Stråtag: Beregn pris, find inspiration og se regler her

Stråtage oplever en mindre renæssance og bliver stadig mere populære i Danmark. Ifølge Danmarks Statistik fandtes der i 2022 53.854 bygninger, herunder 9.118 sommerhuse, med stråtag.

Det nutidige stråtag er både miljø- og klimavenligt, brandhæmmende, isolerende og har en lang holdbarhed. Dog kræver det lidt mere vedligeholdelse i forhold til andre tagbeklædninger.

Fagekspert
Mark
Ajourført d. 4. september 2023
Stråtag
Et Stråtag er uden tvivl en af de ældste typer tag vi har, og det er også en tagtype som bliver mere og mere populær igen.

Læs også: Nyt tag pris? – Prisberegner til alle tagtyper (2023 Priser)

Hvor meget koster et nyt stråtag?

Et stråtag har normalt en pris på omkring 1.500-2.000 kr. pr. m2 inkl. moms. Denne pris inkluderer alt, såsom tækkemands arbejdsløn, nye lægter og andre materialeomkostninger.

Det betydelige prisinterval skyldes, at den endelige pris afhænger af flere faktorer, såsom:

 • Tagets hældning: hvis taget har en stor hældning, vil udgifterne til faldsikring og lignende normalt være højere.
 • Tagets kompleksitet: Ovenlysvinduer, tagkviste og skotrender øger tagets kompleksitet. Tækkemanden skal være omhyggelig, når han arbejder med disse områder, da de kan være særligt udsatte for fugt under regn.
 • Højde til tagfod: jo højere tagfoden er, desto højere vil kvadratmeterprisen normalt være, da der skal tages højde for ekstra omkostninger til stillads.
 • Tagtilbehør: hvis kviste, rytterlys eller ovenlysvinduer skal renoveres, vil det øge den endelige pris.
 • Rygning: forskellige former for rygning varierer i pris. For eksempel er kobber-rygning dyrere end den traditionelle halmrygning.


En tommelfingerregel er, at et nyt stråtag koster cirka det samme som et tegltag pr. kvadratmeter.

Two columns
Vertical
Horizontal
Prisberegner til Tag
Prisestimatet
Name Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Your service request has been completed!
We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.title }}: {{ item.value }}

📝 Modtag 3 faste tilbud på nyt tag 📝

Prisestimatet fra vores beregner er en god vejledning når du skal vælge tagtype eller se hvordan du kan holde dig indenfor dit budget, men er altid forbundet med en usikkerhed. Derfor anbefaler vi at du får 3 tilbud på din opgave når du er klar til at gå videre.

Derfor samarbejder vi med platformen 3byggetilbud som siden 2000 har formidlet mere end 500.000 byggeprojekter for danskerne. Hos 3 byggetilbud kan du helt uforpligtende indsende din opgave og få 3 tilbud tilbage fra håndværkere.

Med tilbuddene i hånden kan du få oprettet en byggekredit i banken eller omlagt dit realkreditlån og komme godt igang med dit nye tag.

Bestil dine 3 tilbud ved at trykke på knappen herunder

Hvad er levetiden for et stråtag?

Hvad er levetiden for et stråtag
Levetiden for et stråtag er ganske lang, og det er også derfor at flere og flere igen vælger at få stråtag på deres huse, selvom det oftest ikke er en billigere løsning end andre tagtyper.

Generelt kan et stråtag forventes at have en levetid på 40-60 år på de nordvendte sider og 20-40 år på de sydvendte sider. Dette skyldes, at sollyset nedbryder stråene hurtigere, hvilket resulterer i en kortere levetid for de sydvendte sider.

Den store variation i levetiden kan tilskrives forskellige faktorer, såsom:

 • Kvaliteten af materialer og arbejdet med stråtaget
 • Tagets tykkelse og hældning
 • Bygningens placering og eventuel eksponering for klimaforhold
 • For eksempel har stråtage ved Vestkysten ofte en lavere levetid på grund af vind-, salt- og solpåvirkning.

En anden faktor, der påvirker levetiden for et stråtag, er tagets hældning. En tommelfingerregel er, at levetiden for et stråtag reduceres med op til 10 år for hver 5 grader, tagets hældning formindskes. Jo fladere stråtaget er, jo mere direkte sollys vil det nemlig blive udsat for.

Tip: Et godt tegn på, at stråtaget skal udskiftes, er hvis trådene, der fastgør tagrørene/stråene til tagkonstruktionens lægter, er rustet væk. Når trådene er rustet væk, blæser tagrørene nemt væk. En tækkeekspert kan også hjælpe dig med at vurdere stråtagets tilstand.

Konstruktion af stråtag

Konstruktion af stråtag
Konstruktion af stråtag har nogle opdaterede krav, og derfor vælger man typisk at få en fagmand til at hjælpe med monteringen af stråtaget.

Stråtagets konstruktion varierer afhængigt af regionale forskelle, ønsket om brandsikkerhed, tagtilbehør og arkitektoniske overvejelser. En almindelig stråtagsopbygning ser ud som følger:

 • Spær og lægter: Det inderste lag i stråtaget er spær og lægter. Lægterne anvendes til at fastgøre tagdækningen og hjælper også med at stabilisere spærene.
 • Glasfiberdug: For at øge brandsikkerheden installeres normalt et lag glasfiberdug (fx Sepatec), som fastgøres til tagets lægter. Glasfiberdugen kan eventuelt suppleres med brandisolering.
 • Tagrør: selve tagdækningen består af tagrørene/stråene, som er anbragt forskudt oven på hinanden. På denne måde ledes regnvand væk fra taget. Når taget er færdigbygget, er det kun stråenes ender, også kaldet rodender, der er synlige.
 • Rustfrit tækketråd: alle tagrørene/stråene er fastgjort til lægterne med rustfrit tækketråd og tækkeskruer.
 • Rygning/mønning: Rygningen afslutter stråtaget øverst og er tagets mest udsatte område. Du kan vælge mellem forskellige typer af rygninger, som alle har forskellig levetid – læs mere om typerne i det relevante afsnit.

Du kan her se hvordan et stråtag bliver monteret.

Hvilke fordele er der ved stråtag?

 • Miljøvenligt: Stråtag er fremstillet af naturlige materialer og har en betydeligt lavere klimapåvirkning sammenlignet med andre tagmaterialer. En livscyklusvurdering udført af Teknologisk Institut viser, at stråtag er det mest miljøvenlige tagmateriale. Efter 30-60 års brug kan stråtaget komposteres og dermed blive en del af naturens kredsløb.
 • Effektiv isolering: Stråtag har en naturlig varmeisolerende effekt. Isoleringsevnen svarer omtrent til 50 mm mineraluld, hvis der er ventilation under taget, og cirka 100 mm, hvis det lægges på en lukket konstruktion. Dette sikrer et behageligt indeklima året rundt, da huset forbliver køligt om sommeren og varmt om vinteren.
 • Smukt og traditionelt tagmateriale: Stråtag er en integreret del af den danske byggetradition og passer særligt godt ind i sommerhusområder.

Hvilke ulemper er der ved stråtag?

 • Øget brandrisiko: Selvom man kan brandsikre et stråtag (se metoderne i afsnittet her), vil der altid være en højere brandfare sammenlignet med andre tagmaterialer.
 • Mere vedligeholdelse er nødvendig: Ved stråtag skal du forvente en smule mere vedligeholdelse, som skal udføres af en tækkemand.
 • Stråtag er ikke tilladt i byområder: På grund af den øgede brandrisiko er stråtag ikke tilladt i byområder. Dog kan det i nogle sommerhusområder være det eneste tilladte tagmateriale ifølge lokalplanen.
 • Minimum hældning på 45°: Et stråtag kræver mindst en taghældning på 45°. Dette kan være problematisk i visse sommerhusområder, hvor den horisontale højdegrænse er maksimalt 5 meter.

Hvilke tagvirksomheder arbejder med stråtag?

Tagdækning er en 3-årig uddannelse for fagfolk på niveau med andre håndværkerfag, og derfor bør du vælge et tagdækningsfirma med uddannede tagtækkere, der har specialviden om stråtag.

I fortiden var det ikke en formaliseret kompetence, men i dag er tagtækkere tilknyttet Tækkelauget, som repræsenterer omkring 400 tagtækkere fordelt på cirka 200 tagdækningsvirksomheder.

Tækkelauget blev grundlagt i 2001 og er i dag en del af DI Byggeri. Når du hyrer et firma, der er tilknyttet Tækkelauget, er arbejdet dækket af Byg Garanti og etiske retningslinjer. Du kan derfor være sikker på, at det er en ekspert, der udfører arbejdet.

Hvordan vedligeholdes et stråtag?

For almindelige husejere er det ikke muligt selv at udføre anden vedligeholdelse af stråtaget end en regelmæssig inspektion. Det anbefales, at stråtaget gennemgås grundigt nedefra mindst hvert andet år eller efter en kraftig storm.

Vedligeholdelse og eftersyn af stråtag – tjekliste:

 • Er der skader på tagfladen eller rygningen, der skal udbedres?
 • Er inddækningerne intakte, og er skotrenderne rene?
 • Er der større mosangreb, der skal fjernes med en blød græsrive eller ved sprøjtning med et godkendt middel?
 • Kræver udvendigt træværk som vindskeder og vandbrædder, kvistvinduer inklusive spejl over vinduerne, reparation eller træbeskyttelse?
 • Bør store træer, der skygger, fældes eller beskæres?
 • Er der store træer, der kan ramme stråtaget ved kraftig storm og derfor bør fældes eller beskæres?
 • Er der bevoksning op ad huset, der vokser op i tagskægget og skal fjernes eller klippes?
 • Er der mistanke om skadedyr, som en tækkemand skal tage sig af?
 • Særligt stråtagets rygning – også kendt som mønning – er et udsat område. Almindelige rygninger til stråtag, såsom halm- eller lyngrygning, har normalt en levetid på 5-10 år, hvorefter de skal udskiftes.

  Om ønsket kan du bede tækkemanden om at give taget en skønhedskur efter for eksempel 15 og 25 år. Den kan indebære en forsigtig afklipning af den forvitrede eller mosdækkede overflade samt en opbankning af kanterne, så de atter fremstår skarpe, som da de var nyopførte.

  Er der et lovkrav om, at stråtage skal brandsikres?

  Er der et lovkrav om, at stråtage skal brandsikres
  Brandsikring af stråtag er en god investering, når man alligevel enten renovere eller udskifter sit gamle tag med et stråtag, da det typisk er billigere i forsikringspræmie at have et brandsikrede stråtag.

  Selvom der ikke er et direkte lovkrav om, at stråtage skal brandsikres, er der krav om brug af brandhæmmende materialer i beboelsesrum i tagrummet. Der er dog flere fordele ved at brandsikre et stråtag, herunder:

  • Øget værdi af ejendommen
  • Lettere salg af ejendommen
  • Hvis stråtaget er dokumenteret brandsikret, er der kun krav om minimum 5 meters afstand til naboskel samt sti- og vejmidte, mens afstandskravet er 10 meter, hvis stråtaget ikke er brandsikret ifølge Bygningsreglementet
  • Nedsat forsikringspræmie for husforsikringen ved brandsikring af stråtaget

  Hvis du alligevel skal have lagt nyt stråtag, er der derfor gode argumenter for også at investere i brandsikring af dette.

  Bemærk: Det er altid en god idé at kontakte din husforsikring, før der lægges nyt stråtag, for at få forhåndsgodkendt brandsikringsmetoden. På den måde kan du muligvis opnå en reduktion i forsikringspræmien.

  Hvordan kan man brandsikre et stråtag?

  Generelt er stråtage letantændelige, og en brand i et stråtag kan sprede sig meget hurtigt. Dette gælder uanset om stråtaget er brandsikret eller ej, og næsten alle andre tagtyper vil være mere brandsikre end et stråtag.

  Når det kommer til brandsikring, vurderer Slots- og Kulturstyrelsen, at tiden det tager for stråtaget at overtænde (det vil sige, at det er i fuld brand) forlænges med mellem 30 minutter og 2 timer i forhold til et ikke-brandsikret stråtag, som tager omkring 10 minutter.

  Der er følgende metoder til at brandsikre et stråtag:

  Sikring mod brand i en lukket konstruktion

  Et stråtag er brandsikkert, når det er lavet af traditionelle tagrør og tækkes direkte, uden hulrum bagved, på en underliggende bygningsdel.

  Stråtagets dækning fastgøres til den underliggende bygningsdel ved hjælp af et ikke-brændbart materiale. Der bør ikke være hulrum bagved i konstruktionen.

  Brandsikringsbehandling

  Ved at anvende brandsikringsbehandling kan man forbedre stråtagets brandsikkerhed betydeligt. Dette gøres ved at påføre et certificeret middel direkte på taget, som danner en effektiv beskyttende hinde af brandsikringsbehandling.

  Det er vigtigt at behandlingen dokumenteres og udføres af en akkrediteret testinstans.

  Vær opmærksom på, at brandsikringsbehandling kan være forholdsvis kostbart og skal fornyes hvert 5. år for at opretholde sine brandsikrende egenskaber.

  Glasfibervæv

  En almindelig metode til at brandsikre stråtage er ved brug af glasfibervæv/brandsikringsvæv. Man kan f.eks. benytte glasfibervæv fra Sepatec til dette formål.

  Glasvævet fastgøres til tagets lægter og stern. På toppen af brandsikringsvævet lægges et lag brandisolering.

  Denne metode er i øjeblikket ikke inkluderet i de præaccepterede løsninger, så det skal udføres i samarbejde med en certificeret brandrådgiver til brandklasse 3 for at reducere afstandskravet i henhold til Bygningsreglementet fra 10 til 5 meter.

  Hvordan påvirker stråtag husforsikringen?

  Hvis du overvejer at skifte din nuværende tagdækning til stråtag eller købe en ejendom med stråtag, er det vigtigt at være opmærksom på, at der kan være særlige regler og højere forsikringspræmier for husforsikringen.

  Husforsikringer for boliger med stråtag er ofte dyrere end for dem med traditionelle tagdækninger som tegl, beton, tagpap eller eternit. Dette skyldes den øgede brandrisiko, der er forbundet med stråtage. Manglende passende brandsikring med glasfiberdug kan nemlig have alvorlige konsekvenser.

  Når du skal tegne en husforsikring til din bolig med stråtag, kan det være en god idé at indhente tilbud fra forskellige forsikringsselskaber, da der kan være betydelige forskelle i forsikringspræmierne mellem selskaberne. Sørg for at have en ordentlig brandsikring af stråtaget, da dette kan resultere i en lavere forsikringspræmie.

  Husk at få tilbud på husforsikring, før du får lagt nyt stråtag

  Det er vigtigt at sikre, at forsikringsselskabet godkender metoden til brandsikring, hvis man udfører dette for at beskytte huset mod brand og samtidig opnå en lavere brandforsikringspræmie. Dette bør gøres, før arbejdet påbegyndes.

  Hvilke typer af rygninger/mønninger er der for stråtage?

  Rygningen fuldender tagets øverste del og skal dække og beskytte det øverste lag af rør, der afslutter taget. Rygningen skal løbe parallelt med kanten af de øverste rørs rodender, med højst op til 10 cm stilk – den frie ende.

  I Danmark er der forskellige traditioner for, hvordan en rygning skal udformes og fremstilles. Rygningen er det mest udsatte område på et stråtag og skal ofte udskiftes flere gange i løbet af stråtagets levetid. Dog varierer levetiden for de forskellige typer af rygninger også betydeligt.

  Rygning med halm med eller uden brug af træ

  Halmrygning er normalt lavet af løs havrehalm eller frøgræs og er den mest almindelige form for rygning på stråtage i Danmark. Halmen kan fastholdes af rygningstræ (også kaldet kragetræ) lavet af egetræ.

  Hvis der ikke er rygningstræ, skal trådnettet være stramt.

  • Forventet levetid for halmrygning: 3-5 år.
  • Forventet levetid for rygningstræ: 15-25 år.

  Røgning med ålegræs

  Ålegræs, også kendt som Zostera marina inden for fagterminologien, kan findes voksende på sandbund i kystnære områder, såsom ved Møn.

  En røgning med ålegræs udføres på samme måde som halmrøgning ved at anvende trådvæv over røgningen. Alternativt kan man benytte rygningsmåtter lavet af ålegræs, som er sammenkoblede måtter af ålegræs. Der er dog ikke meget erfaring med dette i Danmark.

  En særlig fordel ved ålegræs er, at det ikke er brændbart. I modsætning hertil er det vanskeligt at brandimprægnere halm.

  • En ålegræsrøgning har en levetid på mellem 5 og 10 år.

  Lyngrygning

  Lyngrygning er kendetegnet ved en lidt længere levetid end halmrygning og fremstilles ved hjælp af lyngris, der holdes fast af et trådnet.

  I forbindelse med lyngrygningen påføres der også et lag tagpap eller et lignende tætsluttende materiale, der sikrer, at regnvandet ledes væk fra rygningen.

  • Forventet levetid for lyngrygning: 5-7 år.

  Syet rygning, også kaldet hollandsk rygning

  Denne teknik involverer at sy et tyndt lag af rør, med rodenden vendt opad, til de to øverste lag af lægter ved hjælp af små, kontinuerlige sting på 7-10 cm.

  • Levetiden for en syet rygning er mellem 8 og 10 år.

  Græstørvsrygning

  Græstørvsrygning etableres ved at lægge cirka 9 græstørv per meter. Tagpap, halm eller ålegræs benyttes som underlag, eftersom græstørv ikke er helt tæt. Træpløkker eller trådvæv anvendes for at sikre fastholdelse.

  Lige efter kobberrygning er græstørvsrygning den metode, der har den længste holdbarhed.

  • Holdbarhed for græstørvsrygning: 15-20 år.

  Kobber-rygning

  Kobber-rygning til stråtage er en forholdsvis ny udvikling i den danske byggeskik, men det har til gengæld den længste holdbarhed af alle rygninger til stråtage.

  En kobber-rygning kan laves som en skræddersyet rygningsløsning til det specifikke tag på et solidt underlag, eller som en buet og præfabrikeret rygningsløsning, der installeres af tækkeren.

  Udover den lange holdbarhed har kobber-rygning også fordelen at den forhindrer alger og andre beplantninger på stråtaget. Når regnvand rammer kobber-rygningen, dannes der kobber-ioniseret vand, som forhindrer algevækst.

  • Holdbarhed for kobber-rygning: op til 60 år (samme holdbarhed som stråtaget).

  Fra stråtag til solidt tag: Det bør du være opmærksom på

  Fra stråtag til solidt tag Det bør du være opmærksom på
  Hvis du overvejer at skifte dit almindelige tag med et stråtag, så bør du medregne at der skal forventes at være en del mere vedligeholdelsesarbejde og en forsikring der koster en anelse mere.

  Stråtage kræver betydelig vedligeholdelse sammenlignet med faste tagmaterialer. Derfor kan det være en god idé for nogle boligejere at overveje at skifte deres stråtag ud med et fast tag – såsom tegl, betontegl, naturskifer eller lignende.

  Dog kan muligheden for at skifte fra et stråtag til et fast tag være begrænset af lokale planbestemmelser og arkitektoniske hensyn:

  Lokalplan

  Det er vigtigt at være opmærksom på, at lokalplanen kan hindre udskiftning til et fast tag. Hvis boligen for eksempel er placeret i et sommerhusområde, der ifølge lokalplanen kræver stråtag, vil det som regel ikke være muligt at skifte til et fast tag.

  Du kan prøve at ansøge om dispensation fra lokalplanen, men der er ingen garanti for, at den vil blive godkendt. Lokalplaner har ofte et bestemt formål med at beskytte områdets karakter og æstetiske udtryk.

  Arkitektoniske overvejelser

  At skifte tagbelægning kan betydeligt ændre husets arkitektur og udseende, især når det drejer sig om at skifte fra stråtag til fast tag. Det endelige resultat kan være smukt, men det er vigtigt at vælge en fast tagbelægning, der passer til husets facade.

  Det kan være fornuftigt at konsultere en uafhængig arkitekt, før du begynder at skifte fra stråtag til fast tag. Arkitekten kan give dig råd om tagbelægninger og løsninger, der harmonerer med resten af huset.

  Hvilke love og bestemmelser skal jeg være opmærksom på vedrørende stråtag?

  Hvis du overvejer at skifte din nuværende tagdækning til et stråtag eller omvendt, er det vigtigt, at du sætter dig ind i bygningsreglementet, lokalplaner og servitutter.

  Du kan også søge vejledning hos en tagdækker eller en uafhængig byggerådgiver om gældende regler og bestemmelser. Hvis du har spørgsmål, der er specifikke for dit lokalområde, kan de fleste kommuners teknik- og miljøforvaltninger også hjælpe dig med rådgivning.

  Bygningsbestemmelserne

  Bygningsbestemmelserne kræver, at der skal være mindst 5 meters afstand til nabogrænse, sti- og vejmidte, hvis stråtaget er bevist brandsikkert. Hvis stråtaget ikke er bevist brandsikkert, skal minimumsafstanden være 10 meter.

  Når det gælder byggeri på samme grund, såsom hovedhus og udhus, er der normalt ikke krav om afstand ifølge Bygningsbestemmelserne. Der kan dog være undtagelser med krav om 5-10 meter. Reglerne i Bygningsbestemmelserne for stråtage kan være svære at forstå, så husk at konsultere en rådgiver.

  Udover afstandskravene gælder de øvrige regler for tagbelægning i Bygningsbestemmelserne, herunder krav til isolering og brandsikkerhed.

  Lokalplaner

  I visse områder kan der være en lokalplan udstedt af din kommune, som indeholder bestemmelser om, hvilken slags tag der er tilladt. For eksempel er der områder, hvor kun stråtag er tilladt.

  Sådan finder du de lokalplaner, der gælder for din ejendom:

  • Besøg Plandata.dk
  • Vælg din kommune i øverste højre hjørne under ‘Kortudsnit’ eller indtast sommerhusets adresse i ‘Søg_adresse’.
  • Klik på en af markeringerne på kortet (det betyder, at dit sommerhus er underlagt en lokalplan)
  • I den venstre boks kan du se alle lokalplanerne, der åbnes i .pdf-format, når du klikker på dem.
  • I pdf-dokumentet vil der være angivet krav til taget, f.eks. ‘Tag på udestuer skal udføres som fast tag med tagpap, metalplade eller glas. På terrasseoverdækninger må taget desuden udføres med klare eller mælkehvide plader af PVC.’

  Servitut

  En servitut er en tinglyst bestemmelse, der knytter sig til en ejendoms matrikel. Det er relativt usædvanligt med en servitut, der indeholder bestemmelser om taget, og dette vil ofte være tilfældet for fredede ejendomme.

  For at undersøge servitutter, der er tilknyttet din ejendom, kan du besøge Tinglysning.dk. Log ind med NemID eller MitID for at få adgang til servitutterne for din ejendom.

  Få 3 Tilbud på et stråtag

  • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
  • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
  • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

  FAQ – Ofte stillede spørgsmål om stråtag

  Vi modtager løbende en masse spørgsmål, så derfor har vi samlet de ofte stillede spørgsmål i nedstående FAQ.

  Hvor meget koster et nyt stråtag?

  Prisen for et stråtag ligger generelt mellem 1.500 og 2.000 kr. per m². Prisen varierer afhængig af tagets kompleksitet, hældning og afstanden til tagfoden.

  Fra stråtag til fast tag – Hvad bør jeg være opmærksom på?

  Hvis du overvejer at skifte dit stråtag ud med et fast tag, er det vigtigt at tage højde for lokalplaner og arkitektoniske aspekter. Du bør tjekke lokalplanen for eventuelle krav om stråtag og det kan også være en god idé at konsultere en arkitekt, inden du går i gang med projektet.

  Hvad er fordele og ulemper ved et stråtag?

  Det moderne stråtag er både klima- og miljøvenligt, brandsikkert, isolerende og har en lang levetid. Ulempen ved et stråtag er dog, at det kan være ret dyrt at etablere et nyt stråtag, og der kræves mere løbende vedligeholdelse sammenlignet med andre tagmaterialer.

  Hvordan vedligeholdes et stråtag?

  Som boligejer kan du ikke selv stå for vedligeholdelse af stråtaget udover regelmæssige inspektioner. Stråtaget bør undersøges nøje nedefra mindst hvert andet år eller efter en kraftig storm.

  Hvor længe holder et stråtag?

  Et stråtag holder i omkring 60 år. Selve rygningen skal dog vedligeholdes/skiftes oftere og den sydvendte side skal ofte gennemrenoveres eller skiftes allerede efter 40 år.

  Metode og kilder

  Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.

  Kilder:

  Tækkelauget

  Slots og kulturstyrelsen: Stråtage