Isolering af tag – Stop med at fyrre for gråspurvene

Tagisolering kan udføres enten indefra eller udefra. At isolere taget indefra er langt mere økonomisk, men denne metode er kun mulig, hvis der er tilstrækkelig plads i tagkonstruktionen.

Isolering af tag - Stop med at fyrre for gråspurvene
Isolering af tag er en relativ nem opgave, som giver en stor besparelse på varmeregningen.

Hvis der ikke er nok plads til at isolere taget indefra, er det muligt at isolere det udefra. Denne metode er dyrere og vælges normalt i forbindelse med udskiftning af hele taget.

Ved at sikre, at taget er isoleret med 4-500 mm isoleringsmateriale, kan du spare mange penge, da varmetabet gennem taget reduceres betydeligt. Mange ældre tage har kun omkring 100 mm isolering.

Hvis du vil vide præcis, hvor meget du kan spare på varmeregningen og hvad det vil koste at isolere dit tag, kan vi hjælpe.

Få 3 Tilbud på isolering af tag

 • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
 • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
 • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

Isolering af taget indefra – pris og fordele

Det er ofte muligt at isolere et tag indefra, hvis man har et ubenyttet loft eller plads til ekstra isolering i skråvæggene. Det er vigtigt at tømme loftet, inden håndværkerne ankommer, så de kan arbejde overalt. Ny isolering skal lægges, og det er afgørende at installere en dampspærre på den side af væggen, der vender mod loftet, for at beskytte isoleringen mod fugt fra huset.

Der er adskillige fordele ved at efterisolere taget:

 • Reduktion af varmetab
 • Cirka 3.000 kr. lavere varmeregning årligt
 • Forbedret indeklima i hele boligen
 • Mindre CO2-udledning

Hvis det er muligt at isolere taget indefra, koster det omkring 40.000 kr. at efterisolere et typisk parcelhus på cirka 200 m2. Det anbefales altid at indhente mindst tre tilbud for at kunne sammenligne og vælge det bedste.

Der findes flere almindelige materialer til isolering, herunder glasuld, stenuld og papiruld. Papiruld er mere miljøvenligt end glasuld. Disse materialer kan købes som isoleringsmåtter eller batts.

Læs også: Isolering af krybekælder – Hvad er den bedste løsning?

Isolering af tag udefra

Du har mulighed for at isolere taget udefra mellem tagspærrene, men dette er normalt kun en løsning, hvis dit tag alligevel skal udskiftes. Det er et omfattende indgreb.

Bygningsreglementet foreskriver en isolering på mindst 340-360 mm, når du renoverer taget eller anlægger et nyt tag. Dette er dog kun et krav, hvis løsningen er økonomisk rentabel, og kun i tilfælde af renovering eller nybyggeri.

Det er et lovkrav at efterisolere, hvis tagdækningsmaterialet udskiftes, eller hvis selve tagkonstruktionen ændres – forudsat at det er rentabelt. Du kan finde mere information om dette i Bygningsreglementets kapitel 7 og bilag 6, som der er link til nederst i teksten.

Selv hvis det ikke er økonomisk rentabelt, er der et lovkrav om isolering, når tagdækning, spær og loftsbeklædning på huset udskiftes.

Hvis det er mindre end 50 % af taget, der skal repareres, er det ikke lovpligtigt at øge isolationen til de minimum ca. 340-360 mm.

Hvis du ønsker et hus, der vil opfylde fremtidige energikrav i BR2015, bør du overveje 500 mm isolering.

Læs også: Indvendig efterisolering – Slip for træk fra jeres ydervæg

Isolering af et fladt tag

Der er to metoder til at isolere et fladt tag udefra: udskiftning af tagbeklædningen eller pålægning af et nyt tag over det eksisterende tag.

Hvis du vælger at skifte tagbeklædningen, skal den gamle beklædning fjernes, hvorefter der påføres et isoleringslag på omkring 300 mm og en ny tagbeklædning ovenpå. Denne metode koster omkring 1.800 kr. pr. kvadratmeter.

For at undgå fugt og råd, når du foretager en så omfattende ændring af taget, bør det overvejes at skabe en hældning på det flade tag.

Alternativt kan du lægge en ny tagbeklædning oven på den gamle, hvis det eksisterende tag er i god stand, og din kommunes lokalplaner tillader en forhøjelse af taget. Dette er en nemmere og mere økonomisk løsning, da det gamle tag ikke skal fjernes, og prisen er omkring 1.500 kr. pr. kvadratmeter.

Så for at isolere et fladt tag udefra på et hus med et grundareal på 100 m2, skal du forvente en udgift på ca. 150.000-180.000 kr.

Læs også: Isolering af gulv – Find den bedste løsning og pris her

Sådan opnår du en fordelagtig pris på isolering af dit tag

At isolere taget indefra koster cirka 40.000 kr., hvilket er en betydelig billigere løsning end at isolere det udefra. Sidstnævnte kan ofte koste flere hundrede tusinde kroner. Det kan være udfordrende selv at finde frem til den bedste løsning, og derfor kan det være en god idé at søge hjælp fra en håndværker eller eventuelt kontakte kommunen for rådgivning.

Du kan spare omkring 3.000-5.000 kr. årligt på din varmeregning, uanset om du vælger at isolere taget indefra eller udefra. For mange vil det derfor ikke være rentabelt at få isoleret taget udefra. Dog bør du overveje denne løsning, hvis du alligevel skal have ny tagbeklædning af andre årsager.

At isolere taget indefra er derimod en forholdsvis billig løsning, som hurtigt tjener sig selv ind i løbet af en overskuelig periode.

Det er en god idé at indhente flere tilbud for at kunne sammenligne priser på arbejdet. Du kan benytte hjemmesiden 3byggetilbud.dk for at gøre det lettere at kontakte forskellige håndværkere og indhente tilbud.

Tilskud til tagisolering

I løbet af årene har der været adskillige tilskudsordninger relateret til efterisolering af boliger. Disse ordninger ændres regelmæssigt, så det er vigtigt, at du holder dig opdateret om de aktuelle ordninger.

Det er ofte sådan, at der allokeres en bestemt mængde penge – en pulje – til energirenovering. Her kan du ansøge om at modtage en del af disse midler. Når puljen er opbrugt, ophører tilskudsordningen, og hvis du ikke nåede at ansøge, må du vente til næste gang en energirenoveringspulje åbner op.

På nuværende tidspunkt er det muligt at søge tilskud til forskellige energirenoveringsprojekter, herunder tilskud til isolering af tag.

Du kan ansøge om tilskud til følgende tagisoleringsprojekter:

 • Isolering af loft mod tag
 • Isolering mellem etager
 • Isolering mod uisoleret loftrum
 • Isolering af skunk

Alle private personer kan ansøge om at få en del af puljen til at efterisolere deres hjem. Du må dog ikke have startet arbejdet, før din ansøgning om tilskud er blevet godkendt.

For at få tilskud skal isoleringsarbejdet udføres af et professionelt firma. Der kan derfor ikke gives tilskud til arbejde, som du udfører selv.

Det er vigtigt at bemærke, at du frit kan vælge isoleringsmateriale. Det gør ingen forskel, om det er Rockwool, glasuld eller et andet materiale. Det er isoleringsværdien, der er afgørende.

Isolering af tag – regler og krav

Før du begynder at efterisolere dit tag, er der nogle regler og krav, du bør være opmærksom på. Som nævnt tidligere i artiklen, har du altid pligt til at efterisolere, når du renoverer din bolig – forudsat at det er økonomisk rentabelt. Men hvordan beregner du, om energirenovering er rentabelt?

Beregningen er ret simpel, men det er ikke sikkert, at du selv kan finde de nødvendige tal til udregningen. Du skal kende:

 • Årlig besparelse i kroner efter renovering
 • Den forventede levetid for renovering
 • Investeringens størrelse (arbejdsomkostninger + materialer)

Du skal nu tage den årlige besparelse og gange den med levetiden. Resultatet skal divideres med investeringens størrelse. Hvis resultatet er større end 1,33, betragtes energirenovering som rentabel og skal derfor udføres.

Det var den juridiske del. Der er også en række byggetekniske krav og anbefalinger, som du bør kende til.

Kravene til isoleringstykkelsen er nævnt tidligere i artiklen, og de skal selvfølgelig overholdes. Du må gerne isolere mere end de gældende krav, men her skal du få beregnet, om det vil kunne betale sig på længere sigt. Der er ingen grund til at lægge 100 mm ekstra på, hvis det ikke giver en fornuftig besparelse.

Før du begynder at fylde loftrummet med isolering, anbefales det at søge professionel vejledning. Forkert isolering eller forkert placering af dampspærre eller manglende udluftning kan medføre kondens, der efterfølgende kan give råd og svamp i trækonstruktionen.

Læs også: Renovering af hus – Lav din egen renoveringsplan her

Isolering af tag med tagpap

Et fladt tag med tagpap har ofte en opbygning, der ikke tillader efterisolering i selve tagstrukturen. Det betyder dog ikke, at taget ikke kan efterisoleres.

Den korrekte metode til at udføre isoleringen er at bygge ovenpå den nuværende konstruktion. Dette kan du for eksempel gøre i sammenhæng med, at tagpappet alligevel skal repareres eller skiftes ud.

Denne type isolering udføres udefra, hvilket har den store fordel, at arbejdet ikke forurener indendørs, og du vil ikke blive generet af støv og skidt fra renoveringsarbejdet.

Når du bygger oven på det eksisterende tagpap, er det vigtigt, at alle ventilationshætter lukkes eller føres op gennem den nye isolering. Det er også vigtigt, at det nuværende tagpap er helt tæt, da det i de fleste tilfælde skal fungere som dampspærre i den nye opbygning.

Denne form for isolering er ret omfattende, og det er meget vigtigt, at opbygningen udføres korrekt. Det er derfor et arbejde, der bør overlades til professionelle håndværkere og ikke et gør-det-selv-projekt.

Isolering af tag med høj rejsning

Hvis huset har en høj rejsning, kan isoleringsprocessen udføres indefra. Dette er den nemmeste og mest økonomiske metode til at efterisolere taget. Her skelnes der mellem anvendt og uanvendt loftrum.

Hvis 1. salen i huset er benyttet til beboelse, skal isoleringen udføres på skråvæggene og i skunkvæggene. Det indebærer, at der lægges et ekstra lag isolering på de indre overflader. Denne type efterisolering kræver, at vægbeklædningen fjernes for at gøre plads til den ekstra isolering.

Når isoleringen er installeret, skal der monteres ny beklædning i form af gipsplader eller et lignende materiale.

Hvis førstesalen i huset ikke er i brug, skal isoleringen placeres oven på loftet – ligesom i et hus med lav rejsning. Fordelen ved høj rejsning er dog, at der er meget mere plads at arbejde med, og isoleringsarbejdet bliver mindre besværligt at udføre.

I forbindelse med loftisolering er det vigtigt at huske at hæve gangbroen på loftet. Der er krav om, at taget skal kunne inspiceres indefra, og dette er kun muligt, hvis der er en gangbro i loftrummet.

Isolering af tag på et skur eller garage

Der findes ingen love eller bestemmelser vedrørende isolering af værktøjsskure, garager og andre bygninger, der ikke anvendes til beboelse.

Ikke desto mindre kan det være meget praktisk at have et isoleret skur, så dit værktøj ikke bliver rustent, og du kan opbevare en ekstra fryser eller et køleskab i skuret.

Afhængigt af konstruktionens udførelse kan det være meget udfordrende at efterisolere et ældre skur korrekt. Du vil ofte have problemer med at opnå den rigtige ventilation, og det kan blive vanskeligt at bevare tilstrækkelig loftshøjde, hvis du isolerer nedad.

Den bedste løsning i sådanne tilfælde er at konstruere en helt ny tagstruktur. På den måde kan du sørge for den korrekte opbygning og tage højde for passende ventilation osv.

Det anbefales at anvende den samme type konstruktion som i et beboelseshus. Dog kan du spare lidt på isoleringsmaterialet, da der ikke er nogen krav til isoleringstykkelsen. Du bør i de fleste tilfælde også undlade at montere en dampspærre. I uopvarmede skure, garager og lignende er der stor risiko for, at der dannes kondens på indersiden af dampspærren, hvilket kan føre til råd i konstruktionen.

Hvis du ønsker et frostfrit skur eller garage, er tagisolering en vigtig komponent, men den kan ikke stå alene. Du bør også sørge for isolering af gulv og gulv, hvis du vil være sikker på, at det skal holde frosten ude.

Få 3 Tilbud på isolering af tag

 • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
 • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
 • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om isolering af tag

Vi modtager løbende en masse spørgsmål, så derfor har vi samlet de ofte stillede spørgsmål i nedstående FAQ.

Hvordan isoleres et tag?

Generelt findes der to forskellige metoder til at isolere tage; indefra og udefra. Hvis du er usikker på, hvilken løsning der er bedst for dit hjem, kan det være en god idé at konsultere en fagperson.

Er det muligt at isolere et tag indefra?

Tage kan isoleres både indefra og udefra. Men ofte er det den mest økonomiske løsning at vælge at isolere taget indefra. Hvis du ønsker at isolere dit tag indefra, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig plads i tagkonstruktionen til isoleringen. Hvis pladsen er utilstrækkelig, er det nødvendigt at isolere taget udefra i stedet.

Hvad er prisen for at efterisolere et tag?

Omkostningerne ved efterisolering af et tag afhænger af materialet og tagets størrelse. Prisen for et parcelhus på 200 m2 vil dog ligge omkring 40.000 kr., når taget isoleres indefra, hvilket er den mest overkommelige løsning.

Er det en god idé at investere i tagisolering?

At isolere dit tag kan være en fremragende investering, da det kan spare dig mange penge på din varmeregning. Da varmen stiger opad, kan du tabe en betydelig mængde penge på varme, der forsvinder direkte ud gennem dit tag, hvis det ikke er korrekt isoleret.

Metode og kilder

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.

Kilder:

Byg ERFA