Energirenoveringspuljen 2024 – Sådan får du mest tilskud

en tid, hvor klimaforandringer og energieffektivitet er på dagsordenen, er Danmark trådt i forgrunden med initiativer, der sigter mod at reducere energiforbruget og fremme grøn omstilling i boligsektoren. Et af disse initiativer er Energirenoveringspuljen, en statslig støtteordning designet til at hjælpe boligejere med at optimere energiforbruget i deres boliger, mens de bevæger sig mod en mere bæredygtig fremtid

Energirenoveringspuljen
Energirenoveringspuljen

Lanceret som en afløser for den tidligere bygningspulje, fokuserer Energirenoveringspuljen på at yde tilskud til projekter, der ikke involverer udskiftning af boligens energikilde til en varmepumpe, men snarere fokuserer på at forbedre boligens klimaskærm og optimere dens drift.

Fra isolering og vinduesudskiftning til etablering af mekaniske ventilationsanlæg med varmegenvinding, spænder de tilskudsberettigede projekter bredt, alle med det formål at forbedre boligens energieffektivitet og komfort.

Med en særlig hensyntagen til boliger med lav energieffektivitet, repræsenterer denne pulje en vital ressource for boligejere, der søger at gøre deres hjem mere klimavenlige, samtidig med at de nyder godt af økonomiske incitamenter.

Hvad er Energirenoveringspuljen?

Energirenoveringspuljen er en statslig støtteordning i Danmark, der har til formål at fremme energieffektivitet og reducere energiforbrug samt CO2-udledning i boliger. Her er nogle nøglepunkter omkring Energirenoveringspuljen baseret på forskellige kilder:

 1. Formål:
  • Puljen er designet til at øge energieffektiviteten i danske boliger med det overordnede mål at reducere energiforbrug og CO2-udledning.
  • Den har også et formål om at skabe arbejdspladser inden for klimavenlig omstilling og renovering​1​.
 2. Administration:
  • Energistyrelsen står bag Energirenoveringspuljen og har oprettet den for at nedbringe energiforbruget i de danske husstande​2​.
 3. Målgruppe:
  • Puljen er henvendt mod boliger med energimærke E, F eller G, hvilket indikerer at den er rettet mod boliger, der har et relativt højt energiforbrug eller lav energieffektivitet​​.
 4. Tilskudsordning:
  • Energirenoveringspuljen tilbyder tilskud til forskellige energirenoveringsprojekter som isolering, nye vinduer, ventilationsanlæg, vandbåret rumvarme, og energimærkning​.
 5. Klimavenlighed:
  • Puljen sigter mod at gøre danske boliger mere klimavenlige gennem de tilskudsberettigede renoveringsprojekter​4​.

Energirenoveringspuljen repræsenterer dermed en del af Danmarks indsats for at forbedre energieffektiviteten, reducere klimapåvirkningen og fremme en grønnere omstilling i boligsektoren.

Læs også: Afkoblingsordning – Undgå gebyret når du skrotter gasfyret

Hvad kan man få tilskud til i energirenoveringspuljen?

I Energirenoveringspuljen kan man få tilskud til en række forskellige energiforbedrings- og optimeringsprojekter i boligen. Her er de kategorier og specifikke tiltag, man kan få tilskud til:

Energiforbedringer af bygningens klimaskærm:

 1. Isolering:
  • Udvendig isolering af ydervæg (både massiv ydervæg og let ydervæg, dog ikke kælderydervægge og hulmur).
  • Efterisolering af loft og tag (inklusiv fladt tag, uopvarmet lofsrum, skråvægge og skunkvægge, som er direkte mod taget).
  • Efterisolering af terrændæk (dog ikke kældergulve eller krybekældre).
  • Konvertering af krybekælder til terrændæk.
 2. Vinduer:
  • Udskiftning af facade- og ovenlysvinduer.
  • Udskiftning eller etablering af nye forsatsrammer (forsatsrammer refererer til en-, to- eller tre-lags ruder, der er monteret på indersiden af et facadevindue).
 3. Optimering af bygningens drift:
  • Ventilationsanlæg:
   • Etablering af et mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis der i forvejen er etableret mekanisk udsugning uden varmegenvinding, eller hvis der ikke er et ventilationsanlæg.
  • Vandbårent rumvarme:
   • Etablering af vandbårent rumvarme, hvis der ikke er et fordelingsanlæg i forvejen (man kan kun få tilskud til etablering af et nyt vandbårent rumvarme, og ikke til udskiftning fra et gammelt til et nyt et).
 4. Energimærke:
  • Man kan søge om tilskud til eksisterende energimærke under visse betingelser, som inkluderer at boligejeren selv har betalt for energimærkningen og at energimærket er udarbejdet med en bygningsgennemgang​1​.

Disse tiltag er udformet for at hjælpe boligejere med at forbedre energieffektiviteten i deres boliger, reducere energiforbruget, og derved bidrage til en mere bæredygtig og klimavenlig boligsektor i Danmark.

Hvem kan søge energirenoveringspuljens tilskud?

Tilskud fra Energirenoveringspuljen er tilgængelige for boligejere, der ønsker at energioptimere deres boliger gennem renoveringsprojekter, som ikke omfatter udskiftning af varmekilden​​.

Her er de specifikke kriterier og betingelser, der skal opfyldes for at kunne søge tilskuddet fra Energirenoveringspuljen:

 1. Energimærke:
  • Din bolig skal have et gyldigt energimærke E, F eller G. Et gyldigt energimærke må maksimalt være 10 år gammelt, og boligen må ikke være renoveret siden energimærket er udført​​.
  • Hvis du ønsker at søge tilskud til andet end varmepumpe, skal dit hus have energimærke E, F eller G, da tilskuddet støtter de boliger, der trænger mest og giver den bedste klimaeffekt​​.
 2. Projektets Start:
  • Energiforbedringen skal først igangsættes efter tilsagn om tilskud er givet​.
 3. Andre Tilskud eller Fradrag:
  • Du må ikke søge andre tilskud eller fradrag til det samme projekt​​.
 4. Boligtypen:
  • Energitilskuddet skal anvendes på helårsboliger​​.
 5. Udførelse af Arbejdet:
  • Arbejdet skal udføres af en virksomhed med et gyldigt CVR-nummer​.

Disse betingelser sikrer, at tilskuddene fra Energirenoveringspuljen er rettet mod de boliger, der har mest brug for energioptimering, og at arbejdet udføres professionelt for at opnå de ønskede energibesparelser og klimafordele.

Hvor mange penge er tildelt energirenoveringspuljen?

I 2023 er der forskellige beløb angivet i kilderne for, hvor mange penge der er tildelt til Energirenoveringspuljen. Ifølge en kilde er der afsat 320 millioner kroner i 2023, som skal fordeles mellem Varmepumpepuljen og Energirenoveringspuljen, hvoraf 30% går til Energirenoveringspuljen​. En anden kilde angiver, at den samlede pulje penge for de to puljer i 2023 er 340 millioner kroner, som fordeles med 236 millioner kroner til Varmepumpepuljen og 102 millioner kroner til Energirenoveringspuljen​​.

Selvom beløbene varierer en smule, er det klart, at der er afsat betydelige midler til Energirenoveringspuljen, som er en del af Danmarks indsats for at forbedre energieffektiviteten og reducere CO2-udledningen fra boligsektoren. Det er vigtigt at bemærke, at de nøjagtige beløb og fordelingen mellem de to puljer kan variere, og det anbefales at tjekke den seneste opdatering fra de officielle kanaler for de mest nøjagtige og opdaterede oplysninger.

Hvor meget kan du få i tilskud?

Beløbet, du kan få i tilskud fra Energirenoveringspuljen, varierer afhængigt af det specifikke energiforbedringsprojekt, du planlægger at udføre. Her er nogle generelle og specifikke oplysninger om tilskudsbeløbene:

 1. Generelt Tilskud:
  • Dit samlede tilskud fra Energirenoveringspuljen kan ligge mellem 5.000 kr. til 10.000 kr., hvis du har betalt for energimærkningen selv. Dette skal kunne dokumenteres ved at vedhæfte en faktura med det samlede beløb og datoen for betalingen. Energimærket må maksimalt være 24 måneder gammelt fra ansøgningstidspunktet, og det skal være udarbejdet med en bygningsgennemgang​​.
 2. Specifikke Tilskudssatser:
  • Tilskudssatserne for de forskellige energiforbedrende tiltag er opgjort pr. kvadratmeter (m^2), baseret på energimærkningens data.
   • Isolering:
    • Udvendig isolering af massiv og let ydervæg: 180 kr. pr. m^2 (ikke-momsregistrerede virksomheder), 145 kr. pr. m^2 (momsregistrerede virksomheder).
    • Efterisolering af udnyttet, uudnyttet tagrum og fladt tag: 70 kr. pr. m^2 (ikke-momsregistrerede virksomheder), 55 kr. pr. m^2 (momsregistrerede virksomheder).
    • Efterisolering af terrændæk og krybekælder: 105 kr. pr. m^2 (ikke-momsregistrerede virksomheder), 85 kr. pr. m^2 (momsregistrerede virksomheder).
   • Vinduer:
    • Udskiftning af facadevindue, ovenlysvindue, montering af vindue med koblet ramme, og montering af forsatsvindue: 680 kr. pr. m^2 (ikke-momsregistrerede virksomheder), 545 kr. pr. m^2 (momsregistrerede virksomheder).
   • Vandbåret Rumvarme:
    • Installation af fordelingsanlæg til vandbåret rumvarme: 80 kr. pr. m^2 (ikke-momsregistrerede virksomheder), 60 kr. pr. m^2 (momsregistrerede virksomheder).
   • Ventilationsanlæg:
    • Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding: 55 kr. pr. m^2 (ikke-momsregistrerede virksomheder), 40 kr. pr. m^2 (momsregistrerede virksomheder) for bygninger med BBR kode 140 – 160. For bygninger med BBR kode 110 – 132 samt 185 og 190 er tilskuddet baseret på en fast pris: 10.000 kr. (ikke-momsregistrerede virksomheder), 8.000 kr. (momsregistrerede virksomheder).
   • Energimærkning:
    • Ved tilskud til et energiforbedringsprojekt på 5.000-10.000 kr. kan der ydes et tilskud på 750 kr. til energimærkning af bygninger​​.

Disse tilskudssatser er ment som en hjælp for boligejere til at foretage nødvendige energiforbedringer, der kan bidrage til en reduceret energiregning og et mindre miljøaftryk.

Hvordan søger man tilskud fra energirenoveringspuljen?

Hvordan ansøger jeg om støtte til en varmepumpe?

For at søge tilskud fra Energirenoveringspuljen, skal du følge disse trin:

 1. Forberedelse:
  • Det første skridt i at søge om tilskud fra Energirenoveringspuljen er at forberede de nødvendige dokumenter. Det er vigtigt at have alle relevante dokumenter klar, inden ansøgningsportalen åbner.
 2. Ansøgningsportal Åbning:
  • Energistyrelsen har meldt ud, at ansøgningsportalen til Energirenoveringspuljen åbner den 11. oktober 2023. Du kan begynde at indsende din ansøgning fra denne dato​​.
 3. Indsendelse af Ansøgning:
  • Du skal indsende din ansøgning om tilskud gennem Energistyrelsens ansøgningsportal her. Det er via denne portal, du kan søge om tilskuddet​.
  • Du kan vælge at søge tilskud til enkelte tiltag eller til forskellige energiforbedringer eller flere projekter på én gang​4​.

Energistyrelsen administrerer Energirenoveringspuljen, og det er gennem deres officielle ansøgningsportal, at du kan søge om tilskud til energiforbedringer i din bolig. Det er vigtigt at bemærke, at ansøgningsprocessen kan variere fra år til år, så det er altid en god idé at tjekke den seneste information fra Energistyrelsen eller den officielle hjemmeside

Hvornår åbner energirenoveringspuljen i 2024?

Energirenoveringspuljen for 2023 åbnede for ansøgninger onsdag den 11. oktober kl. 10:00. Der er også nævnt, at man kan tilgå et venteværelse kl. 9:00, forud for at ansøgningsportalen åbner​.

Ofte stillede spørgsmål

Vi modtager løbende en masse spørgsmål, så derfor har vi samlet de ofte stillede spørgsmål i nedstående FAQ.

Hvad er formålet med Energirenoveringspuljen?

Energirenoveringspuljen er en statslig støtteordning, der tilbyder tilskud til boligejere for at forbedre energieffektiviteten i deres boliger, reducere energiforbruget og CO2-udledningen, samt fremme skabelsen af arbejdspladser inden for klimavenlig omstilling og renovering af boliger.

Hvordan er Energirenoveringspuljen blevet til?

Energirenoveringspuljen er en afløser for den tidligere bygningspulje, der er nu delt i to separate puljer: varmepumpepuljen og energirenoveringspuljen.

Hvem kan søge tilskud fra Energirenoveringspuljen?

Tilskud fra Energirenoveringspuljen er tilgængelige for boligejere, der ønsker at energioptimere deres boliger gennem renoveringsprojekter, som ikke omfatter udskiftning af varmekilden.

Hvordan søger man tilskud fra Energirenoveringspuljen?

Ansøgning om tilskud skal indsendes gennem Energistyrelsens ansøgningsportal.

Hvornår åbner Energirenoveringspuljen i 2023?

Energirenoveringspuljen for 2023 åbner for ansøgninger onsdag den 11. oktober kl. 10:00.

Metode og kilder

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.

Kilder:

Sparenergi.dk