Asbest fjernelse – Se pris på fjernelse af asbest og regler

Her kan du få information om priserne på totalentreprise, finde ud af hvad det indebærer, samt modtage 3 gratis tilbud på totalentreprise.

Fagekspert
Mark
Ajourført d. 16. oktober 2023
Disclaimer
Det redaktionelle team på Mit Byggeri er uafhængigt og objektivt. For at støtte vores journalistiske arbejde og fortsætte med at kunne tilbyde dette indhold gratis til vores læsere, modtager vi kompensation fra de virksomheder, der annoncerer på mit-byggeri.dk.

Denne kompensation kommer fra to hovedkilder:

For det første tilbyder vi betalte placeringer til annoncører for at præsentere deres tilbud. Den kompensation, vi modtager for disse placeringer, påvirker, hvordan og hvor annoncørernes tilbud vises på webstedet.

For det andet inkluderer vi også links til annoncørernes tilbud i nogle af vores artikler; disse "affiliate links" kan generere indtægter for vores websted, når du klikker på dem.

Den kompensation, vi modtager fra annoncører, påvirker ikke de anbefalinger eller råd, vores redaktionelle team giver i vores artikler, eller påvirker på nogen måde indholdet på Mit Byggeri.
Asbest fjernelse - Se pris på fjernelse af asbest og regler
Asbest fjernelse kan være relativt dyrt, da der er strikse regler for fjernelse af asbest tag, så derfor bør du sætte dig grundigt ind i reglerne.

Få 3 Tilbud på asbest fjernelse

 • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
 • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
 • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

På denne side kan du finde mere information om, hvordan du håndterer fjernelse af asbest i tag, vægge og andre områder.

Du har mulighed for at dykke ned i priser og finde værdifulde oplysninger om, hvilke forholdsregler du kan tage.

Læs også: Find Håndværker – Se hvordan du finder den rette håndværker

Asbest fjernelse pris – Hvad er prisen for at fjerne asbest?

Asbest fjernelse pris - Hvad er prisen for at fjerne asbest

Omkostningerne til bortskaffelse af et asbestholdigt tag på 100 m2 vil ligge omkring 15.000-20.000 kr.

Asbest er et ekstremt holdbart materiale, kendt for sin robusthed og langvarige modstandsdygtighed mod eksterne kræfter, hvilket gjorde det til et populært valg til tag og vægge. Over tid er det dog blevet klart, at materialet er skadeligt for sundheden.

Derfor skal fjernelse af asbest behandles med stor omhyggelighed, hvilket uundgåeligt påvirker omkostningerne.

Prisen for at fjerne asbest kan ikke præcist beregnes, da den afhænger af flere variabler. Disse inkluderer, hvad der er inkluderet i udgifterne, og hvor meget arbejde du selv er i stand til at udføre. Hvis du vælger at overlade hele opgaven til et professionelt saneringsfirma, vil det uden tvivl være dyrere end at bortskaffe materialet selv.

Prisen kan også variere, afhængigt af om det er fjernelse af asbest i taget eller væggene.

For at få en nøjagtig pris, anbefales det derfor at kontakte et autoriseret firma, der kan hjælpe med at vurdere omkostningerne ved at fjerne det farlige materiale.

Få et overslag over prisen for at fjerne asbest i taget.

Prisen for dit projekt er i høj grad afhængig af tagets størrelse. Det er antallet af tagplader og den efterfølgende bortskaffelse af asbest, der er afgørende for, hvad du ender med at skulle betale for et veludført stykke arbejde.

Er dit hus overfladebeklædt med bølgeeternitplader eller skifereternit? Prisen for at fjerne asbest i taget kan variere, afhængigt af hvilken type tagplader du har. Bølgeeternitplader er relativt lette at fjerne, mens skifereternitplader kan være mere udfordrende at afmontere, da de sjældent kan fjernes i ét stykke.

Prisen kan også påvirkes af husets højde og tagets hældning. Hvis der er behov for at opstille et højt stillads for at arbejdet kan udføres, vil dette øge de samlede omkostninger. Hvis du desuden overvejer at få lagt et nyt tag, når det gamle er fjernet, vil dette også tilføje et ekstra beløb til den samlede pris. Her spiller dit valg af tag en afgørende rolle for den endelige pris for hele projektet.

Bidrag til fjerning af asbest tag

Måske er du blevet informeret om muligheden for at modtage støtte til fjernelse af et asbest tag? I løbet af de sidste par årtier har der ofte været tilskud og håndværkerfradrag til rådighed, der kunne reducere omkostningerne ved at fjerne asbest i forskellige situationer. Desværre er der i dag ingen tilskud tilgængelige, medmindre du i samme ombæring energirenoverer din bolig, mens du udskifter taget.

Planlægger du at tilføje mere isolering til loftet? Det er en god idé at gøre det, når tagpladerne er fjernet, og hvis du beslutter at opgradere toppen af dit hus med et isolerende lag, kan du modtage støtte.

Du skal altid huske at ansøge om tilskudsordningen, før du begynder at energirenovere.

Hvad indebærer asbest og hvordan ser det ud?

Hvad indebærer asbest og hvordan ser det ud

I dag er anvendelsen af asbest i bygningsmaterialer forbudt, men sporene fra fortiden er stadig til stede. Asbest kan stadig findes i mange bygninger, og hvis det skal fjernes, skal det gøres i overensstemmelse med strenge regler for at undgå sundhedsrisici.

Asbest blev tidligere brugt i stor udstrækning i byggebranchen på grund af dets brandmodstand. Dette gjorde det ideelt til brug i isolering og brandbeskyttelse. Desuden er asbest resistent over for fugtskader, hvilket gjorde det yderst anvendeligt i betonarmering. Desværre viste det sig senere, at dette såkaldte mirakelmateriale var skadeligt for helbredet.

For at se, hvordan asbest ser ud, skal det observeres under et mikroskop. Asbest er naturligt et meget porøst mineral, der let nedbrydes til små, luftbårne fibre. Disse fibre, også kendt som asbeststøv, er det, der er skadeligt for mennesker. Indånding af asbestfibre kan resultere i en kronisk lungesygdom, populært kendt som stenlunger. Den medicinske betegnelse for denne tilstand er asbestose, som på længere sigt kan føre til lungekræft og kræft i lungehinden. Derfor er det afgørende at bruge passende beskyttelsesudstyr, herunder en speciel støvmaske, når du håndterer asbest.

Du vil typisk finde asbest her

Selv om brugen af asbest blev forbudt for mange år siden, er det stadig almindeligt at finde dette materiale i gamle bygninger. Det er mest almindeligt fundet i tag og vægge, men det kan også findes som isolering til rør, kedler, pakninger og beholdere. Nedenfor er en liste, der viser, hvor du sandsynligvis kan støde på asbest, så du skal være særligt opmærksom.

Asbest kan findes på følgende steder:

 • Ude- og indendørs beklædningsplader
 • Vinyl- og støbegulve
 • Tagbelægninger og tagbeklædninger
 • Loft- og vægplader
 • Puds, fliseklæbemiddel, spartel- og fugemasse
 • Isolering for rør, elektriske kabler og luftkanaler

Er det forbudt at besidde asbest i hjemmet?

Det er ikke forbudt at opholde sig i en ejendom, hvor der er anvendt materialer, der indeholder asbest. Du er kun nødt til at fjerne det, hvis det er påkrævet, som det kan være i forbindelse med en ombygning af dit hjem. Så længe materialet er intakt, udgør det ikke en trussel for din eller dine omgivelsers sikkerhed.

At genbruge asbest er ulovligt, uanset om det er i form af isolering eller eternitplader. Materialet skal derfor fjernes og bortskaffes korrekt, uanset om du skal håndtere store eller små mængder.

Essentiel information før køb af en bolig

Er du blevet betaget af en dejlig ejendom, men ønsker du at finde ud af, om der er anvendt asbest i dens konstruktion? Du kan analysere tilstandsrapporten i det uendelige, men du vil ikke finde svaret på, om boligen indeholder asbest. I stedet skal du række ud til en professionel konsulent, der kan hjælpe dig med at afgøre, om der er nogen risiko involveret.

Eksperten vil tage i betragtning, hvornår huset blev bygget, og om det har gennemgået en renovering i de seneste år. Disse er værdifulde oplysninger, der kan give en idé om, hvorvidt materialet kan være til stede i bygningen. For at være helt sikker, skal der dog foretages en undersøgelse.

En asbest undersøgelse udføres ved hjælp af et tapeprøve, som bliver analyseret under et mikroskop i kontrollerede omgivelser. På denne måde kan det fastslås, om støvet fra prøven indeholder asbestfibre.

Asbest i tagkonstruktionen

Asbest i tagkonstruktionen

Det er ofte i tagkonstruktioner, at asbest har været anvendt som et populært byggemateriale, så hvis du har eternitplader på dit hus, skal du være ekstra opmærksom.

I 1984 blev det i Danmark muligt at anskaffe eternitplader uden asbest, men det var først i 1988, at det blev ulovligt at anvende materialet. Således kan du kun være sikker på, at dit tag er fri for skadelige stoffer, hvis det er fremstillet efter 1988.

Herunder kan du se en detaljeret opgørelse over de relevante årstal, der kan give dig en indikation af, om dit tag indeholder asbest eller ej.

Fare for asbest i tagkonstruktionen

 • Asbest er altid til stede i eternittage, der er fra før 1984. 
 • Eternittage, der blev fremstillet og installeret mellem 1984 og 1988, kan indeholde asbest. 
 • Eternittage, der er monteret med plader fremstillet efter 1988, har ikke asbest.

Dette gælder for både bølgeeternitplader og skifereternitplader.

Undersøg dit hustag for asbest

De nævnte årstal kan indikere, om dit tag har asbest, men en professionel undersøgelse vil give et mere præcist svar. Ønsker du at være på den sikre side? Du kan selv tjekke, om dit tag potentielt indeholder asbest.

Du bør nøje inspicere tagpladernes overflade, da det er her, du kan finde tegn på asbestfibre. Tagpladerne er ofte mærket med et nummer på mellem 5 og 10 cifre. Hvis det første ciffer er 4 eller 5, kan du ånde lettet op, da det indikerer, at tagpladen ikke indeholder asbest. Hvis det første ciffer derimod er 0 eller 1, er det desværre et tegn på, at taget helt sikkert indeholder asbest.

Vær opmærksom på, at der er plader med andre numre som det første ciffer. Hvis taget er meget gammelt, kan numrene være slidte og derfor svære at læse. Hvis det er tilfældet, og du er i tvivl om, hvorvidt taget indeholder asbest, bør du kontakte et professionelt firma, der kan lave en undersøgelse af taget for dig. Dette er særligt vigtigt, hvis du planlægger at renovere eller udskifte hele eller dele af taget.

Vital information om asbest-tagplader

I princippet er det ikke skadeligt at leve under et asbesttag, så længe tagpladerne ikke er skadet. Et asbesttag er robust, og hvis du sørger for at vedligeholde det, kan du sikre en sund tagstruktur i mange år. Dog er det vigtigt at være opmærksom på visse retningslinjer, der skal følges under tagvedligeholdelse.

Hvis du overvejer at rense taget eller ønsker at installere et nyt tag over det eksisterende, skal du være opmærksom på, at det er ulovligt at bruge højtryksrenser på et asbesttag, da det kan beskadige pladerne og frigive asbeststøv. Du må heller ikke skære eller bore i pladerne, medmindre du følger Arbejdstilsynets regler.

Hvis du ved et uheld knækker en plade under arbejdet, skal den fjernes på en sikker måde i overensstemmelse med alle love og regler. Du må for eksempel ikke genbruge materialet, og det er dit ansvar at fjerne asbest fra din ejendom på en sikker måde, uden at det påvirker omgivelserne negativt.

Er det tilladt at fjerne asbest selv?

Asbest i tagkonstruktionen

Er du i færd med en større renovering, hvor du skal håndtere asbestholdigt materiale? Uanset om det er i taget eller murene, skal du være ekstremt forsigtig og følge alle reglerne, hvis du har planer om at fjerne asbesten selv. Det er rådet, at du lader materialet være i bygningen så længe som muligt, da asbestfibre kun er skadelige, når de hvirvler rundt i luften. Asbest i sin intakte form er ikke farligt, så så længe det forbliver intakt, udgør det ingen risiko.

Asbest bliver først et problem, hvis det knækker, bliver beskadiget eller brækket, hvilket kan medføre, at fibrene blander sig med luften og potentielt kan indåndes og sidde fast i dine lunger.

Skal du fjerne asbest udendørs, for eksempel på taget? Der er visse steder, hvor du er tilladt at fjerne asbesten selv, hvis den er installeret udendørs. Du skal dog ikke håndtere materialet, hvis det befinder sig indendørs i din bolig. Her kræves en særlig uddannelse for at fjerne asbest, og det skal kun gøres af en autoriseret person.

Nyttige anbefalinger til dig, der ønsker at fjerne et asbesttag selv

Det er tilladt selv at fjerne et asbesttag, så længe du følger lovgivningens regler. Nedenfor finder du nogle nyttige tips, som du bør overholde, når du tager dig af bortskaffelsen uden hjælp fra professionelle.

5 nyttige tips til sikker behandling

 1. Brug altid specialdesignede beskyttelsesudstyr som beskyttelsesdragt, støvmaske og handsker
 2. Tag forsigtigt skruerne ud af tagpladerne og sørg for at fjerne pladerne fra taget i deres helhed. Bemærk, at ældre tagplader ofte er skrøbelige, og smid aldrig tagpladerne på jorden, hvor de kan gå i stykker
 3. Undgå at skære eller bryde tagpladerne, så der ikke frigives asbeststøv, og hvis det ikke er muligt at fjerne pladerne uden at skade dem, skal du overlade det til fagfolk
 4. Anbring asbestpladerne i forseglede poser og fugt materialet rigeligt for at forhindre støvudslip
 5. Hvis der falder materialer i tagrenden, skal disse fjernes og anbringes i forseglede poser.

Om håndtering af farlige affaldstoffer

Asbest er klassificeret som farligt affald, og det kræver derfor en anmeldelse til din lokale kommune, hvis du planlægger at fjerne det fra din ejendom. Du kan finde de nødvendige formularer på din kommunes hjemmeside eller ved at kontakte dem telefonisk i deres åbningstid.

Hvis du har til hensigt at fjerne asbest selv, er der restriktioner på mængden af asbestmateriale, du kan aflevere på din lokale genbrugsstation. Det er derfor vigtigt, at du tager kontakt til din genbrugsstation eller kommune, inden du ankommer med det farlige affald. Medarbejderne kan derefter guide dig til miljøcentre, der på grund af den sundhedsrisiko asbest udgør, sørger for at håndtere og deponere det på en sikker og forsvarlig måde.

Få 3 Tilbud på asbest fjernelse

 • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
 • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
 • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

Metode og kilder

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.

Kilder:

Bm.dk

At.dk

Mst.dk