Spindemøl – Se hvordan du bekæmper og forebygger spindemøl

Er hele eller dele af dit træ indhyllet i et tæt spind, så det næsten fremstår helt hvidt? Er det måske endda bladløst, og hænger der små sorte larver ned fra træet?

Hvis dine træer eller buske bliver indhyllet i store spind, der ligner edderkoppespind, kan det være på grund af spindemøllelarver, som fortærer alle bladene. Find ud af, hvordan du forhindrer og bekæmper spindemøl.

I så fald er der formentlig tale om spindemøl og deres larver, spindemøllelarver.

Spindemøl
Spindemøl lægger larver i bladene, især på frugttræer

Hvad er spindemøl?

Spindemøl er en kategori af små sommerfugle (Yponomeutidae) med en unik evne. Disse larver skaber et fælles spind, der beskytter dem mod at blive fortæret af fugle, imens de selv fortærer træernes blade.

Der er forskellige arter af spindemøl, og de angriber varierende træsorter.

Det er larverne, som indtager træernes blade, og når spindemøllelarverne har forpuppet sig og senere bliver voksne spindemøl, skader de ikke længere planterne.

I visse tilfælde kan larverne finde vej ind i hjemmet, men de forårsager ikke nogen skade.

Fjern Spindemøl og andre insekter effektivt med Ecostyle Insektfri Spruzit

Læs også: Møl – Se hvordan du bekæmper og undgår dem her

Hvornår opstår der spindemøl?

Spindemøl-larverne dukker normalt op i slutningen af maj til midten af juni, og det er også i denne periode, at de hvide spind omkring træerne bliver synlige.

I slutningen af juni begynder larverne at forpuppe sig, og i løbet af sommeren starter spindemøllene med at flyve rundt.

Spindemøllene lægger adskillige æg på én gang under et beskyttende lag. Æggene klækkes i løbet af efteråret, men det er først det næste forår, at larverne bliver synlige.

Hvilke træer og buske er mål for spindemøl?

Spindemøl angriber adskillige typer af træer og buske. De er ofte at finde på hække, tjørn, rønnebærtræer, benved, æbletræer, slåen, blommetræer og andre frugttræer.

Nogle spindemøl-arter går målrettet efter en bestemt slags træ, som f.eks. det spindemøl, der bor på æbletræer.

Andre spindemøl-arter er mere altædende og kan eksempelvis angribe både rønnebær, kirsebær, tjørn og hæk.

Tidligere var det sjældent, at spindemøllene vendte tilbage til det samme træ mere end to år i streg. Men dette er ændret, så der i dag er en tendens til, at larverne fortsætter med at hærge de samme træer år efter år.

Der er ingen videnskabelig forklaring på, hvorfor de samme træer rammes, men det kan blandt andet skyldes, at spindemøllenes livscyklus ikke længere er synkroniseret med nogle af deres naturlige fjender.

Du kan i videoen nedenfor se eksempler på spindemøl spind samt se hvilke steder de ofte er.

Kan spindemøl skade træerne?

Spindemøllenes larver kan fortære alt det grønne på et træ, hvilket resulterer i, at træet til sidst mister alle sine blade. Dette får træerne til at aktivere deres sankthansskud, som er små knopper, der indeholder anlæg til nye blade.

Sankthansskuddene ligger normalt skjult ved hver bladstik gennem vinteren og aktiveres først det følgende forår. Men når spindemøllarverne har spist alle bladene, kommer sankthansskuddene frem, og senere på sommeren vil træerne igen være dækket af grønne blade. Træerne begynder at danne nye bladanlæg, så de får blade igen det næste år.

Hvis det drejer sig om et frugttræ, kan et angreb fra spindemøl resultere i, at fx æblerne bliver lidt mindre end normalt, da træet mangler fotosyntese i en periode.

Det næste år kan træernes blade være lidt mindre end normalt, men træerne bliver generelt ikke ødelagt. Hvis et træ er hårdt angrebet i flere år i træk, kan det dog føre til stress eller svækkelse af træet.

Læs også: Spindemider – Sådan bekæmper og forebygger du spindemider

Hvordan bekæmper du spindemøl?

For at slippe af med spindemøl, kan det være en god idé at gøre haven attraktiv for fugle ved eksempelvis at opstille stærekasser, så de har et sted at bo.

Sørg for en høj biodiversitet i haven med varieret beplantning, der skaber gode vilkår for nogle af larvernes naturlige fjender. Disse inkluderer blandt andet snyltehvepse, mejser og musvitter, som vil fortære larverne, hvis de kan nå dem.

Det er også vigtigt at ødelægge spindet, så fuglene har lettere adgang til larverne, der er gemt inde i det. Fjern spindet ved at spule det væk med en kraftig vandstråle eller ved at benytte en stiv børste.

Læs også: Bladlus – Sådan forebygger og bekæmper du dem let selv

Hvordan kan du forhindre spindemøl?

For at øge biodiversiteten i din have kan du bruge visse bekæmpelsesmidler mod spindemøl, der er tilladt for privat brug.

Det er vigtigt at starte tidligt i sæsonen og ikke vente til maj-juni, hvor larverne bliver mere synlige ved at indhylle træerne i deres spind. Bekæmpelsesmidlerne bør anvendes i foråret, mens larverne spiser af planterne.

Vær dog opmærksom på, at brugen af bekæmpelsesmidler også kan skade andre insekter og nyttedyr i haven, da midlerne ikke skelner mellem forskellige arter og har en bred virkning. Det kan også blive en bekostelig løsning, hvis du skal sprøjte alle havens frugttræer og buske som en forebyggende foranstaltning. Hvis du kan tolerere mindre angreb, anbefales det at fjerne så mange som muligt manuelt eller med en kraftig vandstråle, efterhånden som du opdager angrebene.

Fjern Spindemøl og andre insekter effektivt med Ecostyle Insektfri Spruzit

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om spindemøl

Vi modtager løbende en masse spørgsmål, så derfor har vi samlet de ofte stillede spørgsmål i nedstående FAQ.

Hvorfor kommer der spindemøl?

Spindemøl har en ret simpel livscyklus hvor larverne går i vinterhi få uger efter de er klækket og først vågner op igen næste år hvor de laver spind og får nye larver. Derfor forsvinder de hurtigt igen og kommer ud af det blå næste sæson. De kommer fra træ til træ med vinden hvor deres spind kan flytte dem.

Kan spindemøl flyve?

Spindemøl kan ikke flyve, men blæses fra træ til træ med deres spind.

Hvad gør man ved spindemøl?

Den letteste måde at bekæmpe spindemøl på er at fjerne deres spind ved at klippe dem ned hvorefter du “vasker” træet for at skylle de sidste ned. Du kan også bruge naturlige fjender som snyltehvepse der angriber larverne.

Metode og kilder

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.

Kilder:

Havenyt.dk

Ku.dk