Renovering

Altan i stål: Find inspiration og se priseksempler

Hvert år bygges der tusindvis af altaner i stål rundt omkring i Danmark. Med en altan åbnes der for nye muligheder i villaer og lejligheder og det kan ofte være en god investering som øger værdien af ejendommen med mere end det koster at opføre. Find inspiration og se eksempler her i artiklen.

Journalist
Mark
Ajourført d. 14. december 2023
Disclaimer
Det redaktionelle team på Mit Byggeri er uafhængigt og objektivt. For at støtte vores journalistiske arbejde og fortsætte med at kunne tilbyde dette indhold gratis til vores læsere, modtager vi kompensation fra de virksomheder, der annoncerer på mit-byggeri.dk.

Denne kompensation kommer fra to hovedkilder:

For det første tilbyder vi betalte placeringer til annoncører for at præsentere deres tilbud. Den kompensation, vi modtager for disse placeringer, påvirker, hvordan og hvor annoncørernes tilbud vises på webstedet.

For det andet inkluderer vi også links til annoncørernes tilbud i nogle af vores artikler; disse "affiliate links" kan generere indtægter for vores websted, når du klikker på dem.

Den kompensation, vi modtager fra annoncører, påvirker ikke de anbefalinger eller råd, vores redaktionelle team giver i vores artikler, eller påvirker på nogen måde indholdet på Mit Byggeri.
Alument altan i stål

Altaner i stål pris – Hvad koster en stålaltan?

Prisen på en stålaltan varierer baseret på flere faktorer, herunder størrelse, design og yderligere tilpasninger. En standard 1,5 x 3 meter stålaltan koster omkring 250.000 kroner. Dette prisniveau kan dog justeres afhængigt af specifikke ønsker og behov, som for eksempel valget af altandør og rækværk, hvilket kan påvirke den samlede pris.

Interessant nok kan prisen pr. stålaltan reduceres betydeligt ved køb af flere, for eksempel i samarbejde med en boligforening. I sådanne tilfælde kan prisen falde til omkring 150.000 kroner per altan. Disse tal indikerer, at mens en enkeltstående stålaltan kan være en større investering, er der potentiale for økonomiske besparelser ved gruppekøb eller ved at installere flere altaner samtidig.

Modtag 3 tilbud på en
altan i stål

100% gratis og uforpligtende

Hvilke regler er gældende for ny stålaltan?

Opførelsen af en stålaltan i Danmark er underlagt en række regler og krav, som det er vigtigt at overholde for at sikre både sikkerhed og overensstemmelse med lovgivningen.

 1. Byggetilladelse: Ifølge byggelovens § 16, § 2, stk. 2 skal der søges om byggetilladelse for at opsætte en stålaltan eller anlægge tagterrasse. Projektet skal overholde bestemmelserne i lokalplanen, byplanvedtægterne for det pågældende område, og eventuelle tinglyste servitutter på bygningen. Hvis der ikke findes en lokalplan, eller hvis der ikke er fastsat bestemmelser om altaner i lokalplanen, vil byggelovens § 6 danne grundlag for byggetilladelsen​​.
 2. Bygningsreglementet (BR18): Bygningsreglementet fra 2018 (BR18) stiller en række krav til altaner, herunder at altaner betragtes som en “simple og traditionel konstruktion” og at byggetilladelse gives på baggrund af bygningens “Konsekvensklasse CCx” og “Konstruktionsklasse KKx”​​.
 3. Specifikke Krav i Bygningsreglementet:
  • Altandøre skal have en fri passagebredde på mindst 77 cm.
  • Der skal være niveaufri adgang til altaner, med direkte adgang fra bolig, og dørtrin må højest være 2,5 cm høje.
  • Værn på altaner skal være mindst 100 cm høje og udformes så børn har svært ved at klatre op på dem. Afstanden mellem lodrette tremmer må højst være 89 mm.
  • Altaner og tagterrasser må ikke skabe væsentlige indbliksgener i forhold til andre bygninger.
  • Altaner må af hensyn til brand- og redningsveje ikke gå ind foran en trappeopgangs brandsektion.
  • Altaner skal konstrueres i henhold til gældende normer i BR18​​​​​​.
 4. Dagslys og Skyggevirkning: En stor altan kan reducere dagslyset for underboen betragteligt. Derfor skal nye altaner dimensioneres og placeres ud fra en beregning af, hvordan de vil påvirke mængden af tilgængeligt dagslys, i henhold til bygningsreglementets § 379 til § 381, også kendt som 10% reglen​​.
 5. Kommunale Krav og Anbefalinger: Udover de formelle krav fra bygningsreglement og lovgivning, har de enkelte kommuner opstillet en række krav og anbefalinger, som anvendes i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse. Disse inkluderer hensyn til “godt byliv”, krav til størrelse og placering, og krav til udformning. For eksempel anbefaler mange kommuner, at altanværn udføres med transparente partier for at sikre kontakt mellem livet på altanen og omgivelserne​​.

Det er vigtigt at konsultere både de nationale regler og de specifikke krav i den kommune, hvor altanen skal opføres, for at sikre at alle aspekter af lovgivningen overholdes.

Hvor lang tid tager det at få en ny stålaltan

Selve etableringen af en ny stålaltan, tager ikke særlig lang tid og forventes at tage omkring en uges tid. Men eftersom at en stålaltan kræver en byggetilladelse, så skal der fortages en projektering, hvor man får lavet nogle tegninger af stålaltanen, samt beregninger på vægtpåvirkning og monteringsmetoden.

Herefter indsender byggefirmaet dette til kommunen, hvor der kan gå et par måneder før godkendelsen er gået i gang. Så snart projektet er godkendt skal der bestilles materialer, og så snart de er leveret kan projektet påbegyndes.

Videoen nedenfor beskriver også hvor lang tid det tager, samt hvordan opgaven opstartes.

Inspiration: Find den perfekte altan i stål

Der findes mange former for altaner i stål. Her i galleriet kan du finde et udsnit og finde inspiration til dit eget projekt.

Modtag 3 tilbud på en
altan i stål

100% gratis og uforpligtende

Ofte stillede spørgsmål

Vi modtager løbende en masse spørgsmål, så derfor har vi samlet de ofte stillede spørgsmål i nedstående FAQ.

Hvad koster en altan i stål?

Prisen for altaner i stål ligger for en enkelt altan på omkring 250.000 kroner for en standard 1,5 x 3 meter stålaltan. Dog vil et fælles stålaltanprojekt med monteringen af flere stålaltaner kunne få prisen ned på 150.000 kroner per stk.

Hvilke regler skal man følge ved opsætning af ny altan i stål?

Du skal følge alle af de generelle regler omkring etablering af en altan ifølge bygningsreglementet når du skal have en altan i stål monteret.

Skal man søge byggetilladelse når man skal have en stålaltan?

Ja, du skal søge byggetilladelse når du skal have en stålaltan. Du kan finde informationer på din kommunes hjemmeside, eller ved at kontakte dem telefonisk.

Kan det betale sig at få en stålaltan?

I mange tilfælde så kan en ny stålaltan forøge værdien af en lejlighed med mellem 80% og 200%, hvilket betyder at det i de fleste tilfælde godt kan betale sig at investere i.

Metode og kilder

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.