Bebyggelsesprocent: Hvor meget må jeg bygge på min grund?

Bebyggelsesprocenten bestemmer hvor mange kvm der må bygges på en grund. I denne artikel finder du hjælp til at beregne din bebyggelsesprocent, se hvad du maksimalt må bygge og hvordan du søger dispensation hvis det ikke er nok.

Journalist
Mark
Ajourført d. 6. december 2023
Annonce
Det redaktionelle team på Mit Byggeri er uafhængigt og objektivt. For at støtte vores journalistiske arbejde og fortsætte med at kunne tilbyde dette indhold gratis til vores læsere, modtager vi kompensation fra de virksomheder, der annoncerer på mit-byggeri.dk.

Denne kompensation kommer fra to hovedkilder:

For det første tilbyder vi betalte placeringer til annoncører for at præsentere deres tilbud. Den kompensation, vi modtager for disse placeringer, påvirker, hvordan og hvor annoncørernes tilbud vises på webstedet.

For det andet inkluderer vi også links til annoncørernes tilbud i nogle af vores artikler; disse "affiliate links" kan generere indtægter for vores websted, når du klikker på dem.

Den kompensation, vi modtager fra annoncører, påvirker ikke de anbefalinger eller råd, vores redaktionelle team giver i vores artikler, eller påvirker på nogen måde indholdet på Mit Byggeri.
Bebyggelsesprocent - Hvor meget må jeg bygge på min grund
Bebyggelsesprocent – Hvor meget må jeg bygge på min grund?

Hvad er en bebyggelsesprocent?

Bebyggelsesprocenten refererer til den andel af grundens areal, som den samlede bygningsmasse på grunden må indtage.

Denne procent angiver, hvor stor en del af grundens område du har lov til at bygge på. Alt det, der er opført på grunden, skal medregnes, når man beregner bebyggelsesprocenten, og det samlede areal tages i betragtning.

Læs også: Gæld I Hus – Se Hvad Naboen Skylder I Tinglysningsbogen Her

Hvor meget kan du normalt bygge på din grund?

Beregn hvor meget du typisk vil kunne få lov at bygge på din grund

Brug vores beregner til at beregne hvor meget du må bygge på din grund.


Lokalplaner eller andre specifikke regler kan medføre, at bebyggelsesprocenten er forskellig.

EjendomskategoriMaksimal tilladt bebyggelsesprocent
Fritstående boliger, villaer o.lign.30%
Sammenbyggede beboelseshuse (rækkehuse, dobbelthuse m.v.)40%
Sommerboliger15%
Etageejendomme60%

Læs også: Tilbygning – Hvad koster en tilbygning? Online Beregner

Hvorfor er der regler for bebyggelsesprocent?

Hvorfor er der regler for bebyggelsesprocent

Regulering af bebyggelsesprocent er en metode til at kontrollere mængden og tætheden af byggeri i forskellige områder. For eksempel kan justering af bebyggelsesprocenten sikre, at der i et område ikke er mere bebyggelse end nødvendigt for at bevare tilstrækkelige friarealer og undgå overbefolkning, så der opretholdes sunde og velfungerende områder. Samtidig er det vigtigt for et område at bygge tæt nok til at skabe grundlag for vejnet, offentlig transport og befolkningsgrundlag for skoler, sportsanlæg, biblioteker osv. i de enkelte områder.

På samme vis er bebyggelsesprocenter i sommerhusområder generelt fastsat til 15 procent for at bevare områdernes åbenhed og grønne karakteristika.

Når du bygger nyt, bygger til, udnytter 1. salen eller lignende, skal du sørge for, at det ikke medfører, at den maksimale bebyggelsesprocent for grunden overskrides. Det er dit ansvar at sikre, at bebyggelsesprocenten på din grund ikke overskrides, hvis du udvider boligarealet eller bygger andet på grunden. Beregning af bebyggelsesprocenten skal inkluderes i ansøgningen om byggetilladelse. Hvis bebyggelsesprocenten overskrides, kan kommunen kræve, at du fjerner den del af bebyggelsen, der overskrider det tilladte areal. Dette gælder både for selve boligen og for eksempelvis udhuse, udestuer, carporte og overdækkede terrasser.

Se her i videoen eksperter som forklarer omkring bebyggelsesprocent

Læs også: Træterrasser – Alt du skal vide inden du bestemmer dig

Hvordan beregner man bebyggelsesprocenten?

For at udregne bebyggelsesprocenten skal man sammenligne det totale boligareal – inklusive areal på 1. sal og, i nogle tilfælde, kælder, samt yderligere småbygninger, udestuer, overdækkede terrasser og lignende – med grundens størrelse.

Det er dog muligt at trække de første 50m2 fra (20m2 for rækkehuse) for sekundære bygninger såsom udhuse, carporte, garager, halvtage og lignende. Annekser og udestuer skal dog altid medtages i beregningerne.

Hvis der er en lokalplan for området, kan der være andre regler. I sådanne tilfælde er det de beregningsregler, der var gældende, da lokalplanen blev udarbejdet, der skal danne grundlaget for at beregne bebyggelsesprocenten.

Se i videoen nedenfor, hvordan man udregner bebyggelsesprocenten

Hvad betyder bebyggelsesprocenten i praksis?

Når du overvejer at bygge om eller helt fra bunden, er det vigtigt at være opmærksom på den maksimale bebyggelsesprocent for grunden, da den begrænser det tilladte byggeareal.

Derfor bør du beregne, hvor stort et areal du kan bygge ud med eller omdanne til beboelse, før du starter udvidelsen af din bolig.

Arealer som garager, carporte, udhuse, overdækninger osv. indgår i bebyggelsesprocenten og har dermed også en indflydelse på den.

For fritliggende enfamiliehuse gælder det, at arealet af sekundære bygninger, der overstiger 50 m2, skal medregnes. For eksempel, for sammenbyggede dobbelthuse, rækkehuse og klyngehuse er det arealet af sekundære bygninger, der overstiger 20 m2, der skal medregnes. De almindelige regler gælder, medmindre der er en lokalplan for området, som har fastsat andre beregningsmetoder.

Ofte stillede spørgsmål

Vi modtager løbende en masse spørgsmål, så derfor har vi samlet de ofte stillede spørgsmål i nedstående FAQ.

Hvor mange procent af en grund må man bygge?

Hvor mange procent du må bygge på din grund afhænger af hvilken type hus der bygges og evt. Lokale servitutter som kan kræve en lavere bebyggelsesprocent end på landsplan.

Hvad er bebyggelsesprocent for min grund?

For at beregne bebyggelsesprocenten skal du først finde etagearealet for dit hus, det samlede areal af skure/overdækkede terrasser o.lign. Samt størrelsen for din grund. Tag nu etagearealet + udhuse (de første 50kvm tæller ikke med) og gang det med 100 inden du dividerer med størrelsen på din grund.

Hvad er en bebyggelsesprocent?

Bebyggelsesprocenten bestemmer hvor stor en bygning må være i forhold til den grund der bygges på.

Metode og kilder

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.

Kilder:

Bygningsreglementet BR18