Nyt tag regler: Se regler og love når du lægger nyt tag her

Hvis du overvejer at få nyt tag, er det vigtigt at sætte dig ind i de relevante regler, bestemmelser og love for renoveringsarbejdet. Hvis du ikke gør det, kan du risikere at miste garantien, at forsikringen ikke dækker ved skader, eller at kommunen simpelthen kræver det nye tag fjernet.

Fagekspert
Mark
Ajourført d. 4. september 2023
Nyt tag regler Se regler og love når du lægger nyt tag her
Det er vigtigt at kende alle reglerne når du skal have et nyt tag, og derfor vælger mange typisk at få en fagmand til at hjælpe.

Herunder får du et overblik over de regler, bestemmelser og love, der er relevante for tagrenovering, samt vejledning til, hvordan du selv kan kontrollere, om dit hus er underlagt særlige regler eller bestemmelser.

Undersøg gældende regler og undgå unødvendige risici

Hvis tagrenoveringen ikke overholder relevante regler, bestemmelser eller love, kan det føre til bekostelige konsekvenser. Dette omfatter uforudsete udgifter og risici som:

 • Tab af producentgaranti, hvis monterings- og brugsanvisninger fra tagproducenten ikke overholdes. Dette betyder, at garantien for tagbelægningen ikke nødvendigvis dækker reklamationsretten for selve tagbelægningen, hvis den ikke er monteret korrekt.
 • Tab af dækning på husforsikringen – f.eks. ved fugt- eller vandskader forårsaget af utætheder i taget – hvis der er fejl eller mangler i monteringen af tagbelægningen.
 • Krav fra kommunen om ombygning eller fjernelse af eksisterende tagbelægning, fordi det er i strid med gældende lokalplaner, servitutter eller fredninger.

Få 3 Tilbud på tagrenovering

 • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
 • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
 • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

Læs også: Nyt tag pris? – Prisberegner til alle tagtyper (2023 Priser)

Nyt tag regler overblik: Hvilke love, regler og bestemmelser skal jeg være opmærksom på?

Inden du begynder på tagrenoveringen, er det vigtigt at være opmærksom på følgende:

 • Lokalplaner, der kan bestemme, hvilken type belægning og design der er tilladt på taget.
 • Servitutter, fredninger eller lignende forhold, der kan påvirke mulighederne ved tagrenoveringen.
 • Bygningsreglementet, der stiller en række byggetekniske krav til taget.
 • Tagproducenters installations- og brugsvejledninger til tagbelægningen.
 • Brancheorganisationers vejledninger og anbefalinger om forskellige tagbelægninger.


Nedenfor finder du vejledning til at undersøge alle de nævnte aspekter.

Læs også: Kviste: Beregn pris, find inspiration og se regler her

Vælg et tagfirma med bygningsgaranti

Vælg et tagfirma med bygningsgaranti
Vælg et tagfirma med bygningsgaranti, hvis du ønsker ekstra sikkerhed ved fejl og mangler på tagmonteringen.

For at sikre, at tagfirmaet tager ansvar for eventuelle mangler eller fejl ved en tagrenovering, bør du altid vælge et tagfirma med byggegaranti. Derfor anbefaler vi, at du får tilbud på nyt tag via vores samarbejdspartner 3byggetilbud.dk. Når du indhenter tilbud gennem dem, er du omfattet af entreprisegarantien, som dækker dig op til 35.000 DKK for fejl og mangler i op til 5 år efter arbejdet er udført.

Hvis du ønsker ekstra sikkerhed, bør du vælge et tagfirma, der er medlem af Byg Garanti. Byg Garanti dækker op til 150.000 DKK inkl. moms per byggesag. Når arbejdet er afsluttet, dækker garantien i op til tre år for synlige fejl og op til ti år for skjulte fejl og mangler.

Love og regler vedrørende udskiftning af taget

Der er fundamentalt tre aspekter, man bør tage højde for ved renovering af taget: bygningsreglementet, lokalplaner og servitutter:

Bygningsreglementet- Efterisolering, hvis det er økonomisk rentabelt

I henhold til Bygningsreglementet skal alle renoveringer – herunder udskiftning af tag – udføres, så de overholder de gældende energikrav. For de fleste tagudskiftninger betyder det, at det er et lovkrav at isolere taget samtidig, hvis det er muligt, og hvis taget ikke allerede er isoleret. Du kan læse mere om tagisolering her.

Det er dog også vigtigt at bemærke, at isoleringen kun er et krav, hvis den er økonomisk rentabel. Det betyder, at efterisoleringen kun er et lovkrav, hvis den over en bestemt årrække vil betale sig selv tilbage gennem varmeregningen. Du kan finde flere oplysninger om reglerne på Bygningsreglementets side om Tekniske bestemmelser – Energiforbrug og Bygningsreglementets side om Tekniske bestemmelser – Krav.

Bygningsreglementets §275 kræver, at der efterisoleres i loftet og taget, hvis man skal have nyt tag, og at dette er økonomisk rentabelt. Efterisoleringen anses for at være rentabel, når følgende formel er større end 1,33:

(Isoleringens levetid * Årlig varmebesparelse i DKK) / Investeringen > 1,33

Tallet 1,33 betyder, at efterisoleringen er tilbagebetalt efter 3/4-dele af efterisoleringens samlede levetid. Hvis man estimerer en samlet levetid på 40 år for efterisoleringen, skal investeringen være tilbagebetalt efter højst 30 år, før efterisoleringen anses for at være rentabel og dermed et krav ved tagrenoveringen.

Lad os se på et eksempel: efterisoleringen estimeres til at have en levetid på 40 år (40 år er en generel tommelfingerregel for efterisoleringens levetid), den årlige varmebesparelse er 1.700 DKK og efterisoleringen koster i alt 41.000 DKK:

(40 år * 1.700 DKK i årlig varmebesparelse) / 41.000 DKK = 1,659

Da 1,659 er højere end 1,33 anses efterisolering i dette tilfælde for at være rentabel, og det vil derfor være et krav at efterisolere, hvis der foretages renoveringer på taget.

Generelle tagkrav i henhold til Bygningsreglementet

Ifølge Bygningsreglementet skal alle tage være i stand til at modstå vind og være solidt fastgjort til resten af bygningen. Desuden kræves det, at alle renoveringer, inklusive udskiftning af tag, udføres energibesparende, hvis det er økonomisk rentabelt. Endvidere er der krav om, at taget skal beskyttes mod fugtskader og være modstandsdygtigt over for brand. I Bygningsreglementet findes der også bestemmelser, der angiver hvilke tagtyper der må anvendes på en given bygning, samt krav til, hvordan taget skal renoveres.

Når du ansætter en byggevirksomhed til at renovere taget, vil der normalt være en bygherrerådgiver tilknyttet, som kan hjælpe med at overholde bygningsreglementet, lokalplaner og andre regler og bestemmelser.

Lokalplaner

I visse områder kan der være fastsat en lokalplan fra din kommune, der indeholder bestemmelser om, hvilken slags tag der må anvendes. For eksempel er der områder, hvor kun stråtag er tilladt. På Erhvervsstyrelsens Plandata.dk kan du se alle lokalplaner på et kort. Sådan benytter du Plandata.dk:

 1. Vælg din kommune i øverste højre hjørne under “Kortudsnit”eller indtast sommerhusets adresse i “Søg_adresse”.
 2. Klik på en af markeringerne på kortet (dette betyder, at dit sommerhus er underlagt en lokalplan).
 3. I den venstre boks kan du se alle lokalplanerne, som åbner i .pdf-format, når du klikker på dem.
 4. I pdf-dokumentet vil der være angivet krav til taget, f.eks.: “Tag på udestuer skal udføres som fast tag med tagpap, metalplade eller glas. På terrasseoverdækninger må taget desuden udføres med klare eller mælkehvide plader af PVC.”

Servitutter

En servitut er en bestemmelse, som er registreret på en ejendom. Det kan for eksempel dreje sig om, hvis ejendommen er beskyttet og derfor underlagt visse restriktioner i forhold til, hvad der må ændres – herunder om tagets type må ændres. Du kan selv undersøge, om din ejendom er underlagt servitutter:

 1. Besøg tinglysning.dk og vælg “Forespørg med log ind”. Det er nødvendigt at logge ind med NemID eller MitID for at få adgang til oplysninger om eventuelle tinglyste servitutter knyttet til ejendommen.
 2. Indtast din ejendoms adresse.
 3. Under fanen “Servitutter”kan du få adgang til eventuelle tinglyste servitutter, der er knyttet til ejendommen.

Er det tilladt at lægge nyt tag selv?

Er det tilladt at lægge nyt tag selv
Om det tilladt at lægge nyt tag selv, bestemmer du faktisk selv, men du bør dog sikre at det følger de nye regler og bliver monteret korrekt, så der ikke opstår større skader som f.eks. fugtskader eller lignende.

I teorien og juridisk set er der intet, der forhindrer dig i selv at lægge et nyt tag – hverken Bygningsreglementet, producenter, lokalplaner eller andre regler angiver, at arbejdet skal udføres af en professionel tagdækker.

Men du bør være meget forsigtig med selv at lægge nyt tag, medmindre det er et nyt tag til et udhus, skur, garage eller lignende bygninger, der ikke beboes. Hvis du lægger taget selv, kan der opstå problemer i forbindelse med forsikringssager (f.eks. vand- eller fugtskader i boligen), fordi taget ikke er installeret korrekt.

Derudover kan fejl eller mangler i tagrenoveringen medføre meget omkostningstunge skader på huset senere. Det er især vigtigt at tænke på, at utæt tagbelægning kan forårsage fugtskader i resten af huset. De penge man sparer ved at lægge taget selv skal derfor opvejes mod den betydelige risiko, man påtager sig. Større tagprojekter har normalt en byggegaranti knyttet, som dækker fejl og mangler i tagbelægningen.

Hvilke krav er der for tagets hældning?

Alle tagtyper har et krav om en vis minimumshældning. Dette skyldes, at utilstrækkelig hældning på taget kan føre til utætheder, nedsat levetid for taget og eventuelt bortfald af producentens garanti. Derfor er det vigtigt, at du nøje følger producentens anvisninger angående minimumshældning.

Vi anbefaler, at du selv tjekker tagproducentens anvisninger og vejledninger for den specifikke tagbelægning, hvor den minimale taghældning også vil være angivet. Minimum hældningen for de mest almindelige tagbelægninger er som følger:

TagdækningMin. Hældning
AeroDek Ståltag< 12º
Lindab Topline Ståltag< 14º
Lindab LP20 Ståltag< 5º
Tagpap< 1,4º
Betontagsten< 14º med undertag
Tegltag< 25º med undertag
Bølgeeternit< 14º
Eternitskifer< 18º
Naturskifer< 20º
Zinktag< 3º

Følg tagproducentens instruktioner nøje for at undgå at miste garantien

Det er vigtigt at følge tagproducentens anvisninger og monteringsvejledning nøje for at sikre, at garantien ikke bortfalder. Normalt er det byggeentreprisen, som du hyrer til tagrenoveringsprojektet, der er ansvarlig for at overholde disse instruktioner. Det er dog vigtigt, at du sikrer dig, at byggeentreprisen også juridisk er ansvarlig for korrekt udført arbejde. Dette bør specificeres i kontrakten mellem dig og byggeentreprisen.

Tagproducenter vil altid have en vejledning til deres tagbelægning, og denne kan typisk findes på deres hjemmeside.

Få 3 Tilbud på tagrenovering

 • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
 • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
 • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om regler for tage

Vi modtager løbende en masse spørgsmål, så derfor har vi samlet de ofte stillede spørgsmål i nedstående FAQ.

Må man selv lægge et tag?

Du må gerne selv lægge et tag så længe du overholder alle love og regler. Du bør dog melde det til forsikringen når du starter så byggematerialer o.lign. Er dækket under processen.

Metode og kilder

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.

Kilder:

Bygningsreglementet BR18 – Efterisolering