Skimmelsvamp test – Sådan måler du om der er skimmelsvamp

Der er forskellige metoder til at opdage skimmelsvamp i en bolig, herunder bl.a. luftmålinger, Mycometer-test og aftryksplader.

Skimmelsvamp test - Sådan måler du om der er skimmelsvamp
Skimmelsvamp test: Bliv klogere på hvilke test af skimmelsvamp som fungerer bedst.

Hvordan opdager du skimmelsvamp i dit hjem?

Hvis du mistænker, at dit hjem er inficeret med skimmelsvamp, er det essentielt at få det undersøgt, da skimmelsvamp i værste tilfælde kan gøre beboerne syge. Ofte er vores næse og øjne ganske effektive værktøjer til at finde skimmelsvampen. Men hvis der er tale om vækst af skimmelsvamp i en lukket konstruktion, kan det være svært at fastslå.

I nogle situationer er det ikke umiddelbart let at afgøre omfanget, og så kan det være en god idé at kontakte et uafhængigt firma, der kan inspicere dit hjem for dig.

Der er flere forskellige metoder til at identificere og vurdere tilstedeværelsen af skimmelsvamp, hvoraf nogle er bedre end andre. Teknologisk Institut anbefaler og bruger følgende fire metoder:

 • Aftryksplademåling
 • Mycometer-test
 • Luftprøver
 • DNA-analyse


Ofte er det bedst at bruge en kombination af to forskellige prøver. Der er også andre metoder tilgængelige, såsom tapeprøver og opsamling af skimmelsvamp på stedet. Hvis skimmelsvampen er skjult, kan det også være en mulighed at få en skimmelhund til at besøge hjemmet, da de er trænet til at opdage skimmelsvamp ved hjælp af deres lugtesans.

Læs også: Skimmelsvamp – Sådan fjerner du det selv

Hvordan foregår testning for skimmelsvamp med aftryksplader?

En aftryksplade er en plade, der indeholder et vækstmedium, hvilket betyder et materiale, som skimmelsvampene kan trives og gro på. Pladen presses mod den overflade, hvor man mistænker tilstedeværelsen af skimmelsvamp. En kontrol udføres på en overflade, hvor man ikke tror, der er skimmelsvamp. Aftrykspladerne sendes derefter til et laboratorium for dyrkning.

På laboratoriet optælles svampekolonierne, og de forskellige arter af skimmelsvamp identificeres. På denne måde kan man skelne mellem mange forskellige skimmelsvampe, der findes.

Visse skimmelsvampe lever primært på materialer som pap, for eksempel det, der findes på en gipsplade, mens andre skimmelsvampe gror på træ eller puds. Ved nøjagtigt at identificere, hvilke arter af skimmelsvamp der er til stede, og hvad de trives på, er det lettere at lokalisere dem.

Fordele ved brug af aftryksplader

 • Det er muligt at bestemme skimmelsvampens art
 • De fleste arter af skimmelsvampe bliver opdaget
 • Effektiv til at afgøre, om skimmelsvampene er fjernet efter en renovering.

Ulemper ved anvendelse af aftryksplader

 • Det tager 4-6 dage at modtage resultaterne.
 • Det er nødvendigt med et laboratorium og eksperter for at bestemme skimmelsvampens art.

Læs også: Luftfugtighed – Hvad er den ideelle luftfugtighed indendørs?

Hvordan foretages en Mycometer-test for skimmelsvamp?

En anden populær metode til at teste for skimmelsvamp er Mycometer-testen. Du kan selv udføre testen ved at tage en steril vatpind og føre den over den overflade, hvor du mistænker, at der er skimmelsvamp.

Vatpinden anbringes derefter i en steril væske og analyseres enten på stedet med det samme eller på et laboratorium. En Mycometer-test detekterer enzymer fra skimmelsvampe, som eventuelt findes på den testede overflade.

Du skal nøje overveje, hvor prøven skal tages. Hvis du tester i et støvet loftrum, vil Mycometer-testen altid give udslag, da skimmelsvampsporer kommer ind med udeluften og sætter sig i støvet.

I nogle tilfælde kan resultatet desværre være upræcist. Det anbefales derfor at tage en kontrolprøve et sted, hvor du ikke forventer skimmelsvamp, så du er sikker på, at resultatet af prøven er korrekt. Hvis resultatet ikke viser synlig skimmelsvamp på stedet, kan du stadig ikke være sikker på, at der ikke er skimmelsvamp der, og det anbefales at teste med en anden metode.

Fordele ved Mycometer-test

 • Svar inden for få timer
 • Du kan selv tage prøven og udføre testen, hvis du har testudstyret, eller du kan sende prøven til et laboratorium
 • Egnet til at kontrollere, om skimmelsvampen er blevet fjernet korrekt efter en renovering

Ulemper ved Mycometer-test

 • Det er ikke muligt at bestemme, hvilken type skimmelsvamp der er tale om
 • Giver ofte middel udslag, hvis der tidligere har været skimmelsvamp, da de enzymer, som den detekterer, ikke er helt væk, selvom skimmelsvampen er fjernet

Læs også: Skimmelsvamp ved vinduer: 5 Tips til at undgå og fjerne det

Måling af skimmelsvamp i luften

At måle mængden af skimmelsvampsporer i luften er vigtigt, da det er disse, der påvirker beboerne i boligen.

En måde at måle skimmelsvamp i luften på er ved hjælp af et apparat til luftgennemstrømning. Her vil skimmelsvampsporerne sætte sig på dyrkningsplader, hvorefter det er muligt at bestemme antallet af forskellige kolonier af skimmelsvampe. Resultatet af målingen vil være tilgængeligt indenfor fire til seks dage.

Det er dog vigtigt at understrege, at en luftmåling inde i boligen ikke bør være den eneste undersøgelse, da skimmelsvampsporer findes naturligt i luften det meste af året. Derfor er det nødvendigt også at foretage en måling udenfor for at sammenligne og se, om der er flere forskellige skimmelsvampe indenfor end udenfor.

Hvis det er tilfældet, kan det indikere, at der er skimmelsvampe, der vokser inde i bygningen. Dette er særligt sandsynligt, hvis de typer af skimmelsvamp, der findes indenfor, er dem, der ofte vokser i bygninger, og der er mange af dem. I så fald er der god grund til at søge efter de steder, hvor skimmelsvampen vokser.

Fordele ved luftmåling

 • Kan udføres uden at beskadige noget i boligen.
 • Er effektiv til at afgøre, om sporerne er blevet spredt til andre rum.
 • Kan hjælpe med at identificere hvilken type skimmelsvamp der er tale om.
 • Kan anvendes efter renovering af boligen for at se, om skimmelsvampene er forsvundet.

Ulemper ved luftmåling

 • Bør ikke være den eneste målemetode, da den er meget afhængig af luftens indhold af skimmelsvampe.
 • Kan ikke altid detektere skjulte skimmelsvampe (inde i konstruktioner).
 • Viser ikke, hvor i boligen skimmelsvampene er.
 • Bevægelser i rummet påvirker resultatet, da der hvirvles støv op, som blander sig med skimmelsvampene i luften og kommer med i luftmålingen.
 • Er meget afhængig af, hvor mange skimmelsvampe der naturligt er i udeluften, og som kommer ind i boligen, når der luftes ud.
 • Det tager 4-6 dage at få resultatet.

Hvordan udføres skimmelsvamp testning ved hjælp af DNA-test?

DNA-test kan let anskaffes online, og der vil typisk være en svarpose inkluderet, som prøverne sendes i. For at udføre testen indsamles støv fra et centralt område i boligen ved hjælp af en steril vatpind. Herefter sendes vatpinden til et analysefirma, som sammenligner prøvens indhold med en database over DNA-profiler for de mest almindelige skimmelsvamparter i bygningskonstruktioner.

Når skimmelsvampens art er kendt, bliver det lettere at finde stedet med skimmelsvamp. Det skyldes, at nogle skimmelsvampe foretrækker fx pap på bagsiden af gipsplader, mens andre arter trives bedst på fx træ.

Det er også muligt at afgøre, om det er en skimmelsvamp, der kræver høje fugtighedsniveauer, som i tilfælde af fugtskader, eller om det er en art, der trives bedst ved mere moderate niveauer, som fx ved kondens på vægge på grund af fugtigt indeklima.

Endvidere gør DNA-test det lettere at opdage skimmelsvamp, som ikke er synlig, fx i konstruktioner.

Fordele ved DNA-analyse

 • Analyseresultatet opnås indenfor 6-8 timer, da prøvematerialet ikke skal dyrkes først.
 • Prøven kan i nogle tilfælde give en indikation af, hvilken bygningsdel der er angrebet, hvilket kan lette behandlingen af angrebet.
 • Kan hjælpe med at identificere hvilken type skimmelsvamp der er tale om.
 • Testen kan også opdage mikropartikler fra tidligere fugtige områder, hvilket kan være hjælpsomt for at lokalisere angrebet.
 • Du undgår destruktive indgreb.
 • Testmetoden er justeret for såkaldte falske positive svar, dvs. den tager hensyn til, hvordan almindeligt snavs kan påvirke prøveresultatet.


Ulemper ved DNA-analyse

 • Støvprøverne, der skal bruges, bør være mellem 3 uger og 12 måneder gamle. Du kan derfor ikke bruge ‘frisk støv’.

Hvilke metoder til måling er mest effektive?

Der findes ikke en enkelt målemetode, der hurtigt kan give et komplet overblik over omfanget, typen og placeringen af skimmelsvamp i boligen. De forskellige metoder bør altid vurderes i forhold til byggeteknisk ekspertise og bygningens historie med fugt. Med bygningens fugthistorie menes der, om der for eksempel er kendskab til vandskader i bygningen, som kan bidrage til at forklare den fugt, der er nødvendig for skimmelsvampenes vækst.

Det er mest sikkert, at målingerne udføres af en person med byggeteknisk indsigt, som ved, hvor der skal søges efter angreb. Ellers løber du risikoen for at få fejlagtige resultater, og så skal du starte forfra.

En person med byggeteknisk viden vil også kunne vejlede dig om, hvordan du udbedrer og forebygger fremtidige skader.

Hvis du ønsker at udføre de første dele af en test selv, anbefales det at kontakte et firma, der kan guide dig i, hvilken test der vil være passende at anvende i din situation.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om test for skimmelsvamp

Vi modtager løbende en masse spørgsmål, så derfor har vi samlet de ofte stillede spørgsmål i nedstående FAQ.

Kan man selv teste for skimmelsvamp?

Ja du kan godt selv teste for skimmelsvamp med test du køber online. Du kan også købe en test online med en svarkuvert som sendes til et laboratorie for test.

Hvordan finder jeg ud af om jeg har skimmelsvamp?

Du finder ud af om du har skimmelsvamp ved at teste og evt. Ved at fjerne dele af konstruktionen i det område hvor du mistænker at der er skimmelsvamp. Ved alvorlige angreb er man ikke i tvivl når man først ser det.

Hvad gør man hvis man tror man har skimmelsvamp?

Du tester for niveauet af skimmelsvamp i luften og derefter nedbryder du evt. Dele af konstruktionen for at finde ud af hvor omfattende angrebet er.

Metode og kilder

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.

Kilder:

Statens Bygnings Institut Ansvisning 274

Sundhed.dk