Annonce

Grønne tage – Lær mere om og se priser på sedumtage her

Grønne tage beplantet med stenurter, også kendt som sedumtage, er både æstetiske og funktionelle. De er i stand til at absorbere halvdelen af alt regnvand, der falder på dem, hvilket reducerer belastningen på kloaksystemet. Grønne tage kan anvendes på bygninger med flade tage eller lav taghældning.

Hvad er et grønt tag (sedumtag)?

Et grønt tag er et tag, der har planter som tagbeklædning. De fleste grønne tage har enten græs eller stenurt som beplantning, som kaldes sedum på latin. Derfor vil du ofte møde betegnelsen sedumtag.

Hvorfor bør man overveje et grønt tag?

De seneste år har grønne tage vundet indpas i Danmark og er blevet mere udbredt.

Et af de største fordele ved grønne tage er, at de kan absorbere en betydelig del af den regn og nedbør, der falder på dem. I gennemsnit kan et grønt tag opsuge omkring 50 procent af den nedbør, der falder på taget. Dette hjælper med at aflaste kloaksystemet, så det ikke skal håndtere så meget vand som ellers.

Desuden hjælper vegetationen og drænlaget, som planterne gror i, med at holde på vandet, så kloakken ikke får en stor mængde vand på kort tid, f.eks. ved et kraftigt regnskyl. Dette betyder, at nedbøren ledes mere jævnt ned i kloakken, hvilket reducerer risikoen for, at kloakken bliver overbelastet og fører til oversvømmelser i huset og kælderen.

Grønne tage - Lær mere om og se priser på sedumtage her
Grønne tage – Lær mere om og se priser på sedumtage her

Når regnen falder på det grønne tag, absorberes en stor del af nedbøren af planterne, mens resten løber gennem tagets drænlag og ned ad tagfladen til tagrenden og videre til enten kloakken eller faskinen.

Ydermere er der nogle grønne tage, som også bidrager til bedre leveforhold for små dyr som insekter og fugle. Dette øger biodiversiteten både på og omkring din bolig.

Beregn pris på grønne tage med vores prisberegner


📝 Modtag 3 faste tilbud på nyt tag 📝

Prisestimatet fra vores beregner er en god vejledning når du skal vælge tagtype eller se hvordan du kan holde dig indenfor dit budget, men er altid forbundet med en usikkerhed. Derfor anbefaler vi at du får 3 tilbud på din opgave når du er klar til at gå videre.

Derfor samarbejder vi med platformen 3byggetilbud som siden 2000 har formidlet mere end 500.000 byggeprojekter for danskerne. Hos 3 byggetilbud kan du helt uforpligtende indsende din opgave og få 3 tilbud tilbage fra håndværkere.

Med tilbuddene i hånden kan du få oprettet en byggekredit i banken eller omlagt dit realkreditlån og komme godt igang med dit nye tag.

Bestil dine 3 tilbud ved at trykke på knappen herunder

Hvilke fordele og ulemper er der ved grønne tage?

Fordele

 • Grønne tage absorberer en stor mængde af den nedbør, der falder på taget, og aflaster dermed kloaksystemet.
 • Et grønt tag er et mere miljøvenligt valg sammenlignet med mange andre tagmaterialer, da det kræver næsten ingen energi at fremstille i forhold til for eksempel tegltag. Dog skal der til det grønne tag tilføjes et plastbaseret underlag samt et undertag, som tagpap, der har udledt CO2 under produktionen.
 • Med et grønt tag kan en ellers tom tagflade omdannes til et grønt område, som giver liv i bybilledet.
 • Et grønt tag kan også bruges som en terrasse hævet over jorden.
 • Vegetationsmåtterne beskytter det underliggende tagmateriale mod solen og udjævner temperatur- og fugtforholdene, som tagmaterialet er udsat for. Det betyder for eksempel, at tagpap under grønne tage holder længere end et almindeligt tagpaptag, der er udsat for vind, sol og regn.
 • Vegetationsmåtterne isolerer godt både mod kulde og støj udefra.
 • Stenurter, som er de mest anvendte planter, er sukkulenter, det vil sige tykbladede og tørketålende planter, som kan lagre meget vand i de tykke blade. Da stenurterne indeholder meget vand, betyder det, at et grønt tag har en høj brandmodstand.

Ulemper

 • Grønne tage har et anderledes udseende end de gængse tagmaterialer, men dette kan af nogle betragtes som en fordel.
 • Grønne tage er ikke altid tilladt i henhold til lokalplaner eller servitutter. Dog har flere kommuner begyndt at gøre det muligt at etablere grønne tage.
 • Grønne tage passer ikke til alle hustyper. Nogle tagkonstruktioner kan ikke bære vægten af vegetationen, og taghældningen må ikke være for stor, for så kan taget glide af.

Stenurtfamilien er en stor plantefamilie, der indeholder mange forskellige typer af stenurter. Et grønt tag med stenurter kan derfor laves i flere forskellige farver fra grøn til støvet grågrøn og rød. Desuden får nogle stenurter små, flotte blomster i gule, røde eller hvide farver.

Du kan enten vælge et tag, hvor de forskellige sorter af stenurter er blandet, så taget er sammensat af flere farver. Eller du kan holde dig til en eller få farver, så taget får et mere ensartet udseende.

Vær opmærksom på, at tagets udseende ændrer sig efter årstid og mængden af nedbør.

Læs også: Tilbygning – Hvad koster en tilbygning? Online Beregner

Blandede stenurter med andre planter

Et grønt tag kan vælges, hvor stenurter kombineres med andre planter, såsom vilde urter, mos eller græs. Dette giver flere muligheder for at variere tagets udseende og påvirke biodiversiteten positivt.

 • Stenurter kombineret med forskellige vilde urter skaber en tagflade med blomster, der ændrer farve og art gennem året. Denne slags tag kræver et tykkere drænlag, hvilket resulterer i en fordobling af vægten for det grønne tag sammenlignet med dem, der kun består af stenurter. Vægten vil være omkring 120 kg pr. Kvadratmeter.
 • Stenurter kombineret med mos skaber en tagflade med lav vækst. Denne type tag har et skarpt arkitektonisk udseende, der passer godt til moderne arkitektur.
 • Stenurter kombineret med græs giver et mere vildt udseende, da græsset har en relativ høj vækst. Græsset kan have en tendens til at tørre ud og blive gult i løbet af sommeren. Denne type kræver et tykkere drænlag, hvilket resulterer i en vægt på 120 kg pr. Kvadratmeter.
 • Stenurter blandet med græs og urter har en større positiv indvirkning på biodiversiteten end stenurter og mos alene.

Hvordan er det grønne tag konstrueret?

En grøn tagkonstruktion er normalt opbygget på denne måde:

 1. I bunden er selve taget, der f.eks. kan bestå af en bærende struktur af beton eller træ med et isolerende lag og et vandtæt toplag, fx to lag tagpap.
 2. På toppen af taget er der en gummimembran, der yderligere sikrer tætheden og fungerer som en rodspærre.
 3. Nogle konstruktioner har derefter en drænplade integreret, der sikrer, at sedumbelægningen ikke oversvømmes, og at den samtidig får nok vand.
 4. Over membranen er der et drænlag, som består af en mineralbaseret tagjordblanding, der er varmebehandlet for at eliminere ukrudt. Drænlagets tykkelse varierer fra 2-5 cm til 4-8 cm, afhængigt af vegetationsarten og tagets hældning. En filtdug holder drænlaget på plads.
 5. På toppen er planterne i jorden/drænlaget. Plantelagets tykkelse/højde og vægt afhænger af hvilke typer stenurter og andre planter, der udgør taget. Normalt er plantehøjden 2-5 cm, men nogle vegetationsblandinger kan være op til 15-20 cm høje.


Du kan enten etablere et grønt tag ved at lægge drænlaget først og derefter plante planterne i det, eller du kan købe færdige plantemåtter, der ligner rullegræs. Plantemåtterne består af membran, drænlag, filtdug og planter og skal blot lægges oven på tagpladerne. Færdige plantemåtter er langt det mest populære.

Hvis du samtidig ønsker at taget skal fremme biodiversiteten, skal der tages hensyn til nogle ekstra detaljer under anlæggelsen. For det første skal planterne som minimum være en blanding af stenurt og andre plantearter som f.eks. græs og urter. Jo større variation i beplantningen, desto større værdi for biodiversiteten.

Et andet aspekt er variationen i jordlagets tykkelse selv. I stedet for et helt jævnt jordlag, vil et mere kuperet jordlag med spredte områder af grus og småsten skabe et endnu bedre miljø for insekter og smådyr på og omkring taget.

Hvilke boliger er egnede til grønne tage?

Tagets form og hældning

Det er primært tagets udformning, hældning og opbygning, der bestemmer, om du kan oprette et grønt tag på dit hjem. Grønne tage er kun mulige på flade tage og tage med en forholdsvis lav hældning, højst 30-32 grader.

Der kan dog i nogle situationer være mulighed for at installere et grønt tag, selvom tagets hældning er større end 30-32 grader. Dette kræver dog ekstra forankring af plantelivet for at forhindre, at det glider ned ad taget. Derudover kan det være nødvendigt at vande området, da regnvand løber hurtigere af et skråt tag.

Vægtmål for taget

Før du opretter et grønt tag, er det essentielt at undersøge, om bygningens bærende vægge og tagstruktur er kraftige nok til at støtte det grønne tags vægt. Vægten af vegetationsmåtterne varierer fra omkring 50 kg til omkring 120 kg pr. kvadratmeter, afhængigt af hvilke plantetyper der er involveret.

Kontrol af lokalplan og servitutter

Det er vigtigt at undersøge, om det overhovedet er tilladt at benytte et grønt tag som tagmateriale i dit område. Lokalplanen og servitutter, som gælder for dit område og din grund, kan have begrænsninger for, hvilke tagmaterialer du har lov til at vælge. Du kan finde ud af dette ved at kontakte din kommune og gennemgå dit skøde.

Arkitektoniske overvejelser

Selvom dit hus er konstrueret til at kunne bære et grønt tag, er det vigtigt at tænke over, om et grønt tag passer til husets arkitektoniske design og stil.

Mange parcelhuse fra 60’erne og 70’erne samt adskillige nye huse fra 90’erne og fremefter har enten flade tage eller sadeltage med en relativt flad hældning. Både i forhold til byggeteknik og arkitektonisk design vil et grønt tag ofte passe godt til denne type huse. Specielt et grønt tag med en forholdsvis kort vegetation, der giver taget et snævert udtryk, vil komplementere husenes stil.

Et grønt tag vil desuden passe rigtig godt til et mere rustikt hus, for eksempel et træhus i norsk eller moderne dansk stil. På denne slags huse vil en lidt vildtvoksende beplantning med urter eller græs understrege husets rustikke præg.

Andre konstruktioner

Det er ikke kun for familiens helårsbolig, at et grønt tag er værd at tænke på. Det kan også være en fremragende løsning for sommerhuse, skure, annekser, carporte, garager og lignende – både i forhold til byggeteknik og arkitektur.

Kan du selv etablere et grønt tag?

Kan du selv etablere et grønt tag
Sådan kan det se ud når man lægger sit eget grønne tag, eller får en professionel til det.

Du kan sagtens etablere et grønt tag på egen hånd, så længe du er dygtig til gør det selv-projekter og nøje følger vejledningen. Det er en god idé at søge hjælp til at bære de tunge plantemåtter op på taget. Dog anbefales det at få støtte fra nogen, der har erfaring med det, da et utæt grønt tag kan medføre mange ubehagelige problemer.

For at sikre succes med et grønt tag, er det essentielt at vælge de korrekte planter. Derfor er det også vigtigt at finde en pålidelig leverandør, som kan give en dybdegående vejledning i, hvilke planter der er bedst i forhold til dit hus’ placering, tagets hældning, vindforhold samt eventuelt salt(vand) i luften.

Desuden er det vigtigt at modtage vejledning i valg af materialer til gummimembran, drænlag osv., så du er sikker på, at de er kompatible med tagmaterialerne nedenunder.

Hvordan vedligeholder man et grønt tag (sedumtag)?

Vedligeholdelsen af grønne tage kræver generelt mere arbejde end konventionelle tage. Det vigtigste arbejde består i at sørge for, at dræn og afløb ikke blokeres af snavs og blade, og at der ikke pludselig vokser uønsket vegetation med et mere aggressivt rodsystem, såsom forskellige små træer.

Normalt behøver et grønt tag ikke vanding. Stenurt, med sine tykke blade, er meget effektiv til at holde på vand og har derfor en vandreserve, som den kan trække på i tørkeperioder. Stenurt klarer sig fint med den regn og dug, som den modtager på taget.

Stenurt er naturligt en meget robust og beskeden plante, som er i stand til at modstå de hårde forhold, der kan forekomme på taget, såsom vind, sol og tørke.

Grønne tage har brug for gødning en til to gange om året: forår og efterår. Der er ikke meget ukrudtsarbejde på taget, og det er ikke nødvendigt at klippe eller beskære planterne. Det er normalt kun nødvendigt at rense taget for større mængder blade, skidt og nedblæste grene, så stenurtplanterne får lys, og taget ser pænt ud. Dette kan gøres ved at rive taget igennem med en rive i sensommeren eller efteråret og fjerne visne planter og græsser.

Hvis taget er korrekt udført, kan du forvente en relativt lang levetid. Der findes eksempler i Tyskland på grønne tage, der er over 30 år gamle og stadig holder meget godt.

Få 3 Tilbud på et sedumtag

 • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
 • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
 • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om grønne tage

Vi modtager løbende en masse spørgsmål, så derfor har vi samlet de ofte stillede spørgsmål i nedstående FAQ.

Hvad koster et grønt tag?

Et grønt tag koster ca. 2000,- pr. Kvm hvilket gør det til samme pris som et tegl/betontag.

Kan man selv lave et grønt tag?

Du kan godt selv lave et grønt tag. Det anbefales dog at søge byggerådgivning til dimensionering og materialevalg så du undgår overraskelser. Du kan med fordel også benytte en tagdækker til tagpap så du er sikker på et vandtæt underlag.

Hvor længe holder et grønt tag?

Et grønt tag kan holde mere end 30 år, men det afhænger af underlag, taghældning, miljø og de planter der er valgt til taget.

Metode og kilder

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.

Kilder:

Klimatilpasning.dk

Veg Tech

Green Roofs