Gratis tagtjek: Få vurdering af tag med en taginspektion

I takt med at boligejerne i stigende grad fokuserer på vedligeholdelse og værdiforøgelse af deres ejendomme, vinder konceptet med gratis tagtjek mere og mere frem.

Denne artikel dykker ned i, hvordan et gratis tagtjek kan være en afgørende faktor for at vedligeholde og optimere dit tags tilstand. Vi udforsker, hvordan professionelle taginspektioner kan afsløre skjulte problemer og muligheder, som kan have stor betydning for dit hjem.

Fagekspert
Mark
Ajourført d. 18. december 2023
Disclaimer
Det redaktionelle team på Mit Byggeri er uafhængigt og objektivt. For at støtte vores journalistiske arbejde og fortsætte med at kunne tilbyde dette indhold gratis til vores læsere, modtager vi kompensation fra de virksomheder, der annoncerer på mit-byggeri.dk.

Denne kompensation kommer fra to hovedkilder:

For det første tilbyder vi betalte placeringer til annoncører for at præsentere deres tilbud. Den kompensation, vi modtager for disse placeringer, påvirker, hvordan og hvor annoncørernes tilbud vises på webstedet.

For det andet inkluderer vi også links til annoncørernes tilbud i nogle af vores artikler; disse "affiliate links" kan generere indtægter for vores websted, når du klikker på dem.

Den kompensation, vi modtager fra annoncører, påvirker ikke de anbefalinger eller råd, vores redaktionelle team giver i vores artikler, eller påvirker på nogen måde indholdet på Mit Byggeri.

Uanset om du overvejer at sælge dit hjem, ønsker at forlænge dit tags levetid, eller bare vil sikre dig, at dit hjem er sikkert og sundt, vil denne artikel give dig den nødvendige viden og ressourcer til at træffe informerede beslutninger om dit tags velbefindende. Lad os dykke ned i verdenen af gratis tagtjek og opdage, hvordan denne service kan gøre en betydelig forskel for dit hjem.

Gratis tagtjek

Få et gratis tagtjek på din bolig

 • Få Gratis tagtjek i hele landet
 • Få priser på eventuelle reparationer
 • Få et tilbud på stedet

Hvorfor er det vigtigt at få foretaget et gratis tagtjek?

Der er flere gode grunde til, hvorfor det er vigtigt at få et gratis tagtjek engang imellem:

Hvorfor er det vigtigt at få foretaget et tagtjek
Det er vigtigt at få lavet tagtjek løbende, da der kan opstå utætheder som kan resultere i fugtskader som på billedet her på loftet indenfor.
 1. Forebyggelse af Skader: Regelbundne tagtjek kan identificere mindre problemer, før de udvikler sig til større og mere kostbare skader. For eksempel kan små revner eller løse tagsten let repareres, men hvis de ignoreres, kan de føre til vandskader og yderligere forringelse.
 2. Forlængelse af Tagets Levetid: Ved at vedligeholde taget regelmæssigt og rette små fejl hurtigt, kan du forlænge dets levetid betydeligt. Dette sparer penge på lang sigt, da et helt nyt tag kan være en stor investering.
 3. Forbedring af Energiefektiviteten: Et tag i god stand bidrager til bedre isolering og kan derfor reducere varme- og køleomkostninger. Lækager eller dårlig isolering i taget kan føre til større energiforbrug.
 4. Sikkerhed og Sundhed: Et beskadiget tag kan medføre risiko for indtrængen af fugt, hvilket kan føre til skimmel og andre sundhedsskadelige forhold. Regelmæssige tagtjek kan hjælpe med at opdage og forhindre disse problemer.
 5. Opdagelse af Vand- og Skadedyrsskader: Vandlækager og skadedyr kan forårsage skjulte skader på tagstrukturen. Et professionelt tagtjek kan opdage disse problemer, så de kan adresseres hurtigt.
 6. Bevaring af Forsikringsdækning: Nogle forsikringsselskaber kræver regelmæssig vedligeholdelse af taget for at opretholde dækningen. Et tagtjek kan sikre, at du opfylder disse krav og undgår problemer i tilfælde af en forsikringskrav.
 7. Øgning af Ejendomsværdien: Et velholdt tag er en vigtig faktor i en ejendoms samlede tilstand og værdi. Hvis du planlægger at sælge din ejendom, kan et nyligt inspiceret og vedligeholdt tag være et stærkt salgspunkt.

Samlet set er regelmæssige tagtjek en vigtig del af hjemmets vedligeholdelse og kan spare husejere for tid, penge og besvær på lang sigt.

Læs også: Nyt tag pris? – Prisberegner til alle tagtyper (2024 Priser)

Hvilke skader i tagkonstruktionen bør du opdage?

Når du gennemgår tagkonstruktionen, er der en række potentielle skader i tagkonstruktionen og problemer, som du bør være opmærksom på:

 1. Tagsten eller Tagplader: Se efter beskadigede, manglende, revnede eller løse tagsten eller tagplader. Disse kan føre til lækager og yderligere skader på tagstrukturen.
 2. Tagrender og Nedløbsrør: Kontroller, om tagrenderne er tilstoppede, løse, eller beskadigede. Tilstoppede tagrender kan forårsage vandopbygning og skade på både taget og husets fundament.
 3. Flashing og Tætningsmaterialer: Tjek flashingen omkring skorstene, ventilationsåbninger og tagvinduer. Beskadiget eller løs flashing kan tillade vand at trænge ind og forårsage skader.
 4. Tagrygning og Ventilation: Sørg for, at tagrygningen er intakt, og at ventilationssystemet fungerer korrekt. Dårlig ventilation kan føre til varme- og fugtopbygning, hvilket kan skade tagstrukturen over tid.
 5. Tagunderlaget og Isolering: Inspektér tagunderlaget og isoleringen for tegn på vandskader, råd eller mug. Disse kan indikere lækager eller kondensproblemer.
 6. Skorstene og Ventilationsrør: Tjek for revner eller skader på skorstene og ventilationsrør. Disse kan være indgangspunkter for vand og skadedyr.
 7. Moss og Algevækst: Moss og alger kan skade tagmaterialer over tid. Hvis der er betydelig vækst, kan det kræve rengøring eller behandling.
 8. Skader forårsaget af Vejret: Se efter skader forårsaget af ekstremt vejr, såsom stormskader, haglskader, eller skader forårsaget af faldende grene.
 9. Samlinger og Forbindelser: Undersøg samlinger og forbindelser mellem forskellige tagsegmenter, da disse områder er særligt udsatte for lækager.
 10. Strukturelle Problemer: Vær opmærksom på synlige tegn på sagging eller andre strukturelle problemer, da disse kan indikere alvorlige underliggende problemer med tagets bæreevne.

Det er vigtigt at huske, at nogle tagproblemer kan være svære at opdage uden professionel ekspertise og udstyr. Derfor er det ofte en god idé at få et professionelt tagtjek for en grundig vurdering af tagets tilstand.

Hvad opdager man, når man får lavet en vurdering af tag?

Sådan kan du selv kontrollere dit tag
Når dit tag begynder at blive ældre, så kan du med fordel tage en stige og kigge op på taget, og se om der er nogle åbenlyse huller eller skader på taget som skal udbedres.

Når du får lavet en professionel vurdering af dit tag, kan du forvente, at følgende aspekter bliver grundigt undersøgt og vurderet:

 1. Tagets Alder og Generelle Tilstand: En vurdering af, hvor gammelt taget er, og en overordnet vurdering af dets tilstand. Dette inkluderer en vurdering af, hvor lang tid taget sandsynligvis vil holde, før det skal udskiftes.
 2. Tegn på Slitage og Skader: Detaljeret undersøgelse af tegn på slitage, såsom krakeleringer, rynker eller bølger i tagmaterialet, samt potentielle skader som revnede, manglende eller beskadigede tagsten eller tagplader.
 3. Lækager og Vandindtrængen: Søgning efter tegn på vandlækager, herunder vandskader på tagets underlag, loftet, eller loftsisoleringen. Dette kan omfatte pletter, mug, råd eller korrosion.
 4. Tilstand af Tagrender og Nedløbsrør: Kontrol af tagrender og nedløbsrør for tilstopninger, korrosion, løs montering eller andre tegn på skade, som kan påvirke tagets evne til effektivt at lede vand væk.
 5. Flashing og Tætningers Tilstand: Inspektion af metaldele, der bruges til at tætne områder omkring skorstene, ventiler, og tagvinduer, for at identificere løsninger, korrosion, eller andre skader, der kan tillade vand at trænge ind.
 6. Strukturel Integritet: Vurdering af tagets strukturelle integritet, herunder tegn på svajning, bøjning eller andre strukturelle problemer, som kan indikere svagheder eller overbelastning.
 7. Isolering og Ventilation: Evaluering af tagets isolering og ventilationssystemer for at sikre, at de er tilstrækkelige og fungerer korrekt, hvilket er vigtigt for at forebygge varme- og fugtopbygning.
 8. Moss og Algevækst: Tjek for tilstedeværelsen af moss og alger, som kan skade tagmaterialerne og kræve rengøring eller behandling.
 9. Skadedyr og Dyr: Inspektion for tegn på skadedyr eller dyr, som kan have beskadiget taget eller skabt åbninger i tagkonstruktionen.
 10. Sikkerhedsaspekter: Vurdering af eventuelle sikkerhedsrisici, såsom løse materialer eller strukturer, der kunne udgøre en fare.

Efter inspektionen vil du typisk modtage en detaljeret rapport, der indeholder fundene, anbefalinger til reparationer eller forbedringer, og ofte et overslag over de forventede omkostninger. Denne vurdering kan være afgørende for at vedligeholde tagets funktion og forlænge dets levetid, samt sikre, at dit hjem er sikkert og beskyttet mod elementerne.

Hvor ofte bør man få foretaget en taginspektion?

Frekvensen af taginspektioner kan variere afhængigt af flere faktorer, såsom tagets alder, materiale, tidligere skader, og de klimatiske forhold, som taget er udsat for. Her er nogle generelle retningslinjer:

 1. Årlig Inspektion: Det anbefales generelt at få foretaget en taginspektion mindst én gang om året. Dette hjælper med at identificere og adressere eventuelle problemer tidligt.
 2. Efter Ekstremt Vejr: Efter perioder med ekstremt vejr, såsom kraftige storme, orkaner, haglvejr eller tunge snefald, er det klogt at få foretaget en ekstra inspektion. Sådanne forhold kan forårsage øjeblikkelig skade på taget.
 3. Hvis Taget Er Ældre: For ældre tage (over 20 år) kan det være klogt at få foretaget inspektioner oftere, da ældre materialer kan være mere udsatte for skader og slid.
 4. Efter Oplevede Problemer: Hvis du bemærker tegn på tagproblemer, såsom lækager, synlige skader, eller unormalt store mængder tagsten- eller tagplade-granulater i tagrenderne, bør du få foretaget en inspektion hurtigst muligt.
 5. Når du Køber et Hus: Hvis du planlægger at købe et hus, er det en god idé at få en professionel til at inspicere taget, før handlen afsluttes. Dette kan afsløre potentielle problemer, der ellers kunne have gået ubemærket hen.
 6. Specifikke Bygningskoder eller Forsikringskrav: Nogle steder kan have specifikke bygningskoder, der kræver regelmæssige taginspektioner. Ligeledes kan nogle forsikringsselskaber have krav om regelmæssige inspektioner for at opretholde dækning.

Det er vigtigt at huske, at selvom taget ikke viser synlige tegn på skader, kan der stadig være skjulte problemer, som kun kan opdages ved en professionel inspektion. Ved at følge disse retningslinjer kan du sikre, at dit tag forbliver i god stand og beskytter dit hjem effektivt.

Gratis tagtjek

Få et gratis tagtjek på din bolig

 • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
 • Få priser på eventuelle reparationer
 • Få et tilbud på stedet

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om gratis tagtjek

Vi modtager løbende en masse spørgsmål, så derfor har vi samlet de ofte stillede spørgsmål i nedstående FAQ.

Hvornår skal mit tag skiftes?

Den letteste måde at finde ud af restlevetiden på dit tag er at få foretaget et gratis tagtjek. Her kigger man på hvilke elementer af taget der er slidt og hvornår de evt. Skal udskiftes eller om det er bedst at udskifte hele taget samlet.

Hvordan tætner man et tag?

Der findes nogle få tagtyper som kan undvære et undertag, men som udgangspunkt er et undertag nødvendigt for at opnå en tæt tagkonstruktion.

Dækker forsikringen et utæt tag?

En husforsikring dækker kun en pludseligt opstået skade der ikke skyldes manglende vedligehold. En husforsikring dækker derfor ofte f.eks. En tagsten der flyver af i en kraftig storm, men ikke hvis alle tagstenene er løse og taget klar til udskiftning.

Metode og kilder

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.

Kilder:

Dansk Boligsikring