et vigtigt aspekt at overveje i beregningen af grundskylden anvendelsen af begrænsninger og justeringer. Disse begrænsninger og justeringer spiller en afgørende rolle i fastsættelsen af det endelige beløb for ejendomsskat, som enkeltpersoner eller enheder skal betale.

Her er de vigtigste punkter at forstå:

 • Begrænsninger:
 • Stigningen i grundlaget for beregning af grundskylden er begrænset af grundskatteloftet (ejendomsskattegrænsen).
 • Grundlaget kan ikke overstige det foregående års skattepligtige grundværdi plus en maksimal stigning på syv procent.
 • Justeringer:
 • Reguleringsprocenten ændres hvert år.
 • Virkningen af at ændre reguleringsprocenten på grundskatteloftværdien skal overvejes.

Disse begrænsninger og justeringer sikrer, at beregningen af grundskylden forbliver retfærdig og konsistent over tid. Det hjælper med at forhindre for store stigninger i ejendomsskatterne og giver stabilitet til systemet.

Konklusion

Afslutningsvis er det afgørende at forstå den komplicerede beregning af grundskylden for at kunne foretage en præcis økonomisk planlægning og overholde skattereglerne.

Processen involverer forskellige faktorer og fradrag, såvel som brugen af to forskellige værdier til beregning.

Det er vigtigt at forstå dette indviklede ejendomsskattesystem for at sikre korrekt overholdelse.

Ved at afkode beregningen af grundskylden kan boligejere effektivt planlægge deres økonomi og navigere i kompleksiteten af ejendomsskat i Danmark.

Metode

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.