Luft til vand varmepumpe – Alt du skal vide (Incl beregner)

Du kan markant mindske dine varmeomkostninger og støtte den grønne omstilling ved at erstatte et forældet olie- eller gasfyr med en vand til luft-varmepumpe.

Luft til vand varmepumpe - Alt du skal vide (Incl beregner)
Luft til vand varmepumpe er en billig alternativ varmekilde til din bolig, hvor du kan spare meget på varmeregningen ved denne engangsbetaling til etableringen af varmepumpen.

Hvorfor bør du tænke på en luft til vand-varmepumpe?

En varmepumpe er en af de mest effektive måder at opvarme dit hjem på. Den anvender elektricitet til at generere varme til dine radiatorer, gulvvarme og varmt vand. I de kommende år vil elektricitet hovedsageligt stamme fra vedvarende energikilder som solenergi og vindkraft. Disse vedvarende energikilder løber ikke tør, i modsætning til fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas. Fossile brændstoffer er begrænsede ressourcer, der en dag vil slippe op, og som ved forbrænding frigiver store mængder CO2.

Få 3 Tilbud på en luft til vand varmepumpe

 • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
 • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
 • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

Læs også: Energimærke – Hvad er det og hvor meget koster det?

Hvornår bør du tænke på en luft til vand-varmepumpe?

Hvis du står overfor at skulle erstatte et ældre olie- eller gasfyr, kan en luft til vand-varmepumpe være et alternativ, hvis din have ikke er stor nok til en jordvarmepumpe. Du kan potentielt spare op til halvdelen af dine varmeomkostninger.

En luft til vand-varmepumpe kan, ligesom en jordvarmepumpe, bruges til både opvarmning af rum og opvarmning af brugsvand.

Den økonomiske fordel ved en luft til vand-varmepumpe er lidt mindre end ved en jordvarmepumpe. Til gengæld kræver en jordvarmepumpe, at du har mindst dobbelt så meget haveareal til rådighed som det boligareal, der skal opvarmes. Så hvis din have ikke er stor nok, eller du ikke ønsker at grave den op, er en luft til vand-varmepumpe et godt alternativ. Investeringen i en luft til vand-varmepumpe er også mindre end for en jordvarmepumpe.

En luft til vand-varmepumpe er særligt økonomisk fordelagtig, hvis du har vandbaseret gulvvarme. Dette skyldes, at vandet opvarmet af varmepumpen har en lavere fremløbstemperatur end vand fra et olie- eller gasfyr. På grund af den lavere fremløbstemperatur er det mere effektivt at fordele varmen i rummene via gulvfladen end via radiatorer.

Hvis du har fjernvarme, vil det i de fleste tilfælde ikke være rentabelt at overveje en luft til vand-varmepumpe. Hvis der er fjernvarme i området, vil der ofte være tilslutningspligt til fjernvarmen. Derudover kan fjernvarme i nogle tilfælde være billigere at bruge.

Varmepumper kræver en velisoleret bolig, da fremløbstemperaturen på opvarmningsvandet ikke er så høj som ved et olie- eller gasfyr. Dette betyder, at huset skal være godt isoleret for at kunne opvarme bygningen effektivt. Det kan også være nødvendigt at øge antallet af radiatorer eller udskifte dem til større modeller for at få et større overfladeareal til varmeafgivelse. Hvis boligens fordelingsanlæg er et et-strengs anlæg, er en luft til vand-varmepumpe muligvis ikke den bedste løsning.

Et et-strengs radiatoranlæg betyder, at der kun er ét varmerør, der løber gennem huset og forbinder både frem- og returløbet fra hver enkelt radiator.

Varmepumper drives af elektricitet, og hvis din bolig er registreret som elopvarmet på BBR, kan du få en nedsat pris på elafgiften for det forbrug, der ligger over 4.000 kWh/år.

Elektricitetsafgiften

Elektricitetsafgiften er reduceret til 1 øre pr. kWh fra den 1. januar 2023. Til sammenligning var afgiften cirka 90 øre ved udgangen af december 2022.

Den lavere afgift blev godkendt af Folketinget i efteråret 2022 og gælder for de første seks måneder af 2023.

Dette betyder, at du i denne periode betaler den samme elektricitetsafgift på 1 øre pr. kWh, uanset om du forbruger mere eller mindre end 4.000 kWh om året.

Læs også: Jordvarme – Sådan fungerer det

Hvordan virker en luft-til-vand varmepumpe?

Hvordan virker en luft-til-vand varmepumpe
En luft-til-vand varmepumpe virker typisk ved at man anvender en fjernbetjening eller kontrollere varmen med en app på telefonen.

En luft-til-vand varmepumpe udnytter varmeenergien i luften og  en luft til luft varmepumpe kan levere nok varme til dit hjem hele året, også under frostgrader. Den har en udedel og en indedel.

Udedelen er et system med en blæser, der er placeret tæt på dit hus. Blæseren fører luften gennem en varmeveksler, hvor varmen fra luften overføres til et kølemiddel. Ved hjælp af en kompressor i varmepumpen øges trykket og dermed temperaturen i kølemidlet.

Det er det samme princip som i et køleskab, hvor varmen fjernes fra luften inde i køleskabet og frigives på bagsiden.

Det opvarmede kølemiddel ledes gennem isolerede rør ind til varmepumpens indedel, hvor det opvarmer vandet. Derefter strømmer det afkølede kølemiddel tilbage til varmepumpen for at blive opvarmet igen.

Indedelen af systemet består normalt af en lille enhed med styreelektronik. Der er varmepumpe modeller, hvor kompressoren er placeret i indedelen i stedet for udedelen.

Varmepumpen skal have elektricitet for at fungere, men en luft-til-vand varmepumpe leverer typisk omkring 3-4 kWh varme for hver kWh elektricitet, den bruger. Derfor er varmepumpen økonomisk fordelagtig.

I meget kolde perioder (under -10 grader) eller hvis flere af husets beboere bruger meget varmt vand på samme tid, kan det være svært at opretholde temperaturen. Derfor vil man normalt have en elpatron installeret i varmtvandsbeholderen for at sikre varmt vand under spidsbelastninger.

Læs også: Ventilationsanlæg med varmegenvinding – Online Beregner

Hvor meget koster en luft-til-vand varmepumpe?

Den samlede pris for en luft-til-vand varmepumpe afhænger af størrelsen på din bolig og hvor godt den er isoleret. Dette bestemmer størrelsen på varmepumpen og omfanget af installationen, f.eks. om der er brug for flere eller større radiatorer. Derudover kan der være ekstra omkostninger, hvis elinstallationen skal udvides. Du bør forvente en pris på mellem 80.000 og 130.000 kr.

Hvis du vælger at investere selv, kan du frem til 2026 modtage tilskud fra Bygningspuljen. Dette er en støtteordning til energiforbedringer, som Energistyrelsen administrerer. Tilskuddet er fastsat til at dække op til 25% af investeringen. Læs mere om Bygningspuljen her.

For at være berettiget til tilskud skal installationen udføres af en VE-godkendt installatør. Dette sikrer, at du får den korrekte installation.

Hvis du ikke har økonomisk mulighed for selv at investere, kan du i stedet vælge at få en varmepumpe på abonnement. I dette tilfælde lader du et energiselskab håndtere alt det praktiske vedrørende installation af varmepumpen og bortskaffelse af det gamle fyr.

Med en varmepumpe på abonnement behøver du ikke selv at købe en varmepumpe og bekymre dig om installation, drift og vedligeholdelse.

Hvor meget kan du spare ved at have en luft til vand-varmepumpe?

I et mellemstørrelses hus på 130 kvadratmeter med fire beboere, vil den årlige udgift for en luft til vand-varmepumpe være omkring 8.000 kr. (inklusive el og service). Hvis du derimod vælger et nyt oliefyr, vil det koste næsten 23.500 kr. om året (fyringsolie og service).

Der er en ekstra investering på 45.000 kr. ved at anskaffe en luft til vand-varmepumpe i stedet for et nyt oliefyr. Det betyder dog, at det kun tager tre år at tjene den ekstra investering ind. Varmepumpens levetid ligger normalt på omkring 15-20 år.

Jo større huset er, des større besparelser kan du opnå med en luft til vand-varmepumpe, og dermed vil den ekstra investering blive indhentet hurtigere.

Hvad er fordelene og ulemperne ved en luft-til-vand varmepumpe?

Fordele

 • Nedsatte varmeomkostninger ved at skifte fra olie eller naturgas.
 • Ingen bekymringer om olietank og oliefyr længere.
 • Du bidrager til den grønne omstilling.
 • Høj pålidelighed i drift.
 • Let at betjene.
 • Ingen lugtproblemer i fyrrummet.
 • Lav fremløbstemperatur, som er velegnet til vandbåren gulvvarme.

Ulemper

 • Udedelen kan være støjende, så det anbefales ikke at placere den tæt på soveværelset eller naboens skel.
 •  Den er ikke lige så effektiv og økonomisk som jordvarme. 
 • Nogle mener, at den ikke er æstetisk tiltalende. 
 • Den har en lav fremløbstemperatur, som i visse tilfælde kan nødvendiggøre udskiftning af radiatorer. 
 • Det er vigtigt at dimensionere anlægget korrekt til det enkelte hus.
 •  Den er ikke egnet til dårligt isolerede boliger.

Læs også: Varmepumpepuljen – Få op til 27.000 i tilskud

Hvordan foregår opsætningen af en luft til vand-varmepumpe?

Hvordan foregår opsætningen af en luft til vand-varmepumpe
Opsætningen af en luft til vand-varmepumpe skal monteres af en autoriseret elektriker.

Opsætningen af en luft til vand-varmepumpe tager normalt omkring to dage, og du bør forberede dig på at være uden varme i en halv til en hel dag.

I første omgang fjernes det nuværende system, som ofte er et oliefyr. Herefter bores der et hul i væggen, der går ind til rummet med varmtvandsbeholderen, så varmepumpens rør kan føres igennem. Den indendørs elektronik installeres derefter. Til sidst monteres varmepumpen udendørs – på et stativ der holder den løftet fra jorden, og rør føres fra varmepumpen til varmtvandsbeholderens tilkobling.

Når anlægget er færdiginstalleret, skal du registrere det i BBR-registeret og informere dit forsikringsselskab.

Hvordan vælger du en luft til vand-varmepumpe?

Start med at indhente tilbud fra 2-3 installatører. Du bør ikke udføre arbejdet selv. Kun en fagmand kan optimere og udvælge anlægget, så du får varme nok og den højst mulige økonomiske fordel. Spørg også til referencer og firmaets serviceordning.

Vælg installatører, som anbefales og er uddannet af førende varmepumpefabrikanter eller som er tilsluttet Kvalitetssikringsordningen for Varmepumpeinstallatører (se nedenfor under henvisninger).

Installatøren skal besøge dig og gennemgå huset, herunder fordelingsanlægget, samt bede om oplysninger om husets varmeforbrug, størrelse og nuværende opvarmningsform. Det er afgørende for den økonomiske fordel, at varmepumpen dimensioneres korrekt til netop dit hus.

Overvej eventuelt at anvende den frivillige standard ‘DS 1150’, som Energistyrelsen anbefaler. Standarden stiller krav om, at installatøren og bygningsejeren sammen planlægger placering og dimensionering af varmepumpen. Installatøren skal desuden følge en kontrolplan og lave en kontrolrapport efter arbejdet.

Varmepumpens størrelse (ydelse) angives i kW (kilowatt). Jo større huset er og/eller jo dårligere isoleret, desto større skal varmepumpen være. Der findes varmepumper, der er frekvensstyret, også kaldet behovsstyret, som er mere effektive men ofte dyrere.

Installatøren vil typisk foreslå et varmepumpefabrikat, som han forhandler. Det er mest sikkert for dig, hvis varmepumpen er på Energistyrelsens liste over energimærkede varmepumper. For at være på denne ‘blåstemplede’ liste skal varmepumpen opfylde visse minimumskrav til produktkvalitet.

Sørg for, at installatøren i sit tilbud inkluderer fjernelse af et eventuelt fyr og lukning af eventuel olietank.

Sammen med installatøren skal du finde en passende placering til varmepumpen udendørs. Den må ikke være for tæt på skel til nabo eller lige under et soveværelsesvindue, da varmepumpen larmer, især under afisning.

Varmepumpen bør dog ikke placeres for langt væk fra huset, da der kan være varmetab fra rørene, der leder det opvarmede kølemiddel ind i huset. Dette ved den uddannede installatør.

Få 3 Tilbud på en luft til vand varmepumpe

 • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
 • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
 • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om luft-til-vand varmepumper

Vi modtager løbende en masse spørgsmål, så derfor har vi samlet de ofte stillede spørgsmål i nedstående FAQ.

Hvad koster en luft-til-vand varmepumpe?

En luft-til-vand varmepumpe koster imellem 125.000 og 200.000,- incl montage. Prisen afhænger af hvor svær den er at montere og hvor stort et anlæg du har behov for.

Kan en luft-til-vand varmepumpe betale sig?

Svaret afhænger af din nuværende opvarmningsform og hvor godt din bolig er isoleret. Hvis din bolig er nogenlunde isoleret (fra 80’erne eller nyere) og du har olie, gas eller træpiller som opvarmningsform idag er svaret normalt ja.

Metode og kilder

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.

Kilder:

VE-godkendte virksomheder

Varmepumpelisten