Skimmelsvamp – Sådan fjerner du det selv

Skimmelsvamp kan ofte renses væk, men i nogle tilfælde er det nødvendigt at fjerne de materialer, som skimmelsvampen vokser på og erstatte dem med nye. Det vigtigste er, at du identificerer årsagen til angrebet.

Hvornår skal du fjerne skimmelsvamp?

Det er ikke muligt at bestemme en præcis mængde skimmelsvamp, der udgør en sundhedsrisiko. Følsomheden over for svamp varierer fra person til person. Ikke alle er allergiske over for skimmelsvamp, og det er mere almindeligt at have allergi over for pollen, dyr eller husstøvmider.

Det skønnes, at 1-3 procent af befolkningen er allergiske over for skimmelsvamp.

Skimmelsvampe findes naturligt i miljøet, og det er relativt få danskere, der udvikler allergi over for skimmelsvamp.

Skimmelsvamp - Sådan fjerner du det selv
Skimmelsvamp – Sådan fjerner du det selv

Uanset omfanget af skimmelsvampen, bør du handle straks, hvis:

 • Nogen i boligen reagerer kraftigt på skimmelsvamp

Du bør handle hurtigst muligt, hvis:

 • Du opdager områder på mere end 20×20 cm med skimmelsvamp på overflader eller i konstruktioner, der grænser op til beboelsesrum. Det gælder fx stuer, værelser, køkkener, badeværelser og andre rum, der bruges ofte, som fx kælderrum indrettet til hobbyrum el.lign.
 • Du finder større områder i krybekældre under beboelsesrum, hvor det er muligt, at luft fra krybekælderen kan trænge op i rummet.
 • Du opdager skimmelsvamp i konstruktioner, hvorfra skimmelsvampe eller sporer kan trænge ind i opholdsrum. Dette gælder fx konstruktioner med indvendig efterisolering, hvor dampspærren ikke er tæt.

Du bør handle, men det er ikke så presserende, hvis:

 • Der er mindre end 1-3 kvadratmeter med skimmelvækst i rum, hvor du kun opholder dig kortvarigt. Det vil typisk være i ubenyttede kælderrum eller lofts- og tagrum.

Læs også: Skimmelsvamp ved vinduer: 5 Tips til at undgå og fjerne det

Hvordan håndterer du et lille skimmelsvampangreb?

Bare rolig, hvis du opdager et skimmelsvampangreb i dit hjem.

Skimmelsvamp findes overalt. For at skimmelsvampen skal vokse, er der brug for organisk materiale, ilt og fugt. Organiske materialer og ilt er til stede overalt, så det er fugtigheden, du skal fokusere på at eliminere. Selvfølgelig er der fugt i badeværelset, men hvis du tørrer overfladerne af og sørger for god udluftning, bør det ikke være et problem. Skimmelsvampangreb kan dog ofte ses i fuger, hjørner og på lofter, vægge og gulve. Derudover findes der ofte skimmelsvamp i kanten ved ruderne på vinduesrammer, specielt i soveværelser og på badeværelser.

Hvordan håndterer du et lille skimmelsvampangreb

Årsagen til angrebet på badeværelsesvinduer er, at den varme, fugtige luft kondenserer på ydervægge og vinduer. Det skaber kondens, og dermed har man fugtkilden, som er nødvendig for skimmelvækst.

Du kan hurtigt gøre noget ved problemet. Der findes flere rengøringsprodukter på markedet, der er skimmeldræbende og desinficerende.

Sørg for nøje at følge brugsanvisningen på produktet. Undgå at bruge for meget, selvom det kan være fristende. Midlerne kan være skadelige for miljøet.

Vær opmærksom på, at bekæmpelsesmidlerne og desinfektionsmidlerne ikke fjerner eventuelle misfarvninger, der kan opstå som et resultat af svampevæksten.

Det er en fremragende idé at udføre en grundig rengøring efter fjernelse af et skimmelangreb. På denne måde kan du eliminere så mange svampesporer som muligt fra de rum, der har været ramt. Svampesporer findes naturligt i luften udendørs, men det er muligt at reducere antallet af sporer indenfor ved at rengøre omhyggeligt.

Støvsug og rengør møbler og gulve grundigt. Sørg for at anvende en støvsuger med HEPA-filter for at undgå spredning af skimmelsvampsporer.

Vask tøj, sengetøj og alle løse tekstiler – som f.eks. tæpper og puder – der kan klare det. Det er ikke nødvendigt at vaske ved høj temperatur, en almindelig vask er tilstrækkelig til at dræbe sporerne. Hvis du har tekstiler, der ikke kan vaskes, kan du få dem renset professionelt.

Hvis du har papirer, bøger eller lignende genstande, der er ramt af skimmel og ikke kan rengøres selv, men er vigtige at bevare, bør du kontakte et professionelt firma for hjælp.

Hvad bør du gøre, hvis du opdager et omfattende skimmelsvampangreb?

Hvis der er store områder med skimmelvækst eller en muggen lugt, er det en god idé at få boligen grundigt inspiceret, før du gør noget. Du skal finde ud af de steder, hvor der er så meget fugt, at skimmelsvamp kan trives. Ellers kan du ende med at bruge mange penge på at fjerne skimmelvækst, blot for at finde ud af, at problemet kommer tilbage efter kort tid.

Dette bør du undersøge inden du fjerner skimmelsvamp

 • Hvor meget skimmelvækst findes der i boligen?
 • Hvor vokser svampene?
 • Hvad er årsagen til skimmelvækst?
 • Vokser svampene i eller lige ved beboelsesrum, eller vokser de på steder, hvor du ikke kommer i kontakt med dem eller deres sporer?
 • Er der skimmelsvampe i skjulte konstruktioner?
 • Hvilke typer skimmelsvampe findes der i boligen, og hvor skadelige er de for sundheden?


Det er en god idé at få et firma med ekspertise i skimmelsvampe til at udføre denne undersøgelse. Du kan ikke selv undersøge skjulte konstruktioner for skimmelsvamp.

Analyse og test af skimmelsvamp

I visse situationer kan det være nødvendigt at udføre forskellige målinger for at fastslå, om der er vækst af skimmelsvamp, såsom målinger ved hjælp af aftryksplader eller mycometer-test.

Det kan desuden være påkrævet at få adgang til de underliggende strukturer, hvis der er mistanke om angreb i lukkede konstruktioner.

Læs også: Luftfugtighed – Hvad er den ideelle luftfugtighed indendørs?

Fjern fugtigheden, inden du fjerner skimmelsvampene

Inden du begynder at fjerne skimmelsvampe, er det meget vigtigt at finde årsagen til, at svampene overhovedet findes i boligen.

Skimmelsvamp har brug for fugt for at gro, og der bør ikke være så meget fugtighed i boligen, at der kan vokse skimmelsvamp. Derfor skal årsagen til fugtigheden findes. Hvis du ikke fjerner fugtigheden og årsagen til den, vil skimmelsvampene vende tilbage efter kort tid.

Der kan være adskillige årsager til fugtighed i boligen. Fugtighed kan for eksempel skyldes:

 • Manglende ventilation i boligen.
 • Uhensigtsmæssig adfærd, som fx at tørre tøj indenfor, ikke lufte ud efter badet eller ikke tænde emhætten, når du laver mad.
 • Utætte eller dårligt isolerede vinduer.
 • Dårligt isolerede vægge, der fører til kondens på kolde overflader.
 • Et utæt tag.
 • En vandskade, som fx oversvømmelse eller et bristet vandrør.

Hvis du har haft vandskader, skal du sørge for, at de er tørret helt ud, så skimmelsvampen ikke længere kan gro der. Først når du er nået så langt, giver det mening at fjerne skimmelvæksten.

Selvom skimmelsvampe dør, når de tørrer ud, er det nødvendigt at fjerne angrebet helt. De indtørrede skimmelsvampe kan stadig afgive sporer, og nogle svampe dør ikke, selvom de tørrer ud. De vil genoptage væksten, hvis der igen bliver tilstrækkeligt fugtigt.

Restprodukter af døde skimmelsvampe i støv menes også at kunne forårsage symptomer hos mennesker, der er følsomme over for skimmelsvampe.

Hvis skimmelsvampen er opstået på grund af en skade, som dit forsikringsselskab har dækket, altså som følgeskade, kan forsikringsselskabet oftest hjælpe med at få renset skimmelsvampen.

Du kan eventuelt undersøge, om det er en situation, som din ejerskifteforsikring vil dække.

Hvordan kan man eliminere et omfattende angreb af skimmelsvamp?

Der er adskillige metoder til at bekæmpe skimmelsvamp. Den mest hensigtsmæssige metode i din bolig afhænger blandt andet af størrelsen på det angrebne område og placeringen af skimmelvæksten.

Fjerne skimmelsvamp selv

Husk, at uanset hvilken løsning du vælger, er det vigtigt at støvsuge området, der skal behandles, rengøre med et skimmelbekæmpende produkt og skylle det af bagefter.

Der er en række forskellige produkter, som kan anvendes til at fjerne mindre angreb af skimmelsvamp. Nogle er godkendt som svampedræbende middel og kan bruges til at rense og desinficere områder med skimmelsvamp.

Se i videoen hvordan du kan fjerne skimmelsvamp selv

Er der specielle sikkerhedstiltag, man skal tage, når man fjerner skimmelsvamp?

Det er essentielt at isolere det rum eller område, hvor man arbejder med at fjerne skimmelsvampen. Dette forhindrer spredning af skimmelsvampsporer og -støv til resten af boligen.

Man kan for eksempel oprette en støvbarriere ved at bruge to lag plastikdug, som fastgøres til gulv, vægge og loft. Sørg for, at barrieren er helt tæt, for eksempel ved at anvende tape langs kanterne, så skimmelsporerne ikke kan slippe ud gennem små åbninger.

Det er også en god idé at lave en adgangssluse til det isolerede område for at minimere spredningen af skimmelsporer, når man går ind og ud af området.

De personer, der udfører afrensningen, bør iføre sig passende sikkerhedsudstyr for at minimere risikoen for dem selv. Da der kan være en høj koncentration af skimmelsvamp i luften under arbejdet, bør sikkerhedsudstyret inkludere en støvtæt dragt, handsker og åndedrætsværn.

Eksempler på, hvordan man håndterer skimmelproblemer

 • Hvis det drejer sig om mindre områder med skimmelsvamp, eksempelvis på loftet, væggene, gulvet eller i fugerne på badeværelset, er det relativt enkelt at fjerne angrebet selv ved rengøring. Grunden til skimmelvæksten er kendt, så det handler bare om at gøre rent
 • Især gummifuger på badeværelset kan være plaget af skimmelsvamp, hvilket kan være vanskeligt at fjerne. I dette tilfælde er det nødvendigt at udskifte fugen
 • Normalt vil faste, uorganiske materialer ikke blive påvirket af skimmel, medmindre de er meget våde og snavsede. Det er dog stadig vigtigt at rengøre dem grundigt for at fjerne sporer og støv, der indeholder skimmelsvamp
 • Bløde og porøse materialer, som for eksempel isolering og tæpper, kan ikke rengøres. De skal fjernes og erstattes med nye, rene materialer. Pak materialerne godt ind i plastik og bortskaf dem, så skimmelsvampen ikke spredes til andre områder af boligen
 • Hvis skimmelvæksten opstår inde i faste materialer, for eksempel i pudsede vægge, kan det være nødvendigt at slibe eller høvle den angrebne del af væggen væk og pudse den op igen
 • Hvis skimmelsvampen vokser på træværket i tagkonstruktionen, kan det renses, for eksempel med tør damp
 • Det er essentielt at støvsuge omhyggeligt for at fjerne alt støv og snavs, som kan indeholde skimmelsvamp eller sporer

Hvad er prisen for at fjerne skimmelsvamp?

Desværre er det ofte en både omfattende og bekostelig proces at fjerne større angreb af skimmelsvamp, og du skal forvente at det koster cirka 300-400 kroner i timen at få en professionel til at fjerne skimmelsvamp udover de rengøringsprodukter de anvender som kommer oveni.

Det er umuligt at give et præcist prisoverslag, da omkostningerne afhænger af en række faktorer, såsom:

 • Omfanget af skimmelvæksten.
 • Hvor skimmelsvampen er placeret.
 • Om der findes skimmelvækst bag de synlige overflader.
 • Om materialerne skal udskiftes med nye, eller om skimmelvæksten kan fjernes ved rensning.
 • Hvilke materialer der er berørt.
 • Den afrensningsmetode, der skal anvendes i det specifikke tilfælde.


I hvert enkelt tilfælde er det essentielt at nøje vurdere de forskellige muligheder og derefter vælge den løsning, der er mest effektiv, praktisk og økonomisk.

I nogle situationer vil det være enklere og billigere at skifte de angrebne materialer ud, mens det i andre situationer vil være bedre at rense dem for skimmelvækst.

Fjernelse af skimmelsvamp kan blive kostbart, hvis svampene er placeret inde i konstruktioner, der ikke er lettilgængelige. I sådanne tilfælde kan det i stedet være en mulighed at indkapsle skimmelsvampene, så beboerne i huset ikke kommer i kontakt med svampene eller deres sporer.

Hvornår bør du søge professionel assistance?

Hvis du har skimmelsvampområder, der er større end 20×20 cm i beboelsesrum og 2 m2 i loftsrum, anbefales det at få hjælp fra en professionel rådgiver til at identificere årsagen til problemet og finde den optimale løsning. Du kan for eksempel kontakte en virksomhed specialiseret i svampebekæmpelse.

Professionel rengøring af skimmelsvamp kan udføres ved hjælp af tør damp eller varme i kombination med grundig støvsugning. Dette involverer ikke brugen af kemikalier.

Varmen dræber de aktive svampe, og den omhyggelige støvsugning fjerner svampesporene, som kan forårsage allergi, selvom de ikke er levende.

En anden metode er at benytte kemisk rensning eller fryse svampene væk ved hjælp af is.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om skimmelsvamp

Vi modtager løbende en masse spørgsmål, så derfor har vi samlet de ofte stillede spørgsmål i nedstående FAQ.

Er skimmelsvamp farligt?

Skimmelsvamp er sjældent farligt i mindre mængder, men det giver altid svampesporer i luften som kan give irritation i øjne, næse og øvre luftveje. I sjældne tilfælde med stor påvirkning kan man udvikle allergi.

Kan man selv fjerne skimmelsvamp?

Ja du kan godt fjerne skimmelsvamp selv. Det kan enten ske ved at fjerne materialet med skimmelsvamp eller behandle med f.eks. Rodalon. Det er dog vigtigt at du fjerner årsagen til skimmel, så det ikke opstår igen.

Er skimmelsvamp dækket af forsikringen?

Husforsikring dækker ikke skimmelsvamp da den kun dækker svampeskader der nedbryder træet. Er det f.eks. en vandskade der forårsager skimmelsvamp kan det dog være dækket som følgeskade. Ejerskifteforsikringer kan også i nogle tilfælde dække skimmelsvamp.

Metode og kilder

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.

Kilder:

Skimmel.dk