Dækker forsikring skimmelsvamp? Se hvilke der gør her

Denne artikel udforsker hvilke forsikringer der dækker skader forårsaget af skimmelsvamp. Vi ser på forskellige forsikringstyper, dækningsmuligheder og vigtige betingelser, så du kan forstå, hvordan du bedst sikrer dit hjem mod denne udbredte og skadelige problematik.

Fagekspert
Mark
Ajourført d. 12. januar 2024
Disclaimer
Det redaktionelle team på Mit Byggeri er uafhængigt og objektivt. For at støtte vores journalistiske arbejde og fortsætte med at kunne tilbyde dette indhold gratis til vores læsere, modtager vi kompensation fra de virksomheder, der annoncerer på mit-byggeri.dk.

Denne kompensation kommer fra to hovedkilder:

For det første tilbyder vi betalte placeringer til annoncører for at præsentere deres tilbud. Den kompensation, vi modtager for disse placeringer, påvirker, hvordan og hvor annoncørernes tilbud vises på webstedet.

For det andet inkluderer vi også links til annoncørernes tilbud i nogle af vores artikler; disse "affiliate links" kan generere indtægter for vores websted, når du klikker på dem.

Den kompensation, vi modtager fra annoncører, påvirker ikke de anbefalinger eller råd, vores redaktionelle team giver i vores artikler, eller påvirker på nogen måde indholdet på Mit Byggeri.
Dækker forsikring skimmelsvamp Se hvilke der gør her
Dækker forsikring skimmelsvamp Se hvilke der gør her
Modtag 3 tilbud på forsikringsselskaber med husforsikring

100% gratis og uforpligtende

Dækker forsikring skimmelsvamp? Hvilke forsikringer dækker skimmelsvamp?

Forsikringer, der dækker skimmelsvamp, varierer afhængigt af forsikringsselskabet og den specifikke police. Men Dækker forsikring skimmelsvamp? Generelt kan følgende forsikringstyper dække skimmelsvamp:

 1. Husforsikring (Bygningsforsikring): Denne dækker ofte skader på selve bygningen forårsaget af skimmelsvamp. Det er vigtigt at tjekke, om skimmelsvamp er inkluderet i dækningen, da nogle policer kan udelukke det eller kræve en særskilt tilføjelse.
 2. Indboforsikring: Denne forsikring dækker dine personlige ejendele inden i hjemmet. Hvis skimmelsvamp beskadiger møbler, tøj, eller andet, kan indboforsikringen muligvis dække disse skader.
 3. Ansvarsforsikring: I tilfælde af at skimmelsvamp forårsager skader, der påvirker andre (for eksempel i en lejlighedsbygning), kan ansvarsforsikringen dække de omkostninger, der er forbundet med skader på tredjeparts ejendom.
 4. Ekstra tilføjelser eller udvidelser til policen: Nogle forsikringsselskaber tilbyder muligheden for at tilføje ekstra dækning for skimmelsvamp som en udvidelse til den eksisterende police.

Det er vigtigt at gennemgå din forsikringspolice nøje og diskutere med dit forsikringsselskab for at forstå, hvad der præcist er dækket. Forsikringsselskaber kan have specifikke krav til forebyggelse og håndtering af skimmelsvamp, og det at overholde disse krav kan være afgørende for at sikre dækning.

Læs også: Hjemmetest Skimmelsvamp – Sådan tester du for skimmelsvamp

Hvornår dækker et forsikringsselskabs husforsikring typisk skimmelsvamp?

Dækker forsikring skimmelsvamp Se hvilke der gør her
Dækker forsikring skimmelsvamp?

I Danmark dækker husforsikringer (ejendoms- eller bygningsforsikringer) typisk skimmelsvamp under bestemte omstændigheder:

 1. Pludselige og Uforudsete Skader: Mange forsikringer dækker skimmelsvamp, hvis den er opstået som følge af pludselige og uforudsete hændelser, som f.eks. en vandskade efter et brud på et vandrør.
 2. Vandskader: Skimmelsvamp, der udvikler sig efter en vandskade (som f.eks. oversvømmelse, brud på vandrør), er ofte dækket, forudsat at skaden anmeldes hurtigt, og at skaden ikke skyldes manglende vedligeholdelse.
 3. Efter Brand- eller Stormskade: Hvis skimmelsvampen er en direkte konsekvens af en dækket skade som en brand- eller stormskade, vil forsikringen ofte dække.
 4. Undtagelser og Begrænsninger: Det er vigtigt at bemærke, at der kan være begrænsninger og undtagelser. For eksempel, hvis skimmelsvampen skyldes manglende vedligeholdelse eller gradvist forfald, er det sandsynligt, at forsikringen ikke vil dække.
 5. Særskilte Dækningstilføjelser: I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at tilføje særskilt dækning til din forsikringspolice for at være dækket mod skimmelsvamp.

Det er altid anbefalet at gennemgå ens forsikringspolice nøje og kontakte forsikringsselskabet for at få en præcis forståelse af, hvilken dækning der gælder i tilfælde af skimmelsvamp. Forsikringsdækningen kan variere betydeligt mellem forskellige selskaber og policer.

Hvem skal betale for genhusning ved skimmelsvamp?

Ved genhusning på grund af skimmelsvamp i Danmark afhænger betalingsansvaret af situationens specifikke omstændigheder:

 1. Lejeboliger: Hvis skimmelsvampen opstår i en lejebolig, og det skyldes forhold, som udlejeren er ansvarlig for (f.eks. dårlig vedligeholdelse af ejendommen), skal udlejeren typisk stå for genhusningen af lejerne. Dette inkluderer omkostningerne ved alternativ indkvartering, mens problemet løses.
 2. Ejendom med Forsikring: Hvis du ejer din bolig og har en forsikring, der dækker skimmelsvamp, kan forsikringen i visse tilfælde dække omkostningerne til genhusning, mens der arbejdes på at afhjælpe skimmelsvampen.
 3. Selvstændige Husejere: Hvis du ejer dit hus og ikke har en forsikring, der dækker skimmelsvamp, eller hvis skimmelsvampen skyldes forhold, du selv er ansvarlig for, skal du som husejer selv betale for genhusningen.
 4. Boligselskaber og Andelsboligforeninger: I tilfælde af andelsboliger eller boliger ejet af et boligselskab, kan ansvaret for genhusning afhænge af foreningens regler eller aftalerne i den enkelte andelsboligforening.

Det er vigtigt at konsultere relevante regler, forsikringspolicer og kontrakter for at afgøre, hvem der er ansvarlig for at betale for genhusning i tilfælde af skimmelsvamp. I mange tilfælde kan det være nyttigt at søge rådgivning hos en jurist eller en boligrådgiver for at få klarhed over ansvars- og betalingsforhold.

Læs også: Ventilation i sommerhuset: Skab et sundt indeklima uden fugt

Dækker en indboforsikring skader efter skimmelsvamp?

Se i videoen de problemer man kan opleve med sit forsikringsselskab, hvis der gemmer sig skimmelsvamp.

Din indboforsikring kan dække skader forårsaget af skimmelsvamp under visse omstændigheder, men dette afhænger af den specifikke police og forsikringsselskabets vilkår. Her er nogle generelle betingelser, hvor en indboforsikring potentielt kan dække skimmelsvampsrelaterede skader:

 1. Skader Som Følge af Dækkede Hændelser: Hvis skimmelsvampen er opstået som følge af en hændelse, der er dækket af forsikringen, som f.eks. en pludselig vandskade fra en brudt vandledning, kan indboforsikringen dække skader på personlige ejendele.
 2. Begrænsninger og Undtagelser: Det er vigtigt at være opmærksom på eventuelle begrænsninger eller undtagelser i policen. Nogle forsikringer kan udelukke skimmelsvamp eller kun dække den under bestemte forhold.
 3. Tilkøb af Særskilt Dækning: I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at tilkøbe særskilt dækning for skimmelsvamp, hvis det ikke er inkluderet som standard i din indboforsikring.
 4. Bevis for Skimmelsvampens Oprindelse: For at kunne gøre brug af forsikringen, kan det være nødvendigt at dokumentere, at skimmelsvampen stammer fra en dækket hændelse og ikke skyldes langvarig forsømmelse eller almindelig slid og ælde.
 5. Anmeldelse og Håndtering af Skaden: Hurtig anmeldelse af skaden og korrekt håndtering ifølge forsikringsselskabets anvisninger er vigtigt for at sikre dækning.

For at forstå præcist, hvad din indboforsikring dækker i forhold til skimmelsvamp, er det bedst at læse din forsikringspolice grundigt og kontakte dit forsikringsselskab for at få specifikke oplysninger om din dækning.

Modtag 3 tilbud på forsikringsselskaber med husforsikring

100% gratis og uforpligtende

Ofte stillede spørgsmål

Vi modtager løbende en masse spørgsmål, så derfor har vi samlet de ofte stillede spørgsmål i nedstående FAQ.

Hvad dækker forsikringen ved skimmelsvamp?

Forsikringen dækker typisk skader forårsaget af skimmelsvamp, hvis de skyldes pludselige hændelser som vandskader. Gradvis opståede skader er ofte ikke dækket.

Hvordan anmelder jeg skimmelsvamp til mit forsikringsselskab?

Anmeld skimmelsvamp ved at kontakte dit forsikringsselskab med detaljer om skaden. Inkludér fotos og en beskrivelse af problemet, samt hvornår og hvordan det blev opdaget.

Hvordan forebygger jeg skimmelsvamp i mit hjem?

Forebyg skimmelsvamp ved at opretholde god ventilation, undgå fugt og kontrollere for lækager. Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse af hjemmet er også vigtigt.

Kan jeg selv fjerne skimmelsvamp?

Mindre skimmelsvampsangreb kan ofte fjernes selv med de rette rengøringsmidler. Ved større angreb eller ved usikkerhed bør professionel hjælp søges.

Er der forskel på forsikringsdækning fra selskab til selskab?

Ja, der kan være væsentlige forskelle. Det er vigtigt at sammenligne vilkår, dækninger, og selvrisiko hos forskellige forsikringsselskaber for at finde den bedste dækning for dine behov.

Metode og kilder

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.

Kilder:

Dansk-skimmel.dk

Jyllands-posten.dk