Renovering

Hvad koster en altan? Se priseksempler og indhent tilbud

At investere i en altan er mere end blot at forbedre din boligs æstetiske appel; det er en investering i både din ejendoms værdi og din daglige livskvalitet. I denne dybdegående artikel udforsker vi de mange facetter af, hvad det koster at få en altan, herunder de vigtige faktorer, du skal overveje i planlægningsfasen.

Prisen på en altan kan variere betydeligt afhængigt af flere elementer. Derfor giver vi dig en detaljeret gennemgang af de forventede omkostninger fra projektets start til den færdige altan. For at hjælpe dig yderligere, indeholder artiklen en praktisk prisberegner, så du kan få et estimat på omkostningerne for forskellige typer af altaner, såsom altaner på søjler eller indbyggede altaner

Hvad koster en altan Beregn pris med vores prisberegner

Der er mange ting der har en betydning for en altan, og her kan prisen på en altan variere utrolig meget. Derfor har vi i denne artikel fokuseret på hvad en altan koster, og hvilke priser du skal forvente lige fra begyndelsen af projektet, til at den færdige altan står klar.

Med vores priseksempler længere nede, kan du beregne hvad en vejledende pris for etableringen af en ny altan som f.eks. en altan på søjler såsom f.eks. en indbygget altan er.

Priseksempler for altaner

Priser på altaner varierer betydeligt i Danmark, afhængigt af flere faktorer som størrelse, materialevalg, og design. En typisk stålaltan, som er populær for sin styrke og holdbarhed, kan koste mellem 140.000 og 300.000 DKK. Disse priser kan være en god investering, da de kan øge værdien af en bolig betydeligt. For eksempel kan en ny altan øge værdien af ejerlejligheder i København med mellem 250.000 og 600.000 DKK​​.

I Danmarks større byer, hvor efterspørgslen efter udendørs plads er høj, kan en standard 4 m² altan koste omkring 100.000 DKK. Denne pris kan variere afhængigt af lokation og specifikationer​​. For facadealtaner, som er en anden populær type, ligger priserne typisk i omegnen af 100.000 til 170.000 DKK. Det er vigtigt at huske, at der kan være undtagelser til disse priser baseret på de individuelle projektbehov​​.

En traditionel altan, som ofte er større og har plads til altanmøbler, kan variere i pris afhængigt af størrelse, monteringsmetode og antallet af altaner i et projekt. For sådanne altaner ligger prisen normalt mellem 150.000 og 300.000 DKK. Størrelsen og det område, hvor altanen er facademonteret, spiller en vigtig rolle i prisfastsættelsen​​.

Endelig er der spanske altaner, som generelt er mindre og mere symbolske end fuldstørrelse altaner. Disse kan koste mellem 50.000 og 100.000 DKK, hvilket gør dem til et mere økonomisk overkommeligt valg for dem, der ønsker at tilføje et element af udendørs plads uden de større omkostninger og byggeri involveret i større altanprojekter​​.

Samlet set afspejler disse priseksempler den brede vifte af muligheder og prisniveauer, der findes på det danske marked for altaner. Valget afhænger i høj grad af individuelle behov, præferencer, og budget.

Få 3 Tilbud På altaner

  • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
  • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
  • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

Hvor lang tid tager det at få en altan?

Byggetiden for monteringen af altaner afhænger af utroligt mange ting. Typisk så vil man kunne løse en opgave med at montere en ny altan på et eksisterende byggeri på omkring en uge, mens du nok skal forvente at det tager omkring en til to uger, hvis der skulle være mindre udfordringer, så man er på den sikre side.

Se i videoen hvordan etablering af en altan foregår

Hvilke regler og lovkrav er gældende for ny altan?

Når man skal opføre en altan i Danmark, er der flere regler og lovkrav, der skal overholdes. For det første kræver det en byggetilladelse at opføre en altan. Dette er påkrævet ifølge byggelovens § 16, stk. 2, og projektet skal være i overensstemmelse med lokalplanen, byplanvedtægterne for det pågældende område, samt eventuelle tinglyste servitutter på bygningen. Hvis der ikke findes en specifik lokalplan, vil byggelovens § 6 danne grundlag for tilladelsen. Kommunen kan stille krav om, at altanens udformning skal være i harmoni med områdets arkitektur​​.

Bygningsreglementet, specifikt BR18, indeholder også vigtige bestemmelser vedrørende altaner. For eksempel skal altandøre have en fri passagebredde på minimum 77 cm, og der skal være niveaufri adgang til altanen fra boligen. Værnet på altanen skal være mindst 1 meter højt og udformet, så børn ikke kan klatre op på det. Afstanden mellem lodrette tremmer i værnet må ikke overstige 89 mm. Desuden må altaner og tagterrasser ikke skabe væsentlige indbliksgener for naboerne. Der er også regler for, hvordan en altan påvirker dagslysforholdene for underboen, kendt som 10% reglen for dagslys, som fastsat i bygningsreglementets § 379 til § 381​​.

Vejloven stiller også krav til altaner, specielt dem, der rager ud over et vejareal. Disse skal placeres mindst 2,8 m over fortovet og mindst 1,5 m fra kørebanekanten eller cykelstien. Hvis altanen rager ud over et vejareal med kørebaneareal langs bygningen, skal den være placeret mindst 4,2 m over terræn. Afvanding af altaner skal ske via ejendommens private afløbssystem​​.

Endelig bør man være opmærksom på, at byggetilladelsen gives på baggrund af en konkret vurdering af de samlede forhold i den enkelte kommune. Nogle kommuner sender høringsbreve til underboer og naboer for at sikre en bred involvering i beslutningsprocessen. Det anbefales at involvere en arkitekt eller ingeniør i planlægningsfasen, da de kan hjælpe med tegninger og beskrivelser samt udfærdige ansøgningen om byggetilladelse. Nogle altanfirmaer tilbyder endda at søge byggetilladelsen på dine vegne​​​

Byggetilladelse til etablering af altan?

I Danmark er det nødvendigt at søge om byggetilladelse, før man opfører en altan. Ifølge byggelovens § 16, stk. 2, kræves der byggetilladelse for opsætning af altaner og anlæggelse af tagterrasser. For at opnå denne tilladelse skal projektet overholde lokalplanens bestemmelser og eventuelle tinglyste servitutter på bygningen. Hvis der ikke findes en lokalplan for området, eller hvis planen ikke indeholder specifikke bestemmelser om altaner, vil byggelovens § 6 danne grundlag for tilladelsen. Kommuner kan stille krav om, at altanens udformning skal passe til områdets arkitektur for at sikre en harmonisk helhedsvirkning​​.

Bygningsreglementet (BR18) indeholder også vigtige bestemmelser, der påvirker altanprojekter. For eksempel skal altandøre have en minimumspassagebredde på 77 cm, og der skal være niveaufri adgang til altanen fra boligen. Desuden skal værnene på altanen være mindst 100 cm høje og udformet således, at børn ikke kan klatre op på dem. Afstanden mellem lodrette tremmer i værnet må maksimalt være 89 mm. Altaner og tagterrasser må ikke skabe væsentlige indbliksgener for naboerne, og der skal tages hensyn til dagslysforholdene for underboen, hvilket reguleres af bygningsreglementets 10% regel for dagslys​​.

Vejloven stiller også krav til opsætningen af altaner. For eksempel skal altaner, der rager ud over et vejareal, være placeret mindst 2,8 m over fortovet og mindst 1,5 m fra kørebanekanten eller cykelstien. Hvis altanen rager ud over et vejareal med kørebaneareal langs bygningen, skal den være placeret mindst 4,2 m over terræn. Desuden skal afvanding af altaner ske via ejendommens private afløbssystem​​.

Det er vigtigt at huske, at byggetilladelsen altid gives på baggrund af en konkret vurdering af de samlede forhold samt de specifikke retningslinjer i den enkelte kommune. Nogle kommuner kan eksempelvis sende høringsbreve til underboer og naboer, således at tilladelsen eller afslaget træffes på et fuldt oplyst grundlag​​.

Generelt er det en god idé at involvere en arkitekt eller ingeniør i processen, da de kan hjælpe med at lave tegninger og beskrivelser samt udfærdige ansøgningen om byggetilladelse. Nogle altanfirmaer tilbyder også at søge byggetilladelsen på vegne af boligejerne

Hvor meget øger en altan lejlighedens og boligens værdi?

At tilføje en altan til en bolig i Danmark kan have en markant indflydelse på ejendommens værdi. Mæglerkæden Home vurderer, at lejligheder med altaner generelt sælges hurtigere og til en højere pris end tilsvarende lejligheder uden altan. Dette skyldes delvist den øgede popularitet af lejligheder med altaner blandt købere, hvilket forkorter liggetiden på markedet og kan mindske behovet for at give afslag i prisen ved salg​​​​.

Udgifterne til installation af en altan kan ofte tjenes hjem igen ved salg af boligen. Ejendomsmæglerkæden Home har beregnet, at tilføjelsen af en altan i gennemsnit øger lejlighedens værdi med ca. 91.000 DKK. Denne værdiforøgelse varierer dog afhængigt af lejlighedens størrelse og beliggenhed. For eksempel, hvis man bor i en lejlighed på 100 kvadratmeter, kan man forvente en gennemsnitlig værdistigning på omkring 116.000 DKK​​​​.

Desuden tilføjer en altan ikke kun værdi i forhold til et potentielt salg. Lejligheder med altaner er også mere eftertragtede i udlejningsmarkedet. Udlejere kan typisk forvente højere lejepriser for lejligheder med altaner sammenlignet med tilsvarende lejligheder uden. Dette gør altaner til en god investering for ejendomsejere, som ønsker at maksimere deres afkast på udlejningsejendomme​​​​.

Samlet set indikerer disse oplysninger, at tilføjelsen af en altan kan være en lønsom investering for ejendomsejere, ikke kun ved salg, men også hvis ejendommen udlejes. Det øger ejendommens attraktivitet og værdi, både på salgs- og udlejningsmarkedet.

Få 3 Tilbud på en altan

  • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
  • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
  • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

Ofte stillede spørgsmål

Vi modtager løbende en masse spørgsmål, så derfor har vi samlet de ofte stillede spørgsmål i nedstående FAQ.

Hvad koster en altan?

Prisen for en ny altan på 1,5x 3 meter koster omkring 300.000 kr. Inkl. moms for én enkelt altan, og kan komme helt ned omkring 150.000 kroner inkl. moms. ved etablering af 8-10 altaner

Hvilke regler og lovgivning skal man følge ved montering af en altan?

Du skal følge bygningsreglementet med de generelle regler omkring etablering af en altan.

Skal man søge byggetilladelse når man skal have en altan?

Ja, du skal søge byggetilladelse når du skal have en altan. Du kan finde informationer på din kommunes hjemmeside, eller ved at kontakte dem telefonisk, eller lade altanfirmaet står for det.

Metode og kilder

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.

Kilder:

Bygningsreglementet.dk – Læs om etablering af altan her

Søg Byggetilladelse til Altan her

Læs om de forskelige altantyper her