Renovering af skorsten – Se reparation af skorsten pris her

Renovering af en skorsten er en vigtig del af vedligeholdelsen af ethvert hjem, især når det kommer til sikkerhed og effektivitet. I denne artikel vil vi dykke ned i de forskellige aspekter af skorstenrensning og din forventede reparation af skorsten pris. Vi vil se på, hvornår og hvorfor det er nødvendigt at renovere en skorsten, hvilke problemer der oftest opstår, og ikke mindst, hvad det kan forventes at koste.

Med en detaljeret gennemgang af processen og en oversigt over priserne på skorstenreparation, vil du være bedre rustet til at træffe en informeret beslutning om vedligeholdelse af din skorsten.

Fagekspert
Mark
Ajourført d. 20. december 2023
Disclaimer
Det redaktionelle team på Mit Byggeri er uafhængigt og objektivt. For at støtte vores journalistiske arbejde og fortsætte med at kunne tilbyde dette indhold gratis til vores læsere, modtager vi kompensation fra de virksomheder, der annoncerer på mit-byggeri.dk.

Denne kompensation kommer fra to hovedkilder:

For det første tilbyder vi betalte placeringer til annoncører for at præsentere deres tilbud. Den kompensation, vi modtager for disse placeringer, påvirker, hvordan og hvor annoncørernes tilbud vises på webstedet.

For det andet inkluderer vi også links til annoncørernes tilbud i nogle af vores artikler; disse "affiliate links" kan generere indtægter for vores websted, når du klikker på dem.

Den kompensation, vi modtager fra annoncører, påvirker ikke de anbefalinger eller råd, vores redaktionelle team giver i vores artikler, eller påvirker på nogen måde indholdet på Mit Byggeri.

Reparation af skorsten pris – Hvad er prisen for renovering af en skorsten?

Renovering af skorsten
Renovering af skorsten er en af de faste udgifter der vil komme på et eller andet tidspunkt i husets levetid, og derfor er det en god ide at blive klogere på din fremtidige reparation af skorsten pris.

Din reparation af skorsten pris kan variere betydeligt afhængigt af skorstens tilstand, reparationsomfanget, og de materialer, der anvendes. Her er nogle konkrete priseksempler for at give en bedre forståelse af omkostningerne forbundet med skorstenrenovering:

 • Mindre Reparationer: For mindre reparationer som udskiftning af enkelte mursten eller fugereparationer kan priserne starte fra omkring 2.000 kr. Dette inkluderer typisk mindre arbejde, som at udskifte beskadigede mursten og genfuge dele af skorstenen.
 • Ombygning og Forstærkning: Hvis skorstenen kræver mere omfattende arbejde, såsom forstærkning eller genopbygning af en del af skorstenen, kan priserne ligge mellem 5.000 kr. og 15.000 kr. Dette afhænger af skorstensstørrelsen og de specifikke materialer, der anvendes.
 • Totalrenovering: En totalrenovering, hvor hele skorstenen skal genopbygges, kan koste mellem 20.000 kr. og 40.000 kr. Dette omfatter omfattende arbejde, som at nedbryde den eksisterende skorsten og genopbygge den fra bunden.
 • Nedtagning af Skorsten: I visse tilfælde kan det være nødvendigt helt at fjerne skorstenen. Prisen for nedtagning af en skorsten starter typisk omkring 10.000 kr. og kan stige afhængigt af skorstens størrelse og kompleksiteten af arbejdet.

Få 3 Tilbud på en murer

 • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
 • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
 • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

Læs også: Nyt tag pris? – Prisberegner til alle tagtyper (2024 Priser)

Hvornår bør man renovere sin skorsten?

Hvorfor er det nødvendigt at renovere en skorsten
Det er nødvendigt at renovere en skorsten hvis den har skader, eller i forbindelse med lægning af nyt tag, hvor skorstenen potentielt bliver blottet eller har funktionelle fejl.

Renovering af en skorsten bør overvejes i følgende situationer:

 1. Aldersrelateret Slitage: Over tid kan skorstene blive slidte grundet konstant eksponering for vejr og vind. Hvis din skorsten er ældre, er det en god idé regelmæssigt at få den inspiceret og renoveret efter behov.
 2. Skader efter Storme eller Ekstremt Vejr: Efter kraftige storme, kraftig regn, eller andre ekstreme vejrforhold bør skorstenen kontrolleres for skader, såsom revner i murstenene eller beskadiget fugemateriale.
 3. Revner eller Skader i Murværket: Tegn på fysiske skader såsom revner i mursten eller fuger kan indikere, at der er behov for reparationer for at forhindre yderligere skader og sikre skorstenens strukturelle integritet.
 4. Problemer med Træk: Hvis du oplever problemer med træk eller røg, der kommer ind i boligen, kan det være et tegn på, at skorstenen skal renoveres for at forbedre luftstrømmen og effektiviteten.
 5. Tilstoppelse eller Blokeringer: Tilstoppelse forårsaget af fuglereder, blade, eller andet snavs kan blokere skorstenen og kræve renovering for at sikre sikker og effektiv funktion.
 6. Forringelse af Skorstenens Indre: Skader på skorstenens indre, såsom revner i skorstenens foring eller skader på skorstenskronen, kan kræve renovering for at forhindre farlige situationer som gaslækager eller brandrisiko.
 7. Efter Installation af Nye Varmeapparater: Hvis du installerer nye varmeapparater, såsom en ny ovn eller kedel, kan det være nødvendigt at renovere skorstenen for at sikre, at den er kompatibel og fungerer sikkert med det nye udstyr.

I alle tilfælde anbefales det at få en professionel skorstensekspert til at vurdere skorstenens tilstand og give anbefalinger om nødvendige reparationer eller renovering.

Se i videoen her en forklaring på hvornår din skorsten potentielt skal renoveres

Hvad er isokern og hvornår bruges isokern til renovering af skorsten?

Isokern er et byggemateriale, der ofte anvendes i opførelse og renovering af skorstene. Det er et letvægts- og isolerende materiale, som typisk er fremstillet af vulkansk pimpsten. Isokern-systemet er populært på grund af dets varmebestandighed og evne til effektivt at isolere varmen, hvilket forbedrer skorstenens ydeevne og sikkerhed.

Isokern anvendes ofte i følgende situationer ved renovering af skorstene:

 1. Forbedring af Skorstenens Træk: Isokerns isolerende egenskaber kan hjælpe med at opretholde en højere temperatur inde i skorstenen, hvilket forbedrer træk og reducerer risikoen for kondens og sodopbygning.
 2. Renovering af Gamle eller Beskadigede Skorstene: Isokern kan bruges til at renovere ældre skorstene, som har revner eller andre strukturelle skader. Det kan installeres inde i den eksisterende skorsten, hvilket giver en mere sikker og effektiv skorsten uden behov for fuldstændig nedrivning og genopbygning.
 3. Installation i Nye Bygninger: På grund af dets lette vægt og nemme installation, er Isokern også et populært valg i nye bygninger, hvor der ønskes en effektiv og sikker skorstensløsning.
 4. Energieffektivitet og Miljøhensyn: Isokern-systemer er energieffektive, hvilket kan hjælpe med at reducere varmetab og dermed spare på opvarmningsomkostningerne. Deres isolerende egenskaber kan også bidrage til et bedre indeklima.
 5. Regulativ Overholdelse: I nogle regioner, hvor der er strenge bygningsregler for skorstene og opvarmningsanlæg, kan Isokern være en løsning, der opfylder disse standarder på grund af dets høje brandsikkerhed og isoleringsevne.

Samlet set tilbyder Isokern en effektiv, sikker og holdbar løsning for både renovering og nyopførelse af skorstene, hvilket gør det til et populært valg blandt både fagfolk og boligejere.

Læs også: Murer – Få den bedste pris på dit murerarbejde

Nedrivning af skorsten pris – Hvad koster det?

Er det værd at rive skorstenen ned, hvis jeg ikke bruger den
Eksempel på en skorsten som enten skal renoveres eller står til nedrivning af skorsten.

Din nedrivning af skorsten pris kan variere afhængigt af en række faktorer, såsom skorstens størrelse, konstruktionens kompleksitet, adgangsforholdene til skorstenen, og den geografiske placering.

Derudover spiller affaldsbortskaffelse og eventuelle miljømæssige overvejelser også en rolle i den samlede pris.

Et konkret priseksempel kunne være:

 • Nedrivning af skorsten pris (Enfamiliebolig Skorsten): Prisen for nedrivning af en standard skorsten i en enfamiliebolig kan ligge omkring 15.000 kr. til 25.000 kr. Denne pris inkluderer typisk selve nedrivningsarbejdet, håndtering og bortskaffelse af murbrokker og andet affald, samt sikkerhedsforanstaltninger under nedrivningen.

Læs også: Gratis tagtjek: Få styr på eventuelle skader i taget nu

Må man selv foretage nedrivning af skorsten i Danmark?

Sådan renoveres skorstenen udvendigt fra begyndelse til afslutning med 5 trin
Sådan ser en renoveres skorstenen udvendigt ud, i forbindelse med pålægning af nyt tag.

I Danmark er det muligt for en boligejer at foretage nedrivning af en skorsten selv, men der er vigtige sikkerheds- og lovgivningsmæssige aspekter, der skal overvejes:

 1. Byggetilladelse og Regler: Før man påbegynder nedrivning af en skorsten, skal man sikre sig, at alle nødvendige tilladelser er indhentet fra de lokale myndigheder. I nogle tilfælde kan der være specifikke regler og forordninger, der skal overholdes.
 2. Sikkerhedskrav: Sikkerhed er en vigtig overvejelse ved nedrivning. Det kræver korrekt sikkerhedsudstyr og en forståelse for, hvordan man sikrer området for at undgå skader på ejendommen og personskader.
 3. Faglig Viden: Selvom det teknisk set kan være lovligt at foretage nedrivningen selv, kræver arbejdet en vis grad af faglig viden og erfaring. Dårligt udført nedrivning kan føre til alvorlige strukturelle problemer med boligen eller naboejendomme.
 4. Affaldshåndtering: Nedrivning genererer en betydelig mængde affald, herunder mursten, beton og muligvis asbest, hvis skorstenen er ældre. Korrekt bortskaffelse af dette materiale i overensstemmelse med gældende miljøregler er afgørende.
 5. Asbestovervejelser: Hvis skorstenen indeholder asbest eller andre farlige materialer, skal der træffes særlige forholdsregler, og i mange tilfælde kræves det, at en autoriseret asbestsaneringsvirksomhed håndterer fjernelsen.
 6. Forsikring og Ansvar: Man bør også overveje sin forsikringsdækning og personligt ansvar i tilfælde af skader under arbejdet.

Få 3 Tilbud på en murer

 • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
 • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
 • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

Ofte stillede spørgsmål

Vi modtager løbende en masse spørgsmål, så derfor har vi samlet de ofte stillede spørgsmål i nedstående FAQ.

Hvad koster det at renovere en skorsten?

Prisen varierer afhængigt af skorstenens tilstand og omfanget af arbejdet. Mindre reparationer kan starte fra omkring 2.000 kr., mens større renoveringer, som genopbygning, kan koste mellem 20.000 kr. og 40.000 kr.

Hvad koster det at montere ISOKERN i en skorsten?

Det koster 1750-35000,- pr løbende meter at få monteret ISOKERN i en skorsten.

Hvad koster det at få pudset skorstenen?

Hvis skorstenen skal pudses, have skiftet nogle fuger og evt. Nogle få sten skal du regne med at det koster 2500-5000,- Prisen kan være højere hvis skorstenen har en højde der kræver et stilads eller en lift.

Hvornår er det nødvendigt at renovere min skorsten?

Renovering er nødvendig, hvis du oplever problemer som dårligt træk, synlige revner i murværket, skader efter storme, blokeringer eller ældning og slid. Regelmæssig inspektion anbefales for at vurdere behovet for vedligeholdelse.

Kan jeg selv foretage mindre reparationer på min skorsten?

Mindre reparationer som fugning kan udføres af boligejere med den rette viden og værktøj, men det er vigtigt at overholde sikkerhedsforanstaltninger. Ved større reparationer anbefales det at hyre professionelle.

Hvad er Isokern, og hvorfor bruges det i skorstenrenovering?

Isokern er et letvægts, isolerende materiale lavet af vulkansk pimpsten, der ofte bruges til at forbedre skorstenens træk og energieffektivitet, især i renovering af gamle eller beskadigede skorstene.

Er der krav om tilladelse til at renovere eller nedrive en skorsten?

Ja, i mange tilfælde kræves der en byggetilladelse fra de lokale myndigheder. Det er vigtigt at indhente de nødvendige tilladelser, før arbejdet påbegyndes.

Er der særlige overvejelser, hvis min skorsten er historisk eller del af et ældre hjem?

Ja, historiske skorstene kræver ofte specialiserede teknikker og materialer for at bevare deres æstetik og historiske værdi. Rådfør dig med en specialist inden for restaurering.

Metode og kilder

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.

Kilder:

Schiedel ISOKERN

Bygningsreglementet BR18 – Skorstene

Kredsløb.dk