Efterisolering af gulv – Undgå kolde fødder

At isolere gulvet i stueplan i et hus uden kælder kan være en bekostelig affære. Til gengæld undgår du kolde fødder og træk. Find ud af, hvordan gulvet kan efterisoleres og få eksempler på priser samt, hvor meget du kan spare.

Efterisolering af gulv
Efterisolering af gulv kan hjælpe dig med at holde fødderne varme og spare penge på varmeregningen.

Hvorfor er gulvisolering vigtig?

Meget varme kan forsvinde gennem gulve, der befinder sig i stueetagen lige over bygningens fundament.

Hvis gulvet ikke er isoleret, vil du spilde en stor mængde varme. Samtidig vil gulvet virke koldt og der kan opstå træk langs det.

I nogle ældre huse er der ingen isolering mellem gulvet og terrænet nedenunder, hvilket i visse tilfælde kan føre til skimmelsvamp under brædderne som følge af den manglende isolering.

Folk er generelt følsomme overfor kolde fødder, og mange vil derfor skrue op for varmen, hvis gulvet er køligt – også selvom resten af rummet er behageligt tempereret.

Men hvis varmen forsvinder gennem et uisolerede gulv, hjælper det ikke meget at øge varmen.

Kolde gulve er særligt problematiske i familier med små børn, der kravler rundt, da kulde og træk ved gulvhøjde kan føre til sygdom.

Hvis du har et hus fra eksempelvis 1960’erne, kan der være uisolerede rør under uisolerede gulve, og her kan der opstå utætheder eller kondens på rørene, som skaber grobund for skimmelsvamp – og dette kan du ikke se.

Ofte kan du dog lugte skimmelsvampen, da det dufter jordslået. Du kan også se pletter i gulvbelægningen, hvis der er utætte rør.

Men selv uden uisolerede rør under gulvet kan der opstå skimmelsvamp på grund af kondens på betonpladen under gulvet.

Bemærk, at efterisolering af gulvet ikke er et gør-det-selv-projekt.

Få 3 Tilbud på efterisolering af gulv

 • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
 • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
 • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

Læs også: Jordvarme – Sådan fungerer det

Hvornår er det nødvendigt med gulvisolering i huset?

En god tommelfingerregel for, hvornår en gulvisolering er nødvendig, er følgende:

 • Isoleringslaget er under 100 mm tykt.
 • Bygningen er opført før 1979.
 • Gulvet har ikke tidligere været efterisoleret på en grundig måde.
 • Der skal installeres gulvvarme, renoveres et badeværelse, eller gulvet skal renoveres af andre årsager, f.eks. efter en vandskade.

Især når der skal etableres gulvvarme, eller hvis gulvbelægningen skal udskiftes af andre grunde, kan det være en god idé at efterisolere. Dette skyldes, at gulvet ofte skal brydes op for at efterisolere det korrekt.

Er huset opført før 1979?

I 1977 blev et bygningsreglement udgivet med krav, der trådte i kraft den 1. februar 1979, som stillede større krav til isolering af gulve i nye boliger. Derfor kan man generelt sige, at gulve i huse fra 1979 og frem er meget bedre isoleret end dem før 1979.

Der er normalt ikke nødvendigt at efterisolere under gulvet, hvis huset er opført efter 1979. I sådanne tilfælde opfylder huset de strenge energikrav i Bygningsreglementet, da det blev opført – inklusiv mængden af isolering under gulvet. Der er typisk mellem 100 og 150 mm isolering.

Men hvis dit hus er opført før 1979, kan det være en stor fordel at efterisolere gulvet for at reducere træk og kolde gulve.

Læs også: Isolering af loft – Energioptimering med høj tilbagebetaling

Er gulvet isoleret nok?

Er gulvet isoleret nok
Er du i tvivl om gulvet er isoleret nok, så kræver det at du har husets tegninger eller fjerner et gulvbræt og undersøger om isoleringen i gulvet lever op til nutidens standarder.

Gulvisoleringen anses for at være opdateret, hvis det isolerende lag under gulvet er 300 mm. Dette svarer til energikravet, som Bygningsreglementet fastsatte i 2018.

Det er sjældent økonomisk fordelagtigt at efterisolere, hvis isoleringslaget er 100 mm, medmindre du alligevel skal have gulvet op.

For at finde ud af, hvor meget isolering der er under gulvet, kan du normalt se på husets tegninger. Et godt sted at finde sådanne tegninger er på weblager.dk, hvor de fleste kommuner opbevarer data om enkelte huse.

Hvis du ikke kan finde tegninger af huset, kan du kontrollere isoleringslaget under gulvet ved at fjerne et gulvbræt. Vælg et af brædderne, der ligger langs væggen. På denne måde vil det ikke være så synligt, at brættet er blevet fjernet, og det vil være nemmere at sætte det på plads igen.

Søg støtte fra en energirådgiver

Det kan være vanskeligt at vurdere, om gulvet har tilstrækkelig isolering, men du kan kontakte en byggeteknisk konsulent eller energirådgiver, som kan vurdere det.

Energirådgiveren kan tage et billede af gulvet med et termografikamera, der viser, om og hvor kulden trænger ind. Det bør gøres i fyringssæsonen, da forskellen mellem ude- og indetemperaturen bør være minimum 12 grader.

Det er forholdsvis kostbart at isolere under gulvet, når der ikke er kælder. Derfor er det vigtigt at vide, at det, du planlægger at gøre, rent faktisk vil løse problemet med kulde og træk og give mest mulig varmebesparelse for pengene. Det kan du få støtte til af en energirådgiver.

Læs også: Energimærke – Hvad er det og hvor meget koster det?

Skal der installeres gulvvarme, eller er det tid til en gulvrenovering?

Hvis gulve skal udskiftes eller have indlagt gulvvarme, er det vigtigt at følge reglerne for ombygning og udskiftning i Bygningsreglementet.

Dette indebærer, at de berørte gulve i forbindelse med ombygning eller udskiftning skal isoleres med minimum 300 mm, medmindre der er byggetekniske begrænsninger.

Isolering af gulv i et hus uden kælder

Der findes generelt 3 forskellige metoder til at isolere gulvet i et hus uden kælder. Du kan:

 • Isolere under gulvet i stueetagen.
 • Anlægge et nyt, isoleret terrændæk.
 • Isolere udefra ved at isolere husets fundament og sokkel (dette resulterer i en indirekte isolering af gulvet).

Isolering under stuegulvet

Det er en god energimæssig løsning at isolere rummet under stuegulvet, dvs. mellem gulvet og terrænet. Men det er også en bekostelig løsning.

For at kunne lægge isoleringen, skal du fjerne det gamle gulv. Hvis fx et flot plankegulv fjernes omhyggeligt, kan det muligvis genbruges.

I stedet for at lægge hele isoleringsmåtter kan der eventuelt blæses granulat ind i mellemrummet. Dette skal udføres af professionelle – det er ikke gør det selv-arbejde, og det kræver, at der er en dampspærre, og at den er intakt.

Hvis terrændækket er uisoleret, skal dækket renses for organisk materiale, og der skal anbringes en dampspærre, hvor der maksimalt må lægges et isoleringslag på 75 mm (og kun 50 mm på den yderste meter langs ydervæggene) ovenpå, da der ellers kan opstå fugt- og skimmelsvampsproblemer i gulvkonstruktionen.

Hvis terrændækket er isoleret, må der maksimalt lægges halvt så meget isolering ovenpå betondækket, som der ligger under dækket.

Dette skyldes, at den varme, fugtige luft fra huset kan trænge ned gennem gulvet og kondensere på det kolde betondæk. Det sker, hvis der er for stor forskel på temperaturen inde i huset og temperaturen ved betondækket lige over terrænet.

Derfor må isoleringslaget ikke være for tykt – medmindre der også er isoleret under terrændækket.

Det kan være vanskeligt at vide med sikkerhed, hvor meget isolering der er under betonlaget.

Oprettelse af nyt terrændæk

Når man ønsker at etablere gulvvarme eller håndtere fugtproblemer og mulige vandskader efter kraftig regn, er oprettelse af et nyt terrændæk en populær løsning.

For effektiv isolering af gulvet under huset er det nødvendigt at lægge et isoleringslag på mindst 300 mm. Dette kræver, at betonlaget under huset brydes op og der graves ud for at skabe plads til isoleringen under terrændækket.

Dette er en bekostelig løsning, og arbejdet bør udføres af en kompetent entreprenør. Det anbefales at indhente tilbud fra tre forskellige entreprenører.

Der er forskellige metoder til opbygning af et nyt terrændæk, men det sker ofte på følgende måde:

 1. De eksisterende gulve fjernes.
 2. Der graves ud.
 3. Et kapillarbrydende lag etableres.
 4. Trykfast isolering lægges.
 5. Et nyt radonsikret betonlag støbes.
 6. Dampspærre udlægges.
 7. Der isoleres eventuelt mellem strøerne.
 8. Det nye gulv lægges.
 9. Hvis den endelige gulvbelægning er klinker, lægges fugt/radonspærren under betondækket.

Det er vigtigt nøje at tætne radon-, fugt- og dampspærren i siderne – følg eventuelt producenternes anvisninger.

Isolering af fundament og sokkel på huset udefra

Et andet alternativ er at isolere husets fundament og sokkel fra ydersiden. For at gøre dette skal husets sokkel graves fri for jord, så der er plads til at arbejde med at montere isoleringen på soklen. Samtidig kan man oprette et drænsystem omkring huset, hvis det er placeret på fugtig jord.

Husets fundament og sokkel dækkes med en vandtæt membran, og isoleringsmaterialet monteres ovenpå. Der afsluttes med en stålprofil øverst for at forhindre vand og fugt i at trænge ind i isoleringen. Efter isoleringen er på plads, dækkes den med grus og sten som et drænlag og til sidst jord.

Læs også: Varmepumpepuljen – Få op til 27.000 i tilskud

Prisen for gulvisolering?

Der kan være betydelige prisforskelle på gulvisolering, afhængigt af faktorer som geografisk placering, håndværkeres efterspørgsel og undertiden også materialernes efterspørgsel. Derfor skal de nedenstående priser betragtes som overordnede vejledninger, der kan give en fornemmelse af prisniveauet.

Isolering af stuegulvet

Fjernelse af det nuværende gulv, en ny fugtbarriere, 45 mm mineraluld, 50 mm strøer og et traditionelt parketgulv vil koste omkring 1.500-1.900 kr. pr. kvadratmeter inkl. moms.

Det er altid en god idé at tage højde for, at der kan opstå behov for at skifte rør til brugsvand eller radiatorer, som undertiden befinder sig under gulvet.

Det er også vigtigt at isolere varmerør med teknisk isolering.

Etablering af nyt terrændæk

Etablering af et nyt terrændæk inkluderer udgravning, 320 mm isolering, en ny støbt betonplade og til sidst et nyt parketgulv.

Pris: Cirka 3.000-3.500 kr. pr. kvadratmeter inkl. moms.

Hvis der ønskes gulvvarme, vil prisen stige med omkring 1.000-1.500 kr. pr. kvadratmeter.

Isolering af fundament og sokkel udefra

Fundamentets isolering med 100 mm mineraluld og fibercementplader.

Omkostninger for efterisolering af fundament og sokkel: Omkring 2.000 kr. inkl. moms pr. løbende meter.

Priseksempel: Isolering på 400 mm og nyt gulv med gulvvarme og støbning

I et parcelhus på 130 kvadratmeter er der 50 mm isolering i gulvets opbygning. Huset har fjernvarme. Gulvet brydes op og erstattes med et nyt kapillarbrydende lag. Der lægges 400 mm trykfast isolering, og ovenpå det støbes en 100 mm betonplade med gulvvarme. Til sidst lægges der et svømmende gulv.

Prisen for arbejdet ligger på omkring 520.000-650.000 kr., inklusive moms.

Den årlige besparelse på varmeregningen er cirka 2.000 kr.

Hvordan begynder du med isolering af gulvet?

Søg hjælp fra en energirådgiver

Det kan være udfordrende at beslutte, hvilken metode der er mest effektiv for dit hjem. Derfor kan det være en god idé at konsultere en energirådgiver, energikonsulent eller bygningssagkyndig, hvis du er usikker på, hvad du skal gøre.

Rådgiveren kan bruge et termografikamera til at tage billeder af dit hus, så du nøjagtigt kan se, hvor der er utætheder og behov for isolering.

Rådgiveren kan også bistå dig i at afgøre, hvor det er mest fordelagtigt at starte, hvis du ønsker at efterisolere.

Du kan finde energirådgivere, energikonsulenter eller bygningssagkyndige online. Adskillige forsyningsselskaber tilbyder også gratis rådgivning fra deres egne energirådgivere og -konsulenter.

Læs også: Renovering af hus – Lav din egen renoveringsplan her

Undersøg din boligforsikring

Inden du begynder at isolere, anbefales det at kontakte dit forsikringsselskab. Hvis du undlader at informere dit forsikringsselskab om, at du påtænker et byggeprojekt, vil de ikke dække eventuelle skader, der måtte opstå under byggeriet.

Det kan også være nødvendigt at tegne en særlig forsikring, der dækker skader på eller tyveri af byggematerialer og lignende.

Skal du selv stå for gulvisolering, eller skal du hyre håndværkere til opgaven?

Hvis du ønsker at isolere gulvet ovenfra, anbefales det at få håndværkere til at udføre arbejdet.

Det er altid en god idé at hyre et professionelt firma til opgaven, hvis du vil have isoleret med granulat. Dette er bestemt ikke et gør-det-selv-projekt og kræver desuden specialværktøj og maskiner.

Det er også anbefalelsesværdigt at få et professionelt håndværksfirma til at tage sig af opgaven, hvis du skal have et nyt terrændæk etableret under huset eller få isoleret fundament og sokkel. Der kan nemlig opstå alvorlige skader på huset, hvis arbejdet ikke udføres korrekt.

Valg af isoleringsmaterialer

Hvis du ønsker at isolere under stuegulvet selv, kan du benytte næsten alle typer af isolering, da der oftest ikke er fugtproblemer.

Fugtproblemer opstår normalt, når dugpunktet skifter, og det kan ske, hvis der isoleres med for meget isoleringsmateriale uden at tage hensyn til dampspærre og/eller ventilation.

Hvis du ønsker at få blæst granulat ind under gulvet, bør du både hyre håndværkere til at udføre opgaven og anskaffe materialerne.

Hvis du skal have etableret et nyt terrændæk eller isoleret fundamentet og soklen udefra, vil der være brug for en række forskellige materialer, der skal sammensættes. Da det ikke er en opgave, du bør udføre selv, er det her også bedst at lade håndværkeren stå for indkøb af materialer og udførelse af arbejdet.

Efterisolering af eksisterende terrændæk

Isoleringsprocessen mellem strøerne i gulvet foregår på denne måde:

 • Først fjernes det eksisterende gulv. Hvis det gøres omhyggeligt, kan et smukt plankegulv eksempelvis genbruges.
 • Dernæst fjernes eventuel tidligere isolering og organisk materiale.
 • Derpå installeres en fugtspærre, som skal placeres under isoleringen mod terrændækket. Sørg for at tape fugtspærren op ad bagvæggen og indervæggene. Der kan evt. anvendes kantisolering på 10-20 mm.
 • Isoleringen mellem gulvet og terrændækket udføres med maksimalt 75 mm isolering, og ved den sidste meter langs ydervæggene må der kun anvendes 50 mm på grund af fugtproblemer.
 • Der skal være mindst 50 mm luft mellem isoleringen og gulvbræddernes underside.
 • Til sidst lægges det gamle gulv – eller et helt nyt – på.

Oprettelse af nyt terrændæk

Henvend dig til en virksomhed med stor erfaring i at oprette terrændæk under et eksisterende hus. Dette er ikke et gør-det-selv-projekt. Normalt er det et entreprenørfirma, der udfører opgaver som denne.

Det er en god idé at få en uafhængig byggesagkyndig til at vurdere, hvilken metode og hvilke materialer der bør anvendes i dit hus. Dette afhænger bl.a. af jordbundsforholdene på din ejendom, grundvandets dybde og fundamentets dybde.

Arbejdet udføres typisk på følgende måde:

 1. Gulvene i stueetagen fjernes.
 2. Det eksisterende klaplag (betonlag) brydes op.
 3. Der graves ud til drænlag (kapillarbrydende lag) og isolering.
 4. Der oprettes et kapillarbrydende lag, der forhindrer, at der suges vand op fra undergrunden.
 5. Der lægges minimum 300 mm trykfast isolering.
 6. Der støbes et nyt betonlag/terrændæk, som radonsikres.
 7. Der monteres en fugtspærre mellem isolering og betonlag, hvis der skal afsluttes med klinker.
 8. Der monteres en radon/dampspærre ovenpå betondækket, hvis der skal etableres trægulv.
 9. Der kan eventuelt isoleres yderligere mellem strøerne – der bør være mindst 5 cm luft mellem isoleringen og undersiden af gulvbrædderne.
 10. Det gamle gulv genbruges, eller der lægges et helt nyt gulv.

Aftaler og kontrakter

Sørg for at få udarbejdet en detaljeret, skriftlig aftale med virksomheden, der skal udføre opgaven. Dette vil juridisk styrke din position, hvis det færdige arbejde ikke lever op til det, der er aftalt i kontrakten.

Find et firma, der er medlem af en garantiordning.

Aftalen bør blandt andet indeholde:

 • En grundig beskrivelse af de arbejder, der skal udføres, og hvilke materialer der skal anvendes.
 • En frist for, hvornår arbejdet skal være fuldført.
 • En aftale om, hvem der køber materialer og beskytter dem mod regn og lignende under byggeprocessen.


Hvis du ikke er særlig erfaren inden for håndværk, kan det også være en god idé at ansætte en rådgiver til at gennemgå det udførte arbejde, når det er afsluttet. Dette kaldes en afleveringsforretning og koster normalt omkring 2.500-5.000 kr. inkl. moms (priserne er fra 2017).

Få 3 Tilbud på efterisolering af gulv

 • Få 3 Gratis Tilbud i hele landet
 • 4.6 stjerner på Trustpilot fra 3230 anmeldelser
 • Entreprisegaranti som dækker fejl og mangler op til 35.000 Kr.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om efterisolering af gulv

Vi modtager løbende en masse spørgsmål, så derfor har vi samlet de ofte stillede spørgsmål i nedstående FAQ.

Kan man efterisolere gulv?

Ja du kan godt efterisolere et gulv, men det er en af de dyreste steder at isolere hvis man ser på besparelsen. Derfor sker det oftest kun i forbindelse med større ombygning eller skader.

Hvad kan man gøre ved et koldt gulv?

Den billigste løsning er at lægge et gulvtæppe eller tæppefliser. Du kan dog også vælge at efterisolere det eksisterende gulv eller at bryde gulvet op og lave et nyt gulv.

Hvor tyk skal gulvisolering være?

For at opfylde kravene i bygningsreglementet skal du have 300mm under gulvet.

Metode og kilder

Indholdet i denne artikel er uvildigt og bygger på dokumenteret viden. Den bliver løbende opdateret, så gældende viden og regler er medregnet.

Kilder:

Institut for byggeri, by og miljø

Byg-Erfa

Videnscenter for energibesparelser i bygninger

BR18