Tagterrasse: Få inspiration, beregn 2023 priser og få tilbud

En tagterrasse er en fremragende investering for både flerfamilieejendomme og enkeltfamiliehuse. Hvis der allerede er lagt tagpap på et ellers ubrugt tagareal, kan en tagterrasse være forholdsvis økonomisk at oprette. Herunder finder du en prisberegner, eksempler på priser og vejledning til opgaven.

Fagekspert
Mark
Ajourført d. 12. juni 2023
Tagterrasse
Tagterrasser kan hjælpe dig med at få mest muligt ud af solens stråler, da der ofte på taget ikke er noget til at stjæle solen eller skabe skygge.

Hvad er prisen for en ny tagterrasse?

Det er vigtigt at bemærke, at ethvert prisoverslag vil indeholde en vis usikkerhed, da den endelige pris afhænger af mange forskellige faktorer, som ikke nødvendigvis kan medtages i en prisberegner. Vi har dog forsøgt at lave en prisberegner, der giver det mest nøjagtige prisoverslag. For at få et præcist prisoverslag på en ny tagterrasse anbefales det, at du bruger 3byggetilbud formularen øverst på siden.

Vær opmærksom på, at prisberegneren er baseret på et fladt tag, der allerede er dækket med tagpap. Hvis taget først skal dækkes med tagpap, vil det koste ekstra, og i så fald anbefaler vi, at du læser vores artikel om tagpap her.

Herunder finder du de data, der udgør grundlaget for den ovenstående prisberegner. Den faste pris skal medregnes kvadratmeterprisen. Derudover vil der være prisforskelle afhængigt af landsdel. For Fyn skal du lægge 750 DKK til, mens du for Sjælland og øerne skal lægge 1.500 DKK til.

BelægningstypePris inkl. moms og belægning
TræFast 15.000 DKK + 1.900 DKK per m2
Keramisk fliseFast 15.000 DKK + 1.100 DKK per m2

Yderligere er der følgende cirka-priser for ekstraudstyr:

TillægsudstyrCirka-pris inkl. moms
Etablering over stueetage (leje af kran mv.)10.000-12.000 DKK
Ekstra isolering20.000-27.000 DKK
Nyt rækværk inkl. montering8.000-12.000 DKK
Ny terrassedør inkl. montering20.000-25.000 DKK

Få 3 Tilbud på en tagterrasse

 • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
 • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
 • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

Læs også: Ny terrasse? Se hvad det koster, få tips og inspiration

Eksempel på pris for ny tagterrasse

Her er et eksempel på hvad det kan koste at anlægge en ny tagterrasse. Taget er allerede dækket med tagpap og er derfor klar til at få lagt terrassebelægning.

 • Terrassebelægningen skal lægges i København
 • Området, der skal dækkes med keramiske fliser til terrassen, er 4 m langt og 5 m bredt, hvilket giver et samlet areal på 20 m2: 38.500 DKK
 • Da tagterrassen skal lægges på 3. sal, vil der være behov for leje af kran, miljøafgifter osv.: 11.000 DKK
 • Ny terrassedør inklusive montering: 20.000 DKK
 • Nyt gelænder inklusive montering: 8.000 DKK
 • Total pris: 77.500 DKK

Hvilke fordele er der ved en tagterrasse?

Hvilke fordele er der ved en tagterrasse
Der medfølger en masse fordele ved en tagterrasse såsom maksimal udnyttelse af solen på taget, men også udnyttelse af pladsen på taget, som typisk ikke er særlig nemt at udnytte.

En tagterrasse kan anbringes på et hus med flad tagkonstruktion, men det er faktisk også muligt at oprette den som en del af selve taget, der fungerer som en udvidet kvist. Desuden kan terrassen placeres både på et enfamiliehus og en etageejendom.

Tagterrassens popularitet i danske huse og etageejendomme skyldes fordelene ved at have sollys i mange af døgnets timer, da solen normalt ikke blokeres. Ulempen ved en tagterrasse er til gengæld, at den er udsat og kan være eksponeret for træk og vind.

En yderligere betydelig fordel ved en tagterrasse er, at den ikke indgår i bebyggelsesprocenten. Det betyder, at der kan opføres en tagterrasse på enfamilieboligen, selvom huset allerede udnytter den maksimale bebyggelsesprocent i henhold til lokalplanen. Selvom tagterrassen er overdækket, tæller den ikke med i bebyggelsens etageareal, så længe overdækningen ikke udgør mere end 5 procent af grundens areal. For grunde under 300 m2 er grænsen 15 m2.

Læs også: Træterrasser – Alt du skal vide inden du bestemmer dig

Hvad er lovgivningen og reglerne for tagterrasser?

Hvad er lovgivningen og reglerne for tagterrasser
Hvad er lovgivningen og reglerne for tagterrasser? Disse regler finder du under bygningsreglementet

De fleste relevante love og regler for tagterrasser kan findes i Bygningsreglementet. Blandt disse kan nævnes:

 • Tagterrasser bør ikke medføre betydelige indbliksgener i forhold til andre bygninger, herunder naboer (BR18 §188). Det betyder i praksis, at tagterrassen ikke må medføre betydelige indbliksgener for anden bebyggelse på grunden og på nabogrunde. Indbliksgener afhænger dog af en konkret vurdering af kommunen, når der ansøges om byggetilladelse.
 • Tagterrasse må kun oprettes i skel mellem nabo og stier på mindst 2,5 m og 5 m ved sommerhuse (BR18 §179).’
 • Terrassedøre skal have en fri passagebredde på mindst 77 cm (BR18 §52 og §53).
 • Nye døre og vinduer skal overholde gældende krav om isolering (BR18 §258).
 • Værn skal være mindst 100 cm høje og skal udformes, så det er vanskeligt for børn at klatre op på dem. Afstanden mellem lodrette tremmer må højst være 89 mm fra midte til midte. Derudover bør tagterrassen udføres med værnet udført således, at flasker og andre genstande ikke kan være årsag til personskader (BR18 §58 – §60).
 • Altaner og tagterrasser skal konstrueres i overensstemmelse med gældende normer (BR18 §340 – §357).

Du kan her i videoen se hvordan du kan bygge en tagterrasse med fliser

Læs også: Nyt tag pris? – Prisberegner til alle tagtyper (2023 Priser)


Sådan udarbejder du en projektbeskrivelse for en ny tagterrasse

Når man anmoder om et tilbud på en tagterrasse, gælder det – ligesom for alle andre byggeopgaver generelt – om at være så nøjagtig og detaljeret om, hvad opgaven indeholder. På denne måde undgår man misforståelser med byggefirmaet på et senere tidspunkt og får et retvisende billede af, hvad en ny tagterrasse vil koste.

En fuldstændig projektbeskrivelse bør omfatte:

 • Adresse
 • Deadline for udførelse
 • Ønsket kvadratmeter (længde og bredde) for tagterrassen
 • Højde samt foretrukket materiale til rækværket omkring terrassen
 • Information om der i øjeblikket er et vindue, hvor terrassedøren skal være, og vinduets mål.
 • Foretrukne dimensioner for terrassedøren
 • 1-, 2- eller 3-fag terrassedør
 • Muligt ekstraudstyr
 • Hvis der skal udarbejdes en byggetilladelsesansøgning til kommunen


Derudover vil det være nyttigt for terrassefirmaet, hvis du også vedlægger billeder af det område, hvor terrassen ønskes.

Du kan bruge nedenstående skabelon til en fuldstændig projektbeskrivelse:

Kære [Terrassefirma,
Vi bor på [adresse] og vil gerne have en ny tagterrasse belagt med [keramiske fliser, træ eller andet materiale]. Vi ønsker helst, at arbejdet er færdigt inden [tidsfrist], da vi gerne vil nyde tagterrassen i løbet af sommeren.

Tagterrassen skal være [bredde] meter bred x [længde] meter lang. Der skal være rækværk rundt om hele terrassen med en højde på [højde] cm i [stål, glas eller andet materiale]. Vinduet, der skal konverteres til terrassedør, har målene [højde af vindue] cm i højde x [bredde af vindue] cm i bredde. Tilbuddet skal også inkludere ekstraudstyr som [isolering el.lign].

Vi har ikke ansøgt om byggetilladelse fra kommunen, og vi ønsker også hjælp til dette. Vi ser frem til at høre fra jer angående tidsplan og pris.

Venlige hilsner

Du kan i videoen her se hvordan Dansk Hus & Have Service på blot 6 arbejdsdage har lavet tagterrasse på ejendommen med hele 179 lejemål på i alt 228 m2 terrasse.

Er der behov for en byggetilladelse fra kommunen for at opføre en tagterrasse?

Ja, for at opføre en tagterrasse er det nødvendigt at få en byggetilladelse fra kommunen, eftersom det betragtes som en betydelig ændring af bygningen. Kommunen skal modtage tegninger af, hvordan tagterrassen og bygningen vil se ud. Det er især indbliksmulighederne for naboerne, som kommunen lægger vægt på. Det vil sige, om tagterrassen vil være til ulempe for dine naboer. Det er derfor vigtigt at kunne argumentere for, at tagterrassen ikke vil medføre indbliksmuligheder for naboerne.

Er det muligt at anlægge en tagterrasse på garagen?

Det er muligt at etablere en tagterrasse oven på garagen, men i de fleste tilfælde vil det kræve en byggetilladelse og dispensation fra kommunen. I ansøgningen om byggetilladelse skal du blandt andet forklare, at tagkonstruktionen på garagen er stærk nok til at bære tagterrassen. Det kan være en god idé at kontakte din kommunes tekniske forvaltning for at høre om mulighederne.

Vær også opmærksom på Byggereglementets §179 (Byggeret og Helhedsvurdering)

For udendørs opholdsarealer, der er hævet mere end 0,30 m over terræn, udestuer, ydre trapper, altaner, skorstene, tagterrasser, svømmebassiner, solcelleanlæg eller solfangere og lignende, gælder følgende krav om afstand:

2,50 m fra skel mod nabo og sti ved fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse.

5,0 m fra skel mod nabo og sti ved sommerhuse.

Derfor må du kun anlægge en tagterrasse på garagen, hvis den er placeret mindst 2,5 m fra skel mod nabo og stier og 5 m ved sommerhuse.

Overdækket tagterrasse

Et yndet valg for husejere, der får installeret en tagterrasse, er at inkludere en overdækning. Med en overdækket terrasse skal du ikke bekymre dig om dug eller regnskyl, og du kan finde læ, når solens stråler er for stærke. 

Overdækningen kommer i en lang række materialer, og i bund og grund handler det om at finde det materiale, der:

 • Komplementerer tagterrassens stil
 • Opfylder de praktiske krav


Du kan vælge overdækning i plastik trapezplader, sejldug, solide træplanker, der giver delvis skygge fra solens stråler, eller glasplader. Det kan også være værd at overveje muligheden for en eller flere parasoller som overdækning.

Få 3 Tilbud på en tagterrasse

 • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
 • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
 • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om tagterrasser

Vi modtager løbende en masse spørgsmål, så derfor har vi samlet de ofte stillede spørgsmål i nedstående FAQ.

Hvad koster en tagterrasse?

En tagterrasse koster 20-35.000,- i opstartsomkostninger og derefter 1-2.000 pr. Kvm alt efter højden den skal bygges i, hvilke materialer du vælger o.lign. Som et eksempel vil en tagterrasse i træ på 10 kvm normalt koste ca. 35.000,-

Hvor tæt på skel må man bygge en tagterrasse?

Du må bygge en tagterrasse 2,5M fra skel i paracelhuse og 5M ved sommerhuse.

Hvor stor må en tagterrasse være?

Der er i princippet ingen begrænsning på størrelsen af din tagterrasse. Hvis terrassen er overdækket må overdækningen dog ikke være større end 5% af grundarealet.

Metode og kilder

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.

Kilder:

Bygningsreglementet BR18