Annonce


Ventilationsanlæg med varmegenvinding – Online Beregner

Ved at genbruge varme med varmegenvinding, kan du drage fordel af den varme, der allerede findes i huset. Dermed bruger du mindre energi på opvarmning og opnår samtidig et forbedret indeklima.

Ventilationsanlæg med varmegenvinding
Ventilationsanlæg med varmegenvinding bidrager til et godt indeklima ved at trække frisk luft ind, hvor varmeenergien fra den udsugede luft i huset passere tæt på den kolde.

Få 3 Tilbud på varmepumper med varmegenvinding

 • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
 • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
 • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

Hvad indebærer varmegenvinding?

Et varmegenvindingsanlæg er et avanceret ventilationssystem, der overfører størstedelen af varmeenergien fra den udsugede luft i huset til den friske, kølige luft, der trækkes ind. Samtidig sørger anlægget for at ventilere boligen med frisk luft, hvilket forbedrer indeklimaet.

Denne opvarmning finder sted i en såkaldt varmeveksler, hvor de to luftstrømme passerer tæt forbi hinanden, adskilt kun af tynde metalplader. Dette gør det muligt for energien i form af varme at overføres fra den ene luftstrøm til den anden. Dermed undgår man at åbne døre og vinduer for at lufte ud, som ved traditionel udluftning, hvilket ellers ville medføre et større varmetab.

Varmeveksleren er indbygget i en kasse på størrelse med et lille køleskab, som typisk placeres på loftet. Herfra kan luften suges ind og blæses ud gennem indsugnings- og udblæsningshætter i taget.

Der er også mere avancerede løsninger til rådighed, hvor varmen fra udsugningsluften kan anvendes til at opvarme vand til brug i huset ved hjælp af en indbygget varmepumpe – en såkaldt brugsvandsvarmepumpe.

Læs også: Varmepumpepuljen – Få op til 27.000 i tilskud

Fordele og ulemper ved varmegenvinding

Fordele: 

 • Du kan spare på opvarmningen ved at ‘genanvende’ den eksisterende varme i hjemmet.
 • Et behageligt indeklima opnås.
 • Det er muligt at få masser af frisk luft uden at spilde meget varme.
 • Dårlige lugte og visse skadelige stoffer i luften undgås, såsom radon og afgasning fra møbler og materialer.
 • Luftfugtigheden i boligen kan holdes på et lavt niveau, hvilket forhindrer problemer med husstøvmider og skimmelsvamp.
 • Anlægget kan filtrere pollen og partikler fra luften, hvilket er en fordel for personer med astma eller pollenallergi.
 • I sommermånederne kan anlægget ændres til at levere en begrænset mængde kølig luft i stedet for varm.
 • I nybyggeri bliver det nemmere at opfylde kravene for lavt energiforbrug og tilstrækkelig ventilation (luftskiftning). Kravene er angivet i Bygningsreglementet.

Ulemper:

 • Et varmegenvindingsanlæg har en forholdsvis høj pris, som typisk ligger mellem 55.000 og 100.000 kr., afhængigt af husets størrelse.
 • For at installere anlægget er det nødvendigt med professionel assistance.
 • Anlægget forbruger en betydelig mængde strøm, omkring 800-1.000 kr. Årligt.
 • Der kan opstå støj fra anlægget, hvis det ikke er korrekt reguleret eller monteret.
 • Rengøring af anlæg og rør bør ske regelmæssigt, og de enkelte komponenter kræver vedligeholdelse – fx skal filtre udskiftes med jævne mellemrum.
 • Varmegenvindingsanlægget, inklusive varmeveksleren og rørføringen, kræver en del plads.

Hvilke boliger kan udstyres med et varmegenvindingsanlæg?

For at kunne lede luften rundt i boligen kræves der en del rørføring, og disse rør bør have en diameter på mindst 12,5 cm. Derfor er det nemmest og mest økonomisk at installere varmegenvindingsanlæg i huse med et uudnyttet loftsrum eller i forbindelse med opførelsen af en ny bolig.

Hvis der ikke er et uudnyttet loftsrum i huset, er det stadig muligt at installere rørene. I sådanne tilfælde må man enten acceptere synlige rør eller forsøge at skjule dem i rørkasser eller lignende. Det vil medføre ekstra omkostninger at etablere rørkasser. Jo mere kompliceret rørføringen er, jo dyrere bliver den endelige løsning.

I en ny bolig kan det være fordelagtigt at integrere varmegenvindingsanlægget under opførelsen af boligen – det kan normalt lade sig gøre, selvom huset er lidt usædvanligt og ikke har et uudnyttet loftrum. Rørene kan f.eks. bygges ind i vægge og lofter, hvis det planlægges fra begyndelsen. På denne måde kan man undgå en ekstra høj pris for at installere det allerede dyre anlæg eller genvex anlæg.

Hvordan finder man ud af, om ens bolig er egnet til et varmegenvindingsanlæg?

At installere et varmegenvindingsanlæg kræver en hel del rørarbejde, og disse rør skal helst have en diameter på mindst 12,5 cm. Derfor er det både lettere og mere økonomisk at montere sådan et anlæg i huse med et uudnyttet loftsrum eller i forbindelse med byggeriet af en ny bolig.

Skulle huset ikke have et uudnyttet loftsrum, er det stadig en mulighed at installere anlægget. I sådanne situationer må man vælge mellem synlige rør eller forsøge at skjule dem i rørkasser eller andre løsninger. Men vær opmærksom på, at det vil medføre yderligere omkostninger at lave rørkasser. Jo flere udfordringer rørføringen giver, desto dyrere bliver det samlede projekt.

For nybyggerier kan det anbefales at inkludere varmegenvindingsanlægget i byggeriet fra starten, selvom huset måske ikke har et uudnyttet loftrum. Rørene kan nemlig bygges ind i vægge og lofter, hvis det tages med i planlægningen. På den måde kan man undgå ekstra omkostninger ved at installere det i forvejen kostbare anlæg.

Hvad er vigtigt at være opmærksom på, når du installerer et varmegenvindingsanlæg?

 • Sørg for at isolere alle rør og andre komponenter, der er placeret i ikke-opvarmede områder.
 • Det anbefales at have en servicekontrakt med en servicetekniker, som sikrer, at anlægget fungerer optimalt.
 • Støj kan være en udfordring. Anlægget bør have indbyggede lyddæmpere, så lyden ikke spreder sig fra et rum til et andet gennem anlægget. (Det er bedst at placere anlægget over et gangområde og ikke over et opholdsområde som f.eks. soveværelset).
 • Anlægget skal være udstyret med indsugnings- og udblæsningshætter til det fri, typisk gennem taget.

Få 3 Tilbud på varmepumper med varmegenvinding

 • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
 • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
 • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om varmegenvinding

Vi modtager løbende en masse spørgsmål, så derfor har vi samlet de ofte stillede spørgsmål i nedstående FAQ.

Hvad er varmegenvinding?

Varmegenvinding foregår oftest i forbindelse med et ventilationsanlæg på private boliger hvor den varme udblæsningsluft benyttes til at opvarme den friske luft der blæses ind i boligen og man derved undgår at spilde varmen, eller som navnet siger genanvender den varme luft.

Kan varmegenvinding betale sig?

Varmegenvinding kan godt betale sig hvis det holdes op imod selv de mest økonomiske opvarmningsformer. Så jo mindre du varmer boligen op med gratis brænde så kan det altid betale sig at montere varmegenvinding på ventilationsanlæget i boligen.

Hvad koster varmegenvinding?

Et ventilationsanlæg med varmegenvinding koster fra. 50.000,- incl montage i et lille paracelhus og op til 200.000,- i større og mere komplicerede huse.

Metode og kilder

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.

Kilder:

Bygningsreglementet BR18

Indeklimaportalen