Asbesttag – Beregn priser og se regler for nedtagning (2023)

Hvis du har et ældre eternittag, er der en risiko for, at dette indeholder asbest. Se hvordan du tjekker taget og hvad det koster at bortskaffe her.

Fagekspert
Mark
Ajourført d. 4. september 2023
Asbesttag
Et asbesttag er et af de mest anvendte tagtyper i Danmark på ældre huse, og har vist sig at være nogle af de mest holdbare tagtyper.

Asbest i taget: Priser, regler og information om fjernelse [2023 guide]

Der er mere end 670.000 bygninger i Danmark, der er dækket med fibercementplader, og det anslås, at omkring 100.000 af dem indeholder asbest.

Tidligere indeholdt eternittage det kræftfremkaldende stof asbest. Hvis du har et ældre eternittag, er der en risiko for, at dette indeholder asbest. Asbest er ikke skadeligt, medmindre man kommer i direkte kontakt med det.

Dette betyder, at der skal tages en række foranstaltninger, og en professionel bør være ansvarlig for at fjerne og bortskaffe det asbestholdige tag, når det skal udskiftes.

Få 3 Tilbud på fjernelse af asbesttag

 • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
 • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
 • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

Læs også: Gratis tagtjek: Få styr på eventuelle skader i taget nu

Hvad er asbest?

Asbest er et materiale, der tidligere blev anvendt i forskellige byggeprodukter på grund af dets særlige egenskaber, såsom brandbeskyttelse, varmeisolering, lydisolering og kemisk resistens. Derfor benyttede man asbest i eternittage og andre bygningsmaterialer indtil 1988.

Selvom asbest havde mange anvendelsesområder, er det nu anerkendt, at det udgør en betydelig helbredsrisiko, når fibre frigøres i luften og indåndes. Disse små, skarpe fibre kan blive fanget i lungevævet og forårsage forskellige lungesygdomme, såsom asbestose, lungekræft og mesotheliom.

Omkring 1.300 personer dør hvert år af asbestrelaterede sygdomme, ifølge nye beregninger udført af et europæisk journalistisk samarbejde.

Asbest er ikke skadeligt, så længe det er indkapslet. Men når et asbesttag fjernes, er der risiko for, at fibrene frigives. Af denne grund kræver asbestholdige byggematerialer professionel og omhyggelig fjernelse.

Hvad er prisen for fjernelse og bortskaffelse af et asbesttag?

Hvad er prisen for fjernelse og bortskaffelse af et asbesttag
Asbesttage er typisk ret dyre at bortskaffe og der er flere regler og krav omkring fjernelse af denne tagtype end alle andre tagtyper.

Omkostningerne for fjernelse og bortskaffelse af et asbesttag ligger mellem 500-650 kr. inkl. moms pr. kvadratmeter. Denne pris dækker udelukkende asbestsanering og inkluderer ikke etablering af et nyt tag, forstærkning af tagkonstruktionen osv.

Asbestholdige tage er betydeligt dyrere at fjerne og bortskaffe sammenlignet med almindelige tagplader. Dette skyldes, at asbest udgør betydelige sundheds- og miljørisici, hvilket kræver strenge sikkerhedsprocedurer og særlige arbejdsmetoder og udstyr.

Asbestholdige tage skal håndteres og bortskaffes af professionelle asbestsaneringsfirmaer, der overholder Arbejdstilsynets regler for asbestsanering. Asbestaffaldet skal også transporteres til godkendte deponeringsanlæg og opbevares korrekt under transporten.

Herunder kan du prøve vores gratis prisberegner for fjernelse af asbestholdige tage. Prisestimaterne er baseret på en rundspørge foretaget af Tagrenovering.dk blandt en række nedrivningsfirmaer.

Prisen pr. kvadratmeter for fjernelse vil generelt være lavere, jo større en tagflade der skal fjernes. Dette skyldes, at der vil være en række faste udgifter uafhængigt af tagets størrelse, såsom transport af container til det farlige byggeaffald.

Priseksempler

Priseksempel: Fjernelse af 50 m2 asbestholdigt tag med henblik på tagrenovering

Her er et ægte tilbud på en opgave, der blev udført for en kunde.

Det asbestholdige tag var på 50 m2, og fjernelsen skulle gøres for at gøre plads til et nyt tag. Fjernelsen ville tage to arbejdere 3-4 arbejdsdage.

 • Nedtagning af 50 m2 asbestholdigt tag
 • Inklusiv grundig støvsugning af loftet for at fjerne alle farlige asbestpartikler
 • Saneringsfirmaet håndterer alt papirarbejde
 • Saneringsfirmaet håndterer bortskaffelse af alt asbestholdigt byggeaffald og miljøafgifter til kommunen.


Pris

 • Pris per kvadratmeter: 625 kr. inkl. moms for hver m2 fjernet asbesttag
 • Total pris: 31.250 kr. inkl. moms

Priseksempel: Fjernelse af 70 m2 asbestholdigt tag med henblik på tagrenovering

Her er et ægte tilbud på en opgave, der blev udført for en kunde.

Det asbestholdige tag var på 70 m2, og fjernelsen skulle gøres for at gøre plads til et nyt tag. Fjernelsen ville tage to arbejdere 4-5 arbejdsdage.

 • Nedtagning af 70 m2 asbestholdigt tag
 • Inklusiv grundig støvsugning af loftet for at fjerne alle farlige asbestpartikler
 • Saneringsfirmaet håndterer alt papirarbejde, inklusive tilladelser og anmeldelser til kommunen
 • Saneringsfirmaet håndterer bortskaffelse af alt asbestholdigt byggeaffald og eventuelle miljøafgifter til kommunen.


Pris

 • Pris per kvadratmeter: 554 kr. inkl. moms for hver m2 fjernet asbesttag
 • Total pris: 38.750 kr. inkl. moms

Som nævnt inkluderer de angivne priser kun fjernelse og bortskaffelse af asbesttaget. Hvis du også ønsker et tilbud på et nyt eternittag, kan du prøve vores prisberegner for eternittag her.

Hvordan ved jeg, om mit tag indeholder asbest? Udfør en hurtig test selv

Asbest findes ikke i eternitplader i dag. Men mange eternittage fra før 1988 kan indeholde asbest. Du kan bruge de følgende tommelfingerregler for hurtigt at vurdere, om dit eternittag indeholder asbest og dermed om der er behov for særlige forholdsregler ved bortskaffelse:

 • Eternit fra før 1984 indeholder altid asbest.
 • Eternit fra perioden 1984-88 kan indeholde asbest.
 • Eternit fremstillet efter 1988 indeholder ikke asbest.

Du kan også kontrollere for asbest ved hjælp af nummeret på tagpladen. 

På oversiden af tagpladerne er der ofte et 5-10-cifret tal trykt. Hvis det første tal i rækken er 4 eller 5, er tagbelægningen produceret uden asbest. Hvis det første tal er 0 eller 1, indeholder pladen asbest.

Dog er der nogle undtagelser, og tallene kan være utydelige på grund af slid. Nogle plader har endda slet ingen tal. Hvis du ikke selv kan bestemme, om der er asbest i dine tagplader, eller hvis du vil være helt sikker, anbefales det at få en tagekspert til at kontrollere taget.

Hvordan vælger jeg det rette firma til asbestsanering?

Hvordan vælger jeg det rette firma til asbestsanering
Du bør sikre at du vælger et velrenomerede firma, med gode anmeldelser, når du vælger et tagfirma der fjerner dit asbesttag, så du ved at andre har haft gode oplevelser med dem inden.

Tidligere har DR Kontant afsløret ulovlig asbestsanering udført af flere virksomheder. Dette skyldes delvis, at asbestsanering er et frit marked, og at myndighederne har fået kritik for manglende tilsyn med de firmaer, der udfører asbestsanering.

Asbest er skadeligt for helbredet, så det er vigtigt, at du vælger en virksomhed, der nøje overholder regler og sikkerhedsforanstaltninger vedrørende asbestsanering.

For at være sikker på, at du vælger det rette firma til at udføre asbestsanering, kan du følge denne tjekliste:

 1. Alle virksomheder, der udfører asbestsanering, skal anmelde hver enkelt opgave til Arbejdstilsynet. Du bør kræve at se dokumentation for, at din opgave er anmeldt til Arbejdstilsynet. På den måde sikrer du, at virksomheden overholder loven, og at der er mulighed for tilsyn og kontrol fra myndighedernes side.
 2. Det er et krav, at alle medarbejdere er uddannet i asbestsanering. Du bør bede om dokumentation for uddannelsescertifikatet for de ansatte, der udfører opgaven på dit område.
 3. Medarbejdere skal have beskyttelsesdragter og åndedrætsværn for at minimere risikoen for udsættelse for asbest.
 4. Der skal være en miljøvogn på arbejdspladsen, så medarbejderne kan tage bad efter arbejdsdagen for at reducere risikoen for spredning af asbestfibre.
 5. Asbestaffald: Asbestaffald skal tydeligt mærkes med ordet “asbest”og pakkes i tætsluttede sække for at forhindre frigivelse af asbestfibre i miljøet.
 6. Arbejdsområdet skal afskærmes med en sluse for at begrænse spredning af asbestfibre og beskytte både medarbejdere og omgivelserne mod udsættelse.

Hvornår blev asbest forbudt?

Asbest blev officielt forbudt i Danmark i 1986, men allerede i begyndelsen af 1980’erne begyndte man at reducere brugen af asbest i byggeindustrien. Dette skyldes en øget opmærksomhed på sundhedsmæssige farer ved eksponering for asbest.

Det er vigtigt at understrege, at selvom anvendelsen af asbest blev mindsket, blev det først helt ulovligt i 1986.

Hvad er den forventede levetid for et tag med asbest?

Hvad er den forventede levetid for et tag med asbest
Et asbesttag holder i mange år og det er meget normalt at de holder over 50 år.

Det var Dansk Eternit Fabrik, der fremstillede de eternittage, som indeholdt asbest, og som stadig findes på mange danske boliger. Bølgeeternit og skifereternit tage har en estimeret levetid på mellem 40 og 60 år.

Ifølge Danmarks Statistik findes der omkring 250.000 typehuse fra 60’erne og 70’erne, og mange af disse blev dækket med asbestholdige eternittage.

Hvis du har et parcelhus fra 60’erne eller 70’erne med et asbestholdigt eternittag, der endnu ikke er udskiftet, har taget sandsynligvis nået sin maksimale levetid, og det bør derfor udskiftes.

Hvilke love og bestemmelser gælder for asbesttage?

I Danmark findes der en række love og bestemmelser vedrørende asbest og asbestholdige materialer som f.eks. asbesttage.

Formålet med disse regler er at beskytte både miljøet og folks sundhed. Overtrædelse af reglerne kan medføre betydelige bøder og erstatningskrav.

Her er nogle af de mest relevante love og bestemmelser, du skal være opmærksom på:

 1. Håndtering og fjernelse af asbest: Nedtagning af asbest skal overholde Arbejdstilsynets bestemmelser for asbestsanering, herunder korrekt håndtering, indpakning og bortskaffelse af asbestholdige materialer.
 2. Arbejdsmiljøloven: Ved arbejde med asbesttage skal arbejdsgiveren sørge for, at de ansattes arbejdsmiljø er sikkert og sundt i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven. Dette omfatter bl.a. at stille personlige værnemidler og udstyr til rådighed og evt. sikre, at medarbejderne har gennemgået relevant asbestuddannelse.
 3. Affaldshåndtering og bortskaffelse: Asbestaffald skal behandles og bortskaffes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens regler. Dette indebærer bl.a., at asbestholdigt affald skal transporteres til godkendte deponeringsanlæg og opbevares forsvarligt under transporten.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig til reglerne, anbefales det at søge rådgivning hos en fagperson eller kontakte de relevante myndigheder for vejledning.

Hvor mange asbesttage er der i Danmark?

Hvor mange asbesttage er der i Danmark
Der findes mange asbesttag i Danmark, da det tidligere var den mest anvendte tagtype.

Der er ingen nøjagtige oplysninger om antallet af tage, der indeholder asbest i Danmark.

Vores beregninger, baseret på data fra Danmarks Statistik og BBR-registret, viser, at der i 2023 var over 1,4 millioner bygninger med fibercementtagplader, herunder asbest. Af de 1,4 millioner bygninger udgør beboelsesbygninger (parcelhuse, rækkehuse, sommerhuse osv.) 47 procent.

Det er dog vigtigt at understrege, at disse tal ikke udelukkende repræsenterer asbesttage, da også fibercementtage uden asbest er inkluderet i opgørelsen.

Bolius.dk vurderer, at mere end 100.000 danskere lever i boliger med asbestholdige tage, men de uddyber ikke tallet eller kilden yderligere.

Projekttidsplan: Få tilbud fra tagvirksomheder, før nedrivningsfirmaet starter arbejdet

Hvis du skal have fjernet et asbestholdigt tag for at få installeret et nyt, anbefaler vi, at du først indsamler tilbud på det nye tag og vælger en virksomhed til at udføre opgaven, før det asbestholdige tag fjernes.

Det tager nemlig tit længere tid at finde og indgå aftale med et dygtigt tagfirma til en fornuftig pris sammenlignet med at vælge et nedrivningsfirma. Dette skyldes blandt andet:

 • Der skal tages beslutninger omkring mange aspekter i forbindelse med renoveringen af taget, såsom tagbelægning, udseende og eventuelt ekstraudstyr som ovenlysvinduer, spær og skorstensreparation.
 • Mange tagvirksomheder har i disse år en fyldt ordrebog, hvilket betyder, at det kan tage tid at finde et dygtigt tagfirma til en fornuftig pris.

Alternativt, hvis du foretrækker en mere “all-inclusive”løsning, der indebærer mindre arbejde for dig, kan du også indhente tilbud på totalentreprise, hvor tagvirksomheden tager sig af både fjernelse af asbesttaget og opførelse af det nye tag. Du skal dog være opmærksom på, at prisen kan være betydeligt højere ved totalentreprise.

Hvad er tegnene på asbest?

Asbest er en skjult fare, idet symptomerne på asbestrelaterede lidelser ofte først fremkommer 20-50 år efter eksponeringen. Dette gør asbest farligt, da man ikke straks ved, om man udsætter sig selv for asbestfibre og risikoen for alvorlige helbredsmæssige følger.

Tegnene omfatter åndenød, hoste, brystsmerter og svaghed, og kan være indikationer på asbestose, lungekræft eller mesotheliom.

Denne forsinkelse mellem eksponering og symptomer kan medføre sent opdagede diagnoser og begrænsede behandlingsmuligheder. Derfor er det vigtigt at tage asbestsanering og beskyttelsesforanstaltninger seriøst for at mindske risikoen for eksponering og de langsigtede sundhedsrisici forbundet med asbest.

Tag-på-Tag løsning kan udskyde regningen

Tag-på-Tag løsning kan udskyde regningen
Tag-på-Tag løsningen er en billig måde at renovere sit tag på, da man kan vente med at udskifte taget i mange år ved at lægge nyt tag oven på sit eksisterende gamle tag.

I nogle tilfælde kan det være en løsning at lægge et nyt ståltag oven på det eksisterende asbesttag. I disse tilfælde kan det gamle asbesttag bruges som undertag til et nyt ståltag, hvilket kaldes en tag-på-tag løsning. Her bruger man lette ståltage (som Decra, Metrotile eller Profilmetal), der kan bæres af det underliggende asbesttag.

Der er både fordele og ulemper ved at anvende en tag-på-tag løsning med ståltag ovenpå asbesttaget. Du kan læse mere om emnet i vores artikel om nyt tag oven på asbesttag her.

Læs også: Nyt tag ovenpå det gamle: Vejledning og prisberegner her

Fordele ved tag-på-tag:

 • Prisvenligt: Tag-på-tag er den billigste mulighed, når et asbestholdigt tag skal udskiftes, da du undgår omkostningerne ved nedtagning af asbesttaget.
 • Mindre forstyrrelser under renoveringen: Med en tag-på-tag løsning kan du bo i din bolig, mens tagrenoveringen foregår.

Ulemper ved tag-på-tag:

 • Skjulte problemer: Når man dækker det eksisterende asbesttag, kan man skjule eventuelle problemer med taget, såsom utætheder eller skader, der kan forværres over tid.
 • Fremtidige renoveringer: Hvis asbesttaget skal fjernes i fremtiden, kan det være mere kompliceret og dyrt at fjerne både det nye tag og det underliggende asbesttag.
 • Lovgivning og regulering: Tag-på-tag er i øjeblikket en lovlig løsning i Danmark, men det kan blive ulovligt i fremtiden. Holland vedtog i 2019 en lov om, at alle asbesttage skal være fjernet senest i 2024 på grund af sundhedsfaren. Der er risiko for, at EU eller Folketinget indfører lignende lovgivning, som vil gøre tag-på-tag ulovligt.

Generelt vil ulemperne ved en tag-på-tag løsning ofte opveje fordelene. I stedet bør du overveje at fjerne asbesttaget helt og lægge en ny tagbelægning. Hvis du er i tvivl, anbefaler vi, at du konsulterer en uvildig byggerådgiver.

Priser for tag-til-tag-løsning

TagtypePris per m2 inklusiv montering og moms, men eksklusive tillægsudstyr
Decra (Aerodek) ståltag Cirka 1.300 kr. per m2
Metrotile ståltag Cirka 1.200 kr. per m2
Profilmetal ståltag Cirka 1.150 kr. per m2
Lindab ståltag Cirka 1.100 kr. per m2
HP-ståltag Cirka 1.100 kr. per m2

Er det tilladt at fjerne asbesttag selv?

Er det tilladt at fjerne asbesttag selv
Der er flere regler at følge når du selv ønsker at fjerne dit asbesttag, så det er vigtigt at sætte dig ind i reglerne inden du begynder.

I princippet er det tilladt at fjerne og bortskaffe et asbesttag selv. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at asbest er kræftfremkaldende, og derfor bør man følge en række sikkerhedsforanstaltninger og sætte sig ind i Arbejdstilsynets At-vejledning C.2.2-2 om asbest. I de fleste tilfælde anbefales det derfor, at man får en professionel til at fjerne asbesttaget.

Arbejdstilsynets vejledning indeholder en lang række regler, herunder blandt andet, at:

 • Personer under 18 år ikke må arbejde med asbesttag.
 • Hver enkelt eternitplade skal skrues løs og tages ned intakt. Pladerne må ikke kastes ned fra taget, over i spande på taget eller skæres over. Dette skyldes, at pladerne ellers vil gå i stykker og frigive asbestfibre til omgivelserne. Hvis det ikke er muligt at løsne pladerne uden at skære dem i stykker, bør man overlade arbejdet til fagfolk.
 • Man skal bære særligt arbejdstøj, herunder asbestdragt, maske og handsker, når man arbejder med asbestpladerne.
 • Hvis dele af asbestpladerne er brækkede, skal de gøres våde og lægges i to lag gennemsigtige plastiksække mærket med ASBEST. Dette skal foregå oppe på taget for at undgå spredning af asbestfibre.

Du kan finde alle reglerne i Arbejdstilsynets AT-vejledning C.2.2-2 om asbest her.

Som det fremgår, skal der tages en lang række forholdsregler, inden man som privatperson selv bortskaffer sit asbesttag. Hvis du ikke har erfaring fra lignende opgaver tidligere, anbefaler vi stærkt, at du ikke selv påtager dig opgaven. Dette skyldes både, at det er en omfattende opgave med mange regler, at der er en sundhedsrisiko forbundet med opgaven, og at du kan risikere at sprede kræftfremkaldende asbestfibre omkring din bolig.

Må jeg selv bortskaffe asbest affald?

Som privatperson, er der nogle begrænsninger og regler, du skal følge, når du skal fjerne og bortskaffe asbesttag. Du skal være opmærksom på, at der er begrænsninger for mængden af asbestaffald, som du må aflevere på genbrugspladsen.

Det er derfor vigtigt altid at spørge på genbrugsstationen, hvor meget asbestaffald du må aflevere, og hvilke regler der gælder for indpakning af affaldet. På nogle genbrugspladser skal du muligvis henvende dig til et specielt miljøcenter for at bortskaffe asbestaffaldet.

Er det tilladt at rense og male et tag med asbest?

Er det tilladt at rense og male et tag med asbest
Der er mange der vælger at male sit asbesttag for at få det til at fremstå flottere og nyere, hvilket kan være en stor fordel i forbindelse med f.eks. salg af sin bolig.

Det er tilladt at rense og male et tag, der indeholder asbest. Dog skal man følge en række regler fra Arbejdstilsynet angående rengøring og maling af et asbestholdigt tag:

 • Asbestholdige materialer må ikke højtryksspules, men Arbejdstilsynet kan give tilladelse i visse tilfælde.
 • Rengøring af et asbestholdigt tag må gerne udføres med en blød svamp og en svag vandstråle (f.eks. fra en vandslange).
 • Det udstyr, der bruges til rengøring af et asbestholdigt tag, skal være godkendt af Arbejdstilsynet. Det samme gælder arbejdstøj og lignende.


Du kan finde alle reglerne for arbejde med asbestholdige tage i Arbejdstilsynets vejledning her eller læse mere i vores artikel om rens og maling af tag her.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om asbesttag

Vi modtager løbende en masse spørgsmål, så derfor har vi samlet de ofte stillede spørgsmål i nedstående FAQ.

Hvor farligt er asbest?

Så længe asbesten ligger i dit tag, er den ikke farlig. Når det asbestholdige tag rives ned, vil der dog opstå kræftfremkaldende partikler i luften. For at undgå det skal asbesten fjernes på en professionel måde, som ikke er til skade for hverken dig, din familie eller nærmiljøet.

Hvad koster fjernelse af asbest?

Tagrenovering.dk har været i kontakt med en række sanerings- og nedrivningsfirmaer, som alle har givet os adgang til reelle tilbud på opgaver til kunder, som er blevet udført. Det vil typisk koste 550-650 kr. inkl. moms per kvadratmeter fjernet asbestholdigt tag. Denne pris er alt inklusive. Spændet i prisestimatet skyldes, at jo større taget er, jo lavere vil kvadratmeterprisen for nedrivningen også være.

Hvor længe holder et solcelletag?

Et solcelletag har to holdbarheder. Det ene er hvor længe solcellerne producerer strøm og det andet er hvor længe taget et tæt. Normalt siger man at solcellerne producerer 80% eller mere af det lovede de første 25 år og taget holder i mindst 40 år.

Metode og kilder

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.

Kilder:

Miljøstyrelsen

Sikkerhedsstyrelsen