Renovering af hus – Lav din egen renoveringsplan her

En renovering gør det muligt at opgradere og modernisere dit hjem samt optimere pladsen. Her er en trin-for-trin-plan, der hjælper dig med at starte projektet på den rette måde.

Renovering af hus - Lav din egen renoveringsplan her
Renovering af hus: Kom godt fra start ved at lave din egen renoveringsplan

Få 3 Tilbud på renoverings og vedligeholdelsesplaner

  • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
  • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
  • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

En omfattende renovering kan være påkrævet, da dele af huset er slidte og eksempelvis trænger til et nyt tag eller en ny facade. Renoveringen kan dog også skyldes et ønske om at opdatere boligen og tilpasse den bedre til dine og din families behov.

Det kan være, at der er behov for et stort arbejdsrum eller et ønske om et køkken-alrum, hvor hele familien kan samles. Selvom du ikke får flere kvadratmeter ved at renovere din bolig, kan du udnytte den eksisterende plads bedre.

En større ombygning og renovering kan fuldstændigt ændre husets udtryk. Derfor bør du altid grundigt overveje, om de planlagte ændringer vil forbedre og øge værdien og kvaliteten af dit hus, eller om det vil være ærgerligt, fordi ændringerne ødelægger husets oprindelige stil og charme. Vær opmærksom på valget af materialer, og vælg materialer, der passer godt til husets stil.

Når du renoverer, skal du forsøge at tage hensyn til alle rummene. Hvis du kun opdaterer en del af huset, er der risiko for, at det kommer til at føles mindre, fordi du primært vil opholde dig i den nye og tiltalende del af huset.

Det er også muligt, at du ønsker at gennemføre renoveringen så bæredygtigt som muligt. I dette tilfælde kan du overveje muligheder som ekstra isolering, en alternativ opvarmningsform eller generelt miljøvenlige materialer. Oftest vil det være muligt at implementere bæredygtige løsninger uden at forringe eller øge omkostningerne ved projektet.

Læs også: Servicefradrag – Få 26% retur når du får hjælp i hjemmet

Hvilken slags vejledning er værdifuld under renovering?

En arkitekt kan være en fordelagtig tilføjelse til dit renoveringsprojekt. Arkitekten kan tilføje kreativitet og ideer til løsninger, som du muligvis ikke selv ville tænke på. Arkitekten kan også give dig et tidligt overblik over projektets størrelse og de byggetekniske udfordringer, dit byggeri indebærer.

Sørg for at konsultere en ingeniør til at lave beregninger, hvis du ændrer husets bærende eller stabiliserende konstruktioner, så det fortsat er sikkert og lovligt efter ombygningen. Rådfør dig også med en ingeniør, hvis du er usikker på, om en konstruktion, du ønsker at ændre, er bærende eller stabiliserende. Senere i projektet kan det være nyttigt at have en byggesagkyndig til at hjælpe dig med at udarbejde budgettet for projektet og aftalegrundlaget med håndværkerne samt styre byggeprojektet sikkert og kontrollere, at renoveringen forløber som planlagt uden fejl og mangler. Dette er især vigtigt, hvis du står overfor en større og mere kompleks renovering eller ombygning.

At styre en større renovering er en omfattende opgave, og det kan være udfordrende at finde tid til det, hvis du skal passe dit arbejde og din familie samtidig. Dette gælder også, selvom du har en hovedentreprenør involveret. Hovedentreprenøren har nemlig ikke altid den samme interesse i projektet som dig.

De penge, du investerer i en upartisk, professionel rådgiver, kan hurtigt være givet godt ud. Dette skyldes, at det hurtigt kan blive dyrt, hvis der opstår problemer eller fejl under processen.

Læs også: Bebyggelsesprocent – Hvor meget må jeg bygge på min grund?

Hvordan kan du holde øje med din økonomi?

Det vigtigste, du kan gøre for at sikre dig, at din renoverings økonomi er under kontrol, er at udarbejde et velovervejet og detaljeret budget. Jo bedre du planlægger byggeprocessen, desto mere nøjagtigt og sikkert budget kan du udarbejde.

Det er almindeligt, at et byggeprojekt indeholder opgaver og tekniske udfordringer, som det er vanskeligt at forudsige tidsforbrug og omkostninger for. En renovering bliver ofte både mere kompliceret og dyrere end forventet, fordi den påvirker mange dele af huset, såsom vægge, gulve, installationer, konstruktioner og meget mere.

Derfor bør du altid afsætte et ekstra beløb til uforudsete udgifter, helst 20 procent af det samlede budget. Der opstår næsten altid uforudsete omkostninger og ekstra opgaver under processen.

Når budgettet er fastlagt, er det tid til at kontakte din bank eller realkreditinstitut for at få finansieringen af projektet på plads.

Læs også: Træterrasser – Alt du skal vide inden du bestemmer dig

Skal du ansøge om byggetilladelse?

For de fleste renoveringsprojekter er det ikke nødvendigt at få kommunens godkendelse. Men hvis du foretager væsentlige ændringer på facaden, tilføjer kviste til taget eller på anden vis udvider din boligs kvadratmeter, skal du ansøge om byggetilladelse.

Hvis din renovering påvirker afløb eller kloak, skal du efter afsluttet arbejde indsende dokumentation til kommunen om, at arbejdet er udført korrekt og af et autoriseret firma.

For at ansøge om byggetilladelse skal du i dag gå ind på din kommunes hjemmeside og logge ind på kommunens byggesagsbehandling. Herfra vil du blive vejledt gennem de skemaer, du skal udfylde. Det vil også være angivet, hvis dokumentation, såsom tegninger eller ingeniørberegninger, er nødvendige for de forskellige trin i byggesagsbehandlingen.

Vær opmærksom på, at der i nogle tilfælde, f.eks. ved udskiftning af tagbelægning, kan kræves en rentabel efterisolering ved renovering.

Forsikring under byggeprocessen

Det er altid en god idé at kontakte dit forsikringsselskab, inden du påbegynder et større byggeprojekt. Ellers kan du ende med, at din husforsikring ikke dækker i tilfælde af brand og stormskader. En betydelig ændring af huset kan også medføre, at du skal have ændret din husforsikring.

Det kan desuden være fordelagtigt at tegne en entreprise- eller all risk-forsikring, så du er beskyttet mod tyveri af byggematerialer og skader på byggeriet, blandt andet. Selvom håndværkerens forsikring normalt dækker sådanne skader, kan det være en god sikkerhed at have sin egen dækning, hvis håndværkerens forsikring skulle vise sig ikke at være tilstrækkelig.

Skal du renovere selv eller ansætte håndværkere?

Skal du renovere selv eller ansætte håndværkere
Skal du renovere selv eller ansætte håndværkere

For at gøre renoveringsprocessen mere økonomisk, kan du overveje selv at håndtere dele af eller hele byggeprojektet. Hvis dette er tilfældet, er det vigtigt at være realistisk med hensyn til dine færdigheder og den tid, du har til rådighed for projektet. Det kan være udfordrende både at befinde sig i byggerod og samtidig bruge al din fritid på at arbejde på huset.

Hvis dit arbejde involverer elektricitet, vvs eller kloak, bør du nøje undersøge, hvad du selv har lov til at udføre, og hvad der ifølge lovgivningen kræver en autoriseret håndværker.

Læs også: Dampspærre – Alt du skal vide før du vælger dampspærre

Renovering af hus – Tilbud og aftaler med håndværkere

Når du skal have håndværkere til at stå for renoveringsarbejde, er det vigtigt at lave en detaljeret, skriftlig aftale med håndværkerfirmaet. Aftaler bør være endeligt fastlagt, før renoveringsprojektet starter. Det er nemlig næsten umuligt at løse konflikter, hvis alt er aftalt mundtligt.

Sørg for at indhente flere tilbud fra forskellige håndværkere, så du kan sammenligne og vælge det bedste, før du indgår en kontrakt.

Det kan være udfordrende at forstå det præcise indhold og omfang af et tilbud, og det kan være svært at vurdere, om tilbuddet dækker nøjagtigt det, du har efterspurgt. Få derfor en rådgiver til at gennemgå tilbuddene for dig. Rådgiveren kan også hjælpe med at tilføje betingelser i kontrakten, som sikrer, at du er godt stillet, hvis der opstår uenighed mellem dig og håndværkerne.

Det er især vigtigt at sikre, at den byggetekniske del af renoveringen udføres korrekt, f.eks. tagkonstruktion, arbejde under gulv og med installationer mv.

I løbet af byggeprocessen bør du tage billeder for at dokumentere arbejdet. Eksempelvis kan du fotografere isoleringen i vægge og gulve med en tommestok placeret henover, så det er tydeligt, hvor tyk isoleringen er. Når væggen er lukket og betongulvet er støbt, har du ikke længere adgang til isoleringen og kan derfor ikke bevise eventuelle fejl i arbejdet.

Den bedste garanti for, at arbejdet udføres korrekt, er dog at hyre en byggesagkyndig til at føre tilsyn med projektet undervejs. Det kan spare dig for mange penge og frustrationer.

Er det muligt at bo i boligen under renoveringsarbejdet?

En ombygning kan medføre byggerod i hele huset i adskillige måneder. Derfor er det vigtigt at overveje, om det overhovedet er muligt at bo i boligen, mens der arbejdes på renoveringen. Hvis du eksempelvis står uden adgang til toilet, bad, vaskemaskine eller køkken i flere uger, kan det være vanskeligt at få hverdagen til at fungere for en familie.

Det kan være langt mere behageligt at flytte ud af huset i renoveringsperioden, men det kan selvfølgelig også medføre ekstra omkostninger, hvis du ikke har et sommerhus eller lignende, hvor du kan opholde dig under renoveringen.

Hvis du beslutter at blive boende i boligen under renoveringsprocessen, er det særlig vigtigt at planlægge projektet og arbejdets rækkefølge nøje, så hverdagen kan fungere, og håndværkerne kan få adgang.

Det er desuden vigtigt at informere håndværkerne om jeres planer om at bo i boligen under renoveringen, før kontrakten udarbejdes. I kontrakten har I nemlig mulighed for at stille eventuelle krav om ekstra oprydning og adgang til huset på bestemte tidspunkter.

Få 3 Tilbud på renoverings og vedligeholdelsesplaner

  • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
  • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
  • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om renovering

Vi modtager løbende en masse spørgsmål, så derfor har vi samlet de ofte stillede spørgsmål i nedstående FAQ.

Kan det betale sig at renovere?

Om det kan betale sig at renovere afhænger af hvad det koster dig at renovere set ift. Den forventede værdiforøgelse på boligen. Bor du allerede i huset skal det også holdes op imod omkostningerne ved at sælge og flytte.

Skal man søge byggetilladelse for at renovere?

Du skal sjældent søge byggetilladelse ved renovering, men der kan være krav til f.eks. Efterisolering når du er igang. Det bedste er at søge på den type renovering du vil foretage dig og se om det kan kræve en byggetilladelse.

Hvad koster det at renovere?

Hvad det koster at renovere afhænger af opgaven. Det kan anbefales at få tilbud fra de forskellige håndværkere der skal være med i projektet og lave en buffer sum til uforudsete ting.

Metode og kilder

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.

Kilder:

Bygningsreglementet BR18

Renover-Sikkert.dk

Videnscenter for Energibesparelser i Bygninger