Fugle i haven – Sådan tiltrækker du små fugle i haven

Fugle er særligt glade for en mangfoldig have med frugter, bær og gode gemmesteder. Du kan lokke flere fugle til din have ved at sørge for korrekt fodring og udbrede vand. Find ud af, hvordan du får et væld af forskellige fuglearter i din have.

Fugle i haven - Sådan tiltrækker du små fugle i haven
Du kan nemt tiltrække fugle til haven, ved at lave en fuglevenlig have, f.eks. ved at sikre at de har vand og mad i haven altid.

Hvorfor skabe en fuglevenlig have?

Ved at gøre din have attraktiv for fugle, kan du få hjælp til selvhjælp. Fuglene er meget nyttige i haven, da de spiser mange skadelige insekter og smådyr.

En lille familie af musvitter kan fortære flere tusinde insekter og andre smådyr under ynglesæsonen. Hvis du har stære i haven, fjerner de mange stankelbenslarver, gåsebillelarver samt voksne gåsebiller, som ellers kan beskadige græsplænen ved at leve af græsrødder.

Når du gør din have fuglevenlig, hjælper du naturligvis også fuglene selv. Haver er utroligt vigtige for småfugle. Gode fuglehaver kan indeholde op til dobbelt så mange fugle pr. kvadratkilometer sammenlignet med skove.

Udover de mest almindelige fugle, kan du også være heldig at tiltrække sjældnere arter, når du gør din have fuglevenlig.

Et ekstra plus ved et rigt fugleliv i haven er, at der altid er masser af liv at observere og smuk sang at lytte til.

Et hængende foderbræt fra Trixie er en af de populære foderbræt til fugle i haven

Hvordan kan du arrangere haven for at tiltrække fugle?

For at få flere fugle i din have er det vigtigt at sørge for en varieret indretning. Det indebærer blandt andet forskellige typer træer og buske. Desuden bør der være høje træer, en åben græsplæne samt blomsterbed med diverse blomstrende planter og urter, som kan lokke insekter frem – et godt fødegrundlag for fuglene.

Nyttige tips til en fuglevenlig have:

 • Gør haven skovbryn-lignende.
 • Plant træer og buske med bær, frugter og gemmesteder.
 • Sørg for adgang til vand i haven.
 • Etabler et naturområde i haven.
 • Undlad at rydde op alt for grundigt.
 • Anvend ikke pesticider.
 • Opsæt fuglehuse.
 • Tilbyd mad til fuglene i de kolde måneder.

Skab en have, der ligner kanten af en skov

Størstedelen af fuglene i vores haver er faktisk skovfugle. Disse fugle trives bedst i en have, der minder om kanten af en skov med træer, åbne buskgrupper og områder med tæt, stedsegrønt krat, som kan minde om nåleskov.

Fuglene er særligt glade for haver med flere niveauer. Det betyder, at de indeholder både lave buske, højere buske, små træer og store træer. Selv i en lille parcelhushave kan du oprette forskellige niveauer i haven ved blot at vælge mindre træer såsom tjørn eller røn til det øverste niveau.

Gængse fuglearter i haven

 • Skovspurv
 • Grønirisk
 • Solsort
 • Gråspurv
 • Musvit
 • Bogfinke
 • Blåmejse
 • Grønsisken
 • Ringdue
 • Husskade
 • Sjagger
 • Rødhals
 • Dompap
 • Tyrkerdue
 • Kvækerfinke
 • Allike
 • Broget fluesnapper
 • Fuglekonge
 • Gransanger
 • Grå fluesnapper
 • Gråkrage
 • Gærdesanger
 • Gærdesmutte
 • Havesanger
 • Jernspurv
 • Kernebider
 • Løvsanger
 • Munk

Læs også: Fjernelse af hvepsebo – Sådan får lettest hvepsene væk

Plante buskene med bær, frugter og skjulepladser

Plante buskene med bær, frugter og skjulepladser
Plant buskene med bær, frugter og skjulepladser

Fuglene er særligt glade for haver, der byder på masser af føde og mange gode gemmesteder. Hvis du ønsker et stort udvalg af fugle i din have, bør du plante buske og træer, som har bær og frugter, der kan tjene som fuglenes fødekilde.

Det er også en god idé at plante buske og træer med torne samt stedsegrønne grene, hvor fuglene trygt kan opholde sig og placere deres reder.

Glem ikke vandet

Vand spiller en essentiel rolle i en have, der skal være attraktiv for fugle. Det kan komme fra enten en havedam eller et fuglebad. Ifølge Dansk Ornitologisk Forening er der op til 50 procent flere fugle i haver med adgang til vand. Vandet giver fuglene mulighed for at drikke og samtidig vaske sig selv.

Opret et vildt hjørne i haven

Det er en god idé at have et vildt hjørne i haven med højt græs og ukrudt, såsom brændenælder, tidsler og bynke. Et sådant hjørne vil tiltrække mange insekter, som fuglene kan spise.

Det er også en fordel at have en bunke grene eller kvas, hvor små dyr som gærdesmutten kan skjule sig. Dette kan eventuelt kombineres med det område, hvor du deponerer dit haveaffald.

Gamle, hulrumfyldte træer giver gode muligheder for redebygning, og træer med døde dele eller furet bark lokker mange lækre insekter og andre smådyr.

Undgå at rydde for meget op

Fuglene er ikke begejstrede for haver, der er alt for pæne. Hvis du lader faldne æbler blive liggende, vil der være mad til solsorte, sjaggere og drosler langt ind i vintermånederne.

De visne blade bør også forblive på jorden, da de lokker insekter og smådyr til.

Udsæt beskæring af træer og buske samt nedklipning af stauder, indtil fuglene har nydt godt af bærrene og frøene.

Undgå brugen af pesticider

Afstå fra at anvende sprøjtegift i din have. Pesticiderne dræber de insekter, som fuglene er afhængige af for deres overlevelse.

Opsæt fuglehuse

Der er ikke mange naturlige redepladser i haver. Derfor kan det være en god idé at installere fuglehuse.

Forvent, at der kan være én kasse til mejser pr. 200 kvadratmeter haveareal. Du kan også placere flere stærehuse oven på hinanden på en lang pæl. Stære er meget sociale og ønsker gerne at bo i fleretages boliger.

Fuglehuse skal ikke være for små, da det vil blive for varmt inde i dem. Bemærk, at størrelsen på indflyvningshullet har betydning for, hvilke fugle der vil bosætte sig der.

En fuglehus til mejser bør have et indvendigt mål på 10 x 15 cm samt en højde fra indgangshullets nederste del til bunden på 22 cm. Hullets diameter bør være 2,8 cm.

De indvendige dimensioner for et stærehus bør være 15 x 15 cm, mens afstanden fra indflyvningshullets nedre kant til bunden ideelt set skal være mellem 21-26 cm.

Sørg for, at fuglehuset har en sprække eller et hul i bunden til dræning, og at det er lavet af ubehandlet træ. Det er en fordel, hvis huset er ru på indersiden, så fugleungerne lettere kan komme ud, når de er klar til at flyve.

Husk at rengøre fuglehuset efter brug for at holde det fri for lus og sygdomme. Brug handsker under rengøringsprocessen.

Køb f.eks. et af de populære iog flotte Wildlife Garden fuglehuse

Se i videoen hvordan du opsætter fuglehuse

Hvilke træer og buske bør man plante for at tiltrække flere fugle i haven?

Når du ønsker at plante nye træer og buske for at skabe en fuglevenlig have, er det vigtigt at vælge arter, der naturligt findes i Danmark. Fuglene har nemlig en præference for bær og frugter fra danske planter fremfor indførte arter. For eksempel vil mange fugle hellere spise bærrene fra almindelig røn end fra udenlandske rønnetræ-arter.

De hjemmehørende planter tiltrækker desuden flere insekter og smådyr, som kan fungere som føde for fuglene.

Det er dog ikke nødvendigt helt at undgå udenlandske planter i haven. Flere indførte haveplanter kan også være gavnlige for den fuglevenlige have, hvis de producerer bær eller frugter, eller fungerer som gode skjulesteder.

Fuglevenlige træer

Høje træer er essentielle for fuglene i din have. Mange fugle lever i de høje træer, og adskillige fuglearter – som f.eks. solsorten – foretrækker at sidde langt oppe, når de synger. Så hvis du har masser af plads i haven, vil det være en god idé at plante et stort træ.

I typiske villahaver er kæmpe træer såsom bøg, ahorn og skovfyr ofte for dominerende. Her bør du vælge et mindre, men stadig fuglevenligt træ.

10 fremragende træer til fugle i almindelige villahaver:

 • Benved
 • Bærmispel
 • Frugttræer
 • Hassel
 • Hyld
 • Kristtorn
 • Paradisæble
 • Røn
 • Taks
 • Tjørn

Røn, tjørn og æbletræer er også egnede til at plante i små haver. De kan uden problemer beskæres, uden at det påvirker deres form og prydende værdi. Hvis du har en lille have, så husk at anskaffe et æbletræ, der er podet på en stamme med langsom vækst.

Læs også: Træterrasser – Alt du skal vide inden du bestemmer dig

Gode buske til en fuglevenlig have

Fugleelskende buske har bær eller frugter, som fuglene kan nyde at spise. Men fuglene er også særligt glade for tætte buske, der helst skal være tornede eller stedsegrønne, så de fungerer godt som skjulesteder mod rovdyr.

10 fremragende buske til en fuglevenlig have:

 • Berberis
 • Ene
 • Fjeldribs
 • Frugtbuske
 • Gedeblad
 • Ildtorn
 • Mahonie
 • Roser med hyben
 • Sommerfuglebusk


Ligeledes er klatrende planter såsom brombær, kaprifolie, klematis og vedbend et godt valg.

Fremragende hække til fugleområdet

Hække er afgørende for at tiltrække flere fugle i haven, da de udgør en betydelig del af buskene i vores haver, og fuglene kan ‘skjule’ sig mellem dem.

Eksempler på hække, der er gode for fugle:

 • Tjørn
 • Bøg
 • Avnbøg
 • Navr
 • Tuja


Disse hække er tætte, så de kan bruges som skjul for småfuglene. Især tjørnehække er gode, da tornene beskytter fuglene godt. Klip først hækken midt i juli, når fugleungerne er fløjet fra reden.

Tujahække skal helst ikke klippes, da de ellers bliver for tætte til, at fuglene kan bygge reder i dem.

Blomstrende planter til en fuglevenlig have

Visse blomsterplanter producerer frø, mens andre tiltrækker et væld af insekter, som er populære hos fuglene.

Blomsterbede er også ideelle, da nogle fuglearter, såsom solsorte og rødhalse, nyder at hoppe omkring i den tætte vegetation og finde regnorme, snegle, biller og andre kryb i det mørke, fugtige miljø under planterne.

10 fremragende blomsterplanter til en fuglevenlig have:

 • Kærmindesøster
 • Hjortetrøst
 • Lavendel
 • Natlys
 • Røllike
 • Solhat
 • Stjerneskærm
 • Tidselkugle
 • Valmue

Hvordan kan du fodre for at tiltrække flere fugle i din have?

Se videoen nedenfor, og bliv klogere på hvordan du bør fordre fugle i haven

Ved at fodre fuglene får du chancen for at opleve dem i din have året rundt. Især om vinteren, hvor der ikke er så meget andet at se på i haven, kan det være en fornøjelse at observere fuglelivet fra vinduerne indendørs.

Fugleeksperter er dog ikke helt enige om, hvorvidt det er godt for fuglene at blive fodret.

Nogle mener, at det er bedst for fuglene at klare sig selv og finde en naturlig balance med den mad, de kan opdage i naturen. Andre argumenterer for, at det er passende at hjælpe fuglene ved at fodre dem i haverne, hvilket kan øge antallet af overlevende fugle.

Studier har imidlertid vist, at visse fugle stopper med at yngle helt, mens andre lægger færre æg, hvis der er for mange fugle af en bestemt art i et givent område.

Dette indikerer, at antallet af fugle i nogen grad regulerer sig selv. Du bør derfor primært fodre fuglene for din egen skyld.

Gode råd til fodring af fugle

 • Præsenter fuglene for forskellige typer foder. Solsikkefrø, hampefrø, fuglebolde, nødder og hirsefrø er særligt elskede.
 • Når du både leverer frø i automater og på jorden, kan du tiltrække mange typer af fugle.
 • Vær opmærksom på, at mad på jorden kan lokke rotter til området.
 • Placer fodringsstedet tæt ved en hæk eller busk for at give fuglene hurtig adgang til beskyttelse – men sørg også for, at der er nok åbent udsyn, så de kan se katte og rovfugle i tide.
 • Sørg for, at fuglene har adgang til vand.
 • Hvis du sørger for stabil fodring hver dag, vil det tiltrække et stort antal fugle. Det er dog vigtigt ikke at overfodre, da dette kan skabe ubalance i fuglepopulationen og gå ud over dem, der spiser andet end frø.
 • Undgå at bruge fuglebræt som fodringsmetode, da fuglenes affald blandes med maden og kan sprede sygdomme. Brug i stedet en frøautomat.

Hvilken type fuglefoder er bedst?

Hvilken type fuglefoder er bedst

Det er optimalt at fodre med forskellige typer af fuglefoder, da forskellige fugle har præferencer for forskellige slags mad.

Der er dog nogle favoritter, som mange fugle særligt nyder. Dette inkluderer bl.a. solsikkefrø, hampefrø og fuglebolde, som indeholder et højt fedtindhold. Men nødder tiltrækker også en række fugle.

Når du køber en foderblanding til vilde fugle, bør du undgå blandinger med meget korn og majs, da fuglene ikke gider spise dem.

Blandingen må gerne indeholde en del hirsefrø. Hirsefrø er rige på kulhydrater og samtidig små og lette for fuglene at spise. Det gælder især for fugle med smalle næb.

Hvis du fodrer med fuglebolde, kan det være en god idé at tage dem ud af nettet og placere dem i en automat. På den måde kan flere forskellige fuglearter finde ud af at spise dem. Dog løber du risikoen for, at de bliver spist af alliker og andre snilde kragefugle.

Visse fugle, såsom solsort, sjagger og vindrossel, foretrækker frugt som æbler.

Placering af fodringsstedet

For at tiltrække et bredt udvalg af fuglearter er det en god idé at sørge for både fugleautomater og jordfodring, da forskellige fugle har deres egne præferencer for spisemetoder.

Eksempelvis nyder mejser at hænge i fuglekugler eller frødispensere, mens solsorte, bogfinker og guldspurve foretrækker at holde sig på jorden.

Flertallet af fuglene vil helst spise et sted, hvor de hurtigt kan finde skjul fra rovfugle, katte og andre rovdyr. Det er derfor optimalt at placere fuglefoderbrættet meget tæt ved buske eller træer, dvs. inden for 1-2 meter, så fuglene straks kan søge læ.

Fodring året rundt

Fugle har størst behov for foder i hårde vintre. Hvis du begynder at fodre, bør du fortsætte gennem hele vinterperioden.

Nogle eksperter anbefaler endda, at du fortsætter med at fodre fuglene under deres yngleperiode, hvor de kræver meget mad til deres afkom. Du er også velkommen til at fodre dem hele året rundt, hvis du ønsker det.

Et hængende foderbræt fra Trixie er en af de populære foderbræt til fugle i haven

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om fodring af fugle

Vi modtager løbende en masse spørgsmål, så derfor har vi samlet de ofte stillede spørgsmål i nedstående FAQ.

Hvordan får jeg flere fugle i haven?

Hvis du gerne vil have flere fugle i haven er det du skal gå efter 3 ting: Mad, ly og vand. Med de tre ting vil du hurtigt se flere fugle i haven.

Hvordan får jeg små fugle i haven?

Hvis du gerne vil have flere fugle i haven er det du skal gå efter 3 ting: Mad, ly og vand. Med de tre ting vil du hurtigt se flere fugle i haven.

Hvilke små fugle har vi i haven?

Der findes mange små fugle, men her er de 11 mest almindelige: gråspurv, musvit, blåmejse, rødhals, skovspurv, solsort, bogfinke, gransanger, grønirisk, gærdesmutte og stær.

Hvad hedder de små fugle?

Der findes mange små fugle, men her er de 11 mest almindelige: gråspurv, musvit, blåmejse, rødhals, skovspurv, solsort, bogfinke, gransanger, grønirisk, gærdesmutte og stær.

Metode og kilder

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.

Kilder:

Dansk Ornitologisk Forening