Servicefradrag – Få 26% retur når du får hjælp i hjemmet

Håndværkerfradraget er ophørt, men servicefradraget fortsætter. Du kan opnå fradrag for ydelser som rengøring, vinduespolering, havearbejde og børnepasning. Find ud af, hvor meget og hvilke udgifter du kan få fradrag for i 2023.

Fra den 1. april 2022 er håndværkerfradraget ikke længere muligt, men servicefradraget eksisterer stadig som en del af BoligJobordningen.

Servicefradraget giver dig mulighed for at opnå fradrag for lønomkostninger til serviceydelser, såsom rengøring, børnepasning og havearbejde.

Det er muligt at få servicefradrag, uanset om du bor i egen hus, lejlighed, andelsbolig eller lejebolig. For yderligere information om servicefradrag i forbindelse med lejeboliger, andelsboliger og ejerlejligheder, kan du besøge skat.dk.

Servicefradrag - Få 26% retur når du får hjælp i hjemmet
Servicefradrag – Få 26% retur når du får hjælp i hjemmet

Beløbet for servicefradraget er 6.600 kr. pr. person i 2023 (6.400 kr. i 2022). Værdien af servicefradraget er omkring 26 procent både i 2023. Det vil sige, at du vil spare cirka 260 kr. i skat, hvis du har betalt 1.000 kr. for en serviceydelse.

Betingelser for at opnå servicefradrag

 • For at være berettiget til et servicefradrag skal du have almindelig skattepligt i Danmark og være mindst 18 år gammel inden udgangen af det år, hvor arbejdet blev udført.
 • Ægtefæller og samboende med fælles økonomi kan dele fradraget uanset hvem der har betalt. Hver ægtefælle/samlever kan i 2023 få fradrag for arbejdsløn til serviceydelser for 6.600 kr. (6.400 kr. i 2022). Beløbene overføres ikke automatisk mellem parterne, så hver skal indtaste deres andel i deres årsopgørelse.
 • Hvis andre medlemmer af husstanden, f.eks. dine børn over 18 år, skal have fradrag for udgiften, skal de have betalt et beløb svarende til fradraget. Beløbet skal betales elektronisk (f.eks. med dankort, MobilePay eller netbank), enten til arbejdets leverandør eller til den person i husstanden, som har betalt leverandøren.
 • For at få fradrag i en helårsbolig skal du bo der, mens arbejdet bliver udført.
 • Du kan opnå servicefradrag for både din helårsbolig og din fritidsbolig. Dog kan du maksimalt få et samlet fradrag på 6.600 kr. pr. person i 2023. Kun ejer(e) af fritidsboligen kan benytte sig af dette fradrag. Det skal dog bemærkes, at fradraget ikke gælder for fritidsboliger, der har været udlejet. Du kan finde mere information om servicefradrag for sommerhuse på Skats hjemmeside.
 • Du er ikke berettiget til fradrag for udgifter til arbejde, hvis du har modtaget støtte fra andre offentlige støtteordninger.
 • Fradrag er heller ikke muligt for udgifter til arbejde udført af personer med fast adresse i den helårsbolig, hvor arbejdet foregår.
 • For at kunne dokumentere arbejdet er det nødvendigt med en faktura (fra en virksomhed) eller en skriftlig erklæring (fra en privatperson). Betalingen for arbejdet skal foregå digitalt, uanset beløbets størrelse.
 • Arbejde, der er udført, skal betales senest den 1. marts året efter (for eksempel skal arbejde udført i 2022 betales senest den 28. februar 2023).

Læs også: Bebyggelsesprocent – Hvor meget må jeg bygge på min grund?

Hvilke servicefradrag er mulige i 2023?

Her er en oversigt over de ting, du kan få fradrag for i 2023.

Serviceydelser

Generel rengøring

 • Aftørring og rengøring af overflader i hjemmet
 • Toilet- og badeværelsesrengøring
 • Støvsugning, gulvvask og voksning
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rengøring eller vask af tæpper, gardiner, persienner osv.


OBS: Udgifter til vask, strygning og rengøring af tøj og tæpper osv. giver kun fradrag, hvis arbejdet udføres i hjemmet. Fradraget gælder ikke for udgifter til au pair, som bor i den helårsbolig, hvor arbejdet udføres.

Vinduespolering

 • Indvendigt
 • Udvendigt

Læs også: Skimmelsvamp ved vinduer: 5 Tips til at undgå og fjerne det

Børnepasning

 • Børnepasning i hjemmet eller i en fritidsbolig (ikke lektiehjælp som primær opgave).
 • Transport af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter.

Almindeligt havearbejde osv.

 • Græsklipning
 • Hækklipning
 • Ukrudtsfjernelse
 • Beskæring af buske og træer (ikke træfældning og fjernelse af væltede træer)
 • Snerydning
 • Rensning af fliser på terrasser, indkørsler osv. (rensning af tag og tagrender giver ikke fradrag).

BEMÆRK: Du kan ikke få fradrag for udgifter til enkeltstående havearbejder som anlæg af ny græsplæne, terrasse og belægningsarbejde. Fradraget gælder ikke, hvis fritidsboligen har været udlejet.

BoligJobordning: Krav til udbydere af serviceydelser

Krav til private udbydere

Kun serviceopgaver i hjemmet kan benyttes med private udbydere og enkeltpersoner for at opnå fradrag i BoligJobordningen. Vær opmærksom på følgende:

 • Den pågældende person skal være fyldt 18 år ved udgangen af indkomståret og have almindelig skattepligt i Danmark.
 • Personen må ikke have fast bopæl i den husstand, hvor arbejdet udføres. For sommerhuse gælder reglen, at personen ikke må have daglig bopæl med ejeren af sommerhuset, hvor arbejdet udføres.
 • Bed personen om at udfylde en serviceerklæring for at sikre, at kravene opfyldes. Find en serviceerklæring hos SKAT.
 • Du skal have dokumentation for arbejdet, hvor lønudgiften er angivet separat.
 • Betal regningen til personens bankkonto. Fradrag gives ikke for betaling med kontanter eller check.


Læs mere om regler og krav til enkeltpersoner, der udfører serviceydelser hos Skat.

Krav til virksomheder

Når du ansætter en virksomhed til en opgave, som du ønsker håndværkerfradrag for, skal du være opmærksom på følgende:

 • Virksomheden skal være momsregistreret.
 • Hvis det er en udenlandsk virksomhed, der udfører service og vedligeholdelse i Danmark, skal den også være registreret i registeret for udenlandske tjenesteydere (RUT).
 • Skaf dokumentation for arbejdet, hvor lønudgiften er angivet separat.
 • Betal regningen elektronisk – ikke med kontanter eller check.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om servicefradrag

Vi modtager løbende en masse spørgsmål, så derfor har vi samlet de ofte stillede spørgsmål i nedstående FAQ.

Hvad er servicefradrag?

Servicefradraget er et fradrag på 26% af arbejdslønnen for en række serviceopgaver der er lavet for at understøtte en række serviceerhverv og for at lette hverdagen for dem der er i arbejde.

Hvad kan jeg få servicefradrag for?

Du kan overordnet få servicefradrag for børnepasning, rengøring, havearbejde og vinduespolering.

Hvor højt er servicefradraget i 2023?

Servicefradraget på 26% er på 6.600 kr. Pr. person i 2023

Hvornår kan man indberette servicefradrag?

Du kan indberette servicefradrag lige så snart du har betalt en faktura og du skal senest indberette det 1. Maj i det efterfølgende år for at modtage fradrag.

Metode og kilder

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.

Kilder:

SKAT