Renovering af skorsten: Se priser og få styr på reglerne her

Som alle andre ydre dele af huset er skorstenen udsat for vejrpåvirkninger som vind, regn og frost. Dette betyder også, at skorstenen af og til skal gennemgå en istandsættelse.

Det er ikke altid nødvendigt at udskifte hele skorstenen, hvis den ser slidt og medtaget ud – en reparation kan ofte være tilstrækkelig. Når man omtaler renovering af skorstenen, skelner man mellem indvendig og udvendig renovering.

Fagekspert
Mark
Ajourført d. 15. juni 2023

Hvad er prisen for renovering af en skorsten?

Renovering af skorsten
Renovering af skorsten er en af de faste udgifter der vil komme på et eller andet tidspunkt i husets levetid.

Omkostningerne ved renovering af en skorsten varierer betydeligt afhængigt af, hvad renoveringen indebærer:

 • 3.000-3.500 DKK: Hvis det kun drejer sig om en overfladisk udvendig renovering af skorstenen, der inkluderer udskiftning af ødelagte mursten, fræsning af den eksisterende fuge og omfugning. Arbejdet kan eventuelt også inkludere ny inddækning af skorstenen med tillæg.
 • 5.000-15.000 DKK: Hvis det drejer sig om både en udvendig og indvendig renovering af skorstenen. For indvendig renovering benyttes såkaldte nedsænkningsrør for at forhindre kondensvand og løbesod samt forbedre skorstenens energieffektivitet. Nogle virksomheder fakturerer pr. løbende meter for den indvendige renovering. Her ligger priserne på omkring 1.650 DKK pr. løbende meter for en muret skorsten 24×24 til en Ø15 pibe og 3.250 DKK pr. løbende meter for en muret skorsten 48×48 til en Ø25 pibe.
 • 5.000-15.000 DKK: Hvis det drejer sig om en nedtagning af skorstenen, herunder blænding af skorstenen samt eventuel fjernelse af skorstenens nederste del (dvs. skorstenen, der går gennem huset).
 • 30.000-40.000 DKK: For en helt ny muret skorsten til et almindeligt parcelhus. Materialer udgør typisk omkring 9.000-12.000 DKK og arbejdslønnen 21.000-28.000 DKK.

Få 3 Tilbud på en murer

 • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
 • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
 • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

Læs også: Nyt tag pris? – Prisberegner til alle tagtyper (2023 Priser)

Hvorfor er det nødvendigt at renovere en skorsten?

Hvorfor er det nødvendigt at renovere en skorsten
Det er nødvendigt at renovere en skorsten hvis den har skader, eller i forbindelse med lægning af nyt tag, hvor skorstenen potentielt bliver blottet eller har funktionelle fejl.

Der kan være adskillige årsager til, at det er fordelagtigt at renovere en skorsten, og de specifikke grunde kan variere afhængig af, om renoveringen kun omfatter udvendige og overfladiske dele, både indvendige og udvendige dele, eller hvis skorstenen skal nedlægges helt. Renoveringen kan altså både have funktionelle og æstetiske formål:

 • Hvis skorstenen kun renoveres overfladisk og udvendigt, skyldes det oftest æstetiske hensyn og reparationer af eventuelle skader på skorstenens murværk og fuger.
 • Hvis skorstenen også renoveres indvendigt – for eksempel med Isokern – kan det være i forbindelse med udskiftning af den gamle pejseindsats eller pilleovn. Når man tilslutter en moderne brændeovn til en ældre skorsten, kan røgen få problemer med at trække korrekt op gennem skorstenen, hvilket resulterer i, at vandindholdet kondenserer og sætter sig på skorstenens inderside som kondens. Kondensen samles til vand, som over tid løber ned gennem skorstenen og medbringer sod og snavs. Dette fænomen kaldes populært for løbesod. Løbesod kan forårsage mange skader i en skorsten og kan endda antænde en skorstensbrand.
 • Hvis skorstenen nedlægges, for eksempel fordi den ikke anvendes tilstrækkeligt ofte, kan det være for at spare de årlige udgifter til skorstensfejning. Ved at nedlægge skorstenen fjernes den nederste del af skorstenen, som går gennem huset, mens skorstenspiben – den del af skorstenen, der rager op over taget – bevares. Derved spares den indvendige plads, som den gamle skorsten tidligere optog.

Se i videoen her en forklaring på hvornår din skorsten potentielt skal renoveres

Indre renovering af skorstenen ved hjælp af Isokern

Ved en indre renovering af skorstenen fjernes ikke hele den indre del af skorstenen, men der indsættes blot et nyt sænkerør for at forhindre kondensvand og løbesod samt forbedre skorstenens energieffektivitet. Isokern er normalt den mest udbredte leverandør af sænkerør.

Indre renovering af skorstenen forekommer ofte i forbindelse med udskiftning af den gamle pejseindsats eller pilleovn. Hvis man tilslutter en moderne brændeovn til en ældre skorsten, kan røgen ikke trække korrekt op gennem skorstenen, og vandindholdet kondenseres og sætter sig på skorstens inderside i form af kondens. Kondens samles til vand, som efterhånden løber ned igennem skorstenen og tager sod og skidt med sig. Dette er det, vi ofte refererer til som løbesod. Løbesod kan forårsage mange skader i en skorsten og endda antænde ved en skorstensbrand.

Læs også: Murer – Få den bedste pris på dit murerarbejde

Sådan renoveres skorstenen udvendigt fra begyndelse til afslutning med 5 trin

Sådan renoveres skorstenen udvendigt fra begyndelse til afslutning med 5 trin
Sådan ser en renoveres skorstenen udvendigt ud, i forbindelse med pålægning af nyt tag.

Trin 1: Forberedelse og god sikkerhed

Håndværkeren benytter enten stillads eller lift for at nå skorstenen. Ofte vil et stillads være det mest hensigtsmæssige, da man således kan have materialerne lige ved hånden og i den korrekte højde, når arbejdet påbegyndes – især hvis skorstenens renovering sker i forbindelse med en generel tagrenovering.

Trin 2: Fjern skorstenens beskadigede mursten

Håndværkeren skifter de af skorstenens mursten, som er ødelagte eller beskadigede. Håndværkeren udviser forsigtighed, da der er risiko for at skade de omkringliggende mursten. Især hvis det er en ældre skorsten, kan fugerne være porøse, og derfor skal man være ekstra forsigtig.

Håndværkeren borer en række huller tæt ved hinanden i fugerne omkring den ødelagte mursten. På denne måde kan man let fjerne de beskadigede mursten.

Trin 3: Skorstenens fuger fræses ud og fuges med ny fuge

Gammel mørtel og fugemasse fra skorstenens murværk fræses væk. Dette gøres, så fugerne efterfølgende er mindst 13 mm dybe. Det sikrer, at de eksisterende mursten og de nye mursten ikke tager skade af porøs og manglende fuge.

Trin 4: Indsættelse af nye mursten

Nu er det tid til at indsætte de nye mursten. Mørtlen blandes og murværket fugtes med vand for at sikre, at mørtlen binder sig ordentligt til murværket. Hvis det føles for tørt, skal der tilføjes mere vand.

Reparationen af huller fra de fjernede og beskadigede sten udføres, og de nye mursten mures på plads. Arbejdet udføres nedefra og opad. Hver mursten dyppes i en spand med rent vand, før mørtel lægges i hullet. Derefter kan stenen trykkes på plads i hullet. Når murstenen er tør, udfører håndværkeren en tryktest ved at kontrollere, om den sidder fast, når man forsøger at bevæge den.

Trin 5: Efterfugning af skorstenen

Til sidst anvender håndværkeren et pudsebræt med mørtel for at fuge skorstenen efter. Dette gøres både lodret og vandret, indtil alle fuger er fyldt helt op med mørtel. Når mørtlen er tør, skal den skylles af med rent vand og en hvidtekost. Et par dage senere fjerner håndværkeren overskydende cementvand fra skorstenen og afsyrer med en korrekt blandet opløsning af saltsyre og vand.

Tre muligheder for at fjerne en skorsten

Hvis skorstenen ikke er tilkoblet en brændeovn, pejs eller lignende, kan du overveje at fjerne skorstenen for at undgå udgifter til skorstensfejning. Ved fjernelse af skorstenen skelner man normalt mellem:

 • Skorstenens blænding: Her fjernes hverken den nederste del af skorstenen i huset eller den øverste del. Skorstenen blændes simpelthen, hvilket betyder, at den lukkes af og ikke længere kan anvendes.
 • Delvis fjernelse af skorstenen: Her fjernes den nederste del af skorstenen, altså den del, der går gennem huset, mens skorstenspiben – dvs. den del af skorstenen, der rager op over taget – bevares.
 • Total fjernelse af skorstenen: I dette tilfælde fjernes både den nederste del af skorstenen og skorstenspiben.

Er det værd at rive skorstenen ned, hvis jeg ikke bruger den?

Er det værd at rive skorstenen ned, hvis jeg ikke bruger den
Eksempel på en skorsten som enten skal renoveres eller fjernes.

Hvis man ikke benytter skorstenen, kan det være fristende at overveje en fuldstændig nedrivning af den for at undgå løbende vedligeholdelsesomkostninger for skorstenens ydre og indre dele samt skorstensfejning. Men der er flere grunde til, at det ikke nødvendigvis er en god idé:

 • Det er muligt, at det slet ikke er tilladt at fjerne skorstenen, da huset kan være bevaringsværdigt, der kan være knyttet servitutter til ejendommen, eller der kan gælde lokalplaner for området, som påvirker hvilke ændringer du må foretage på din bolig. Læs mere om hvordan du selv kan undersøge dette i næste afsnit.
 • Skorstenen kan spille en vigtig rolle for husets udseende og arkitektur – ældre huse, der mister deres skorstene, kan se disharmoniske ud.
 • Det vil næsten altid kunne ses, at der tidligere har været en skorsten, når den fjernes, da det er næsten umuligt at reparere taget således, at hullet efter skorstenen bliver usynligt. Dog kan hullet med hjælp fra en arkitekt omdannes til eksempelvis rytterlysvinduer i tagrygningen eller andre typer af ovenlysvinduer, som – hvis udført korrekt – kan se ganske elegant ud.


Det betyder dog ikke, at man ikke kan fjerne skorstenen helt, hvis man ikke ønsker den. Vi anbefaler dog, at man rådfører sig med en arkitekt, der kan vejlede dig om de arkitektoniske overvejelser samt potentielle muligheder for at omdanne hullet fra skorstenen til ovenlysvinduer. Desuden skal det nævnes, at en nedrivning af skorstenen er dyr og ofte dyrere end en renovering.

Læs også: Gratis tagtjek: Få styr på eventuelle skader i taget nu

Hvilke regler gælder for nedrivning af en skorsten?

Om du kan fjerne skorstenen, afhænger af, om den er underlagt bestemmelser og regler, der kræver, at skorstenen skal bevares. Dette inkluderer lokalplaner, servitutter og fredninger:

Undersøg lokalplanen

Lokalplanen for dit område kan indeholde bestemmelser, der begrænser eller forhindrer, at skorstene i området fjernes. Du kan sandsynligvis finde både lokalplanen og reglerne for byggetilladelse på din kommunes hjemmeside.

På Plandata.dk fra Erhvervsstyrelsen kan du også se alle lokalplaner på et kort. Sådan bruger du Plandata.dk:

 1. Vælg din kommune i øverste højre hjørne under “Kortudsnit” eller indtast sommerhusets adresse på “Søg_adresse”.
 2. Tryk på en af markeringerne på kortet (det betyder, at dit sommerhus er underlagt en lokalplan)
 3. I venstre boks kan du se alle lokalplanerne, som åbnes i .pdf, når du klikker.
 4. I pdf-dokumentet vil der stå krav til taget, f.eks. “Tag på udestuer skal udføres som fast tag med tagpap, metalplade eller glas. På terrasseoverdækninger må taget desuden udføres med klare eller mælkehvide plader af PVC.”

Undersøg servitutter

Dit hus kan også have servitutter, der begrænser, om man må etablere kviste. Du kan se servitutterne digitalt på Tinglysning.dk ved at logge ind med NemID og indtaste din adresse.

Undersøg om bygningen er bevaringsværdig

Det er også en god idé at undersøge, om din bygning er vurderet som bevaringsværdig. Det kan bedst betale sig at kontakte din kommunes teknik- og miljøforvaltning, forklare sagens omstændigheder og spørge, om dit hus er omfattet af bevaringsbestemmelser, der kræver, at skorstenen skal bevares. Alternativt kan du tjekke på Kulturministeriets søgefunktion ‘Fredede og bevaringsværdige bygninger’, om dit hus er omfattet.

Få 3 Tilbud på en murer

 • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
 • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
 • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om renovering af skorsten

Vi modtager løbende en masse spørgsmål, så derfor har vi samlet de ofte stillede spørgsmål i nedstående FAQ.

Hvad koster det at reparere skorstenen

Prisen afhænger af reparationen, men de fleste skorstensreparationer kan klares for ca. 5000,- Skal du have renoveret skorstenen med f.eks. En ny isoleret kerne vil det dog være dyre.

Hvad koster det at montere ISOKERN i en skorsten?

Det koster 1750-35000,- pr løbende meter at få monteret ISOKERN i en skorsten.

Hvad koster det at rive en skorsten ned?

Det er ikke dyrt at rive en skorsten ned, det kan du ofte gøre for 5000,- men det er til gengæld dyrt at reetablere efter selve skorstenen. Du skal som oftest regne med 25.000-50.000,- for nedrivning og reetablering efter en skorsten.

Hvad koster det at få pudset skorstenen?

Hvis skorstenen skal pudses, have skiftet nogle fuger og evt. Nogle få sten skal du regne med at det koster 2500-5000,- Prisen kan være højere hvis skorstenen har en højde der kræver et stilads eller en lift.

Metode og kilder

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.

Kilder:

Schiedel ISOKERN

Bygningsreglementet BR18 – Skorstene

Kredsløb.dk