REGLER & LOVGIVNING

Faskine Regler: Få Styr På Lovgivning

Er du i tvivl om reglerne for etablering af en faskine? Faskiner kræver modsat andre kloakopgaver ikke autorisation og er derfor oplagte gør-det-selv opgaver, men det kræver du har styr på reglerne. Det er netop det vi klæder dig på til i denne artikel.

Fagekspert
Mark
Ajourført d. 14. februar 2024
Disclaimer
Det redaktionelle team på Mit Byggeri er uafhængigt og objektivt. For at støtte vores journalistiske arbejde og fortsætte med at kunne tilbyde dette indhold gratis til vores læsere, modtager vi kompensation fra de virksomheder, der annoncerer på mit-byggeri.dk.

Denne kompensation kommer fra to hovedkilder:

For det første tilbyder vi betalte placeringer til annoncører for at præsentere deres tilbud. Den kompensation, vi modtager for disse placeringer, påvirker, hvordan og hvor annoncørernes tilbud vises på webstedet.

For det andet inkluderer vi også links til annoncørernes tilbud i nogle af vores artikler; disse "affiliate links" kan generere indtægter for vores websted, når du klikker på dem.

Den kompensation, vi modtager fra annoncører, påvirker ikke de anbefalinger eller råd, vores redaktionelle team giver i vores artikler, eller påvirker på nogen måde indholdet på Mit Byggeri.

Når du selv laver en faskine er det vigtigt at du følger reglerne til punkt og prikke, ellers risikerer du at der opstår skader på huset som forsikringsselskaberne ikke vil betale.

At lede regnvand ned i jorden på din egen grund frem for at transportere det til et rensningsanlæg er som udgangspunkt en god idé, men det kræver de rette forhold og at du følger både regler og vejledning så du opnår den rigtige løsning til netop dit regnvand.

En mulighed er at søge professionel hjælp til hjælp og rådgivning til dimensionering, placering og udførelse inden arbejdet går i gang. Her kan du tage fat i den lokale kloakmester og spørge hvad det koster at han rådgiver dig.

En anden mulighed er at undersøge prisen for at få en lokal kloakmester til at udføre hele arbejdet. Prisen for en faskine starter helt nede på 8.000,- og det er ikke sikkert at det kan gøres billigere hvis du selv skal købe materialer, leje maskiner o.lign.

Vælger du selv at gå igang finder du i denne artikel de regler og den lovgivning du skal overholde for at få success med dit projekt.

Få 3 Tilbud På En Ny Faskine

 • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
 • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
 • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

Se i videoen hvad en grundig forklaring omkring hvad en Faskine er.

📏 Afstandskrav

Når du bestemmer placeringen af en faskine er der en hel række afstandskrav du skal overholde. Kravene kommer hovedsageligt fra BR 18 hvor der henvises til Rørcenter-anvisning 016, men også naturbeskyttelsesloven bestemmer hvor du kan placere din faskine.

Liste med afstandskrav:

 • Nabo og vej skel – 2 meter
 • Bygninger med beboelse – 5 meter
 • Øvrige bygninger – 2 meter
 • Privat drikkevandsboring – 25 meter
 • Almen drikkevandsboring – 300 meter
 • Naturområder, der er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 – 25 meter (normalafstand)
 • Nedsivningsanlæg til spildevand – 25 meter
 • Jordvarmeslanger – 5 meter 
 • Isolerede jordvarmeslanger – 2 meter 

Afstandskrav fra faskiner til huse: 5 meter til huse med beboelse og 2 meter til andre bygninger og skel. Kan evt. lempes, hvis terrænet falder kraftigt bort fra huset, eller hvis der laves sikring af fundamentet, så vand ikke trænger ind. Dette kræver en ansøgning inden opstart på projektet.

🏢 Anmeldelse til kommunen

Der er forskellige krav fra kommune til kommune for hvornår du skal søge om tilladelse og hvornår du blot skal anmelde efter du har opført din faskine. Fælles for alle kommuner er dog krav om dokumentation i form af en detaljeret tegning af placering af faskine, sandfang og kloakrør samt evt. billeder af det udførte arbejde.

🚰 Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO)

Boringsnære beskyttelsesområder er områder tæt på boringer til den almene vandforsyning som er udpeget da der er en særlig risiko for at grundvandet kan forurenes hvis der ændres på grundvandet i det område.

Nedsivning er derfor ikke tilladt på ejendomme i boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for drikkevand. På denne side om grundvand finder du kort over BNBO.

Fakta: Derfor er faskiner en god idé

 • En faskine aflaster den offentlige kloak så vi undgår oversvømmede kældre.
 • Du skal ikke betale for afledning af regnvand.
 • Du kan opsamle dit regnvand og bruge det til at vande haven for at spare penge.

🕳️ Fra Kloak Til Nedsivning

Flere og flere kommuner stiller krav om seperatkloakering med lokal nedsivning for at undgå at kloakken oversvømmer. Samtidig kan der være et økonomisk incitament til at lade regnvandet sive ned på din egen grund da du ikke længere skal betale afledningsafgift for den del længere.

Hvis du vil nedsive regnvand, der tidligere har været afledt til den offentlige kloak, skal en autoriseret kloakmester stå for afkoblingen og afpropningen af den eksisterende kloak. Du må gerne selv etablere selve nedsivningsanlægget.

Få 3 Tilbud På En Ny Faskine

 • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
 • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
 • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

❓ Ofte Stillede Spørgsmål

Vi modtager løbende en masse spørgsmål i vores brevkasse som vi har samlet herunder. Har du selv et spørgsmål? Så skriv gerne til vores brevkasse her.

Må jeg selv anlægge en faskine?

Ja du må gerne selv anlægge en faskine så længe du overholder de gældende regler og lovgivning.

Metode og kilder

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.

Kilder:

Teknologisk Instituts

Bygningsreglementet BR18

Henvisninger:

Lån bogen “Norm for afløbsinstallationer: DS 432” hos Bibliotek.dk

Lån bogen “Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning: DS 440” hos Bibliotek.dk