Nyt tag på sommerhus: Beregn hvad det koster her

Mellem 25 og 40 procent af al varmetab fra danske boliger sker gennem loft og tag. Derfor kan det være en god og klimavenlig investering at isolere husets tag, da det hurtigt kan betale sig gennem en reduceret varmeregning. Derudover kan det være påkrævet at isolere taget ved større renoveringsarbejder på tagkonstruktionen.

Fagekspert
Mark
Ajourført d. 4. september 2023
Nyt tag på sommerhus Beregn hvad det koster her
Nyt tag på sommerhus bliver typisk lavet i forbindelse med en renovering, men er i mange tilfælde en god investering, så man mindsker problemer med fugt og høje varmeregninger året rundt med et nyt tag.

At få et nyt tag til sommerhuset er generelt billigere end en tagrenovering af helårsboliger. Dette skyldes blandt andet, at de fleste sommerhuse ikke har undertag, er mindre i størrelse og har en mindre kompliceret spærkonstruktion, der typisk kun tillader lette tagmaterialer såsom tagpap, stålplader og easy-tile.

Selvom det at skifte taget på et sommerhus ofte er en mindre omfattende opgave sammenlignet med en tagrenovering af en helårsbolig, er der stadig nogle aspekter, du skal være opmærksom på i forbindelse med byggeriet. Dette inkluderer at indhente tilbud og overholde gældende lokalplaner. Nedenfor kan du finde vores prisberegner, eksempler på priser samt rådgivning til opgaven.

Two columns
Vertical
Horizontal
Prisberegner til Tag
Prisestimatet
Name Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Your service request has been completed!
We have sent your request information to your email.
Issued on: {{ $store.getters.getIssuedOn }}
Payment method: {{ $store.getters.getPaymentType }}
{{ item.title }}: {{ item.value }}

📝 Modtag 3 faste tilbud på nyt tag 📝

Prisestimatet fra vores beregner er en god vejledning når du skal vælge tagtype eller se hvordan du kan holde dig indenfor dit budget, men er altid forbundet med en usikkerhed. Derfor anbefaler vi at du får 3 tilbud på din opgave når du er klar til at gå videre.

Derfor samarbejder vi med platformen 3byggetilbud som siden 2000 har formidlet mere end 500.000 byggeprojekter for danskerne. Hos 3 byggetilbud kan du helt uforpligtende indsende din opgave og få 3 tilbud tilbage fra håndværkere.

Med tilbuddene i hånden kan du få oprettet en byggekredit i banken eller omlagt dit realkreditlån og komme godt igang med dit nye tag.

Bestil dine 3 tilbud ved at trykke på knappen herunder

Læs også: Nyt tag pris? – Prisberegner til alle tagtyper (2023 Priser)

Hvor meget koster det at få lagt et nyt tag på sommerhuset?

Prisen for det nye tag varierer afhængig af flere faktorer (mere om dette i næste afsnit), så det er svært at give præcise estimater. Dog kan du forvente følgende kvadratmeterpriser for forskellige tagtyper, baseret på gennemsnitspriser fra tidligere tagrenoveringsprojekter.

Da alle tage er unikke, vil omfanget af arbejdet også variere. For at få et nøjagtigt prisoverslag anbefales det at indhente 3 gratis og uforpligtende tilbud fra vores samarbejdspartner 3byggetilbud.dk her.

Priser på nyt tag på sommerhus

Nyt tegltag: 1.700 – 2.300 kr. pr. kvadratmeter inkl. alt

Nyt eternittag: 800 – 1.200 kr. pr. kvadratmeter inkl. alt

Nyt ståltag: 1.600 – 2.000 kr. pr. kvadratmeter inkl. alt

Nyt betontag: 1.600 – 2.100 kr. pr. kvadratmeter inkl. alt

Hvordan bestemmes prisen?

Udskiftning af sommerhustagets er ofte en omfattende og bekostelig opgave, og det er derfor vigtigt at have en idé om, hvad det kan koste at få et nyt sommerhustag.

Det er dog ikke muligt at give et nøjagtigt overslag for udskiftningen, da hvert tag er unikt og afhænger af flere faktorer. Særligt:

 • Taghældning: generelt vil arbejdet være mere kompliceret, jo større taghældningen er. Derfor vil prisen også være højere.
 • Tagets kompleksitet: ved udskiftning af taget skal der tages højde for ekstra udstyr – såsom ovenlysvinduer, kviste, skorstene osv. – da der skal laves inddækninger (inddækninger er bukkede metalstykker, der lægges omkring ekstraudstyret) omkring ekstraudstyret. Dette påvirker prisen for udskiftningen.
 • Undertagets tilstand: en anden vigtig faktor for prisen på det nye tag er den aktuelle tilstand af undertaget. Undertaget fungerer som ‘husets regnfrakke’ og skal sikre ekstra tæthed og tørhed under taget. Hvis hele undertaget skal skiftes, vil det naturligvis øge omkostningerne ved at skifte taget. Se eventuelt vores artikel om undertag her eller vores artikel om hvilke tagtyper, der ikke kræver undertag.
 • Ekstraudstyr: når taget udskiftes, vil det ofte også være fornuftigt at skifte ekstraudstyr som ovenlysvinduer, stigetrin, kviste og skorstene. Ekstraudstyret vil også påvirke prisen.
 • Timeløn og geografi: en stor del af den samlede pris for udskiftningen af taget vil gå til arbejdstimer for tagdækkeren. Derfor vil timelønsniveauet, som i høj grad afhænger af geografisk placering, have en betydning for den samlede pris. For eksempel er timelønnen for en håndværker i hovedstadsområdet betydeligt højere end timelønnen for en håndværker i Sønderjylland.

Hvilket tagmateriale bør jeg vælge til sommerhuset?

Hvilket tagmateriale bør jeg vælge til sommerhuset
Hvilket tagmateriale bør jeg vælge til sommerhuset

Der er grundlæggende tre faktorer, du skal tage i betragtning, når du skal beslutte, hvilket tagmateriale du skal bruge til dit nye sommerhustag:

 • Taghældning: Ikke alle tagmaterialer er lige velegnede til en lav hældning, og det samme gælder for en stor hældning. For eksempel er tegltag (med undtagelse af falstagsten) og betontagsten mindre velegnede til lave taghældninger (dvs. tag med en hældning under 20 grader). Ved lave taghældninger er en papløsning i en listedækning mere passende.
 • Spærbjælkens bæreevne: Spær er de bjælker, der understøtter taget, og deres bæreevne varierer meget. Tagmaterialernes vægt er derfor en vigtig faktor at tage i betragtning, hvis din spærbjælkes bæreevne er lav. I sådanne tilfælde bør man overveje lette tagmaterialer, såsom papløsninger, eternittag eller lignende.
 • Materialets pris: Prisen på tagmaterialer varierer betydeligt afhængigt af, hvilken type du vælger. Det er derfor vigtigt at overveje tagtypens pris.

De fleste sommerhuse er typisk dækket med tagpap, ståltag eller easytile, men man kan også finde sommerhuse med eternittag. Det er ofte mest økonomisk at dække taget med det samme materiale som det gamle tag. Mange sommerhuse har også stråtag.

Tagtype 

Gns. Levetid

Pris

Min. taghældning

Tagtype

Vægtestimat

Naturskifer 

100+ år

Dyr

25 grader

Tungt Tag

30-40 kg/m²

Zinktag 

50-100 år 

Meget dyr

3 grader

Tungt Tag

30 kg/m² 

Kobbertag 

50-100 år

Meget dyr

3 grader

Tungt Tag

30 kg/m²

Betontagsten

50-70 år 

Dyr

20 grader

Tungt Tag

40 kg/m²

Teglsten (Falstangsten)

50-70 år

Dyr

20-25 grader

Tungt Tag

40-44 kg/m²

Stål­tag

40-50 år

Billig

5-12 grader

Let tag

5 kg/m²

Eternitplader 

20-40 år

Rimelig

14 grader

Let tag

15-20 kg/m²

Eternitskifer 

30-40 år 

Rimelig

18 grader

Let tag

15-20 kg/m²

Tagpap 

20-40 år

Billig

1,5 – 3 grader 

Let tag

10 kg/m²

Plasttag 

10-20 år

Billig

2 grader

Let tag

1-3 kg/m²

Teglsten (Vingetagsten)

50-70 år

Dyr

20-25 grader

Tungt Tag

35 kg/m²

Bør man isolere taget?

Isolering af tag Pris

I henhold til Bygningsreglementet skal alle renoveringer – herunder udskiftning af tag – udføres på en energibesparende måde. For de fleste tagudskiftninger er det derfor et lovmæssigt krav, at taget isoleres samtidig, hvis det er muligt og hvis taget ikke allerede er isoleret. Du kan finde vores artikel om tagisolering her eller vores artikel om loftisolering her.

Det er dog også værd at bemærke, at isolering kun er påkrævet, hvis det er økonomisk rentabelt. Det betyder, at isolering er et lovkrav, hvis den over en bestemt periode vil betale sig selv tilbage gennem varmeregningen. Du kan læse mere om reglerne på Bygningsreglementets side om Tekniske bestemmelser – Energiforbrug og Bygningsreglementets side om Tekniske bestemmelser – Krav.

Læs også: Isolering af tag Pris: Se hvad det koster at isolere taget

Hvilke regler er der for udskiftning af taget på sommerhuset?

Der er flere regler, du skal overholde, når du skal skifte taget på dit sommerhus.

Lokalplan

I visse områder kan der være en lokalplan fastlagt af din kommune, som indeholder bestemmelser om, hvilken slags tag der er tilladt. For eksempel er der områder, hvor kun stråtag er tilladt. På Plandata.dk fra Erhvervsstyrelsen kan du finde alle lokalplaner på et kort. Sådan bruger du Plandata.dk:

 1. Vælg din kommune i øverste højre hjørne under “Kortudsnit”eller indtast sommerhusets adresse på “Søg_adresse”.
 2. Klik på et af markeringerne på kortet (dette betyder, at dit sommerhus er omfattet af en lokalplan)
 3. I venstre boks kan du se alle lokalplanerne, som åbnes i .pdf, når du klikker.
 4. I pdf-dokumentet vil der være krav til taget, f.eks. “Tag på udestuer skal udføres som fast tag med tagpap, metalplade eller glas. På terrasseoverdækninger må taget desuden udføres med klare eller mælkehvide plader af PVC.”

Servitut

En servitut er en bestemmelse, der er tinglyst på ejendommen. Det kan for eksempel være, hvis ejendommen er fredet og dermed underlagt visse restriktioner i forhold til, hvad der må ændres.

Bygningsreglementet

I henhold til Bygningsreglementet skal alle tage være i stand til at modstå vind og være solidt fastgjort til resten af boligen. Desuden er der krav om, at alle renoveringer – herunder udskiftning af tag – skal udføres energibesparende, hvis det er økonomisk rentabelt. Endelig skal taget beskyttes mod fugtproblemer og være modstandsdygtigt over for brand.

Skal jeg ansøge om byggetilladelse for at renovere taget på mit sommerhus?

Nej, det er normalt ikke nødvendigt med en byggetilladelse for at udskifte taget på dit sommerhus. Det kan dog stadig være en god idé at kontakte kommunens byggeafdeling, hvis du planlægger et større tagprojekt.

Vær også opmærksom på, at der kan være lokalplaner, som begrænser dine valgmuligheder for tagbeklædning i forbindelse med en renovering af sommerhustag, f.eks. at det kun er tilladt med stråtag.

Læs også: Nyt tag regler: Se regler og love når du lægger nyt tag her

Hvor længe holder et tag på et sommerhus?

Hvor lang tid et sommerhustag holder, afhænger i høj grad af tagets type og vedligeholdelsen af det. Man kan som udgangspunkt forvente, at betontagsten, teglsten, stålplader, naturskifer og easy-tile har en levetid på mindst 50 år og opad, mens tagpap og plasttag ikke holder lige så lang tid. Typisk vil producenten af tagmaterialet give en garanteret levetid for den specifikke tagtype.

Kan jeg reparere dele af sommerhuset, eller er det nødvendigt at skifte hele taget ud?

Kan jeg reparere dele af sommerhuset, eller er det nødvendigt at skifte hele taget ud
Du bør altid spørge en professionel, hvis du er i tvivl om du kan nøjes med at skifte dele af taget ud, eller om du bør skifte hele dit tag på sommerhuset ud, hvis der er skader på det.

At skifte taget på sommerhuset kan være en bekostelig affære, og derfor er det selvfølgelig vigtigt at overveje, om det er muligt at nøjes med at reparere visse dele af huset. Imidlertid kan tagets tilstand være så dårlig, at der er en betydelig risiko for fugt- og vandskader i fremtiden som følge af et utæt og beskadiget tag, hvilket gør en fuldstændig udskiftning mere fornuftig.

Hvis du er usikker på, om tegltaget kan klare sig med en reparation i stedet for en total udskiftning, anbefaler vi, at du får foretaget et gratis tagtjek af en tagekspert. Efter en grundig gennemgang af tagets tilstand i 20-30 minutter, vil tageksperten udarbejde en rapport, hvori han vurderer, om taget bør udskiftes eller om det er tilstrækkeligt med en reparation. Vurderingen vil normalt tage højde for følgende faktorer: undertagets tilstand, beskadigede teglsten, standen på den fuldmurede rygning, tilstanden af inddækninger osv.

Læs også: Gratis tagtjek: Få styr på eventuelle skader i taget nu

Få 3 Tilbud på nyt tag på sommerhus

 • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
 • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
 • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om nyt tag til sommerhuset

Vi modtager løbende en masse spørgsmål, så derfor har vi samlet de ofte stillede spørgsmål i nedstående FAQ.

Hvad koster udskiftning af tag på sommerhuset?

Udskiftning af taget på sommerhuset koster varierer afhængigt af flere faktorer, såsom sommerhusets størrelse i kvadratmeter, tagmaterialet, tagets kompleksitet og lignende. Du kan benytte vores prisberegner her på siden for at få et uforpligtende tilbud.

Love og regler for nyt tag på sommerhus

Når du skal renovere taget på dit sommerhus, er der flere love og regler, du skal være opmærksom på: lokalplaner, servitutter og Bygningsreglementet. Lokalplaner indeholder bestemmelser, der kan begrænse valgmulighederne for tagmaterialer i sommerhusområder. En servitut er en tinglyst rettighed eller pligt knyttet til ejendommen og kan ligeledes indskrænke dine muligheder, især hvis ejendommen er underlagt fredning. I henhold til Bygningsreglementet skal alle tage være i stand til at modstå vind og være solidt forankret til resten af bygningen. Derudover er der krav om, at alle ombygninger, herunder udskiftning af tage, skal udføres energibesparende, så længe det er økonomisk rentabelt.

Metode og kilder

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.

Kilder:

Bygningsreglementet BR18