Annonce


Myrer i huset – Sådan bekæmper og forebygger du myrer

Hvis du oplever myrer indenfor i dit hjem, kan du enten prøve at fjerne myretuen eller bekæmpe myrerne ved hjælp af insektbekæmpelsesmidler. Find ud af, hvordan du kan gøre det her.

Myrer i huset - Sådan bekæmper og forebygger du myrer
Myrer i huset, er irriterende og virker ikke særligt hygiejnisk, og derfor bør man gøre hvad man kan for at mindske de uønskede besøg af myrer i hjemmet.

Små sandbunker tæt på revner og paneler kan være det første tegn på, at du har myrer i din bolig. Efter dette vil du hurtigt bemærke myrerne krybe rundt på gulve og borde i deres søgen efter mad. Myrer indenfor er normalt kun et problem i huse.

Myrerne begynder som regel at dukke op i marts og april, men forsvinder ofte fra boligen i løbet af juli.

De myrer, som trænger indenfor for at finde næring, bor ofte i et myrebo, der befinder sig under gulvet i huset eller langs soklen udendørs.

Selvom myrer sjældent forårsager skader på dit hjem, kan de være generende. Nedenfor kan du finde ud af, hvordan du bekæmper myrer, der er trængt indendørs.

Længere nede i teksten kan du læse mere om de myrearter, der ofte optræder i boligen, samt deres adfærd.

Fjern myrer i huset effektivt med Ecostyle Myrefri Kvik Pulver

Læs også: Væggelus – Sådan slipper du af med de små blodsugere

Bekæmpelse af myrer indendørs

Du har i bund og grund kun to valg, når det kommer til at bekæmpe myrer:

  • Eliminer deres myretue, for eksempel ved hjælp af kogende vand eller gift.
  • Anvend gift, såsom myrepulver.


Andre metoder såsom kanel, kaffe, kartoffelmel, gær og eddike fungerer sjældent tilfredsstillende.

Sådan bekæmper du myrer i hjemmet

  1. Lokalisere myreboet: For at sikre dig, at du slipper af med myrerne i dit hjem, er der kun én ting at gøre: Find myreboet og ødelæg det, hvis det er muligt.
  2. Hvis boet er inde i boligen under gulvet: Hvis myreboet er placeret under gulvet i dit hjem, skal gulvet fjernes for at ødelægge boet.
  3. Hvis myreboet er andre steder i hjemmet: Placer myrepudder så langt ind i boet, som du kan nå. Fjern eventuelt paneler, dørlister eller gulvbrædder for at komme nærmere boet. Dette gør bekæmpelsen mere effektiv. Husk at anvende myrepudder, der er godkendt til bekæmpelse af myrer og/eller krybende og kravlende insekter.
  4. Hvis boet er udenfor: Hvis boet er i jorden, kan du grave ned i boet og hælde kogende vand over det. Hvis myreboet er under fliser eller andre steder, hvor det er vanskeligt at grave op, kan du forsøge at hælde kogende vand ned, hvor det ser ud til, at de kommer fra. Det meget varme vand får æggene til at dø.

I mange situationer kan det være svært at finde et myrebo direkte. Hvis problemet er så omfattende, at du ikke kan leve med det, kan du søge hjælp hos en professionel skadedyrsbekæmper.

Læs også: Bananfluer – Sådan bygger du en bananflue fælde

Bekæmpning af myrer med insektmidler

Hvis du ikke er i stand til at finde myrernes rede eller den sprække eller revne, hvor de kommer ind, kan du bekæmpe myrer i hjemmet med langtidsvirkende insektmidler.

Vælg et insektmiddel, der er godkendt til bekæmpelse af myrer og/eller krybende og kravlende insekter. Det er afgørende, at det på produktet angives, at det har en vis langtidsvirkning. Langtidsvirkning indebærer, at midlet fortsat er effektivt mod myrer og andre insekter i dage eller uger, efter det er blevet sprøjtet ud. Følg altid producentens anvisninger.

Den tid, insektmidlet virker, afhænger også af, hvilken overflade du sprøjter midlet på. For eksempel vil produkter næsten ikke have nogen langtidsvirkning på rå beton, så her kan insekterne gå hen over overfladen igen inden for dage. På glaserede fliser vil midlerne virke meget længere, måske uger. Hvis den overflade, du behandler med insektmiddel, udsættes for meget sollys, vil de aktive stoffer i insektmidlet også nedbrydes hurtigere end ved behandling af overflader, der er placeret i mørke.

Det er vigtigt at huske, at insektmidler som spray, myredåser og myrepudder normalt kun kan reducere generne, men ikke eliminere myreproblemet fuldstændigt.

Hvis myreproblemet fortsætter efter bekæmpelse med insektmidler, og det er meget generende, bør du søge hjælp hos en professionel skadedyrsbekæmper.

Søg efter godkendte metoder til myrebekæmpelse i Bekæmpelsesmiddeldatabasen

Du kan selv undersøge, hvilke metoder der er godkendt til at bekæmpe myrer i Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddeldatabase (BMD).

Besøg Bekæmpelsesmiddeldatabasen.

Naviger til ‘Søgning’ i højre del af skærmen og indtast ‘Myre’ i feltet ‘Produktnavn’.

Klik på ‘Søg’.

Læs også: Fjernelse af hvepsebo – Sådan får lettest hvepsene væk

Er forsikringen gældende for skader forårsaget af myrer?

For at være dækket mod insektskader, skal du normalt tegne en ekstra forsikring for insektangreb. Oftest vil du kun være dækket for skader forårsaget af trænedbrydende insekter. Skader forårsaget af almindelige sorte havemyrer vil ikke være omfattet af forsikringen, da de ikke skader bygningens struktur.

Til gengæld vil skader forårsaget af eksempelvis herkulesmyrer typisk være dækket. Kontakt dit forsikringsselskab, hvis du er usikker.

Læs også: Borebiller – Sådan identificerer og bekæmper du borebiller

Hvilke myrer er mest almindelige i boligen?

Hvilke myrer er mest almindelige i boligen

De mest almindelige myrer i hjemmet og haven er den sorte havemyre, men orangemyrer og herkulesmyrer findes også herhjemme og kan trænge ind i huset. Sorte havemyrer og orangemyrer har en tendens til at bosætte sig under gulvet, særligt i etplanshuse uden kælder.

Havemyrer og orangemyrer angriber ikke træet direkte, men orangemyrer bygger deres bo på en måde, der kan føre til fugtskader. De dyrker og spiser svampe, der kommer i kontakt med træet.

Herkulesmyrer kan derimod forårsage betydelig skade.

Den sorte havemyre

De sorte havemyrer er normalt tiltrukket af fugtigt træ.

Det er sjældent, at sorte havemyrer direkte beskadiger boliger. Men der er tilfælde, hvor myrer har oprettet et bo i isoleringsmaterialer, som derefter er blevet så våde, at nærliggende træ- og gulvkonstruktioner er blevet skadet.

Myrerne kan ikke direkte underminere en konstruktion, men de kan gnave på træ, der allerede er beskadiget af f.eks. fugt og svamp.

Hvis myrerne har oprettet et bo under et trægulv, skyldes det normalt, at gulvkonstruktionen ikke er ventileret tilstrækkeligt. Det skaber varme og derfor gode forhold for et myrebo.

Orangemyren

Orangemyren er nært beslægtet med den sorte havemyre. Den har en skinnende sort farve, og dens navn stammer ikke fra farven, men snarere fra den karakteristiske appelsinduft, som bliver kraftigere, hvis du kvæler en orangemyre mellem dine fingre.

Hvis dit gulv eller træværk viser misfarvninger, kan det være forårsaget af orangemyrens rede. Deres gange og reder er mørke på grund af en svamp, som myrerne fremmer vækstbetingelserne for.

Hvis du oplever en invasion af orangemyrer, skal du kontakte dit forsikringsselskab og få hjælp til effektiv fjernelse fra professionelle.

Herkulesmyrer

Hvis du har herkulesmyrer, vil du kunne bemærke det ved, at det træ, de angriber, bliver hulet ud og fuldstændig ødelagt.

I modsætning til andre myrer, foretrækker herkulesmyrer ofte sundt nåletræ, som er gemt i boligens konstruktion – for eksempel under gulve.

De er vanskelige at opdage, da de er aktive om natten. Herkulesmyren findes primært i Nordsjælland og Nordjylland.

Arbejdermyrerne kan blive op til 14 mm lange, mens dronningen kan blive helt op til 20 mm lang.

Myrerne er altædende og lever derfor af både plantesafter og kan også spise insekter samt andre smådyr.

Når en dronning har paret sig, skal den finde et sted at lægge sine æg. Dronningen graver et hul i træet og lægger æggene. Dette er starten på en koloni, som efterhånden kan nå op på 3.000 individer.

Herkulesmyrerne bygger ofte rede under gulvet og tiltrækkes af tørt og sundt nåletræ. De udhuler træet, hvilket resulterer i ødelæggelse. Et angreb af herkulesmyrer kan derfor være en alvorlig situation.

Det er ikke muligt at forebygge et angreb af herkulesmyrer. For at bekæmpe angrebet, skal myreboene findes og der skal bores hul ind til dem. Derefter kan man behandle rederne med pudring af insektmiddel. Hvis man ved, hvor myrernes indgange til boet er, kan man behandle stedet med et insektmiddel.

Skader forårsaget af herkulesmyrer er dækket af forsikringen, hvis du har dækning for insekter. Kontakt dit forsikringsselskab for at få mere information.

Hvad er myrers kost?

Myrer er kendt som rovdyr. De anvender deres stærke kindtænder og gift (kendt som myresyre) fra deres kirtler til at nedlægge deres insektofre. Derudover indtager de honningdug fra bladlus eller rodlus og indsamler nektar og saft fra forskellige planter. Desuden er de tiltrukket af alt sødt i dit hjem. Hvis du har slik, sukker, sodavandsrester eller lignende stående fremme, kan myrerne opfange duften op til 700 meter væk.

Hvor er myrers typiske bopladser?

Mange boligejere oplever hvert år en massiv indtrængen af myrer, som ofte ses først i sommermånederne. Senere i sommeren søger myrerne deres føde udendørs.

For enfamilieshuse er myrerne oftest at finde under beton- eller trægulve, hvor de har deres bopæl. Herfra kommer de ind i huset gennem små sprækker.

I boliger med høj kælder er det muligt, at myrerne har oprettet deres bo i nærheden af kælderydervæggen og fundamentet. Dette giver dem hurtig adgang til huset gennem små sprækker i kælderydervæggen.

Er det muligt at holde myrer væk fra hjemmet?

Det er umuligt at forhindre myrer i at komme ind i din bolig, selvom du gør en stor indsats for at forsegle paneler og vinduer – de vil finde en vej ind.

Dog kan du ødelægge myreboet, hvis du kan lokalisere det og placere gift, hvor myrerne kommer ind (sørg for, at brugsanvisningen angiver, at midlet er godkendt til bekæmpelse af myrer og/eller krybende og kravlende insekter). Derudover skal du fjerne søde sager, som myrerne kan lugte langt væk.

Myrer er tiltrukket af høje temperaturer og søger mad og varme indendørs.

I haven er myrer dog fordelagtige. Det anbefales derfor ikke, at du bekæmper myrer i haven, medmindre de er til stor gene for dig.

Hvilke dyr spiser myrer?

Myrers naturlige fjender omfatter blandt andet padder og småfugle. Derfor er det en fordel at gøre haven indbydende for disse dyr, hvis du ønsker at reducere mængden af myrer. Du kan for eksempel oprette en havedam til frøer og sørge for at fodre og give vand til fuglene i haven.

Bladlus og myrer lever i et symbiotisk forhold med hinanden.

Myrerne passer på bladlusene og får til gengæld lov til at mælke det overskydende sukker – honningdug – ud af dem. Bladlus er fremragende producenter af sukker. Når en myre stryger en bladlus over ryggen med sine følehorn, frigiver lusen sin honningdug som svar på dette signal, hvorefter myren indtager den. Myrerne søger konstant efter mere sukker og har derfor forbedret bladlusenes levevilkår, så deres antal øges. For eksempel forsvarer myrerne bladlus-kolonier mod deres fjender; en larve fra en svirreflue, der forsøger at spise lusene, vil hurtigt blive angrebet.

Fjern myrer i huset effektivt med Ecostyle Myrefri Kvik Pulver

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om myrer i huset

Vi modtager løbende en masse spørgsmål, så derfor har vi samlet de ofte stillede spørgsmål i nedstående FAQ.

Hvorfor kommer myrer ind i huset?

Myrer søger ind i huset i det tidlige forår for at få varme og mad. Når vi kommer til tidlig sommer søger de som regel udenfor igen hvor der nu er varmt og rigeligt med føde i haven.

Hvordan kommer myrer ind i huset?

Myrer er eksperter i at finde sprækker hvor de kan komme ind i et hus. Det kan være en sprække i gulvet, en mør gummifuge eller udluftningsventilen i et vindue.

Kan myrer ødelægge huset?

Almindelige havemyrer ødelægger som regel ikke noget i huset. Du skal til gengæld holde øje med herkulesmyrer som spiser sundt træ og derfor hurtigt kan forårsage skade på f.eks. trægulve.

Hvordan kommer man af med myrer i huset?

Den eneste måde at komme af med myrer i huset er at blokere for den åbning de har fundet og ødelægge deres tue med f.eks. Kogende vand som dræber alle æg.

Metode og kilder

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.

Kilder:

Bekæmpelsesmiddeldatabasen

Naturbasen.dk

Pestium.dk