Gratis tagtjek: Få styr på eventuelle skader i taget nu

Er dit tag begyndt at se slidt og gammelt ud? Hvis det er tilfældet, kan det være, at det ikke kun er en visuel ulempe. Fugt, mug og vandskader er ubehagelige konsekvenser af et utæt tag. Det er derfor meget vigtigt at holde øje med tagets tilstand og få det vurderet.

Man kan enten selv inspicere taget, men der er også mulighed for – helt uden omkostninger – at få en professionel taginspektion. Tag-eksperten vil nøje undersøge taget og vurdere, om der er behov for en reparation, en renovering eller en komplet udskiftning af taget.

Fagekspert
Mark
Ajourført d. 14. september 2023
Gratis tagtjek

Få et gratis tagtjek på din bolig

 • Få Gratis tagtjek i hele landet
 • Få priser på eventuelle reparationer
 • Få et tilbud på stedet

Hvorfor er det vigtigt at få foretaget et tagtjek?

Hvorfor er det vigtigt at få foretaget et tagtjek
Det er vigtigt at få lavet tagtjek løbende, da der kan opstå utætheder som kan resultere i fugtskader som på billedet her på loftet indenfor.

Taget er en essentiel del af huset, da det sørger for at holde boligen tør og beskyttet. Hvis man ikke løbende får kontrolleret tagets tilstand, kan det resultere i alvorlige fugt- og vandskader. Hvis taget ikke er tæt, kan det ikke kun skade taget selv, men også føre til betydelige ødelæggelser på resten af huset:

 • Hvis tagets utætheder ikke bliver rettet og fugt- og vandskaderne får lov til at forværres, kan det betyde, at hele taget skal skiftes. En ny tagdækning koster omkring 1.000-3.000 DKK pr. Kvadratmeter.
 • I tilfælde af mere alvorlige fugt- og vandskader, kan det være nødvendigt at udskifte både spær og isolering, hvilket kan koste mellem 4.000-8.000 DKK pr. Kvadratmeter.
 • Hvis tagets utætheder er meget omfattende, kan det også medføre skader på husets øvrige dele, såsom indvendige vægge og lofter, som skal udskiftes.


Derfor kan det i høj grad være en god investering at få foretaget et tagtjek – helst hvert 5-10 år afhængigt af tagets alder, eller når du har en formodning om, at taget ikke er i optimal stand. Flere tagvirksomheder tilbyder endda gratis tagtjek.

Læs også: Nyt tag pris? – Prisberegner til alle tagtyper (2023 Priser)

Hvor kan der opstå skader og utætheder på taget?

Selvom hvert tag er unikt og derfor også har forskellige skader og utætheder, er der nogle typer af problemer, der opstår oftere end andre:

 • Utætheder i nærheden af inddækninger, som normalt ser ud som bukket metal. Disse findes ofte ved bygningskomponenter som skorstene, antenner, kviste og udluftningskanaler. Se billedet til højre.
 • Utætheder ved ovenlysvinduer.
 • Utætheder i skotrenden, hvor to tagflader mødes, da dette område er mere udsat for regnvand.
 • Utætheder nær toppen af taget omkring tagrygningen.
 • Utætheder ved tagudløbet i nærheden af tagrenderne, som også er et område, der er udsat for regnvand.

Når en professionel tagekspert undersøger for utætheder, vil han normalt kontrollere disse områder grundigere, men han vil også inspicere hele tagfladen for eventuelle revner eller huller.

Hvorfor opstår der utætheder og skader på taget?

Utætheder og skader kan have specifikke årsager, men hvis taget er mellem 20 og 40 år gammelt, kan skaderne også være resultatet af normal slitage og tagets aldring. De specifikke årsager inkluderer:

 • Installationsfejl: En installationsfejl kan f.eks. være, at undertaget ikke er afsluttet korrekt ved tagets kanter eller ved ovenlysvinduer og skorstene. Det kan også være, at inddækningen omkring bygningsdele er udført upræcist og sjusket, hvilket kan medføre fugt- og vandskader på taget.
 • Manglende opmærksomhed på utætheder: Hvis taget ikke inspiceres og vedligeholdes regelmæssigt, kan det hurtigt føre til utætheder. At overse skader eller utætheder på taget er det værste, man kan gøre, da de efterfølgende fugtskader kan blive dyre at reparere. Derfor anbefaler vi, at man får udført et gratis tagtjek mindst hvert 5.-10. år for et nyt tag. Hvis dit tag er ved at være slidt og gammelt, anbefaler vi at gøre det mindst 1-2 gange om året. Husk også at rense tagrenderne mindst 2 gange om året.
 • Skader fra nedfaldne træer mv.: Knækkede grene, omvæltede træer og fyrværkeri er alle faktorer, der kan skabe huller i taget. Hvis man går rundt på taget, kan tagbelægningen også blive forskudt, revet eller trådt i stykker.

Hvor meget koster et nyt tag?

Hvor meget koster et nyt tag
Prisen på et nyt tag afhænger fuldstændig af hvilket type tag du ønsker dig samt hvor stort taget er. På billedet er der monteret tegntag.

At få lagt et nyt tag kan være en omkostningstung proces, og prisen varierer afhængig af tagtypen og tagfladens størrelse. Desuden vil ekstra udstyr til taget og kompleksiteten af arbejdet øge den samlede pris. Dog kan du benytte følgende anslåede priser for et nyt tag:

Nyt tegltag: 1.700-2.300 DKK pr. kvadratmeter.

Nyt eternittag: 800-1.200 DKK pr. kvadratmeter.

Nyt ståltag: 1.600-2.000 DKK pr. kvadratmeter.

Nyt betontag: 1.600-2.100 DKK pr. kvadratmeter.


Yderligere vil ekstraudstyr på taget øge prisen:

Ovenlysvindue: et nyt ovenlysvindue koster cirka 4.000-7.000 DKK.

Stigetrin: omkring 300-400 kroner pr. trin. Stigetrin er nødvendige for, at skorstenfejeren kan få adgang til skorstenen.

Kviste: kviste kan være særligt udsatte for fugt- og vandskader, og derfor kan det være nødvendigt at udskifte beklædningen. Dette koster typisk 15.000-20.000 DKK.

Skorsten: når taget udskiftes, renoveres skorstenen ofte samtidig. Dette arbejde involverer typisk reparation af fuger og udskiftning af inddækning (et udsat område for fugt- og vandskader). Dette koster ca. 5.000 DKK ekstra. Hvis skorstenen er højere end 1 meter, skal håndværkerne opsætte stillads omkring skorstenen, og det koster yderligere 7.500-15.000 DKK afhængig af kompleksiteten. Omkring 10-15% af alle skorstene er så beskadigede, at de skal mures om helt, hvilket vil koste endnu mere. Bemærk, at reparationer og udskiftning af skorsten er dækket af håndværkerfradraget.

Sådan kan du selv kontrollere dit tag

Sådan kan du selv kontrollere dit tag
Når dit tag begynder at blive ældre, så kan du med fordel tage en stige og kigge op på taget, og se om der er nogle åbenlyse huller eller skader på taget som skal udbedres.

Selvom det er gratis at få udført et tagtjek af professionelle tagfirmaer, er det også muligt at gøre det selv. Vi fraråder dog generelt at gå rundt på taget af to årsager: for det første kan det skade tagbelægningen, da den kan blive forskubbet, revnet eller knust. For det andet er det farligt at bevæge sig rundt på et tag uden sikkerhedsudstyr. Vi anbefaler derfor, at man kontrollerer taget udefra ved hjælp af en stige eller gennem tagvinduer.

Tjekliste for at inspicere taget udefra

 • Rygningen (toppen af taget) skal være hel og intakt.
 • Kontroller for skæve eller forskudte tagsten og tagplader, da det kan indikere, at de ikke ligger fast.
 • Undersøg inddækningerne omkring skorstene, antenner, kviste og udluftningshætter for at sikre, at de er tætte og intakte.
 • Skotrenderne skal være hele, jævne og fri for for meget mos og alger (ellers kan regnvand blive fanget og ikke ledes væk).
 • Kontrollér tagrender for lækager og blokeringer. Tagrenderne skal kunne lede vandet væk, og som en generel regel bør tagrenderne renses og tømmes mindst hvert halve år.
 • Undersøg din skorsten for løse mursten og sørg for, at topstenen/afdækningen sidder sikkert fast.

Tjekliste for at inspicere det uudnyttede loft

 • Kontrollér for fugtpletter på tagbelægningens inderside, lægterne og isoleringen/gulvet.
 • Om dagen bør du slukke lyset og kigge efter lysglimt i tagfladen. Lyset vil vise ujævnheder i tagoverfladen eller defekter i tagbelægningen.
 • Undersøg taget i tagkonstruktionen for små runde eller ovale huller i træet. Dette kan indikere skadedyrsangreb, såsom husbuk og borebille, der kan forårsage store skader i tagkonstruktionen.

Hvor ofte bør man kontrollere tagets tilstand?

Frekvensen for kontrol af tagets tilstand varierer afhængigt af tagets alder. Hvis taget er skiftet ud for mindre end 15 år siden, kan det være tilstrækkeligt at få undersøgt tagets tilstand hver 5.-10. år. Hvis taget er ældre, anbefales det dog, at man får det kontrolleret mindst én gang om året og helst hvert halve år.

Det er muligt selv at udføre nogle af inspektionerne og vedligeholdelsesarbejdet på taget (f.eks. at rense tagrenderne), men for en fuldstændig vurdering er det anbefalet at få et gratis tagtjek udført af et professionelt tagfirma.

Hvor ofte bør man skifte taget på huset?

Generelt anbefales det at udskifte taget hver 20.-30. år. Dog kan dette variere afhængig af kvaliteten ved den seneste udskiftning, antal bygningskomponenter på taget og det materiale, som tagbelægningen er lavet af.

Er det nødvendigt at rense og male taget, hvis det er utæt?

Nej, det er ikke tilstrækkeligt blot at rense og male taget, når det er utæt. Hvis taget er utæt, er det vigtigt at finde frem til utætheden før man går i gang med at rense og male. Rensning og maling af taget skaber en ny, solid overflade, men det løser ikke problemet med utætheden i sig selv.

Er det muligt at få fradrag for et nyt tag gennem håndværkerfradraget?

I forbindelse med finansloven for 2018 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale, der betyder, at håndværkerfradraget også gælder for 2020. Fradraget er desuden blevet vedtaget med tilbagevirkende kraft, så hvis du har fået udført fradragsberettiget håndværkerarbejde i henhold til håndværkerfradraget siden 2018, kan du stadig få fradrag for dette arbejde.

For fradrag af håndværkerydelser kan man få et fradrag på op til 12.500 DKK pr. person pr. år for arbejdsløn til håndværkerydelser til udvalgte energiforbedringer og/eller klimatilpasninger. Hvis der er to personer i husstanden over 18 år, kan I sammen få 25.000 DKK i håndværkerfradrag pr. år. Du kan læse mere om reglerne på Skats hjemmeside her. Derfor kan man få fradrag for visse tagforbedringer, særligt:

 • Isolering af tag (fjernelse af eventuel gammel isolering, selve isoleringen og dampspærrer samt arbejdsløn til transport af nyt og gammelt isoleringsmateriale)
 • Reparation og forbedring af skorsten (indsættelse af isolerende foring, indsættelse af filter, montering af røgsuger og ændring af skorstenens højde)

Håndværkerfradraget dækker dog ikke:

 • Maling af tag, inklusive udhæng, vindskeder og sternbrædder.
 • Udskiftning af tag i forbindelse med efterisolering. En ny tagkonstruktion hører ikke under klimatilpasninger og/eller energirenoveringer.
 • Identificering af tagdele, der indeholder asbest, og fjernelse af disse dele er fra 2018 ikke længere fradragsberettiget.

Sammenfattende dækker håndværkerfradraget visse dele af tagarbejdet – såsom isolering af tag og forbedringer af skorsten – der relaterer sig til klimaforbedringer, men det dækker desværre ikke udskiftning af selve taget.

Dækker forsikringen skader på taget?

Om forsikringen dækker skader på taget, inklusive følgeskader på resten af huset som følge af fugt- og vandskader, afhænger af den specifikke police hos dit forsikringsselskab. Generelt dækker de fleste forsikringer ikke et utæt tag. Dog, hvis skaden er opstået på grund af en storm med en vindstyrke på minimum 8, og vandet er trængt ind gennem en ellers velholdt tagkonstruktion, vil din husforsikring sandsynligvis dække denne følgeskade.

Gratis tagtjek

Få et gratis tagtjek på din bolig

 • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
 • Få priser på eventuelle reparationer
 • Få et tilbud på stedet

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om gratis tagtjek

Vi modtager løbende en masse spørgsmål, så derfor har vi samlet de ofte stillede spørgsmål i nedstående FAQ.

Hvornår skal mit tag skiftes?

Den letteste måde at finde ud af restlevetiden på dit tag er at få foretaget et gratis tagtjek. Her kigger man på hvilke elementer af taget der er slidt og hvornår de evt. Skal udskiftes eller om det er bedst at udskifte hele taget samlet.

Hvordan tætner man et tag?

Der findes nogle få tagtyper som kan undvære et undertag, men som udgangspunkt er et undertag nødvendigt for at opnå en tæt tagkonstruktion.

Dækker forsikringen et utæt tag?

En husforsikring dækker kun en pludseligt opstået skade der ikke skyldes manglende vedligehold. En husforsikring dækker derfor ofte f.eks. En tagsten der flyver af i en kraftig storm, men ikke hvis alle tagstenene er løse og taget klar til udskiftning.

Metode og kilder

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.

Kilder:

Dansk Boligsikring