Maling af tag – Beregn prisen og få vores tips & tricks her

Hvis dit tag ser slidt og gammelt ud, er det ikke altid nødvendigt at investere i en bekostelig udskiftning af taget. Selv om tagrensning og tagmaling ikke forlænger tagets levetid, kan det give taget et forfrisket udseende og typisk så er den tagmaling pris du får tilbudt ikke særlig høj i forhold til udskiftning af dit ældre tag.

I denne artikel bliver du klogere på hvad prisen for maling af tag bliver, og hjælper dig med at besvare dine sp

Fagekspert
Mark
Ajourført d. 29. juni 2023
Maling af tag
Maling af tag er en glimrende måde at sikre taget fremstår frisk og i bedst mulig stand, og er oplagt hvis taget ser slidt ud, eller i en situation hvor man f.eks. ønsker at sælge sin bolig, for at få den solgt for mest muligt.

Få 3 Tilbud på Maling af tag

 • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
 • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
 • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

Maling af tag pris – Beregn priser på tagmaling og tagrensning

Det er muligt at male både eternit-, betontegl-, tagpap- og ståltage, selvom det er mest almindeligt at male eternittage. Når man renser og maler asbestholdige eternittage, skal man dog følge Arbejdstilsynets regler, som du kan læse mere om i artiklen herunder.

Herunder finder du vores prisberegner, hvor du også har mulighed for at indhente tilbud til konkurrencedygtige priser gratis og uden forpligtelser, så du kan vælge den billigste maling af tag pris.

Hvad er prisen for tagmaling og tagrensning?

Hvad er prisen for tagmaling og tagrensning
Prisen for tagmaling og tagrensning afhænger af størrelsen på dit tag, samt hvilket materiale som taget er lavet i.

Vi har kontaktet en række tagfirmaer i hele Danmark, som har givet deres estimater for kvadratmeterpriser for både tagmaling og tagrensning. Vi har beregnet gennemsnitspriserne og taget højde for faktorer, der påvirker tagmaling prisen, såsom geografi og taghældning.

Vores prisberegner giver dermed et overordnet prisestimat for tagmaling og tagrensning:

Den endelige pris for maling af taget vil primært afhænge af disse fire faktorer:

 • Tagareal: jo større taget er, desto større vil omkostningerne naturligvis være til maling af taget samt betaling af maleren.
 • Taghældning: jo større taghældning, desto mere komplekst bliver det at rense og male taget, og desto mere udstyr skal maleren have med. Prisen vil derfor også være højere, jo større taghældningen er. 35 grader taghældning er som regel grænsen for, at malingen af taget vil være dyrere.
 • Antal lag af maling: nogle malerfirmaer påfører ét enkelt lag tagmaling, mens andre lægger hele tre lag. Hvor mange lag maling der skal males på taget, kan som regel aftales med maleren, som vil kunne vurdere den mest velegnede løsning for dit tag. Jo flere lag maling der lægges, desto højere vil prisen naturligvis også være, da der så skal bruges mere maling.
 • Asbestholdigt tag: hvis taget, der skal males, er asbestholdigt, er der en række forholdsregler, der skal tages for at overholde Arbejdstilsynets regler, som vi afdækker i et senere afsnit. Prisen for tagmaling for asbestholdige tage vil derfor også være højere.

Prisberegneren tager udgangspunkt i følgende kvadratmeterpriser. For tagrensning skal der desuden lægges ca. 1.500 DKK oveni, hvilket inkluderer rensning, algebehandling og eventuel imprægnering for et standard parcelhus (150 m2 tagareal).

50-200 m2 tagflade

200-400m2 tagflade

400+m2 tagflade

Hældning < 35 grader

80-140 kr. pr. m2

75-135 kr. pr. m2

70-130 kr. pr. m2

Hældning > 35 grader

150-200 kr. pr. m2

140-190 kr. pr. m2

130-180 kr. pr. m2

Læs også: Nyt tag pris? – Prisberegner til alle tagtyper (2023 Priser)

Processen for professionel tagrensning og tagmaling

Når du ansætter et ekspert tagfirma til at rense og male dit tag, vil processen normalt se ud som følger:

 • Taget inspiceres af taglæggeren for fejl, skader og mangler. Hvis der for eksempel er beskadigede eller utætte tagplader, skal de udskiftes for at undgå vandindtrængning under rensningen af taget. Det kan også være utætheder ved tagets inddækninger.
 • Løv og slam fra tagrenderne fjernes, og tagrenden skylles igennem, så den er klar til at håndtere vandet fra tagrensningen.
 • Nogle tagvirksomheder vælger at dække loftet med plastik for at beskytte mod eventuel vandindtrængning. Dette burde dog ikke være nødvendigt, hvis der er foretaget grundige kontroller af taget for utætheder og skader.
 • Taget behandles med algebehandling og renses med et specielt rensesystem.
 • Taget skylles efterfølgende med vand.
 • Taget imprægneres.
 • Skotrender, ventilation, inddækning og eventuel skorsten dækkes af, hvorefter taget påføres en grundmaling og små revner spartles ud.
 • Til sidst males taget i 1-3 omgange, afhængigt af hvad du har aftalt med maleren, hvorefter opgaven anses for at være udført.

Se i videoen nedenfor, hvordan tagrensning og tagmaling foregår hos et tagfirma

Priser for gør-det-selv tagrensning og tagmaling

Det er muligt selv at rense og male taget, men det er en god idé at konsultere en byggetekniker, inden man påbegynder opgaven. Det skyldes, at tagrensning og tagmaling kan forkorte tagets levetid. Det er især vigtigt at sikre, at taget ikke er ubehandlet, og at det generelt er i god stand, tæt og ikke for gammelt. Desuden skal man sørge for, at taget ikke indeholder asbest, da der i så fald skal træffes særlige forholdsregler.

Omkostningerne for at rense og male taget selv vil cirka være:

 • Tagrens: omkring 6,45 DKK per m2. Literprisen for koncentreret tagrens dækker 200-250 m2 tag, og literprisen for tagrens er cirka 129 DKK.
 • Tagmaling: omkring 30 DKK per m2. Literprisen for B&J Tagmaling til eternittag og beton er cirka 80 DKK, som dækker 8 m2 tag. Taget skal normalt males i tre lag. Derfor er beregningen: kvadratmeterpris for tagmaling per lag * 3 = 10 DKK per m2 * 3 = 30 DKK per kvadratmeter.

Den samlede kvadratmeterpris for gør-det-selv tagrensning og tagmaling ekskl. værktøj er således: 36,45 DKK. For et tag på 150 m2 vil prisen derfor være 5467 DKK ekskl. værktøj.

Er det en god idé at male taget?

Er det en god idé at male taget
Det er en god ide at male taget, hvis du ønsker at dit gamle tag, skal se mere indbydende ud, og evt. i forbindelse med fjernelse af alger og skidt på taget.

Det er essentielt at forstå, at rengøring og maling af taget ikke nødvendigvis forlænger tagets levetid. Der er bred enighed blandt byggeteknikere om, at tagrensning og -maling ikke forlænger tagets levetid. Cembrit, som er en af Danmarks største producenter af eternittag, udtaler følgende om tagmaling:

Cembrit tagplader behøver ikke overfladebehandling for at bevare deres funktion og egenskaber. Af visuelle årsager kan nogle dog ønske at opfriske bølgepladernes originale farve.

Derfor skal man være opmærksom på, at rensning og maling af taget primært gøres for at få taget til at se mere indbydende ud; en tagrensning og -maling forlænger altså ikke tagets levetid.

Undersøg om eternittaget er egnet til maling

Cembrit og andre eternittagsproducenter anbefaler ikke at male tage, der ikke har været malet fra begyndelsen, dvs. ubehandlede bølgepladetage. Dette kan forårsage spændinger i pladerne og potentielt beskadige dem, hvis de kun males på den ene side. For at finde ud af om dit eternittag er ubehandlet eller kan modstå maling, kan du inspicere tagets bagside. Pladerne er ofte malet på både over- og underside, når de blev fremstillet, medmindre de er ubehandlede.

Tjekliste: Er det en god idé at male og rense taget?

For at opsummere, kan det være fordelagtigt at male og rense taget, hvis:

 • Maling og rensning udføres kun af æstetiske årsager; tagrens og -maling forlænger ikke tagets levetid.
 • Tagpladen har været behandlet med maling fra begyndelsen. Hvis tagpladerne er ubehandlet, og de bliver malet på oversiden, kan det skabe spændinger, som kan beskadige tagpladerne. Du kan kontrollere, om tagpladen er behandlet ved at undersøge tagpladens underside.
 • Tagpladerne er fastgjort korrekt, og der er ingen skader eller utætheder på tagplader og inddækninger.
 • Der anvendes lift til at rense og male taget – nogle tage kan ikke tåle at blive betrådt.
 • Taget er under 40 år gammelt og generelt i god stand (se næste afsnit). Hvis ikke, kan det være mere rentabelt at udskifte hele taget.

Hvornår er det en god idé at male taget?

Hvornår er det en god idé at male taget
Når man får malet taget, så er det typisk normalt at man også maler områderne rundt om taget, for at det hele fremstår nymalet.

Hvis taget er forholdsvis nyt, tæt og i god stand, men det ser grimt ud og er fyldt med mos og alger, kan det være værd at få det malet og renset for at få det til at se pænere ud.

Hvis tagpladerne derimod er revnede, bulede og porøse, er det ikke anbefalelsesværdigt at få taget renset og malet, da det ikke vil forlænge tagets levetid. Hvis taget f.eks. er mere end ca. 40 år gammelt, er der en relativt stor risiko for, at tagpladerne er så nedbrudte, at det ikke kan anbefales at rense og male taget. I dette tilfælde kan det bedre betale sig at udskifte hele taget.

Er det tilladt at rense og male et tag, der indeholder asbest?

Det er tilladt at rense og male et tag med asbest, men der er visse regler fra Arbejdstilsynet, som skal overholdes, når man arbejder med rengøring og maling af et asbestholdigt tag:

 • Asbestholdige materialer må ikke højtryksspules, men Arbejdstilsynet kan i nogle tilfælde give dispensation.
 • Rengøring af et asbestholdigt tag må gerne udføres med en blød svamp og en svag vandstråle (fx fra en vandslange).
 • Udstyr, der bruges til afrensning af et asbestholdigt tag, skal være godkendt af Arbejdstilsynet. Det samme gælder arbejdstøj og lignende.

Du kan finde alle reglerne for arbejde med asbestholdige tage i Arbejdstilsynets vejledning her samt læse vores artikel om asbesttage her.

Tjekliste: Er der asbest i mit tag?

Der er visse forholdsregler, som tagfirmaet skal følge, hvis der findes asbest i taget. Derfor vil rensning og maling af taget også koste mere, hvis taget indeholder asbest. Du kan kontrollere, om taget har asbest ved at se på følgende årstal:

 • Eternit fra før 1984 indeholder altid asbest
 • Eternit fra 1984-88 kan indeholde asbest.
 • Eternit fremstillet efter 1988 indeholder ikke asbest.

Hvis du er usikker på, hvornår taget er fra, eller ønsker at kontrollere, om taget indeholder asbest, kan du undersøge tagpladernes overside. Her vil der ofte være trykt et tal med 5-10 cifre. Hvis det første cifret i talrækken er 4 eller 5, er tagbelægningen fremstillet uden asbest. Hvis det første cifret derimod er 0 eller 1, indeholder pladen asbest.

Der er dog nogle undtagelser, og tallene kan være svære at læse på grund af slid. Nogle plader har endda slet ingen tal. Som en generel tommelfingerregel kan ovenstående oversigt med årstal anvendes. Hvis man ønsker at være helt sikker, bør man få en tagekspert til at undersøge taget.

Hvordan rengøres og males tage med asbest?

Der findes virksomheder, der er specialiseret i at rense og male asbestholdige bølgepladetage. De benytter en særlig maskine, som er godkendt af Arbejdstilsynet, til at udføre opgaven. Denne maskine fungerer ved at spule på en lukket måde, så asbestholdigt støv ikke bliver hvirvlet op i luften. Dermed er denne form for højtryksspuling tilladt af Arbejdstilsynet, da asbestfibrene ikke spredes i luften. Rensevandet fra maskinen filtreres desuden, så rester fra taget ikke ender i kloaksystemet.

Efter rengøringen undersøges taget for sprækkede og beskadigede tagplader, som erstattes, hvis det vurderes nødvendigt. Til sidst behandles bølgepladetaget for at fjerne alger, og tagpladerne males derefter to gange med den valgte farve.

Husk at sikre garantien

Det er vigtigt, at du sørger for, at tagfirmaet tilbyder garanti ved rensning og maling af taget. Tagfirmaet bør ideelt set tilbyde en garanti på 5-10 år, men dette gælder ofte kun for arbejdets udførelse og beskyttelse mod eventuelle revner i malingen. Garantien dækker normalt ikke lækager, der opstår i forbindelse med arbejdet.

Få 3 Tilbud på Maling af tag

 • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
 • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
 • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om maling af tag

Vi modtager løbende en masse spørgsmål, så derfor har vi samlet de ofte stillede spørgsmål i nedstående FAQ.

Kan man selv rense sit tag?

Du kan godt selv leje udstyret til at rense et tag og derefter selv rense det. Det kan oftest bedst betale sig hvis i er flere naboer der f.eks. Lejer udstyret sammen.

Kan man selv male sit tag?

Du kan godt selv male taget, men det kan ofte ikke svare sig da du skal leje udstyr til at rense og sprøjtemale.

Hvad koster det at få malet taget?

Det koster ca. 150 kr pr. Kvm tagareal at få malet taget. Det svarer til 10-20.000 for et alm paracelhus.

Kan det betale sig at male taget?

Det kan ikke betale sig at male taget hvis du tænker på holdbarhed. Men står du overfor at skifte taget pga. Farven kan det godt betale sig hvis taget er i god stand. Taget holder ikke længere af at være malet.

Hvor længe holder tagmaling?

Du kan forvente at tagmaling holder ca. 10 år inden det begynder at skalle af og skal males igen. Det afhænger dog i høj grad af underlagt og nogle gange kan det kun holde i 5 år imens det i andre tilfælde holder i 20 år.

Kan man male et tag med asbest i?

Det er tilladt at rense og male et tag med asbest, men der er en lang række forholdsregler man skal overholde når det sker. Det må f.eks. Ikke højtrykrenses og man skal benytte godkendte værnemidler.

Metode og kilder

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.

Kilder:

Cembrit

Arbejdstilsynet