Annonce


Husmår – Sådan slipper du for den uønskede beboer på loftet

Husmåren har potentiale til at bosætte sig på loftet i både parcelhuse og sommerhuse. Det kan være vanskeligt at fjerne den igen, så det mest effektive er at blokere dens adgangsveje til boligen.

Husmår - Sådan slipper du for den uønskede beboer på loftet
Husmåren kan komme ind af selv de mindste huller og virkeligt lave ravage i din bolig.

Hvor kan man finde husmår?

Ifølge Naturstyrelsen er husmåren udbredt i størstedelen af Danmark, dog undtagen Anholt og Bornholm. Danmark udgør den nordlige grænse for husmårens levesteder, og den findes ikke andre steder i Skandinavien.

I fortiden var husmåren mest almindelig i små skovområder og i ældre stråtækte landejendomme. I dag er det ikke usædvanligt at se husmårer på lofterne i parcelhuskvarterer samt særligt i sommerhusområder og landboliger.

Hvad er en husmår?

Husmåren (latin: Martes foina) er primært aktiv i løbet af natten, men om sommeren, hvor nætterne er korte, kan den ligeledes betragtes om dagen. I det naturlige miljø bor husmåren ofte i et hul træ, en opgivet rævegrav eller en forladt rovfugle- eller egernrede.

Udseendet af husmår

Husmåren minder om skovmåren, der er beskyttet. Men i modsætning til skovmårens gule halsplet og sorte snude, har husmåren en hvid halsplet – som kan strække sig ud på forbenene – og en lysere snude. En fuldvoksen husmår måler omtrent 70 cm i længden, hvoraf halen tegner sig for de 25 cm. Den kan ligne et egern, hvis hale er blevet trukket godt ud. Husmåren ernærer sig hovedsageligt af mindre pattedyr; lige fra mus til pindsvin, samt fugle og deres æg.

Læs også: Mosegrise – Se hvordan du slipper af med mosegrise her

Mus, rotte eller mårdyr – hvilke indikationer er der på tilstedeværelse af husmår?

Lyde fra husmår

Husmåren kan skabe en del støj på loftet, men det kan let forveksles med eksempelvis rotter og mus, som også har tendens til at slå sig ned i lofterne på boliger og udhuse.

Husmårs affald

Husmårens efterladenskaber er derimod lette at identificere. Ofte har husmåren valgt et bestemt hjørne eller noget lignende på loftet, hvor den gør sin nødtørft. Efterhånden hober ekskrementerne sig op her. De er cirka 8-10 cm lange, 1-2 cm tykke og indeholder hår, fjer og knoglestykker. Rotternes efterladenskaber er spredt overalt og ikke i små bunker.

Det kan være meget udfordrende at slippe af med en husmår, når den først har bosat sig på dit loft. Du bør tænke over, om du er i stand til at tolerere dens tilstedeværelse på loftet. Dette gælder selvfølgelig kun, hvis den ikke forårsager betydelig skade.

Lugt af husmår

Hvis du har en husmår, er det ofte muligt at lugte den. Husmåren bringer ådsler ind og dens egen urin og afføring afgiver en betydelig lugt.

Skader på isolering og tag

For at finde ud af, om der er husmår eller har været husmår, kan man udføre en termografering af taget. Dette bør ske om vinteren, hvor forskellen mellem indendørs- og udendørstemperaturer er størst. Måren laver gange i isoleringen, hvilket ofte kan ses ved hjælp af termograferinger. På denne måde slipper du for at skulle fjerne tagplader for at kontrollere, om der er husmår på dit loft.

Læs også: Fjernelse af hvepsebo – Sådan får lettest hvepsene væk

Hvilke skader kan en husmår forårsage på dit hjem?

Hvilke skader kan en husmår forårsage på dit hjem

En husmår bevæger sig primært mellem loft og tag, og kommer normalt ikke ned i selve boligen eller under gulvet. I sjældne tilfælde kan en husmår dog bosætte sig i hulmure, men det er yderst usædvanligt at den beskadiger ydervæggene af huset. Hvis du hører gnavelyde eller puslen inde i hulmuren, skyldes det ofte rotter eller mus.

Nogle perioder kan der være meget støj, når en husmår opholder sig på loftet, da den løber rundt og kradser i isoleringsmaterialerne. Den ødelægger isoleringen, når den færdes igennem den, hvilket kan resultere i betydelige skader. Husmår findes både i loftsrum med lidt mere plads, samt i tage hvor loft og udvendigt tag er parallelt – her lever den i isoleringen.

Husmåren kan desuden ridse huller i dampspærren, hvilket kan føre til fugtproblemer i tagkonstruktionen.

Derudover sviner husmåren ved at efterlade afføring i hjørnerne på loftet. Det kan også forekomme madrester som døde dyr af forskellige slags, som måren har bragt ind på loftet for at spise dem uforstyrret. Dette kan medføre ubehagelige lugtgener fra loftet.

Den almindelige forsikring dækker typisk ikke skader forårsaget af måren og mus. De fleste forsikringsselskaber tilbyder dog en udvidelse af forsikringsdækningen, der inkluderer skader fra gnavere og mår. Hvis du er i tvivl om din forsikring dækker dette, bør du kontakte dit forsikringsselskab.

Hvordan kan du forhindre husmår i at komme ind i dit hjem?

For at undgå husmår på loftet skal du sørge for, at de ikke har adgang til det. Du bør undersøge, hvilke veje den benytter sig af og blokere dem.

Adgangen til loftet findes ofte oppe på taget, f.eks. ved en vindskede, skotrende, langs tagryggen eller ved en kvist. En skævt placeret tagsten eller tagplade kan også være indgangshullet for husmåren. Det er vigtigt at lukke alle huller, der er på størrelse med et hønseæg – efter at have kontrolleret, at der ikke er nogen husmår inde.

Husmåren kan ligeledes anvende et træ tæt på huset som adgangspunkt. Du kan installere et omvendt “kræmmerhus” lavet af hønsenet omkring træets stamme, så husmåren ikke kan klatre op ad stammen og ud på grenene, der giver adgang til taget. Hvis nedløbsrøret bruges som adgangsvej, kan du også sætte en krave omkring det.

Hvordan kan du fjerne en husmår fra dit hjem eller have?

Hvordan kan du fjerne en husmår fra dit hjem eller have
Hvordan kan du fjerne en husmår fra dit hjem eller have?

Du kan forsøge at skræmme husmåren væk ved at bruge lys, lyd og lugt. Det ser ud til, at den mest effektive metode er at kombinere flere afskrækkelsesmetoder på én gang. For eksempel kan du tænde elektrisk belysning og samtidig afspille støj gennem en transistorradio eller højttaler. Ideelt set skal du kunne tænde og slukke for dette fra din bolig, når husmåren er aktiv i loftet, så den ikke bliver vant til generne. Det anbefales også at flytte rundt på både lys- og lydkilderne så ofte som muligt.

Det er muligt, at kraftige lugte vil påvirke husmårens følsomme lugtesans nok til, at den beslutter sig for at flytte. Du kan prøve med naftalin, hjortetakolie eller paradiklorbenzol i små beholdere, gazeposer eller klude, som du spreder ud over hele loftet.

Jagt på husmår for at bekæmpe skader

På visse områder er det tilladt at skyde eller fange en husmår i fælder hele året, hvis den forvolder skade. Desuden kan husmåren kun jages fra 1. september til 31. januar (gældende pr. 1. april 2021). Hvis du benytter dig af skydevåben, skal du selvfølgelig have et gyldigt jagttegn.

Bekæmpelse af husmår ved hjælp af fælder

Lokale Falck-stationer kan være i besiddelse af særlige mårfælder, som du har mulighed for at låne i en måneds tid, såfremt dit abonnement gælder det hus, hvor husmåren er til gene. Falcks ansatte opsætter fælden og henter den – samt måren, hvis den er fanget i fælden. Nogle jagtforeninger tilbyder samme assistance og/eller formidler salg af mårfælder. For at tage hensyn til eventuelle indfangete mårer bør du kontrollere fælderne to gange om dagen.

Hvis du ikke har erfaring med at fange dyr i fælder, kan du eventuelt søge hjælp fra en erfaren jæger eller kontakte vildtkonsulenten i det lokale statsskovdistrikt. Før du opsætter en fælde, bør du overveje, hvad du vil foretage dig med dyret, hvis det bliver fanget.

Hvis du ikke selv kan aflive husmåren eller finde nogen til at gøre det straks, skal du betale en dyrlæge for at udføre opgaven. En anden mulighed er at transportere måren et godt stykke væk og slippe den fri. Bemærk dog, at den kan finde vej over store afstande og muligvis hurtigt vender tilbage til dit loft.

De fleste skadedyrsbekæmpelsesservicer tilbyder bekæmpelse af husmår.

Generelle regler for indfangning af husmår i fælder.

Fælden skal være designet således, at de fanget dyr hverken dræbes eller skades, og det skal være muligt at se dyret inde i fælden, når den er lukket.

Fældens indgangsåbning må ikke overstige 60 x 60 cm, og dens indre dimensioner må på intet tidspunkt være mere end 250 cm.

Fælden opsættes udendørs på et område, hvor du forventer, at husmåren bevæger sig, for eksempel ved en busk eller langs en hæk. Som agn kan du anvende hønseæg. Husmåren er glad for æg, og de har en lang holdbarhed. Derudover tiltrækker de ikke katte, som let kan gå i fælden, hvis der bruges kød som lokkemad.

For at tiltrække måren til fælden kan du placere 10-12 æg tæt på det sted, hvor måren befinder sig. Læg dem parvis, og lav et lille hul i det ene æg på størrelsen af en tommelfingernegl. Dette gør, at måren lettere kan opfange duften af æggene og snart vil blive lokket af de æg, du har placeret i fælden.

Fælden må ikke begraves, og det er forbudt at anvende levende agn. Du bør kontrollere fælden både morgen og aften. Indfanget dyr skal fjernes straks. Hvis andre dyr end husmår træder ind i fælden, for eksempel et pindsvin, skal du frigive det øjeblikkeligt. Hvis en husmår går i fælden, skal den enten aflives eller sættes fri med det samme.

Det er altså ikke tilladt at holde en fanget husmår i et bur. Hvis du fanger en husmår med unger, skal du finde ungerne og aflive dem. Alt andet vil være dyremishandling. Husmåren har typisk unger fra februar til juli.

Se hvordan du kan fange en husmår med fælder i videoen nedenfor

Bekæmpelse af husmår ved hjælp af gift

Det er ikke tilladt at anvende rottegift eller andre former for gift til bekæmpelse af husmår. Det er heller ikke lovligt at lægge bedøvende stoffer ud. Dette skyldes den store risiko for, at måren kan transportere det forgiftede agn rundt, hvilket potentielt kan bringe husdyr og mennesker i kontakt med giften.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om husmår

Vi modtager løbende en masse spørgsmål, så derfor har vi samlet de ofte stillede spørgsmål i nedstående FAQ.

Er mit hus i fare for skader fra husmår?

Husmåren kan forårsage forskellige problemer, herunder beskadigelse af isoleringsmaterialer og dampspærre. Derudover kan lugten fra dens efterladenskaber, såsom døde dyr, være meget generende.

Er skader fra husmår omfattet af min forsikring?

Normalt vil din forsikring ikke dække dette, medmindre du har købt en ekstra udvidelse, der inkluderer dækning for skader fra gnavere og mår.

Hvordan får jeg fjernet husmåren fra mit hjem?

Det er muligt at skræmme den væk fra loftet ved hjælp af lys, støj eller lugt. Hvis det ikke virker, bør du søge professionel assistance.

Metode og kilder

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.

Kilder:

Pestium

Dansk Jægerforbund