Isolering af tag Pris: Se hvad det koster at isolere taget

Mellem 25 og 40 procent af al varmetab fra danske boliger sker gennem loft og tag. Derfor kan det være en god og klimavenlig investering at isolere husets tag, da det hurtigt kan betale sig gennem en reduceret varmeregning. Derudover kan det være påkrævet at isolere taget ved større renoveringsarbejder på tagkonstruktionen.

Fagekspert
Mark
Ajourført d. 4. september 2023
Isolering af tag Pris
Din Isolering af tag Pris bliver ofte blive tjent hjem indenfor forholdsvis kort tid, og er derfor typisk en attraktiv investering.

Der findes adskillige metoder til at isolere taget, og den endelige pris vil variere afhængigt af, hvilken metode der vælges. Man kan enten efterisolere skråvægge indefra, isolere skunk indefra eller isolere taget udefra i forbindelse med en omfattende tagrenovering. Derudover er det også muligt at isolere det uudnyttede loftrum, hvilket vi har beskrevet i vores artikel her (inkl. prisberegner).

Et isoleret tag kan øge værdien af din ejendom

At isolere taget kan være en dyr affære, men det er ofte en investering, der tjener sig selv ind igen gennem lavere varmeudgifter og øget ejendomsværdi. Flere studier har vist, at boliger med et bedre energimærke sælges til en markant højere pris pr. kvadratmeter, og at de i gennemsnit ligger kortere tid på markedet ved salg.

For eksempel har en undersøgelse fra Energistyrelsen i 2015 vist, at den gennemsnitlige stigning i salgsprisen ligger omkring 500 DKK pr. kvadratmeter for hver forbedring af energimærket med et bogstav. En forbedring af energimærket for en ejendom på 170 kvadratmeter vil således i gennemsnit føre til en stigning i salgsværdien på 85.000 DKK.

Læs også: Nyt tag pris? – Prisberegner til alle tagtyper (2023 Priser)

Isolering af tag Pris – Hvad er prisen for at isolere taget?

Omkostningerne ved at isolere taget varierer afhængigt af metoden og adgangsmulighederne for isoleringsarbejdet. Så din Isolering af tag Pris afhænger meget af omstændighederne. For eksempel, hvis man har adgang til skråvæggene oppefra, er det ikke nødvendigt at fjerne skråvæggens beklædning først, hvilket gør prisen lavere sammenlignet med en indvendig isolering af taget. Derfor kan du bruge følgende kvadratmeterpriser som udgangspunkt:

  • Isolering af taget (skråvægge) oppefra og indefra: cirka 600-700 DKK per kvadratmeter skråvæg, alt inkluderet
  • Isolering af taget (skråvægge) indefra: cirka 1.100-1.400 DKK per kvadratmeter skråvæg, alt inkluderet (inklusive nedrivning og genopbygning af vægbeklædning)
  • Isolering af skunkrum: cirka 800-1.100 DKK per kvadratmeter

Eksempel på pris 1: Efterisolering af skråvægge ovenfra i en murermestervilla på 130 m2

Boligen er 130 m2 i vandret loftareal og har 50 m2 skråvæg. Taget har et tagrum, hvilket gør det muligt at isolere skråvægge ovenfra uden at fjerne eksisterende vægbeklædning på skråvæggen.

Total pris: 30.000-35.000 DKK inkl. moms, materialer og betaling til håndværkere

Pris pr. kvadratmeter: 600-700 DKK

Eksempel på pris 2: Efterisolering af skråvægge indefra i en murermestervilla på 130 m2

Boligen er 130 m2 i vandret loftareal og har 50 m2 skråvæg. Eftersom skråvægge ikke kan nås ovenfra, fjernes eksisterende vægbeklædning for at få adgang til tagets inderside. Den indvendige side af tagbelægningen forstærkes, ny isolering lægges på, og ny vægbeklædning installeres.

Total pris: 55.000-60.000 DKK inkl. moms, materialer og betaling til håndværkere

Pris pr. kvadratmeter: 1.100-1.400 DKK

Eksempel på pris 3: Efterisolering af skråvægge indefra og loftisolering i en murermestervilla på 130 m2

Boligen er 130 m2 i vandret loftareal og har 50 m2 skråvæg. Derudover er der 60 m2 loftareal. Eftersom skråvægge ikke kan nås ovenfra, fjernes eksisterende vægbeklædning for at få adgang til tagets inderside. Den indvendige side af tagbelægningen forstærkes, ny isolering lægges på, og ny vægbeklædning installeres. Det uudnyttede loft efterisoleres også med 150 mm isolering.

Omkostningerne for efterisolering af skråvægge ligger mellem 55.000 og 60.000 DKK, hvilket inkluderer moms, materialer og betaling til håndværkere. For efterisolering af uudnyttede lofter vil prisen være mellem 20.000 og 30.000 DKK, hvor dette beløb også inkluderer moms, materialer og håndværkerlønninger. Den samlede pris for begge dele ligger i intervallet 75.000 til 90.000 DKK.

Læs også: Isolering af loft Pris: Beregn hvad det koster og besparelse

Isolering af skråvægge ved beboelse under tag

Se i videoen hvordan man isolere skråvægge i beboelsesrum

Når taget anvendes som beboelsesrum – enten fordi det går til kip eller fordi der er etableret en ekstra etage, hems eller lignende – er det nødvendigt at isolere den indvendige side af taget, altså skråvæggene.

Isolering af skråvægge fra oven

Hvis du har adgang til tagrummet (også kendt som de vandrette loftsbjælker), kan du isolere skråvæggene oppefra, så tagbelægningen og den indvendige vægbeklædning forbliver intakt. Dette gøres ved at skubbe isoleringsplader ned mellem spærene ovenpå eventuel eksisterende isolering, men over den indvendige vægbeklædning.

Løsningen kræver, at:

  • Tagbeklædningen eller undertaget er fuldstændig tæt mod regn og vand udefra.
  • Taget er udstyret med et tagrum.

Isolering af skråvægge oppefra udføres som følger:

Trin 1: Udskæring og placering af masonitplade

En masonitplade skæres til, så den har samme bredde som afstanden mellem spærene. Skær en masonitplade, så den får samme bredde som afstanden mellem spærene. Inden du placerer mineralulden, skubber du midlertidigt masonitpladen ned i skråvæggen – med den glatte side opad/ud mod lægterne.

Trin 2: Isolering i skråvæg

Masonitpladen gør det meget nemmere at skubbe isoleringen ned mellem lægter og skråvæg – også selvom der er sømspidser i lægterne eller mørtelrester. Når du skal skubbe isoleringen ned i skråvæggen, er det en god idé at bruge en kost til at skubbe med. Husk, der skal være en ventilationsspalte under taglægterne på mindst 50 mm.

Trin 3: Isolering af vandrette loftsbjælker

Når du har isoleret skråvæggen, er det en rigtig god investering på varmekontoen, hvis du samtidig isolerer mellem de vandrette loftsbjælker, hvis dette ikke allerede er gjort.

Husk at skære i smig, der hvor isoleringen fra skråvæggen og den vandrette isolering mødes.

Isolering af skråvægge fra indersiden

Isolering af skråvægge ved beboelse under tag
Sådan kan Isolering af skråvægge ved beboelse under tag se ud

Hvis det ikke er muligt at tilgå skråvæggene oppefra (f.eks. hvis der ikke er vandrette loftbjælker og huset går direkte til kip), kan du isolere skråvæggene fra indersiden. Denne metode er dog dyrere og mere tidskrævende end at isolere skråvægge oppefra, da det indebærer, at eventuel eksisterende vægbeklædning skal fjernes.

Hvis der ikke er vægbeklædning på den indvendige side af taget (f.eks. ved et uudnyttet loft), vil arbejdet være mindre omfattende. Således kan det være relevant at isolere skråvægge fra indersiden ved inddragelse af et uudnyttet tagrum til beboelse eller ved ønske om at forbedre tagets isolering.

Trin 1: Fjernelse af eksisterende vægbeklædning og understrygning af taget

Først skal den eksisterende vægbeklædning på skråvæggene nedrives og fjernes, så man får adgang til tagbelægningens inderside. Byggeaffaldet bortskaffes og taget understryges indvendigt.

En indvendig understrygning sikrer, at taget er vandtæt og undgår fugtskader i den nye isolering. Prisen for understrygning ligger normalt mellem 150-200 DKK inkl. moms pr. kvadratmeter indvendig tag og bør udføres af en murer. Efter understrygningen fastgøres tagstenene til undertaget, så understrygningen forbliver intakt. Du kan læse mere om understrygning i vores artikel her.

Trin 2: Montering af efterisolering på tagets inderside

Derefter monteres efterisoleringen på tagets inderside. Ofte anvendes Rockwool Flexibatts, da det kan flexe 20 mm for isoleringstykkelser mellem 45 og 70 mm. Ved tykkelser fra 95 mm og derover kan isoleringen flexe op til 40 mm. Dette gør, at isoleringen kan trykkes en smule sammen før montering og derefter sidde fast alene ved at udvide sig igen. De fleksible kanter er markeret med en grøn streg.

Afstanden mellem lægter skal være 50 mm for at sikre ventilation af eventuel fugt.

Trin 3: Installation af dampspærre

En tæt dampspærre reducerer træk i huset og dermed varmeforbruget. For at undgå fugtskader i tagkonstruktionen er det vigtigt at føre dampspærren omkring hele 1. sal uden afbrydelser. Håndværkeren er derfor meget omhyggelig med at tætne dampspærren, især mod murede vægge og omkring ovenlysvinduer og kviste. Det er vigtigt at pudse væggene op, så dampspærren hæfter ordentligt. Tømreren fører dampspærren ind på efterisoleringen af frontspidsens inderside og taper den mod den murede gavl.

Trin 4: Genopbygning af træskelet og vægbeklædning

Når dampspærren er installeret tæt omkring hele tagkonstruktionens inderside, genopbygges træskelettet til vægbeklædning af skråvæggen. I mange tilfælde lægges der endnu et lag Rockwool Flexibatts. Til sidst genopbygges vægbeklædningen af skråvæggen.

Læs også: Indvendig efterisolering – Slip for træk fra jeres ydervæg

Isolering af taget fra ydersiden

Se i videoen hvordan isolering af taget fra ydersiden fungerer.

I stedet for at isolere taget fra indersiden, er det også en mulighed at isolere det udefra. Dette har fordelen, at man kan energioptimere taget uden at fjerne den eksisterende tagdækning. Derudover undgår du at skulle reducere det indre brugsareal, da efterisoleringen foretages på ydersiden.

I praksis vil en isolering af taget fra ydersiden dog kun være muligt i forbindelse med en udskiftning af hele taget. Dette skyldes, at det kræver, at den eksisterende tagdækning fjernes, og generelt er et omfattende renoveringsprojekt. Isoleringsmaterialet lægges mellem tagets spær, før der eventuelt etableres et nyt undertag og ny tagdækning. Det kan være nødvendigt at montere ekstra afstandslægter ovenpå spærene for at få plads til den ønskede tykkelse af isoleringen.

Ved en renovering af tagkonstruktionen vil en efterisolering af taget normalt være et krav. Dette afhænger dog af rentabiliteten ved efterisoleringen, og dette lovkrav gælder ikke, hvis det er under 50 pct. af taget, der repareres. Du kan finde mere information om lovkrav til efterisolering ved tagrenovering i afsnittet “Er der krav om efterisolering ved tagrenovering?”.

Efterisolering af skunkrum

Efterisolering af skunkrum
Efterisolering af skunkrum bør du ikke glemme, hvis du ønsker at isolere dit tag.

Hvis dit loft har en skunk (dvs. et hulrum i loftets sider), er det vigtigt at få det isoleret. Dette gælder både for skunkvæggen ind mod loftsrummet og skunkgulvet ned mod etageadskillelsen. Hvis der er rør i skunkområdet, anbefales det at isolere skråvæggen over skunken.

Det er ofte forholdsvis let at isolere skunkrum. Som regel findes der en lem eller en låge, der giver adgang til skunken. Det er vigtigt at isolere både gulvet og den lodrette væg i skunken. Især gulvet bør efterisoleres i området omkring etageadskillelsen for at undgå varmetab og kuldebroer.

Isolering af skunkvægge

Når du isolerer skunkvæggen, skal eventuel dampspærre fjernes. Derefter laves der nyt underlag til den indvendige beklædning ved hjælp af lægter. Det anbefales at placere den nye dampspærre en tredjedel inde i isoleringslaget på den varmeste side af konstruktionen. Alternativt kan dampspærren placeres lige bag den indvendige beklædning.

Isoleringen udføres med mineraluld i ruller eller batts (f.eks. Rockwool flexbatts) i et eller to lag med forskudte samlinger. Hvis det er muligt, bør der etableres en vindtæt afdækning i bjælkelaget ved tagfoden og under skunkvæggen.

Skunkgulv

Hvis loftet endnu ikke er isoleret, skal der installeres en dampspærre direkte mod loftet, imellem loftsbjælkerne og op ad bjælkernes sider. Dernæst skal der isoleres oven på dampspærren.

Hvis der allerede findes et tyndt lag af ældre isolering, kan en dampspærre placeres ovenpå dette, såfremt der ikke allerede er en. Derefter skal der lægges et isoleringslag, der er mindst dobbelt så tykt som det eksisterende, oven på dampspærren. Dette vil garantere, at dampspærren befinder sig på den varme side af isoleringen.

Isolering af loftområde

Isolering af loftområde
Isolering af loftområde er en god ide, da der typisk i gamle huse ikke er særlig godt isoleret, derved kan hentes en stor besparelse ved en forholdsvis billig investering.

Hvis du har et uudnyttet loft, er det værd at overveje at (efter)isolere det. Du kan vælge at isolere det uudnyttede loft med enten isoleringsgranulat eller isoleringsmåtter.

Omkostningerne ved en efterisolering af loftet varierer afhængigt af isoleringens tykkelse, isoleringsmetoden og hvorvidt loftet skal have en ny dampspærre. Generelt skal man dog forvente en pris på 2 DKK pr. mm kvadratmeter isolering. For en isoleringstykkelse på mellem 100-300 mm, skal man derfor forvente en pris på omkring 200-600 DKK pr. kvadratmeter isoleret loftgulv. Du kan finde meget mere information om isolering af loft i vores artikel her, hvor du også kan afprøve vores prisberegner.

Isolering af fladt tag

Helt plane paptage, som ofte ses på huse opført i 60’erne, oplever ofte store udfordringer med utætheder. Derfor vælger man som regel at kombinere en efterisolering af det flade tag med en tilspidsning af taget, således at der skabes et svagt hældning på det færdige tag. På denne måde foretages en efterisolering af det flade tag ofte udefra i forbindelse med en renovering af taget.

Husk at efterisolere loftlemmet

Mange overser vigtigheden af at efterisolere loftlemmen, når de har isoleret loftet og/eller taget. Dette er en beklagelig forglemmelse, da en uisoleret loftlem betydeligt reducerer de energiforbedringer, man opnår ved at isolere tag og loft.

At isolere loftlemmen er en relativ enkel proces og bør ikke koste mere end 400-600 DKK for en håndværker at udføre, inklusive materialer. Det kan dog ofte være mere rentabelt at få installeret en helt ny loftlem. I dag er det muligt at købe højisolerende præfabrikerede loftlemme med trappe inkluderet i en samlet pakke til omkring 2.000-5.000 DKK.

Er efterisolering påkrævet ved tagrenovering?

Generelt skal der udføres efterisolering af taget, hvis du skifter eller renoverer det. Hvis boligen har et loft, skal dette normalt også efterisoleres. Bygningsreglementets §275 kræver, at der udføres efterisolering i loftet og taget, hvis man skal have nyt tag, og at dette er økonomisk rentabelt. Efterisoleringen anses for at være rentabel, når følgende ligning er større end 1,33:

(Isoleringens levetid * Årlig varmebesparelse i DKK) / Investeringen > 1,33

Tallet 1,33 betyder, at efterisoleringen er tilbagebetalt efter 3/4-delen af efterisoleringens samlede levetid. Hvis man vurderer en samlet levetid på 40 år for efterisoleringen, skal investeringen således være tilbagebetalt efter maksimalt 30 år, før efterisoleringen anses for at være rentabel, og at der således er krav om efterisolering ved tagrenoveringen.

Lad os tage eksemplet: Efterisoleringen vurderes at have en levetid på 40 år (40 år er en generel tommelfingerregel for efterisoleringens levetid), den årlige varmebesparelse er 1.700 DKK, og efterisoleringen koster i alt 41.000 DKK:

(40 år * 1.700 DKK i årlig varmebesparelse) / 41.000 DKK = 1,659

Da 1,659 er højere end 1,33, anses efterisolering i dette tilfælde for at være rentabel, og der vil derfor være krav om at efterisolere, hvis der foretages renoveringer af taget.

Få 3 Tilbud på isolering af tag

  • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
  • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
  • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

Læs også: Indvendig efterisolering – Slip for træk fra jeres ydervæg

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om isolering af tag

Vi modtager løbende en masse spørgsmål, så derfor har vi samlet de ofte stillede spørgsmål i nedstående FAQ.

Hvordan isolerer man et tag?

Der er mange måder at efterisolere et tag. Derfor er det bedst at få en bygningssagkyndig ud og vurdere hvordan det bedst kan betale sig at efterisolere netop dit tag.

Hvor meget isolering skal man bruge til et tag?

Det kræver 350-400mm isolering at overholde de nyeste BR18 krav fra bygningsreglementet. Er den gamle isolering presset sammen eller ødelagt kan den ikke tælle med i beregningen af hvor tyk den samlede isolering skal være.

Metode og kilder

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.

Kilder:

Bygningsreglementet – Efterisolering