Insekter i hjemmet – Se hvordan du bekæmper og forebygger

Det kan være nødvendigt at bekæmpe insekter i hjemmet, hvis de generer dig. Find ud af, hvordan du identificerer, bekæmper og forhindrer de mest udbredte insekter.

Der er mange forskellige insekter i Danmark, hvor der findes omkring 20.000 arter. Det er derfor naturligt, at nogle insekter også befinder sig i vores hjem. Selvom mange af de insekter, man ofte møder indendørs, er helt harmløse, er der også nogle, der betragtes som skadedyr, der kan forårsage skade på eksempelvis trækonstruktioner.

Derfor kan det være nødvendigt at tage skridt til at bekæmpe visse insekter for at forhindre skader på bygningen. Dog er insekter i hjemmet oftest primært en visuel gene, som du kun behøver at håndtere, hvis det generer dig.

I det følgende kan du læse om de mest almindelige insekter, man finder i hjemmet, samt hvordan du identificerer, bekæmper og forebygger dem mest effektivt.

Insekter, som befinder sig i og overlever på bygningsstrukturer i boligen

Herkulesmyrer

Herkulesmyrer
Insekter i hjemmet – Herkulesmyrer spiser alt og har deres rede i et træ

Herkulesmyren kan findes i både Nordsjælland og Nordjylland. Arbejderne kan blive op til 14 mm lange, mens dronningen kan blive helt op til 20 mm.

Herkulesmyrer er altædende og lever af både plantesafter samt insekter og andre smådyr.

Efter dronningen er blevet befrugtet, skal den finde et passende sted at lægge sine æg. Dronningen gnaver et hul i et træstykke og lægger æggene der. På denne måde oprettes en koloni, som med tiden kan vokse til op til 3.000 herkulesmyrer.

Disse myrer har en tendens til at bygge rede under gulvet i bygninger. De tiltrækkes af tørt og sundt nåletræ, og da de udhuler træet, kan det blive fuldstændig ødelagt. Et angreb fra herkulesmyrer kan derfor være en alvorlig situation.

Det kan være udfordrende at finde herkulesmyrernes bo, da de hovedsageligt er aktive om natten og sjældent observeres i løbet af dagen.

Der er ingen måde at forhindre et angreb af herkulesmyrer. For at bekæmpe dem, skal du først finde deres bo og bore et hul ind til det. Derefter kan du bekæmpe myrerne ved at pudse med et insektmiddel, der dræber dem.

Hvis du kender myrernes indgang til boet, kan du behandle området med et insektmiddel.

I tilfælde af invasioner af herkulesmyrer, bør du kontakte dit forsikringsselskab, hvis du har en tillægsforsikring, der dækker insekter. Der er dog nogle undtagelser i forsikringsvilkårene for dækning af insekter, men hvis du er dækket, vil forsikringen sandsynligvis også hjælpe med at få iværksat en effektiv professionel bekæmpelse.

Alternativt er det nødvendigt at kontakte en professionel skadedyrsbekæmper selv.

Læs også: Myrebekæmpelse – Sådan bekæmper og forebygger du myrer

Orangemyre

Myrer i huset - Sådan bekæmper og forebygger du myrer
Myrer i huset – Sådan bekæmper og forebygger du myrer

Hvis dit gulv eller træværk har misfarvninger, kan det være forårsaget af orangemyrens bosted. Deres gange og bo er mørke på grund af en svamp, som myrerne dyrker selv, og denne svamp kan også være årsagen til misfarvningerne.

Orangemyren har fået sit navn på grund af sin appelsinagtige duft og smag. Den er skinnende sort og ligner meget den almindelige sorte havemyre.

Orangemyren kan leve under gulvet i boligen og grave gange i træværket, hvilket kan svække konstruktionen.

Hvis du oplever en invasion af orangemyrer, skal du kontakte dit forsikringsselskab, hvis du har en tillægsforsikring, der dækker insekter. Der kan dog være en række undtagelser i forsikringsvilkårene for dækning af insekter. Hvis du er dækket, vil forsikringen sandsynligvis også hjælpe med at iværksætte en effektiv professionel bekæmpelse.

Alternativt skal du selv kontakte en professionel skadedyrsbekæmper.

Sort havemyre

Bekæmpelse af myrer med giftige midler
Bekæmpelse af myrer med giftige midler

De sorte havemyrer har en tendens til at blive tiltrukket af fugtigt træ.

Det er yderst sjældent, at sorte havemyrer medfører direkte skader på bygningskonstruktioner. Der er dog tilfælde, hvor myrer har oprettet kolonier i isoleringsmaterialer, som efterfølgende er blevet så fugtige, at nærliggende træ- og gulvstrukturer er blevet beskadiget.

Myrerne kan ikke direkte svække en konstruktion, men de er i stand til at gnave træ væk, som allerede er skadet af for eksempel fugt og svamp.

Hvis myrerne har oprettet et bo under et trægulv, skyldes det ofte, at gulvkonstruktionen ikke er tilstrækkeligt ventileret. Dette skaber varme og dermed optimale forhold for et myrebo.

Forsikringen dækker ikke skader forårsaget af sort havemyre, da denne type myre ikke forvolder reel skade på træstrukturen.

Borebiller og rådborebiller

Mange ældre bygninger har på et tidspunkt oplevet angreb fra borebiller.

Borebillen, der også er kendt som træorm, er meget udbredt. Det er larverne fra borebillen, der forårsager skader på boligen ved at gnave sig gennem træværket.

Den almindelige borebille kan trives i næsten alle typer træ; både løv- og nåletræ kan anvendes, og man kan endda finde borebiller i krydsfinér og træfiberplader.

Borebillen har brug for fugtigt træ og moderate temperaturer. Derfor er den sjældent at finde i moderne, opvarmede boliger, men derimod i kældre, skunke og lofter, hvor de rette betingelser er til stede.

Paneler, lister og møbler tæt på kolde og fugtige vægge kan også blive udsat for angreb.

Selvom borebillen kan forårsage betydelige skader på træ, udvikler skaden sig dog forholdsvis langsomt.

Dette gør det muligt at bekæmpe angrebet i tide. I nogle tilfælde har et borebilleangreb været aktivt i op til 40 år, før det opdages.

Rådborebillen angriber kun træ, der allerede er nedbrudt af råd og svamp, og den findes oftest i indmuret træ, som f.eks. i bindingsværk og i tagfod, spær og bjælkeender.

Læs også: Borebiller – Sådan identificerer og bekæmper du borebiller

Tegn på træborebiller

3 indikatorer for borebiller i din bolig
Tegn på at du har træborebiller i hjemmet.

Træborebiller kan overleve i næsten alle typer af træ. Dette betyder, at angreb kan findes i tagkonstruktionens bærende dele, krybekældre, møbler, gulve og generelt træværk. De kan endda findes i krydsfiner, pileflet og papir.

Træborebiller skaber små, perfekt runde borehuller. Hvis der er aktivitet fra borebiller, vil du kunne se et meget fint gult-orange pulver, også kaldet boremel, omkring hullerne eller på overfladerne under dem.

Ved større infestationer er det muligt at knække hele træstykker af, hvor borerbillerne har opholdt sig. Boremel kan fortsætte med at sive ud af hullerne i adskillige år, selv efter at borebillerne faktisk er forsvundet.

Derfor er den mest pålidelige metode til at afgøre, om kolonien stadig er aktiv, at holde øje med, om der opstår nye og flere huller.

Bekæmpelse af borebiller

Borebiller - Sådan identificerer og bekæmper du borebiller
Borebiller ædelægger træ, og der ses tydelige spor efter dem, hvis dit træ er inficeret.

Når borebillen angriber træværket, sker det ikke særlig hurtigt. Det vil normalt være muligt at bekæmpe borebillerne, før de forårsager alvorlig skade.

Synlige angreb er ikke altid aktive, da borebillerne er afhængige af høj fugtighed. Derfor trives de ikke i moderne gennemopvarmede bygninger, og her vil angrebene dø ud af sig selv. En effektiv metode til at bekæmpe borebiller i møbler og andre mindre genstande er at opbevare tingene tørt og lunt.

En overfladebehandling til træværket, der er godkendt til bekæmpelse af borebiller, er den mest almindelige metode. Midlet kan pensles eller sprøjtes på, og det er tilladt at gøre det selv. Større konstruktioner kan også behandles med sprøjte, men det kan være svært at udrydde alle borebillerne.

Derfor bør en bekæmpelse suppleres med flere behandlinger, og det kan være en god idé at få professionel hjælp til det. Hvis angrebet ikke bekæmpes korrekt, er virkningen nemlig ikke langtidsholdbar, men giver kun en falsk sikkerhed.

Det er ikke muligt at vide med sikkerhed, om borebilleangrebet har svækket konstruktionen. Der kan blot være tale om få borebiller, der har lavet få gange. Men det kan også vise sig, at træet er helt gennemhullet under overfladen og borebillernes gange.

Nogle gange kan du lytte dig til, om det er et alvorligt angreb. Hvis træet lyder meget hult, når du banker på det, kan det være et tegn på, at det er gennemhullet.

Hvis du har insektdækning på din forsikring, bør du kontakte dit forsikringsselskab, hvis du opdager tegn på borebiller.

Husbuk

Husbukken er det mest frygtede insekt i bygninger, hvor den kan forårsage betydelig skade, især på nåletræ, ved at skabe et forgrenet gangsystem i fx tagbeklædning. Det er derfor et skadedyr, der skal tages seriøst.

Husbukken er en billeart. Dens larver ernærer sig af træ og er det insekt i Danmark, der hurtigst kan skade tømmer og trækonstruktioner i bygninger.

Der er en tendens til, at husbukangreb oftest opstår i bygninger, der er 5-20 år gamle. I bygninger, der er mere end 70 år gamle, er aktive angreb næsten ikke til stede. Husbukken foretrækker især tørt nåletræ.

Husbukken er udbredt i hele Danmark, bortset fra Vestjylland.

Husbukke kan sprede sig på varme dage ved at flyve fra én bygning til en anden. Dette er dog ikke almindeligt. De spredes oftest ved flytning, når de for eksempel bor i møbler eller i træ, der tilføjes bygningens eksisterende konstruktion.

Tagkonstruktioner er særligt udsatte for husbukke. Husbukkens larver gnaver sig gennem træet, hvilket reducerer træets bæreevne og i værste fald kan føre til kollaps.

Indikationer for husbuk

Det kan være vanskeligt at finde husbukke, da de ofte kun kan genkendes på deres flyvehuller. Derfor er det en god idé at være opmærksom på, om der er flyvehuller i træ og trækonstruktioner.

Flyvehullerne har ofte en lidt sjusket og flosset kant. Et yderligere sikkert tegn er borestøv, som er en fintmalet masse, der samler sig omkring flyvehullerne.

Dette borestøv kan også ses på overfladerne under hullet – og er mest almindeligt at finde på loftsgulve.

Bekæmpning af husbukke

Det kan være en udfordring at bekæmpe husbukke. Larverne, der forvolder mest skade, er ofte svære at opdage, da de befinder sig 1-2 cm inde i træet. For at bekæmpe husbukke kan varmebehandling og/eller brug af træbeskyttelsesmiddel anvendes.

Hvis du oplever et aktivt angreb af husbukke, anbefales det at kontakte en professionel skadedyrsbekæmper. Dog bør du først kontakte dit forsikringsselskab.

Flæskeklanner og husklanner

Disse billearter er meget udbredte i hele landet og er insekter, der er specialiserede i at udnytte resterne af døde dyr.

De optræder ofte i hjem, specielt på lofter, hvor der kan være døde dyr, som fugle, men de findes også i husholdninger, hvor der er madrester eller hundefoder.

Klannernes larver kan bore sig ind i træværket, men det er sjældent, at det fører til skade på træet.

Hvis der er huller i træet, der ligner de er lavet med et 4 mm bor og har 2 cm lange gange, kan det være tegn på, at du har fået besøg af flæske- eller husklanner.

Det er sjældent, at der opstår alvorlige skader i private hjem, men de kan fungere som en god indikator for, om der er døde dyr på loftet eller lettilgængeligt hundefoder eller anden mad i boligen, som de lever af.

Murbier

Murbier er et insekt, der trives i fugerne på en bygning. Når fugerne er svage og porøse, kan det lokke murbier til at grave gange i dem for at lægge deres æg.

Indikationer af murbier

Sådan opdager du murbier

Murbier skaber runde åbninger på 4-5 mm og vandrette tunneler, der i ekstreme tilfælde kan forårsage svækkelse af muren. Dog forårsager murbierne sjældent betydelige skader på murværket. Når man ser angreb fra murbier, kan det dog tyde på, at fugerne i bygningen har brug for at blive renoveret.

Bekæmpning af murbier

Murbier kan bekæmpes ved hjælp af insektspray i løbet af sommeren. Når murbierne stopper med at flyve i september, er det nødvendigt at skrabe den løse mørtel væk og fjerne både biceller og larver. Dernæst skal der påføres et nyt lag mørtel for at fuge efter.

Det er værd at bemærke, at angreb fra murbier generelt ikke er dækket af husforsikringen. Mange forsikringsselskaber specificerer i deres forsikringsvilkår, at det kun er insektangreb, som nedbryder træværk, der er dækket.

Violbuk

Hvis du bemærker ovale flyvehuller, boremel og små passager under barken af nåletræ i dit hjem, er dette tegn på, at violbukken har fundet vej. Den lever kun af bark og stopper sit angreb ved den del af træet, hvor barken er fjernet.

Derimod kan den gnave sig igennem tagmateriale, papir eller bly, hvilket gør angrebet alvorligt. Violbukken er dog ikke så destruktiv som husbukken, men det er let at forveksle de to.

De mørke ekskrementer fra violbukken, der indeholder barkrester, kan hjælpe med at identificere den.

For at undgå angreb fra violbuk i nåletræ, kan du sørge for at bruge træ uden bark.

Indendørs insekter, der angriber fødevarer

Der er også insekter i hjemmet, som du typisk vil støde på i køkkenet. Disse er de insekter, der inficerer forskellige typer af madvarer. Her kan du læse om de mest almindelige af dem.

Melbiller

Melbiller
Melbiller

Hvis du har oplevet melorme i dit mel eller havregryn, har du sandsynligvis haft besøg af melbiller. Disse biller lægger omkring 200 æg i løbet af deres levetid på 2-4 måneder. Æggene udvikler sig til larver – melorme – som lever og spiser af stivelsesrige produkter såsom korn, mel, gryn og brød. Melorme er gule, fede og skinnende.

Selvom melbiller og melorme ikke er skadelige for helbredet, anses de af mange for at være uappetitlige. Melorme avles til brug som foder til blandt andet akvariefisk og terrariedyr.

For at undgå og/eller bekæmpe dem, bør du opbevare stivelsesrige madvarer i lukkede beholdere eller plastikposer.

Møl

Et andet insekt, som du kan støde på i dine stivelsesholdige fødevarer, er møl. Det er typisk tofarvet frømøl, der findes i madvarer i hjemmet.

Et voksent tofarvet frømøl er næsten 1 cm langt. Møllets forvinger har to forskellige farver. De forreste tre fjerdedele er lysegrå, mens den resterende del af vingerne er kobberrød. Deres larver er 12-13 mm lange. Kroppen er gul-hvid, hovedet mørkebrunt.

Frømøllens larver kan trives i mange forskellige madvarer, såsom mel og gryn. Hvis du opdager et angreb af frømøl, er det sandsynligt, at de er kommet ind i din bolig sammen med mandler, nødder, rosiner, mel eller gryn, som du har købt.

Du kan forebygge angreb af frømøl ved at sikre, at de ting, som frømøllelarverne kan lide at leve i, opbevares tørt, og ved at holde øje med, om de madvarer du tager med hjem, er inficerede.

Læs også: Møl – Se hvordan du bekæmper og undgår dem her

Melmøl

Møl i køkkenet - Sådan bekæmper og forebygger du møl
Møl er skadedyr i hjemmet og bør skaffes af vejen hurtigst muligt.

Melmøl kan også dukke op i dit køkken eller andre steder, hvor du opbevarer stivelsesrige produkter.

De ligner tofarvet frømøl, men melmøl har blygrå vinger med mørke linjer, der strækker sig på tværs i zigzag-mønstre.

Melmøl lægger æg i mel eller andre stivelsesrige fødevarer, som larverne kan leve af. Melmøllens larver er 15-19 mm lange og er enten hvide, lyserøde eller lysegrønne.

Når en larve klækkes, begynder den straks at spise og laver samtidig et klæbrigt spind. Både larvens mad og afføring bliver klistret ind i spindet, hvilket kan gøre maden klumpet og give den en dårlig lugt.

Hvis du finder melmøl, er det meget sandsynligt, at de er kommet ind i boligen med en pose mel, gryn eller sukker.

Du bør smide madvarer, der er angrebet af melmøl eller larver, ud, hvis angrebet er omfattende. Der kan være så mange æg og larver i varen, at det kan være svært at redde den.

Selv hvis du kasserer angrebne varer, kan der stadig være forpuppede larver i revner og sprækker. Hvis de får lov til at blive siddende, vil de blive til voksne melmøl, som vil begynde at lægge æg. Det er derfor en god idé at støvsuge grundigt efter at have kasseret varerne for at minimere risikoen for et nyt angreb.

Voksne melmøl kan bekæmpes med en fluesmækker, hvis du kan ramme dem. Alternativt kan du bekæmpe dem med insektspray, der er godkendt til brug med flyvende insekter.

For at forebygge angreb af melmøl, bør du opbevare mel, gryn og lignende madvarer i tætsluttende beholdere og kontrollere, at de varer, du tager med hjem, ikke er inficerede.

Bananmyg

Hvis der er små fluer, der sværmer over din frugtkurv eller omkring dine tomme marmeladeglas, så har du fået besøg af bananmyg.

De voksne bananmyg er 3-4 mm lange og har en gyldenbrun farve.

De lægger deres æg i fermenterende frugt eller grøntsager, så for at undgå bananmyg, bør du ikke lade beskadigede frugter eller grøntsager være fremme. Larverne fra bananmyggene er hvide og gule maddiker, som bliver 4-5 mm lange.

Lad ikke tomme vin- og ølflasker stå fremme, og opbevar syltetøj, asier og lignende i tætsluttende beholdere. Bananmyggen og dens æg er ikke skadelige for sundheden, men betragtes som frastødende.

Hjemmeinsekter, der angriber tekstiler

Klædemøl

Møl er ikke skadelige
Møl er ikke skadelige, men klædemøl spiser dit tøj i bomuld og bør derfor bekæmpes.

Hvis du finder små huller i dit uldtøj eller sofa, er der en stor chance for, at du har fået møl. Hvis der også er larver, spind, larvehylstre og ekskrementer, er situationen tydelig.

Klædemøllets larver angriber tæpper og pelsværk ved at bide hårene af ved roden, og skaden opdages ofte først, når store totter er blevet løse. I uldtøj kan larverne også gennemgnavet trådene, hvilket resulterer i huller.

Møbelbetræk bliver som regel angrebet fra indersiden, hvilket kan medføre, at enkelte tråde i betrækket går i stykker. Larverne kan nogle gange forsøge at gnave sig igennem forskellige materialer, så man kan engang imellem finde mølhuller i bomuld eller andre stoffer, der normalt ikke bliver angrebet.

For at bekæmpe problemet, skal de angrebne tekstiler gennemgå en særlig behandling, som f.eks. nedfrysning. Det er også vigtigt at støvsuge skuffer og skabe grundigt og eventuelt behandle med mølmiddel. Efterfølgende kan det være en god idé at opbevare det rene, mølfri uldtøj i tætsluttende plast- eller papirsposer, hvis det ikke bruges regelmæssigt.

Sølvfisk

Sølvfisk - Forebyg og bekæmp let sølvfisk i hjemmet
Sølvfisk spiser papir og tøj

Hvis du ser et insekt løbe over gulvet og gemme sig, når du tænder lyset på badeværelset, er det ofte en sølvfisk (også kendt som sølvkræ), der er på færde. Sølvfisken elsker mørke, varme og fugtige steder, og derfor kan den tit ses på badeværelset.

Sølvfisk bliver omkring 1 cm lange og har blanke skæl, der glimter som sølv.

Den kan forveksles med ovnfisk (også kaldet stor sølvfisk), men ovnfisken trives bedst ved 30-40 grader og ses sjældent i hjemmet.

Sølvfisk kan af og til gnaske i tekstiler, især kunstsilke baseret på cellulose, som for eksempel gavebånd, men de kan også skade papir og bøger ved at efterlade gnavehuller.

Hvis du vil slippe af med dem, skal du lufte ud, holde en kølig temperatur og foretrække at støvsuge frem for at tørre af med en opvreden klud, da sølvkræ netop trives i fugtige miljøer.

Læs også: Sølvfisk – Forebyg og bekæmp let sølvfisk i hjemmet

Hjemmeinsekter, der kan irritere mennesker

Der findes visse insekter i hjemmet, som betragtes som skadedyr, da de kan forårsage gener på forskellige måder, oftest gennem bid eller stik. I denne tekst vil du finde information om nogle af de mest udbredte.

Væggelus

Væggelus - Sådan slipper du af med de små blodsugere
Væggelus – Sådan slipper du af med de små blodsugere

Væggelus er blodsugende tæger, der primært lever af menneskeblod. De angriber hudområder, der ikke er dækket af tøj eller sengetøj, som hænder, arme, hals og fødder, men kan også suge blod fra dyr som kaniner, rotter, mus og fugle.

En fuldvoksen væggelus kan blive op til 1 cm lang og har en flad krop med en rødbrun farve.

Væggelusene skjuler sig i løbet af dagen i revner og sprækker og kommer frem om aftenen og natten for at spise. De bider de utildækkede dele af kroppen, hvilket kan medføre svie, kløe og rødmen hos de fleste mennesker, mens nogle ikke reagerer overhovedet.

Uanset om du bor i et hus eller en lejlighed, er det vigtigt at starte en bekæmpelse af lusene så hurtigt som muligt for at undgå spredning.

Hvis du bor i en lejelejlighed, har du pligt til at informere din udlejer om væggelus, da de kan sprede sig til andre lejligheder. Derefter er det udlejers ansvar at bekæmpe dem.

Bekæmpelse af væggelus kræver professionel hjælp, og det kan ofte tage flere forsøg.

Læs også: Væggelus – Sådan slipper du af med de små blodsugere

Hveps

Fjernelse af hvepsebo - Sådan får lettest hvepsene væk

Når du sidder i en havestol og bliver stukket, er der ingen tvivl: Din have er blevet til vepseterritorium. Veps (også kendt som gedehamse) er mere en irritation end et egentlig skadedyr. Selvom du hovedsageligt vil støde på veps i haven eller på andre udendørs områder, kan de gule og sorte insekter også forvilde sig indenfor.

Veps bygger vepseboer i loftsrum eller under udhæng, og risikoen for at blive stukket kan være grund nok til at fjerne deres bo. I private hjem er det især, når der nydes søde sager i haven, at man bemærker dem. Du vil mærke mest til veps sidst på sommeren.

Da veps også opholder sig på ådsler, i skraldespande og lignende steder, er de, ligesom fluer, potentielle smittespredere.

Gedehamse er også gavnlige dyr, da individuelle vepser i et vepsebo dagligt vil fortære mange voksne fluer og forskellige skadelige sommerfuglelarver.

Læs også: Fjernelse af hvepsebo – Sådan får lettest hvepsene væk

Myg

De fleste kender alt for godt til myggestik. De klør og svier, og huden omkring stikket svulmer en smule op. Myg findes overalt i Danmark, og det er vanskeligt at gøre noget ved hunmyggene, som skal suge blod for at kunne lægge æg.

Der er dog 3 gode råd: Beskyt dig med beklædning, anvend myggebalsam på ubeskyttet hud, og undgå steder med læ, fugt og skygge i de perioder, hvor myggene er aktive. De er særligt aktive omkring solnedgang og i de tidlige morgentimer.

Mitter

Mider, gnidningsdyr eller gnavpander – dette lille insekt har adskillige betegnelser. Hvis du oplever små, kløende bid i panden eller håret, er det næsten garanteret, at det er mider, der har været på færde.

Mider er blot 1-2 mm lange, hvilket gør dem vanskelige at opdage.

De optræder normalt i større grupper og foretrækker skumringstimerne. Bidene medfører ofte en brændende fornemmelse i huden, efterfulgt af kløe. Sommetider kan der forekomme betydelige hævelser, og i sjældne tilfælde kan der opstå ødemer, kvalme, høj feber og besvimelse.

Hvis din bolig bliver angrebet af insekter, hvad gør du så? 

Hvis du finder ud af, at der er et skadedyrsangreb, eller hvis du har mistanke om et, kan du få vejledning fra et af de mange firmaer, der er specialiseret i at bekæmpe insekter og skadedyr.

Hvis der er tale om potentielt alvorlige insektangreb, er det afgørende at få professionel assistance, før der opstår alvorlige skader.

Det kan være meget vanskeligt nøjagtigt at bestemme, hvilken type insekt der er involveret, og om angrebet er aktivt eller ikke. Bekæmpelse af eksempelvis husbukke og herkulesmyrer kræver eksperter, og selv bekæmpelse af mindre alvorlige angreb kræver ofte faglig viden og gentagne behandlinger for at være effektiv.

For mindre alvorlige angreb af myrer, murbier eller isolerede angreb af borebiller er der ingen hindring for, at du selv udfører bekæmpelsen, så længe du sætter dig grundigt ind i emnet.

Du kan finde vejledning på hjemmesiderne for Aarhus Universitets Institut for Agroøkologi og Miljøstyrelsen.

Hvis du bruger kemiske bekæmpelsesmidler, er det vigtigt, at du omhyggeligt følger vejledningen, ikke mindst for din egen og omgivelsernes sikkerheds skyld.

Hvordan kan du beskytte dig mod angreb fra skadedyr?

En velisoleret, sund og velholdt bygning med en tæt klimaskærm, dvs. tag, ydervægge, døre og vinduer, korrekt valgte materialer og korrekte konstruktioner, vil generelt være mindre udsat for angreb fra skadedyr.

Den bedste beskyttelse, du kan udføre, er faktisk den samme som i forhold til råd og svamp, da de fleste træskadedyr trives i fugtigt træ. I forbindelse med almindelig vedligeholdelse er det derfor vigtigt, at du inspicerer huset, og især taget, for skader og utætheder.

Det er umuligt at beskytte sig fuldstændig mod insektangreb, da insekter altid vil kunne trænge ind i bygningen. Når det gælder husbukke og borebiller, kommer de ofte ind i bygningen via træ, som allerede er inficeret. Undgå derfor så vidt muligt at bruge genbrugstræ.

Hvis boligen tidligere har været udsat for et insektangreb, vil det i mange tilfælde være muligt at beskytte sig mod lignende angreb af samme type ved at udføre en forebyggende kemisk bekæmpelse. Det gælder fx angreb fra myrer og husbukke.

Hvordan er dækningen for husforsikring ved angreb fra skadedyr?

En almindelig hus- eller villaforsikring, der dækker brand, stormskader, tyveri mv., vil generelt ikke dække skader forårsaget af insekter.

For at opnå dækning af insektskader kræves en insekt- og svampeforsikring, som er en tillægsforsikring. Undersøg husforsikringens betingelser grundigt og kontroller eventuelt med dit forsikringsselskab, om du er dækket i kraft af din husforsikring, eller om det er nødvendigt at tegne en tillægsforsikring.

Flere forsikringsselskaber dækker kun skader forårsaget af trænedbrydende insekter og dækker derfor ikke skader efter murbier, som kun forårsager mindre skade på murværk.

Vær også opmærksom på, om bygningen på grund af placering eller konstruktion er særligt udsat for angreb af bestemte skadedyr.

Hvis du er i gang med at købe nyt hus, kan det være en fordel at sikre, at huset er forsikret mod skader fra trænedbrydende svampe og insekter. Hvis huset ikke er forsikret, skal du sørge for at få inkluderet en klausul i slutdokumentet om, at huset kan forsikres mod insekter og svamp under normale betingelser.

Som huskøber er det relevant at sikre, at huset kan forsikres mod husbuk under almindelige vilkår. Nogle forsikringsselskaber vil nemlig nægte at forsikre huset mod husbuk, hvis det allerede har været udsat for angreb én gang.

Hvis et forsikret hus angribes af husbukke, skal forsikringsselskabet betale for udryddelse og reparationer i det nødvendige omfang. For andre insektangreb end husbukke er det ofte et krav, at træets styrke og bæreevne er nedsat på grund af angrebet, før forsikringen dækker.

Hvis insektskaderne er forårsaget af mangelfuld vedligeholdelse, eller at du ikke har reageret på insektangrebet, kan det være vanskeligt at få dækket skaden fuldt ud.

Før du påbegynder en reparation af skader efter insektangreb, bør du som hovedregel altid kontakte dit forsikringsselskab, hvis der er tale om større skader.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om insekter i hjemmet

Vi modtager løbende en masse spørgsmål, så derfor har vi samlet de ofte stillede spørgsmål i nedstående FAQ.

Hvordan finder jeg ud af hvilket insekt jeg har?

Du kan bruge vores artikel til at finde de mest almindelige insekter i huset. Ellers findes der et stort opslagsværk i Danmark kaldet Pestium hvor du kan finde tæt på alle insekter der kan findes i danmark.

Hvordan undgår jeg insekter i hjemmet?

Den letteste måde at undgå insekter i hjemmet er en tæt klimaskærm da de fleste insekter ikke trives i vores varme og tørre hjem. Dernæst handler det om rengøring og at undgå skrald da det ofte er her insekter gemmer sig og finder føde.

Hvordan bekæmper jeg insekter i hjemmet?

Første skridt er at identificere insektet og derefter kan du finde ud af om det kan bekæmpes med varme, kulde eller måske kemi. Nogle insekter kræver en skadedyrsbekæmper da de ikke er lette at bekæmpe med de midler private har til rådighed.

Metode og kilder

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.

Kilder:

Pestium.dk