Annonce


Energimærke – Hvad er det og hvor meget koster det?

Mange får foretaget en energimærkning, når deres bolig skal sælges, eftersom det er et lovkrav. Men selv hvis du ikke har planer om at sælge, kan det stadig være en god idé at få foretaget en energimærkning. Dette kan hjælpe dig med at få et overblik over dit hjem energiforbrug og identificere potentielle besparelser.

Hvad indebærer energimærkning af boliger?

Energimærket viser huses energiforbrug. A2020 er mest energivenlige energimærke, derefter følger A2015, A2010, B, C, D, E, F til G, der er mindst energivenligt

Energimærkning er et dokument, som informerer om en boligs energiforbrug og fremhæver dens energieffektivitet.

Et energimærke giver læseren mulighed for at få et godt overblik over, hvor energivenligt huset er, og hvad det vil koste at opretholde husets varme og ventilation. I fleretagers bygninger inkluderes også forbrug i fællesarealer.

Få 3 Tilbud på et energimærke

 • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
 • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
 • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

Eftersom forbruget udregnes på baggrund af nogle standardiserede betingelser, kan der være en forskel mellem det beregnede forbrug og det faktiske forbrug, som du oplever baseret på dine forbrugsvaner.

Et positivt energimærke signalerer, at boligen er økonomisk at opvarme, hvilket betyder, at den bevarer varmen godt, og/eller at den har en effektiv varmekilde eller solceller, som forbedrer energimærket. Med de stigende energipriser er der stor økonomisk forskel på at opvarme en rummelig villa med et ældre oliefyr i forhold til fjernvarme. Af denne grund sælges boliger med et godt energimærke ofte til højere priser end dem med et mindre tilfredsstillende mærke.

Energimærket anvendes blandt andet, når en bolig sættes til salg for at give mulige købere en idé om boligens energimæssige tilstand – det vil sige, hvor godt isoleret og energiøkonomisk boligen er, hvad opvarmningsomkostningerne er, og hvor meget strøm der anvendes til opvarmning og ventilation.

Når du søger efter en bolig, tillader et energimærke dig at let sammenligne forskellige boligers energistatus. Hver bolig er nemlig klassificeret på en skala fra A2020 til G, hvor A2020 er den mest energieffektive betegnelse, og G er den mindst effektive.

Energimærkningen af boliger minder meget om de energimærker, vi er bekendt med fra elektronik, hårde hvidevarer og elpærer.

Energimærkerapporten indeholder desuden en liste over forslag til forbedringer, der kan gøre boligen mere energieffektiv.

Disse forslag kan f.eks. beskrive, hvor meget energi du kan spare ved at isolere taget yderligere, udskifte det gamle olie- eller gasfyr med en varmepumpe, eller erstatte de gamle termoruder med energiruder.

Se i videoen nogle gode råd om energimærke, og hvornår det kan give god mening at få lavet et energimærke til sin bolig.

Rapporten præsenterer forskellige typer af besparelsesforslag:

 • I begyndelsen af rapporten er de tre områder i bygningen, hvor det giver mest mening at udføre energirenovering.
 • Information om alle bygningsdele, som kan energiforbedres i en eller anden grad.

Udover at vise de økonomiske besparelser, du kan forvente, viser energimærkerapporten også, hvor meget CO2 miljøet vil blive skånet for.

Vær opmærksom på, at hvis du beslutter at forbedre boligen med f.eks. ekstra isolering i tagkonstruktionen, er det vigtigt at sikre, at dette udføres korrekt. Dette vil også være beskrevet i energimærkerapporten.

Læs også: Varmepumpepuljen – Få op til 27.000 i tilskud

Hvornår er det nødvendigt for en bolig, et hus eller en lejlighed at have et energimærke? 

Et energimærke fortæller hvor energivenligt huset eller lejligheden er, så man ved hvad man skal forvente at bruge på f.eks. opvarmning af boligen.

Ejendomskøberen har ret til at få en energimærkning, og siden 2010 har det ikke været muligt at annoncere en bolig til salg uden et gyldigt energimærke. Dette gælder for både nye og ældre boliger – villaer, rækkehuse, etageejendomme med ejerlejligheder og lignende. Hvis ejendommen er under 60 m2, er energimærkning dog ikke obligatorisk, men der kan stadig udarbejdes en rapport.

Ældre bygninger opfylder ofte ikke de nyeste energiregler, og der er heller ikke noget krav om, at de skal gøre det. Men energimærkningen skal gøre det muligt for en køber at vurdere bygningens energiforhold, og en sælger med et godt isoleret hus kan måske opnå bedre vilkår ved salg af boligen.

Hvis du har bygget et nyt hus, skal kommunen udstede en såkaldt ibrugtagningstilladelse, og denne kan kun opnås, hvis huset har fået tildelt et energimærke. Energimærket bekræfter, at bygningen lever op til energikravene i bygningsreglementet.

Ved salg af andels- og ejerlejligheder er det ikke den enkelte lejlighed, der skal energimærkes, men hele ejendommen i den pågældende forening. Derfor er det andels- eller ejerforeningens ansvar at få udarbejdet et energimærke, og du som ejer eller andelshaver skal kontakte foreningen angående dette.

Energimærkningen kan laves ud fra det registrerede forbrug, men det udføres oftest på samme måde som for bygninger. Det faktiske forbrug aflæses på el- og varmemålere og registreres i bygningens driftsjournal. Energimærkningen er altså afhængig af beboernes forbrug, hvilket betyder, at gode energivaner og en dygtig varmemester kan forbedre mærket.

I en række andre situationer er det nødvendigt at energimærke boliger. Dette gælder, hvis:

 • Du skal leje dit hus ud i mere end fire uger.
 • Private bygninger på over 1.000 kvadratmeter skal have et energimærke ved salg, annoncering, udlejning og overdragelse af ejendommen.


Det er Bekendtgørelsen om energimærkning af bygninger, der fastlægger retningslinjerne for, hvilke boliger der skal energimærkes, og hvornår de skal mærkes.

Læs også: Renovering af hus – Lav din egen renoveringsplan her

Hvilke regler er der for energimærkning af sommerhuse?

I september 2017 blev det besluttet, at sommerhuse ikke længere behøver energimærkning. Hvis du ønsker at få et energimærke på dit sommerhus, vil det blive udført på samme måde som for et helårshus. Mange sommerhuse er ikke godt isolerede og opvarmes med elvarme, hvilket ofte resulterer i et dårligt energimærke. Et godt energimærke kan potentielt gøre det lettere at sælge et sommerhus.

 • Fra den 1. januar 2006 til den 26. oktober 2010 skulle alle sommerhuse have energimærkning ved opførelse eller salg.
 • Fra den 27. oktober 2010 til den 31. januar 2011 behøvede sommerhuse ikke at få energimærkning – heller ikke nybyggede sommerhuse.
 • Fra 1. februar 2011 til 1. september 2017 skulle alle nybyggede sommerhuse med et areal på over 60 kvadratmeter have energimærkning. Dette blev gjort automatisk i forbindelse med, at sommerhuset også skulle opfylde de gældende krav i bygningsreglementet, før det kunne tages i brug.

Er det muligt at tjene penge ved at energimærke dit hjem?

Flere undersøgelser indikerer, at du gennem energirenovering kan opnå et bedre energimærke, hvilket kan påvirke salgsprisen for dit hus. Den gennemsnitlige stigning i salgsprisen ligger omkring 500 kr. pr. kvadratmeter, for hver bogstav energimærket forbedres.

Hvem er ansvarlig for energimærkning?

Det er sælgerens ansvar at sørge for, at der bliver udarbejdet et energimærke.

Energimærkningen er påbudt, og det er sælgers ansvar at sørge for, at den bliver udarbejdet, før boligen kan sættes til salg. Hvis man benytter sig af en ejendomsmægler i forbindelse med salget, vil denne normalt garantere, at rapporten bliver udarbejdet.

I tilfælde af salg af ejerlejligheder er det ejerforeningens ansvar at sikre, at energimærkningen bliver udført.

Hvorfor er det nødvendigt med energimærker på huse og andre boliger?

Siden 1997 har det været et lovkrav i Danmark, at alle boliger skal energimærkes ved salg eller udlejning. Dette krav er blevet strammet op flere gange siden da.

I 2005 vedtog Folketinget Loven om fremme af energibesparelser i bygninger som en følge af et EU-direktiv fra 2002 om energiforbrug i bygninger. Både EU-direktivet og den danske lov var tæt forbundet med Kyoto-aftalen, hvor flere lande havde aftalt at reducere CO2-udledningen for at begrænse drivhuseffekten og bremse global opvarmning.

Ifølge dansk lovgivning skal både nye og ældre huse energimærkes for at gøre boligens energitilstand synlig for køber. Formålet er at motivere husejere til at foretage energiforbedringer. Selvom energimærket har været et lovkrav i mange år, har sælgere og købere i nogen grad ignoreret det indtil 2010.

Stramningen i 2010 var en naturlig udvidelse af EU’s krav om, at Danmark skal nedsætte energiforbruget med 20% inden 2020 i de såkaldte ikke-kvoteomfattede sektorer, populært kaldet de tre B’er – landmænd, boliger og biler.

Loven indebar også, at nyopførte huse skal opfylde strenge krav om energiforbrug.

Ældre huse skal ligeledes overholde en række energikrav ved ombygninger og renoveringer. Hvis du skal i gang med en ombygning eller udskiftning, er der krav i bygningsreglementets kapitel 11 om energi, der kan nødvendiggøre en energirenovering.

Kort sagt er reglerne, at du skal energirenovere, hvis du udskifter en hel bygningsdel, såsom vinduer, uanset om det er økonomisk rentabelt eller ej. Desuden skal du energirenovere i forbindelse med en ombygning, hvis det er økonomisk rentabelt og fugtteknisk forsvarligt. Kravene findes i §274-282 i bygningsreglementet.

Hvem står for energimærkning af boliger?

En uddannet energikonsulent fra et certificeret energimærkningsfirma skal udarbejde energimærket. I 2022 findes der omkring 190 energimærkningsfirmaer, der tilbyder denne service. Energikonsulenten skal personligt inspicere bygningen og derefter indtaste data i et beregningsprogram, som resulterer i energimærkningsrapporten. Energimærkningen indberettes til Energistyrelsen.

Der er to typer af energikonsulenter: Dem, der energimærker enfamilie- og flerfamiliehuse under 500 kvadratmeter, og dem, der energimærker flerfamiliehuse over 500 kvadratmeter samt andre bygningstyper såsom handels-, service-, administrations- og offentlige bygninger.

Energistyrelsen har fastsat retningslinjerne for, hvordan energimærkningsrapporten skal opbygges, og hvilke oplysninger den skal indeholde. Dette sikrer, at rapporterne er ensartede og kan sammenlignes, uanset hvilken energikonsulent der har udført energimærkningen.

De seneste år har energistyrelsen arbejdet på at forbedre kvaliteten af energimærkerne. I 2018 blev der gennemført 121 kontroller af energimærkninger, hvilket svarer til 2 promille af de cirka 60.320 indberettede energimærkninger. Energistyrelsens kvalitetsrapport for 2018 viser desværre, at der er fejl i omkring hver fjerde energimærkning. Hvis du ønsker at klage over en energimærkning, har energistyrelsen udarbejdet en vejledning til klageproceduren.

Hvor lang tid er et energimærke gyldigt?

Energimærkets gyldighedsperiode er 10 år fra udstedelsesdatoen, uafhængigt af oplysningerne på ældre energimærkningsrapporter. Tidligere var gyldighedsperioden for energimærker 5, 7 eller 10 år fra registreringsdatoen. Derfor vil et hus med en energimærkning fra 2009 have angivet på rapporten, at det er gyldigt i 5 eller 7 år, men dette blev ændret med tilbagevirkende kraft den 1. september 2017.

En energimærkning kan sædvanligvis genbruges, når boligen skal sælges igen, så længe det sker inden for den 10-årige gyldighedsperiode.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at energimærkningen mister sin gyldighed, hvis der foretages ombygninger eller andre ændringer, der har betydning for boligens energiforbrug. I sådanne tilfælde er det en god idé at opdatere energimærket, så det afspejler boligens aktuelle forhold.

Søg efter dit hus’ energimærke

Du kan finde energimærket for et hus ved at besøge Energistyrelsens forbrugerportal på deres hjemmeside. Følg linket til Energistyrelsens hjemmeside for forbrugere her. Ved at indtaste din adresse kan du også få vist et kort, der viser energimærkerne for husene i dit nærområde.

Prisen på et energimærke

På samme sted findes der også en låneberegner. Priserne for energirenovering kan være en smule optimistiske, men den giver en idé om, hvor meget det koster at energirenovere. For at få den korrekte pris på energirenoveringen og f.eks. varmetabsberegning anbefales det at indhente et tilbud på arbejdet fra en håndværker.

Hvad er prisen for et energimærke? 

Fra den 1. januar 2021 har Energistyrelsen fastsat en maksimal pris mellem 6.125 kr. og 7.351 kr., afhængig af husets størrelse. Denne pris justeres årligt pr. 1. januar. Dog kan energimærker erhverves fra cirka 3.500 kr. For boliger over 300 kvadratmeter vil prisen imidlertid være højere. Energistyrelsen påpeger, at omkostningerne ved en energirammeberegning kan variere betydeligt afhængigt af kompleksitet, antal møder, ændrede beslutninger osv.

Maksimalhonoraret skal reduceres yderligere, hvis huset er bygget efter 1980 (366 kr.), hvis der er et tidligere energimærke udført efter den 1. september 2006 (1.216 kr.), og hvis du kan levere målfaste tegninger med nøjagtige beskrivelser af rør og isolering i skjulte konstruktioner (244 kr.).

Det er vigtigt at bemærke, at du har ret til at indhente flere tilbud, før du bestiller en energimærkning.

I 2020 introducerede Energistyrelsen tilskudsordningen ‘Bygningspuljen’, der gør det muligt at ansøge om støtte til energiforbedringer. For at søge om tilskud er det et krav, at du har et gyldigt energimærke, medmindre du udelukkende konverterer til varmepumpe. Men da et gyldigt energimærke er et krav, kan du også ansøge om at få støtte til energimærket selv.

Læs også: Hvad er mit hus værd? Få en vurdering indenfor 5 minutter

Hvilket energimærke er godt?

Selvom energimærkeskalaen strækker sig op til A2020, er det ikke det eneste energimærke, der anses for at være godt. Faktisk er det primært nye boliger, der opnår A2020-mærket. Mange ældre huse har betydeligt lavere energimærker og vil have vanskeligt ved at nå op på A2020-niveauet.

For at vurdere, hvad der er et godt energimærke for din bolig, bør du tage højde for boligens alder, type og tilstand. Når du får udarbejdet et energimærke, vil det vise eventuelle energiforbedringer samt hvilket mærke din bolig kan opnå, hvis du gennemfører alle de foreslåede forbedringer.

Hvis du er usikker på, hvilke forbedringer der er mest fordelagtige for din boligs komfort, energieffektivitet og miljøpåvirkning, kan du overveje at kontakte en uafhængig byggesagkyndig for rådgivning.

Få 3 Tilbud på et energimærke

 • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
 • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
 • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om energimærkning

Vi modtager løbende en masse spørgsmål, så derfor har vi samlet de ofte stillede spørgsmål i nedstående FAQ.

Hvad er et energimærke?

Et energimærke er et bogstav fra A2020 til G som beskriver hvor energieffektiv en given ejendom er. Altså hvad det kræver i energi at opvarme ejendommen. Det er desuden også en rapport som viser hvad der kan optimeres for at energioptimere en ejendom.

Hvornår skal man have et energimærke?

Du skal som udgangspunkt have et energimærke når du sælger eller udlejer din bolig (Længere end 4 uger sammenhængende udlejning).

Hvad koster et energimærke?

Energistyrelsen har fastlagt en makspris for energimærker på 7.351,- for boliger under 300 kvm. Priserne er dog ofte lavere og kan være helt ned til 3000,- for mindre boliger.

Metode og kilder

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.

Kilder:

Energistyrelsen

SparEnergi