Asbesttag: Udskiftning & fjernelse af asbest tag pris 2024

Asbest, et materiale der engang blev rost for sine brandhæmmende egenskaber, er nu berygtet for sin sundhedsfare.

I denne artikel vil vi udforske processen med udskiftning og fjernelse af asbesttage, et emne der er blevet yderst relevant for mange husejere og bygningsadministratorer, samt give dig en ide omkring din fjernelse af asbest tag pris. Vi vil undersøge de vigtige overvejelser, som skal tages i betragtning, herunder sikkerhedsforanstaltninger, lovgivningsmæssige krav og selvfølgelig udskiftning af asbesttag pris.

Fagekspert
Mark
Ajourført d. 20. december 2023
Disclaimer
Det redaktionelle team på Mit Byggeri er uafhængigt og objektivt. For at støtte vores journalistiske arbejde og fortsætte med at kunne tilbyde dette indhold gratis til vores læsere, modtager vi kompensation fra de virksomheder, der annoncerer på mit-byggeri.dk.

Denne kompensation kommer fra to hovedkilder:

For det første tilbyder vi betalte placeringer til annoncører for at præsentere deres tilbud. Den kompensation, vi modtager for disse placeringer, påvirker, hvordan og hvor annoncørernes tilbud vises på webstedet.

For det andet inkluderer vi også links til annoncørernes tilbud i nogle af vores artikler; disse "affiliate links" kan generere indtægter for vores websted, når du klikker på dem.

Den kompensation, vi modtager fra annoncører, påvirker ikke de anbefalinger eller råd, vores redaktionelle team giver i vores artikler, eller påvirker på nogen måde indholdet på Mit Byggeri.
Asbesttag
Et asbesttag er et af de mest anvendte tagtyper i Danmark på ældre huse, og har vist sig at være nogle af de mest holdbare tagtyper.

Få et gratis tjek om du har asbesttag og hvad det koster at få fjernet nedenfor

Fjernelse af asbest tag pris – hvad koster det at komme af med asbest tag?

Prisen for fjernelse og udskiftning af et asbesttag i Danmark kan variere betydeligt afhængigt af forskellige faktorer, såsom tagets størrelse, adgangsforhold, og om der er behov for særlige sikkerhedsforanstaltninger. Her er nogle generelle eksempler på omkostninger:

 1. Mindre Projekter: For mindre bygninger eller garager kan omkostningerne ligge i området 15.000 – 30.000 DKK. Dette inkluderer ofte omkostninger til sikker fjernelse og bortskaffelse af asbesten.
 2. Gennemsnitlige Boliger: For en standard enfamiliebolig kan prisen for fjernelse af asbesttag variere mellem 40.000 – 100.000 DKK. Prisen kan stige, hvis der er brug for ekstra arbejde, som for eksempel udskiftning af taglægter eller installation af et nyt tag.
 3. Større Ejendomme: For større ejendomme eller erhvervsbygninger kan omkostningerne let overstige 100.000 DKK. I sådanne tilfælde kan der være yderligere logistiske og sikkerhedsmæssige udfordringer, der skal håndteres.
 4. Tillægsomkostninger: Der kan være ekstra omkostninger for særlige tilladelser, affaldshåndtering, og i nogle tilfælde, midlertidig genhusning eller forretningsafbrydelse.
 5. Pris for Nyt Tag: Efter fjernelsen af asbesttaget skal der installeres et nyt tag. Dette kan variere fra simple løsninger som bølgeplader til mere avancerede og dyre løsninger som tegl eller skifer. Omkostningerne for et nyt tag ligger typisk mellem 50.000 – 200.000 DKK, afhængigt af materialer og kompleksiteten af tagkonstruktionen.

Få 3 Tilbud på fjernelse af asbesttag

 • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
 • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
 • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

Læs også: Gratis tagtjek: Få styr på eventuelle skader i taget nu

Hvad er asbest?

Asbest er en term, der dækker over en gruppe naturligt forekommende silikatmineraler, der består af lange og tynde fibrøse krystaller. Hver fiber er sammensat af mange mikroskopiske “fibriller”, som kan frigives til luften og indåndes. Asbest blev tidligere meget anvendt i byggeindustrien på grund af sine unikke egenskaber:

 1. Brandhæmmende: Asbest er meget modstandsdygtig over for varme, ild og kemiske skader, hvilket gjorde det til et populært valg til isolering og brandsikring.
 2. Styrke: Asbestfibre kan tilføje styrke til materialer uden at tilføje meget vægt. Dette gjorde det nyttigt i en lang række byggematerialer.
 3. Lydisolering: Asbest har også gode lydisolerende egenskaber, hvilket var en anden grund til dets udbredte anvendelse i bygninger.
 4. Modstandsdygtighed over for Korrosion og Kemikalier: Asbest er modstandsdygtig over for korrosion og de fleste kemikalier, hvilket gjorde det til et ideelt materiale til brug i kemiske industrier og lignende miljøer.

På trods af disse fordele, blev det i midten af det 20. århundrede klart, at asbest udgør alvorlige sundhedsrisici. Inhalering af asbestfibre kan forårsage alvorlige lungesygdomme, herunder asbestose (en form for lungesygdom), lungekræft, og mesotheliom, en sjælden kræftform, der påvirker foring af lungerne, mave-tarmkanalen og andre organer. Som følge heraf er brugen af asbest blevet stærkt reguleret eller helt forbudt i mange lande, herunder Danmark.

Hvad skal du forvente din Asbest fjernelse pris er?

Hvad er prisen for fjernelse og bortskaffelse af et asbesttag
Asbesttage er typisk ret dyre at bortskaffe og der er flere regler og krav omkring fjernelse af denne tagtype end alle andre tagtyper.

Prisen for fjernelse af asbest fra et tag per kvadratmeter kan variere betydeligt og afhænger af flere faktorer, herunder omfanget af arbejdet, lokaliteten, adgangsforholdene til taget, og de specifikke krav til sikkerhed og affaldsbortskaffelse. Generelt kan priserne variere fra land til land og selv inden for forskellige regioner i et land.

I Danmark kan man forvente følgende vejledende prisniveauer per kvadratmeter for fjernelse af asbesttage:

 • Lavere prisområde: Omkring 100-200 DKK per kvadratmeter. Dette kan gælde for større og mere tilgængelige projekter, hvor omkostningerne kan blive relativt lavere på grund af skalaens økonomi.
 • Gennemsnitlig prisområde: Omkring 200-400 DKK per kvadratmeter. Dette er sandsynligvis den mest almindelige pris for asbestfjernelse for standardprojekter.
 • Højere prisområde: Over 400 DKK per kvadratmeter. Dette kan gælde for mindre, mere komplekse projekter, eller i områder hvor adgangen er vanskelig, og der kræves særlige sikkerhedsforanstaltninger.

Priseksempler

Priseksempel: Fjernelse af Asbesttag på 50 Kvadratmeter:

Fjernelse af Asbesttag på 50 Kvadratmeter:

 • Forvent omkring 400 DKK per kvadratmeter: 50 m² x 400 DKK/m² = 20.000 DKK.

Således kan fjernelsen af et asbesttag på 50 kvadratmeter koste mellem 5.000 og 20.000 DKK.

Dette eksempler antager en ensartet pris per kvadratmeter, men i praksis kan større projekter ofte opnå en mere fordelagtig pris per kvadratmeter på grund af skalaens økonomi.

Det er også vigtigt at tage højde for eventuelle yderligere omkostninger, som for eksempel leje af stilladser, affaldshåndtering, og om nødvendigt, installation af et nyt tag efter fjernelsen af asbesttaget.

Priseksempel: Fjernelse af Asbesttag på 150 Kvadratmeter:

Fjernelse af Asbesttag på 150 Kvadratmeter:

 • Ved en lavere pris på 100 DKK per kvadratmeter: 150 m² x 100 DKK/m² = 15.000 DKK.
 • Ved en højere pris på 400 DKK per kvadratmeter: 150 m² x 400 DKK/m² = 60.000 DKK.

For et tag på 150 kvadratmeter kan prisen for fjernelse variere mellem 15.000 og 60.000 DKK.

Dette eksempler antager en ensartet pris per kvadratmeter, men i praksis kan større projekter ofte opnå en mere fordelagtig pris per kvadratmeter på grund af skalaens økonomi.

Det er også vigtigt at tage højde for eventuelle yderligere omkostninger, som for eksempel leje af stilladser, affaldshåndtering, og om nødvendigt, installation af et nyt tag efter fjernelsen af asbesttaget.

Hvordan ved jeg, om mit tag indeholder asbest?

Hvis din bygning er opført eller renoveret mellem 1940’erne og op til slutningen af 1980’erne, er der en højere risiko for, at der kan være brugt asbestholdige materialer. Asbest blev udbredt anvendt i denne periode, især i tagmaterialer. Et eternittag fra før 1984 indeholder dog altid asbest.

Hvornår blev asbest gjort forbudt?

Asbest blev forbudt på forskellige tidspunkter afhængigt af landet. I mange lande begyndte regulering og begrænsning af asbestanvendelse i 1970’erne og 1980’erne, efter at sundhedsrisiciene blev bedre forstået. Her er nogle vigtige datoer for forbuddet mod asbest i forskellige regioner:

 1. Europæiske Unionen: EU begyndte at indføre restriktioner på asbest i 1980’erne, men et fuldstændigt forbud mod alle former for asbest trådte i kraft i 2005.
 2. Danmark: Danmark forbød brugen af blå og brun asbest (crocidolit og amosit) i 1986, og i 1990 blev brugen af alt hvidt asbest (chrysotil) også forbudt. Der blev indført yderligere restriktioner i de følgende år.
 3. USA: I USA har der været betydelige begrænsninger i brugen af asbest siden 1970’erne, men et fuldstændigt forbud blev aldrig implementeret på nationalt plan. Miljøbeskyttelsesagenturet (EPA) forsøgte at indføre et forbud i 1989, men dette blev delvist ophævet i 1991. Imidlertid har mange stater og byer indført deres egne strenge asbestforbud.
 4. Australien: Australien forbød brugen af ​​alle former for asbest og asbestprodukter i 2003.
 5. Canada: Canada, som engang var en stor asbestproducent, indførte et fuldstændigt forbud mod asbest i 2018.

Det er vigtigt at bemærke, at selv efter disse forbud kan ældre bygninger og produkter stadig indeholde asbest. Derfor er asbestfjernelse og -håndtering fortsat et relevant emne i bygge- og saneringsbranchen.

Hvad er levetiden for et tag med asbest?

Hvad er den forventede levetid for et tag med asbest
Et asbesttag holder i mange år og det er meget normalt at de holder over 50 år.

Levetiden for et tag med asbest kan variere afhængigt af flere faktorer, herunder kvaliteten af installationen, lokale klimaforhold, vedligeholdelsespraksis og typen af asbestmateriale anvendt. Generelt kan man dog sige følgende om levetiden for et asbesttag

Gennemsnitlig Levetid: Asbesttage kan typisk holde mellem 20 og 40 år. Nogle asbesttage kan endda holde længere, især hvis de har været godt vedligeholdt og ikke er blevet udsat for ekstreme vejrbetingelser.

Hvilke regler er gældende for et tag med asbest?

Reglerne for håndtering af asbesttage kan variere fra land til land, men generelt omfatter de en række vigtige aspekter for at sikre sikkerhed og overholdelse af miljøstandarder. Her er nogle af de mest almindelige regler, der gælder for asbesttage:

 1. Fjernelse og Sanering: Der er ofte strenge regler for, hvordan asbesttage skal fjernes og bortskaffes. Dette arbejde skal normalt udføres af certificerede asbestsaneringsfirmaer, som følger de relevante sundheds- og sikkerhedsprotokoller.
 2. Sikkerhedsforanstaltninger: Under fjernelsen skal der træffes foranstaltninger for at minimere frigivelsen af asbestfibre i luften og for at beskytte arbejdere og offentligheden. Dette kan omfatte brug af personligt beskyttelsesudstyr, afvanding af asbestmaterialer for at begrænse støvdannelse, og afspærring af arbejdsområdet.
 3. Affaldshåndtering: Asbestaffald skal håndteres og bortskaffes på en måde, der forhindrer frigivelse af fibre. Dette inkluderer forsvarlig indpakning, mærkning og transport til godkendte deponeringssteder.
 4. Lovgivningsmæssige Krav: Der kan være specifikke lovgivningsmæssige krav, der regulerer fjernelsen af asbesttage, herunder nødvendige tilladelser og anmeldelser til lokale eller nationale myndigheder.
 5. Sundhed og Sikkerhed på Arbejdspladsen: Arbejdsgivere skal sikre, at medarbejdere, der arbejder med asbest, er ordentligt uddannede i sikker håndtering og bærer passende personligt beskyttelsesudstyr.
 6. Inspektioner og Overvågning: I nogle tilfælde kan der kræves regelmæssige inspektioner af asbestholdige materialer for at sikre, at de forbliver i god stand og ikke udgør en sundhedsrisiko.
 7. Informering og Advarsler: Ejere af bygninger med asbesttage kan være forpligtet til at informere potentielle købere, lejere eller arbejdere om tilstedeværelsen af asbest.

I Danmark er der specifikke regler og retningslinjer for håndtering af asbest, som er fastsat af Arbejdstilsynet og andre relevante myndigheder. Det er vigtigt at konsultere disse regler og eventuelt søge professionel rådgivning, før man påbegynder arbejde på et tag, der indeholder asbest. Husk, at asbest er farligt, og forkert håndtering kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser.

Må man selv tage asbesttag ned?

Er det tilladt at fjerne asbesttag selv
Der er flere regler at følge når du selv ønsker at fjerne dit asbesttag, så det er vigtigt at sætte dig ind i reglerne inden du begynder.

I de fleste lande, herunder Danmark, er det stærkt frarådet og ofte ulovligt for ikke-professionelle at fjerne asbesttage eller andet asbestholdigt materiale. Dette skyldes de alvorlige sundhedsrisici forbundet med asbesteksponering. Her er nogle nøglepunkter at overveje:

 1. Sundhedsrisiko: Asbestfibre er yderst farlige, når de indåndes, og kan forårsage alvorlige lungesygdomme, herunder asbestose, lungekræft og mesothelioma. Risikoen øges betydeligt, når asbestmaterialer forstyrres, som det er tilfældet under fjernelse.
 2. Krav om Professionel Håndtering: Asbestfjernelse kræver specialiseret udstyr og viden for at sikre, at arbejdet udføres sikkert. Professionelle asbestsaneringsfirmaer er uddannede til at håndtere asbest korrekt og har det nødvendige udstyr til at beskytte sig selv og forhindre spredning af asbestfibre.
 3. Lovgivning og Bestemmelser: I Danmark og mange andre lande skal fjernelse af asbest udføres i overensstemmelse med strenge regler og bestemmelser. Dette inkluderer krav om certificering, ordentlig affaldshåndtering og notifikation til relevante myndigheder.
 4. Bortskaffelse: Asbestaffald skal håndteres og bortskaffes på en sikker måde, som overholder miljølovgivningen. Dette er normalt uden for kapaciteten for ikke-professionelle.
 5. Forsikring og Ansvar: Hvis du ulovligt fjerner asbest og det fører til sundhedsmæssige problemer eller miljøskader, kan du blive holdt ansvarlig og stå over for alvorlige bøder eller retssager.

På grund af disse risici er det vigtigt altid at hyre certificerede professionelle til at fjerne asbesttage. Selv hvis det teknisk set er lovligt i dit område at fjerne asbest selv (hvilket er usandsynligt), er risiciene og den potentielle ansvarlighed simpelthen for store til at retfærdiggøre det. Sikkerheden for dig selv, din familie og dit lokalsamfund bør altid komme først.


Du kan finde alle reglerne for arbejde med asbestholdige tage i Arbejdstilsynets vejledning her eller læse mere i vores artikel om rens og maling af tag her.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om asbesttag

Vi modtager løbende en masse spørgsmål, så derfor har vi samlet de ofte stillede spørgsmål i nedstående FAQ.

Hvad er asbest, og hvorfor bruges det i tage?

Asbest er en gruppe af naturligt forekommende mineraler, der tidligere blev anvendt i byggematerialer, herunder tage, på grund af dets styrke, varmebestandighed og isoleringsegenskaber.

Hvordan ved jeg, om mit tag indeholder asbest?

Hvis dit hus er bygget eller renoveret mellem 1940’erne og 1980’erne, kan det indeholde asbest. En professionel asbestinspektion kan bekræfte, om dit tag indeholder asbest.

Hvad koster det at fjerne et asbesttag?

Prisen for fjernelse af et asbesttag varierer afhængigt af tagets størrelse, tilgængelighed, og lokale regler. Priserne kan variere fra omkring 100-400 DKK per kvadratmeter.

Er det sikkert at fjerne et asbesttag selv?

Nej, det er normalt ulovligt og yderst farligt at fjerne asbest selv. Det bør altid udføres af certificerede professionelle.

Hvorfor er asbest farligt?

Asbest kan frigive fine fibre i luften, som, hvis de indåndes, kan forårsage alvorlige lungesygdomme, herunder asbestose, lungekræft og mesothelioma.

Hvad sker der under en professionel asbestfjernelsesproces?

Professionelle vil forsegle arbejdsområdet, bruge specialudstyr til at fjerne asbestet sikkert, og sørge for korrekt bortskaffelse af asbestaffaldet i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvordan bortskaffes asbest sikkert?

Asbestaffald skal pakkes forsvarligt og mærkes korrekt, før det transporteres til et godkendt deponeringssted for farligt affald.

Metode og kilder

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.

Kilder:

Miljøstyrelsen

Sikkerhedsstyrelsen