Renovering af hus pris – Find inspiration og tips her

Det kan være, at visse dele af huset er slidte og kræver nyt tag og facade, eller måske ønsker du simpelthen at opdatere hjemmet, så det passer bedre til familiens behov. Uanset grund vil det være nødvendigt at renovere boligen nu og da.

Renovering af hus - Find inspiration, priser og tips her
Renovering af hus kan være en stor opgave, både økonomisk og praktisk, og kan kræve at man flytter ud af sin bolig i en kortere periode.

At renovere et hus er en stor opgave, og derfor anbefales det normalt at hyre en arkitekt og byggesagkyndig i løbet af projektet. Prisen for en renovering varierer mellem 4.000-30.000 DKK per kvadratmeter. Grunden til denne store variation er, at omkostningerne afhænger af renoveringens omfang og om den også inkluderer udvendig renovering.

Få 3 Tilbud på renovering af dit hus

 • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
 • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
 • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

Læs også: Isolering af tag – Stop med at fyrre for gråspurvene

Hvad koster det at renovere et hus?

Renovering af et hus kan være en kostbar affære, og prisen varierer meget afhængig af husets tilstand, omfanget af renoveringen, og de materialer og løsninger, du vælger. Det kan inkludere omkostninger til nye gulve, vinduer, døre, el, VVS, køkken, bad, tag, facade og meget mere. Prisen kan variere fra nogle få hundrede tusinde kroner til over en million kroner. Det anbefales at indhente flere tilbud fra forskellige håndværkere eller entreprenører for at få et klart billede af de forventede omkostninger. Det er også vigtigt at have en klar plan og budget for renoveringen for at undgå uventede omkostninger.

Hvad er prisen for en husrenovering?

Omkostningerne ved at renovere et hus afhænger naturligvis af renoveringens omfang og hvad den indebærer. Derfor har vi opdelt renoveringen i tre forskellige prisniveauer: overfladerenovering, almindelig renovering og totalrenovering. Prisvurderingerne er baseret på flere tilbud og fakturaer som ejendomsselskabet Thorsen Estate Aps (som jeg, Mark Thorsen, ejer) har samlet og beregnet gennemsnitsprisen af.

Renovering af husets overflader

En typisk overfladerenovering har en pris på omkring 4.000-8.000 DKK per m2. Som navnet antyder, involverer en overfladerenovering kun overfladiske forbedringer af huset og inkluderer udelukkende indvendige renoveringer. Dette kan for eksempel omfatte maling af lofter og vægge, udskiftning af gulve, nye elektriske installationer og lignende.

Generel husrenovering

En generel renovering af huset vil normalt koste omkring 10.000-20.000 DKK pr. m2. Udover renoveringsarbejder, der er inkluderet i en overfladisk renovering (såsom maling af lofter og vægge, nye gulve, opdaterede el-installationer osv.), vil der i en generel renovering også være plads i budgettet til opdatering af vådområder som f.eks. toilet, badeværelse eller køkken. En renovering af køkkenet kan have en pris på mellem 40.000-100.000 DKK, mens renovering af badeværelser typisk koster mellem 6.000-15.000 DKK pr. m2.

Totalombygning af boligen

Når man taler om en totalombygning af boligen, indebærer det både indre og ydre renovering af huset. Prisen for en totalombygning af et 150 kvadratmeter stort hus vil normalt befinde sig i området 25.000-30.000 DKK per kvadratmeter.

En totalombygning inkluderer opgaver som:

 • Udskiftning af udvendig beklædning, hulmursisolering eller efterisolering: 1.200-2.000 DKK per kvadratmeter ydervæg.
 • Nyt tag: 1.000 – 2.600 DKK per kvadratmeter tagbelægning.
 • Omfangsdræn: 2.600 – 4.500 DKK per løbende meter rundt om huset.
 • Indvendig renovering (maling, nye gulve m.m.): 4.000-8.000 DKK per m2.
 • Renovering af badeværelse: 6.000-15.000 DKK per kvadratmeter badeværelse
 • Tilbygning: 20.000-24.000 DKK per kvadratmeter tilbygning.
 • Opsætning af nye tagkviste: 40.000-50.000 DKK per tagkvist inkl. montering.

Læs også: Indvendig efterisolering – Slip for træk fra jeres ydervæg

Hvilken slags vejledning bør man opsøge ved renovering af boligen?

Hvilken slags vejledning bør man opsøge ved renovering af boligen
Du kan med fordel anskaffe dig en byggesagkyndig til at hjælpe med planlægningen af renoveringen, så du har en god plan allerede fra starten af, som både kan spare dig for tid og penge.

Det er ofte en god idé at anskaffe sig en arkitekt og senere i projektet en bygningssagkyndig. Her er nogle gode årsager til at investere i både en arkitekt og en bygningssagkyndig i dit projekt samt hvilke opgaver de udfører.

Arkitekt i begyndelsen af projektet

Det er en fordel at inddrage arkitekten tidligt i projektet, hvis du overvejer en omfattende renovering eller komplekse ombygninger. Arkitekten tilføjer inspiration og idéer til renoveringsløsninger og kan også hjælpe med plantegninger.

Du kan desuden konsultere arkitekten angående renoveringsprojektets omfang, eventuelle byggetekniske udfordringer og hvad der er muligt i forhold til bygningsreglementet, lokalplaner, servitutter osv. En arkitekts timepris ligger normalt mellem 800-1.600 DKK.

Bygningsingeniør ved ændring i bærende eller stabiliserende struktur

Hvis du planlægger at ændre den bærende eller stabiliserende struktur i forbindelse med renovering, er det klogt at konsultere en bygningsingeniør. Bygningsingeniøren kan udføre statiske beregninger for at sikre, at huset stadig er sikkert og lovligt efter ombygningen. En ændring kan f.eks. involvere at ændre en af husets bærende vægge.

Det koster normalt fra 5.400 DKK at få en bygningsingeniør til at udføre statiske beregninger. Arkitekten bør kunne vurdere, om det er nødvendigt at inddrage en bygningsingeniør i renoveringsplanen.

Byggesagkyndig for projektledelse

Når byggeriet skal startes, kan det være en fordel at tilknytte en byggesagkyndig. Den byggesagkyndige kan hjælpe med projektledelse, koordinering og kontraktforhold mellem dig og entreprenøren samt økonomisk styring. Den byggesagkyndige kan også bistå med at indhente byggetilladelse fra kommunen.

En byggesagkyndig har normalt en timepris på mellem 700-1.200 DKK inkl. moms. Ved en totalrenovering af huset kan du forvente, at den byggesagkyndige fakturerer 20-30 timer, og den samlede pris for rådgivning vil derfor ligge mellem 14.000-36.000 DKK.

Ved at have en bygherrerådgiver kan man undgå kostbare forsinkelser, da den professionelle tager sig af planlægning og koordinering med alle involverede parter. På den måde kan en bygherrerådgiver hurtigt tjene sig selv ind igen. Hvis man ikke har overholdt gældende regler og bestemmelser i forbindelse med byggeprojektet, kan det i værste fald betyde, at byggeriet vurderes som ulovligt, hvilket kan kræve dyre ændringer eller direkte fjernelse af byggeriet.

Sammenfattende kan en byggesagkyndig synes dyr ved første øjekast, men kan potentielt spare dig for mange tusinde kroner.

Læs også: Tilbygning – Hvad koster en tilbygning? Online Beregner

Er det muligt at bo i huset under renoveringsprocessen?

Er det muligt at bo i huset under renoveringsprocessen
Afhængig af hvor i boligen du renovere, så kan du godt bo i dit hjem mens du renovere.

Inden du starter planlægningen, er det vigtigt at vurdere, om det overhovedet er muligt at bo i huset, mens renoveringen foregår. For eksempel kan det være udfordrende at få hverdagen til at fungere, hvis man er uden toilet, bad, vaskemaskine eller køkken i flere uger. Desuden vil en totalrenovering ofte medføre betydeligt byggerod og -støv.

Hvis du har et sommerhus eller mulighed for at bo hos familie eller venner under byggeriet, vil det være mere komfortabelt. Hvis du beslutter at blive i huset under renoveringen, er det ekstra vigtigt at planlægge projektet og arbejdets rækkefølge, så hverdagen kan fungere, og håndværkerne kan få adgang. Det er også afgørende at informere håndværkerne om dette, før kontrakten udarbejdes, hvis I planlægger at bo i huset under renoveringen. I kontrakten har I nemlig mulighed for at stille eventuelle krav om ekstra oprydning og adgang til huset på bestemte tidspunkter.

Hvilke love og bestemmelser skal du være opmærksom på ved renovering af din bolig?

Ved renovering af boligen er der generelt tre hovedområder, man bør tage i betragtning: bygningsreglementet, lokalplaner, eventuelle byggetilladelser og mulige servitutter. Bygningsreglementet angiver de overordnede krav til byggeriet, mens lokalplaner og eventuelle servitutter vil variere afhængigt af din ejendom.

Selvom du selv kan undersøge de relevante love og bestemmelser for din ejendom, anbefales det, at du søger rådgivning hos en bygherrerådgiver eller en byggesagkyndig, som kan vejlede dig, så du sikrer dig, at du overholder gældende love og regler.

Tilladelse til byggeri

Der er kun få renoveringsprojekter, som kræver kommunens godkendelse. Men du skal ansøge om tilladelse til byggeri, hvis du foretager betydelige ændringer på facaden, installerer kviste på taget eller på anden vis øger antallet af kvadratmeter i din bolig.

En stigning i antallet af kvadratmeter i din bolig vil føre til en øget byggeprocent, der beregnes som følger: Byggeprocent = (Samlet etageareal i m2 / Grundens samlede antal i m2) x 100. Alle ejendomme er underlagt en maksimal byggeprocent, og derfor er det vigtigt at sikre, at du ikke overskrider den maksimale byggeprocent ved at øge antallet af kvadratmeter.

Hvis din renovering har konsekvenser for afløb eller kloak, skal du efter endt arbejde indsende dokumentation til kommunen om, at arbejdet er udført korrekt og af et autoriseret firma. Der kan også være krav om dokumentation, såsom tegninger eller ingeniørberegninger.

Information om krav til byggetilladelse kan findes på din kommunes hjemmeside, og du kan også få telefonisk vejledning fra kommunens teknik- og miljøforvaltning. Ansøgning om tilladelse til byggeri sker i dag elektronisk via din kommunes hjemmeside.

Bygningsbestemmelserne

Renoveringsprocessen kan være underlagt forskellige regler i bygningsbestemmelserne, og derfor er det en god idé at inddrage både arkitekt og bygningssagkyndig tidligt i processen, som kan vejlede om gældende krav og bestemmelser. Specielt er der krav om energiforbedringer i forbindelse med ombygningen, hvis det er økonomisk rentabelt. For eksempel kan der ved udskiftning af tagdækning være krav om ekstra isolering, hvis det er rentabelt. Du kan finde mere information om bygningsbestemmelserne her.

Lokalplaner

I visse områder kan din kommune have fastlagt en lokalplan, der kan begrænse mulighederne for renovering af huset. På Erhvervsstyrelsens Plandata.dk kan du se alle lokalplaner på et kort. Sådan anvender du Plandata.dk:

Vælg din kommune i øverste højre hjørne under “Kortudsnit” eller indtast adresse på sommerhuset under “Søg_adresse”.

Klik på en af markeringerne på kortet (det betyder, at dit sommerhus er omfattet af en lokalplan)

I den venstre boks kan du se alle lokalplanerne, som åbnes i .pdf-format, når du klikker.

I pdf-filen vil der være angivet krav til tilbygninger, såsom garager.

Servitutter

Der kan forekomme tinglyste servitutter, som styrer, hvad, hvor og på hvilken måde du har lov til at bygge på den enkelte grund, inklusiv garager. Du kan finde servitutter på Tinglysning.dk fra Danmarks domstole ved at logge ind med NemID.

Forsikring under konstruktionen

Det er vigtigt at kontakte dit forsikringsselskab, før du starter renoveringsarbejdet, hvis du har en husforsikring. Hvis du undlader at informere dit forsikringsselskab om byggeprojektet, vil de sandsynligvis ikke dække eventuelle skader, der opstår under konstruktionen. Desuden kan en betydelig ændring af huset medføre, at din husforsikring skal justeres.

Få 3 Tilbud på renovering af dit hus

 • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
 • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
 • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om renovering af hus

Vi modtager løbende en masse spørgsmål, så derfor har vi samlet de ofte stillede spørgsmål i nedstående FAQ.

Hvad koster en totalrenovering af et hus?

Det vil typisk koste 20-30.000 kr. Pr. kvm. At totalrenovere et hus. Prisen kan være højere eller lavere alt efter de store opgaver der skal udføres som omfangsdræn, kloak, nyt tag o.lign.

Hvilke renoveringer kan betale sig?

Hvilke renoveringer der kan betale sig afhænger i høj grad af hvor boligen er placeret. Det bedste tip er derfor at tage fat i en eller flere ejendomsmæglere i området og høre hvad de tænker.

Metode og kilder

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.

Kilder:

Bygningsreglementet