Jordvarme – Sådan fungerer det

Et jordvarmeanlæg er en type af varmepumpe, der anvender jordens varme og er i stand til at producere 4-5 gange så meget energi, som den forbruger. Lær mere om denne energibesparende opvarmningsmetode.

Jordvarme - Sådan fungerer det
Jordvarme er en billig metode til at varme sin bolig op, ved at udnytte varmen nede i jorden.

Hvad er geotermisk energi?

Geotermisk energi er en bæredygtig og miljøvenlig ressource. Selvom der anvendes en lille mængde elektricitet til at drive det geotermiske varmesystem, som omdanner jordvarmen til energi.

For hver 1 kilowatt strøm, du benytter, kan du opnå op til 4-5 kilowatt varme i retur.

Få 3 Tilbud på jordvarme

 • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
 • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
 • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

Læs også: Varmepumpepuljen – Få op til 27.000 i tilskud

Hvad indebærer et jordvarmeanlæg?

Et jordvarmeanlæg fungerer i grundtræk som solvarme kombineret med en varmepumpe. En slange fyldt med væske placeres under jordoverfladen, hvor den opvarmes af solenergien, som opbevares i jorden. Den opvarmede væske transporteres derefter ind i varmepumpen, hvor varmen udvindes og sendes videre til boligens radiatorer. Slangesystemet installeres under jorden, og længden af slangen har betydning for, hvor meget varme og energi der kan udvindes fra jorden.

Indvirkning på jordbundsforhold, dyreliv og haver

Afvoksning, haver og dyreliv vil ikke blive berørt af jordvarmeslangen. Men det er vigtigt at bemærke, hvilken slags jord du har på din ejendom. Fugtig jord er nemlig bedre til at lede varme og vil derfor levere mere energi til jordvarmesystemet.

Det er vigtigt at huske, at jordvarmeslangerne skal placeres i græsplænen. Det er i princippet ikke tilladt at plante træer og buske over varmeslangerne, da de vil skygge for solen. På samme måde bør man ikke opstille et skur over det område, hvor jordvarmeslangerne er placeret.

Virksomheder, der sælger og installerer jordvarmesystemer, udfører en jordanalyse, som de bruger til at beregne anlæggets størrelse og det forventede energiforbrug.

Hvordan fungerer et jordvarmeanlæg?

Hvordan fungerer et jordvarmeanlæg
Med jordvarme skal man bruge en varmepumpe som trækker varmen op fra jorden og ind i boligen.

Jordvarme fungerer ved at udnytte jordens varme, lidt som et køleskab i omvendt funktion. En lang slange, som indeholder en frostsikker væske, er begravet tæt på huset for at opsamle varmen fra jorden. Denne slange ligger i en dybde af omkring 1 meter og med en mellemrum på cirka 1 ½ meter.

Væsken i slangen bliver opvarmet af jorden, indtil den har samme temperatur som den omgivende jord, som er omkring 4-5 grader. Derefter ledes væsken ind i huset og går igennem varmepumpen.

En varmepumpe er sammensat af fire komponenter:

 • En fordamper, der absorberer varme
 • En kondensator, der frigiver varme
 • En kompressor, der øger temperaturen
 • En drøvleventil, der justerer mængden af kølemiddel


I varmepumpen indsamles den begrænsede temperatur (4-5 grader) fra slangen i jorden og ledes videre til fordamperen.

På dette trin omdannes væsken til damp, og den energi, der opnås i denne proces, transporteres videre til kondensatoren og derefter til kompressoren. Her øges trykket og temperaturen yderligere, før energien til sidst overføres til centralvarmesystemet.

Når væsken har overført sin varme til systemet i varmepumpen, har den en temperatur på minus et par grader og strømmer tilbage til slangen ude i jorden. Processen gentages herefter.

Et jordvarmeanlæg har en elektronisk styring, der kan måle temperaturen udenfor. Anlægget justerer sig derfor automatisk i forhold til temperaturen.

Læs også: Renovering af hus – Lav din egen renoveringsplan her

Hvilke boliger er velegnede til jordvarme?

For at din bolig kan opvarmes effektivt med jordvarme, skal den være velisoleret og tæt. Dette betyder, at der skal være isolering i ydervæggene og mindst 250 mm isolering i loftet. Desuden er det vigtigt at sikre, at der ikke trækker ind fra vinduer og døre, især.

Hvis boligen ikke er isoleret, kan det blive vanskeligt at opnå tilstrækkelig varme, og det vil være meget omkostningstungt at drive jordvarmeanlægget. Hvis du ikke har isolerede ydervægge og loft samt tætte vinduer og døre, bør du sørge for at energirenovere boligen før eller i forbindelse med overgangen til jordvarme.

Bemærk også, at fremløbstemperaturen – altså temperaturen på vandet, når det strømmer ind i radiatorerne – er lavere ved opvarmning med jordvarme. Det kan derfor være nødvendigt at skifte til større radiatorer eller installere flere for at opnå den nødvendige varme i boligen.

Hvor meget kan man spare ved at anvende jordvarme?

Den passive jordvarme stammer fra solen og er derfor uden udgifter. Det er konverteringen af jordvarmen til energi, der kræver elektricitet og koster penge. Erfaringer fra hjem, der har skiftet til jordvarme fra oliefyr, fjernvarme, naturgas el.lign., viser, at besparelsen kan være op til 50-60 procent.

På trods af den relativt store etableringsomkostning betaler et jordvarmeanlæg sig ofte inden for under 10 år.

Hvis du er usikker på, hvor meget du kan spare på din varmeregning ved at skifte til jordvarme, eller gerne vil vide, hvor lang tid det cirka tager, før du har tjent investeringen ind, kan du finde hjælp, råd og vejledning flere steder.

Det kan være en god idé at få en energikonsulent eller en energivejleder til at gennemgå dit hjem, når du skal vælge den helt rigtige varmekilde. Der er forskellige muligheder for denne rådgivning, og et energitjek koster typisk mellem 2.500 og 4.000 kr. (2020-priser).

Hvad koster et jordvarmeanlæg?

Prisen for et jordvarmeanlæg i et almindeligt parcelhus på 130 m2 varierer mellem 100.000 og 200.000 kr. (2020-priser). Naturligvis afhænger prisen af husets og grundens størrelse, det nødvendige varmebehov og forholdene på din grund.

Jordvarme i nye boliger

Hvis du er i gang med at bygge et nyt hus, skal du under alle omstændigheder investere i et nyt varmesystem, en varmtvandsbeholder osv. I denne situation kan det være værd at overveje, om det vil være fordelagtigt for dig at vælge et jordvarmeanlæg frem for et traditionelt varmesystem, da den ekstra udgift ved etablering af jordvarme vil kunne betale sig over tid.

Jordvarme i eksisterende boliger

Hvis du overvejer at erstatte dit nuværende varmesystem i din eksisterende bolig med jordvarme, opnår du størst besparelse, hvis det er elvarme eller et ældre oliefyr, der skal udskiftes, da disse opvarmningsmetoder er dyrest.

Hvis huset tidligere er blevet opvarmet med elektricitet, skal du huske at tage højde for, at du også skal investere i almindelige radiatorer med vandcirkulation.

Hvis dit hus ikke er tilstrækkeligt isoleret, skal du også tage højde for udgifter til efterisolering i de samlede omkostninger.

Hvor meget plads kræver et jordvarmeanlæg?

For at installere et jordvarmeanlæg skal du forvente at afsætte et jordareal på 3-4 m2 pr. m2 boligareal. Slangesystemets længde afhænger af forskellige faktorer som f.eks. størrelsen på din bolig og jordens type på din grund.

Varmepumpen, som er en del af anlægget, er placeret i huset og omdanner jordvarme til opvarmning af både rum og vand. Pumpen har omtrent samme størrelse som et stort køleskab og kan derfor nemt placeres i eksempelvis kælder eller bryggers.

Vertikal jordvarme til små grunde

Hvis du ikke har en grund, der er tilstrækkelig stor til et jordvarmeanlæg, kan vertikal jordvarme være en mulighed. Det er en nyligt udviklet metode for jordvarme, hvor rørene bores lodret ned i jorden, sædvanligvis omkring 160 meter.

I denne metode er det udelukkende jordens varme, der leverer energien – det betyder, at den passive solenergi, som et traditionelt jordvarmeanlæg modtager, især om sommeren, ikke kan udnyttes i en dyb lodret boring.

Vertikal jordvarme er stadig relativt nyt i Danmark, men det har været anvendt i Norge og Sverige i adskillige år.

Ulemperne ved vertikale boringer kan være, at de er vanskelige at vedligeholde. Hvis der opstår problemer med rørene dybt nede i jorden, kan det være besværligt og omkostningsfuldt at skifte dem ud. Vertikale boringer kræver også en god forståelse af undergrunden på det præcise sted, hvor rørene bores ned. Det er vigtigt at vide, hvor meget varme der kan trækkes ud af jorden – ellers er der risiko for, at rørene ikke kan udvinde tilstrækkelig varme og fryse til is.

Hvad er fordelene og ulemperne ved at benytte jordvarme?

Fordele ved at anvende jordvarme

 • Energiomkostningerne er lave
 • Du kan reducere dit energiforbrug med op til 50 procent
 • Investeringen kan blive mere og mere fordelagtig, efterhånden som energipriserne stiger i fremtiden
 • Der er ingen vedligeholdelseskrav. Et jordvarmeanlæg er et lukket system, så der er ikke behov for at tilføje noget til anlægget. Anlægget kræver næsten ingen opmærksomhed, bortset fra et filter i pumpen, der skal rengøres én gang om året
 • Anlægget er let at installere under jorden i forbindelse med nyt byggeri

Ulemper ved jordvarme

 • Huset skal være godt isoleret
 • At installere et jordvarmeanlæg i et almindeligt parcelhus på 130 m2 koster omkring 100.000 til 130.000 kroner
 • Jordvarmeanlægget er afhængig af elprisernes udvikling, da det kører på elektricitet
 • Nedgravning af slanger kræver en del plads
 • Når du etablerer et jordvarmeanlæg, er det vigtigt at kontakte kommunen før du starter, og når du er færdig, skal du anmelde det til BBR.

Få 3 Tilbud på jordvarme

 • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
 • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
 • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om jordvarme

Vi modtager løbende en masse spørgsmål, så derfor har vi samlet de ofte stillede spørgsmål i nedstående FAQ.

Hvordan virker jordvarme?

Jordvarme virker ved at der nedgraves en slange på 100m eller mere i jorden i din have som opsamler varme fra jorden. Den varme benyttes til at opvarme vandet i din bolig.

Hvad koster jordvarme?

Et jordvarmeanlæg til et alm. Paracelhus koster 100-200.000,- og vil typisk være tilbagebetalt efter ca. 10 års drift med de historiske elpriser. Tilbagebetalingstiden kan være kortere eller længere alt efter elprisen og de fremtidige priser på din nuværende opvarmningsform.

Metode og kilder

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.

Kilder:

Miljøstyrelsen

SparEnergi