Afkoblingsordning – Undgå gebyret når du skrotter gasfyret

Hvis du vil erstatte dit gasfyr med en alternativ opvarmningsløsning, kan du få dækket afkoblingsgebyret på 8.000 kr. for naturgas gennem Afkoblingsordningen. Denne ordning genåbner den 18. januar 2024.. Find ud af, hvordan du kan få del i pengene.

Få 3 Tilbud fra en VVS’er, på at blive afkoblet gas

 • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
 • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
 • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

I løbet af de sidste par år er der blevet indført adskillige puljer og ordninger, der har til formål at gøre det attraktivt at erstatte olie- eller gasfyr med en mere miljøvenlig energikilde som f.eks. varmepumpe eller fjernvarme.

Indtil april 2021 har det været nødvendigt for dig at betale de cirka 8.000 kr., som det koster at blive frakoblet gasforsyningen, når gasfyret skal skrottes. Frakoblingsomkostningerne inkluderer arbejde som opgravning, afbrydelse af forbindelsen fra gadeledningen samt fjernelse af måler, regulator og gasskab.

Men i april 2021 blev der indført en ny, midlertidig ordning for frakobling, hvor du kan ansøge om at få dækket udgifterne på de 8.000 kr.

Afkoblingspuljen, som uddeler midler efter først til mølle-princippet, åbnede op for nye ansøgninger den 18. januar 2024.

Læs også: Varmepumpepuljen – Få op til 27.000 i tilskud

Afkoblingspuljen åbner igen den 18. januar 2024

Afkoblingsordning
Afkoblingsordning medvirker til at du kan skifte til en alternativ og billigere varmekilde.

Takket være en ny politisk aftale, som et bredt flertal i Folketinget støtter, er der nu 254 millioner kr. i Afkoblingspuljen for 2024, og ordningen åbner den 18 januar 2024 kl. 10 med 139 millioner kr. til rådighed i puljen.

Hold øje med Evidas hjemmeside regelmæssigt eller abonner på nyheder fra Evida for at få besked om Afkoblingspuljen løbende.

Ansøg om afkoblingspuljen hos Evida her

Hvem er berettiget til Afkoblingsordningen?

Afkoblingsordningen er for private husholdninger og udlejere med lejeboliger, der på den aktuelle adresse:

 • Har et årligt gasforbrug (i seneste aflæsningsår) på mellem 100 og 6.000 m3.
 • …og ikke har et eller flere CVR-numre registreret på adressen, som i løbet af de seneste tre regnskabsår har modtaget de minimis-støtte[1] på mere end 1.500.000 kr. (200.000 EUR).

Der er ikke noget krav om, hvilken varmekilde du skal skifte til for at modtage penge fra Afkoblingsordningen.

Er der tilstrækkelige midler til alle under Afkoblingsordningen?


Svaret er nej.

Midlerne i Afkoblingsordningen fordeles efter først til mølle-princippet, så det er vigtigt at ansøge så hurtigt som muligt. Der blev i første omgang afsat 595 millioner kr. til puljen (svarende til afkobling af næsten 70.000 private husstande), og der uddeles næsten 100 millioner kr. årligt fra 2021-2026. Dog er der ekstra millioner afsat i både 2022 og 2023.

Hvis puljen løber tør for et år, er det ikke muligt at få del i ordningen det pågældende år. Hvis du afmelder din gasforsyning, mens puljen er lukket, skal du selv dække de cirka 8.000 kr. for afkobling. Det er ikke muligt at få del i puljen med tilbagevirkende kraft – det er afmeldingsdatoen for din gasforsyning, der tæller.

Læs mere om Afkoblingsordningen hos Energistyrelsen.

Sådan ansøger du om Afkoblingsordningen for naturgas

 • For at få fritagelse for gebyrer skal du have et gasfyr installeret i din ejendom, som du ejer. Dit seneste års forbrug skal være mellem 100 og 6.000 m3 gas. Hvis der er et eller flere CVR-numre registreret på adressen, må der i løbet af de sidste tre regnskabsår ikke have været modtaget de minimis-støtte, der overstiger 1.500.000 kr. (200.000 EUR).
 • Du skal selv opsige din gasforsyning hos Evida, statens gasdistributør, her: https://selvbetjening.evida.dk/login. Det vil automatisk blive kontrolleret, om du opfylder de overordnede krav. Du er dog selv ansvarlig for at overholde reglerne vedrørende CVR-numre på adressen.
 • Hvis du opfylder kriterierne og der er penge tilbage i puljen, vil afkoblingen af din gasledning blive gratis for dig. Du vil blive informeret om dette med det samme.
 • Dit skifte til en ny varmekilde og dermed dato for din opsigelse skal være inden årets udgang for at have mulighed for at få del i afkoblingsordningen for 2023.
 • Det er vigtigt, at du har adgang til alternativ opvarmning, så snart gasmåleren er fjernet. I forbindelse med tilmeldingen kan du angive, at du ønsker en afkobling ved årets udgang, hvis du for eksempel ved, at du snart får tilsluttet din nye opvarmning, men ikke ved præcis hvornår inden for året. Derefter har Evida 18 måneder til at planlægge, hvornår afkoblingen faktisk vil finde sted.
 • Det er vigtigt, at du ved, hvornår den nye opvarmningsform er installeret, før du afkobler din gasforsyning. Derfor skal du ansøge om og have fået tilsagn om andre tilskud, fx fra Varmepumpepuljen, før du melder din afkobling til Evida, hvis du ønsker at opnå både støttemidler og fritagelse for gebyrer.

Få ekstra støtte, når du udskifter dit gasfyr

Ud over de cirka 8.000 kr., du sparer på afkoblingsgebyret, er der flere muligheder for at få støtte til at erstatte dit gasfyr med en mere miljøvenlig energikilde.

I foråret 2024 åbner en ny pulje – Varmepumpepuljen, hvor du kan ansøge om støtte til at skifte din varmekilde til en varmepumpe.

En anden mulighed er den såkaldte Skrotningsordning, hvor du kan leje en varmepumpe via et firma og modtage et tilskud til udbetalingen.

Der ydes også indirekte støtte til udvidelse af fjernvarmenet gennem Fjernvarmepuljen.

Få 3 Tilbud fra en VVS’er, på at blive afkoblet gas

 • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
 • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
 • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om afkoblingsordningen

Vi modtager løbende en masse spørgsmål, så derfor har vi samlet de ofte stillede spørgsmål i nedstående FAQ.

Hvad er afkoblingsordningen?

Afkoblingsordningen er en ordning der betaler afgiften til afkobling fra gasnettet (op til 8.000,-) og som betyder at du ikke skal betale det gebyr der normalt er forbundet med at skrotte gas.

Er der flere penge i afkoblingsordningen?

Efter et ekstraordinært tilskud til afkoblingsordningen i foråret 2024 er der igen midler tilbage. Det er dog først-til-mølle og man forventer at ordningen tømmes igen i 2024 hvorefter man skal vente til 2025 inden den igen tilføres midler.

Kan afkoblingsordningen kombineres med andre ordninger?

Ja afkoblingsordningen må gerne kombineres med f.eks. varmepumpeordningen.

Metode og kilder

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.

Kilder:

SparEnergi

Evida.dk